Logo da Universidade da Coruña

Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Ferreiro Fernández, Manuel
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
Clark Mitchell, David
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Barcia Bernárdez, Iago
Vogal Estudante
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Estévez Saa, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, Esperanza
Vogal PDI
Rodríguez González, Olivia
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Regueiro Diehl, María Mercedes
Vogal PDI
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Pena Sueiro, María Nieves
Vogal PDI
Morales López, Esperanza
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Bouzas Presedo, María del Pilar
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Ferrío Senlle, Noemí
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 11.990
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 2.115
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.335
% créditos repetidos 2015/2016 22,35
Total de créditos matriculados 2015/2016 15.440
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 267
Homes 2015/2016 86
Mulleres 2015/2016 181
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 57,81
Taxa de evaluación 2015/2016 84,12
Taxa de éxito 2015/2016 77,47
Taxa de rendemento 2015/2016 65,17
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 45,21
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 96,66
Taxa de graduación (%) 2011/2012 41,38

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 20.820
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 3.027
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 2.055
% créditos repetidos 2014/2015 19,62
Total de créditos matriculados 2014/2015 25.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 465
Homes 2014/2015 139
Mulleres 2014/2015 326
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 55,7
Taxa de evaluación 2014/2015 82,68
Taxa de éxito 2014/2015 81,66
Taxa de rendemento 2014/2015 67,52

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 14.100
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 2.387
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 1.233
% créditos repetidos 2014/2015 20,43
Total de créditos matriculados 2014/2015 17.720
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 294
Homes 2014/2015 91
Mulleres 2014/2015 203
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 60,26
Taxa de evaluación 2014/2015 83,11
Taxa de éxito 2014/2015 79,71
Taxa de rendemento 2014/2015 66,24
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 27,59
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 94,12
Taxa de graduación (%) 2010/2011 37,68

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 20.400
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 2.230
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 2.525
% créditos repetidos 2013/2014 18,9
Total de créditos matriculados 2013/2014 25.160
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 462
Homes 2013/2014 135
Mulleres 2013/2014 327
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 54,45
Taxa de evaluación 2013/2014 84,44
Taxa de éxito 2013/2014 82,85
Taxa de rendemento 2013/2014 69,96

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 13.950
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.469
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 982,5
% créditos repetidos 2013/2014 14,94
Total de créditos matriculados 2013/2014 16.410
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 275
Homes 2013/2014 85
Mulleres 2013/2014 190
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 59,66
Taxa de evaluación 2013/2014 85,8
Taxa de éxito 2013/2014 79,96
Taxa de rendemento 2013/2014 68,6
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 36,23
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 89,1
Taxa de graduación (%) 2009/2010 44,23

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
59
20
18
Lingua Galega 1
49
29
14
Lingua Inglesa 1
63
5
5
Lingüística Xeral
55
37
22
Introdución aos Estudos Literarios
58
18
17
Lingua e Cultura Clásica
34
49
26
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
55
19
24
Lingua Inglesa 2
64
4
10
Historia
62
42
47
Literatura Inglesa 1
77
20
24

2º Curso

Literatura Española
47
22
24
Literatura Galega
37
19
16
Lingua Española 2
69
8
10
Lingua Galega 2
51
18
4
Lingua Inglesa 3
61
6
7
Idioma Moderno: Francés
4
6
5
Literatura Inglesa 2
50
6
16
Técnicas de Tradución
55
4
7
Lingua Inglesa 4
55
13
12
Idioma Moderno: Italiano
30
9
10
Idioma Moderno: Portugués
14
2
2

3º Curso

Linguas do Mundo
9
0
1
Literatura Galega Contemporánea
2
0
0
Historia e Cultura de Galicia
0
1
0
Cultura Latina Medieval
1
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
41
9
6
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
43
12
10
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
38
20
11
Fonética da Lingua Inglesa
47
11
9
Literatura Norteamericana 1
36
18
17
Gramática Inglesa
42
10
16
Literatura Poscolonial
46
5
15
Técnicas de Redacción e Argumentación
19
2
4
Inglés Científico-Técnico
41
1
2
Idioma Moderno 2: Francés
4
1
0
Filosofía e Literatura
6
0
1
Cuestións de Lingua Inglesa
42
0
5
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
14
3
5
Idioma Moderno 3: Francés
2
2
1
Linguaxe, Discurso e Comunicación
3
2
3
Idioma Moderno 2: Italiano
7
1
1
Idioma Moderno 2: Portugués
10
1
0
Idioma Moderno 3: Italiano
5
1
3
Idioma Moderno 3: Portugués
8
0
5

4º Curso

Literatura Latina
11
0
0
Lingua e Sociedade
3
0
0
Literatura e Cultura
2
0
1
Literatura Comparada
19
0
0
Linguas e Tecnoloxías
8
0
1
Lecturas de Literatura Española e Hispanoamericana
1
0
0
Literatura Norteamericana 2
44
7
5
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
45
2
2
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
41
7
1
Historia da Lingua Inglesa
48
1
3
Estudos de Lingua Inglesa
42
6
8
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
52
0
6
Traballo Fin de Grao
33
0
16
Variedades do Inglés
43
2
1
Literatura Inglesa e Xénero
12
0
1
Literatura e Artes Visuais
5
0
1
Lingua Galega e Usos
6
0
0
Literatura Irlandesa
27
0
2
Literatura Norteamericana nos seus Textos
23
0
4
Español como L2
10
0
3
Idioma Moderno 4: Francés
1
0
0
Idioma Moderno 4: Italiano
5
1
0
Idioma Moderno 4: Portugués
7
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
78
14
21
Lingua Galega 1
69
15
19
Lingua Inglesa 1
75
4
7
Lingüística Xeral
56
41
19
Introdución aos Estudos Literarios
82
19
18
Lingua e Cultura Clásica
52
37
24
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
65
23
19
Lingua Inglesa 2
72
11
10
Historia
21
56
45
Literatura Inglesa 1
44
47
24

2º Curso

Literatura Española
32
27
20
Literatura Galega
49
4
10
Lingua Española 2
51
17
4
Lingua Galega 2
58
6
4
Lingua Inglesa 3
46
7
3
Idioma Moderno: Francés
12
8
1
Literatura Inglesa 2
52
10
8
Técnicas de Tradución
46
3
4
Lingua Inglesa 4
35
12
12
Idioma Moderno: Italiano
24
5
2
Idioma Moderno: Portugués
9
0
2

3º Curso

Linguas do Mundo
11
0
0
Literatura Galega Contemporánea
2
0
0
Estruturas e Variedades do Latín
1
0
0
Cultura Latina Medieval
4
0
0
As Linguas Románicas
1
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
53
6
6
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
50
8
8
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
49
16
3
Fonética da Lingua Inglesa
46
14
4
Literatura Norteamericana 1
45
11
14
Gramática Inglesa
47
7
15
Literatura Poscolonial
60
8
11
Técnicas de Redacción e Argumentación
33
2
1
Inglés Científico-Técnico
31
1
0
Idioma Moderno 2: Francés
7
0
0
Filosofía e Literatura
11
0
1
Cuestións de Lingua Inglesa
31
0
10
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
17
0
8
Idioma Moderno 3: Francés
7
1
0
Linguaxe, Discurso e Comunicación
7
1
3
Idioma Moderno 2: Italiano
16
1
2
Idioma Moderno 2: Portugués
10
0
1
Idioma Moderno 3: Italiano
12
3
2
Idioma Moderno 3: Portugués
8
0
1

4º Curso

Literatura Latina
2
0
0
Lingua e Sociedade
2
0
0
Literatura e Cultura
Literatura Comparada
6
0
0
Linguas e Tecnoloxías
6
0
0
Lecturas de Literatura Española e Hispanoamericana
2
0
0
Literaturas Románicas
1
0
0
Literatura Norteamericana 2
26
5
4
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
31
1
1
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
36
0
1
Historia da Lingua Inglesa
35
0
0
Estudos de Lingua Inglesa
30
2
0
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
32
1
2
Traballo Fin de Grao
28
0
2
Variedades do Inglés
22
0
0
Literatura Inglesa e Xénero
13
2
0
Literatura e Artes Visuais
9
0
0
Literatura Irlandesa
10
0
0
Literatura Norteamericana nos seus Textos
20
0
1
Español como L2
9
0
3
Idioma Moderno 4: Francés
2
0
1
Idioma Moderno 4: Italiano
4
2
1
Idioma Moderno 4: Portugués
2
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

"Olvidar ou perdoar?": A pregunta en Where They Lie de Mary O'Donnell

A dor da vida: Análise da dobre personalidade de Mrs Dalloway

A era Obama e unha América post-racial

A Escena Punk Rock Americana: Influencias Políticas e Sociais dende os '70 ata Hoxe

A influencia das TIC no proceso de aprendizaxe: Tecnoloxía e segunda lingua

A paisaxe lingüística de A Coruña: linguas nun espazo multilingüe

A vida entre dous pisos: a sociedade británica a través do drama histórico

Actitudes e motivacions cara aprender inglés na Coruña

Análise de ferramentas en liña para a tradución das unidades fraseolóxicas

Analizando os Roles de Xénero na Sociedade Afroamericana: A Búsqueda de Identidade de Janie en Their Eyes Were Whatching God: O Estudo

Anticatolicismo, relixión e illamento en The Monk de Matthew Lewis

Aprender é fácil cos ollos pechados: The Beatles na clase de gramática inglesa

Detectives e os seus métodos: unha análise de Hercule Poirot en The Mysterious Affair at Styles de Agatha Christie

Feminidade e Feminismo nas obras de Gilman e Poe

Lemonade de Beyoncé: "Un gañador non se rinde"

Morriña, colonialismo e máis alá: Novos enfoques críticos ás novelas de Kipling, Kim e o Libro da selva

O amor que non se atreve a pronuncia-lo seu nome: a Enmenda Labouchere e o seu impacto en O retrato de Dorian Gray e Agardando a Godot

O contacto entre linguas: O caso do inglés e o español

O Efecto das Novas Tecnoloxías: Cursos Online de Inglés

O movemento do adverbio en inglés e en italiano: unha análise comparativa

Personaxes femininas en Shirley, de Charlotte Brontë

Psicosis de Alfred Hitchcock: Un Estudo de Xénero

Robots e humanos no Eu, Robot de Asimov

'So o que podían levar'. Os campos de concentración Xaponeses-Americanos en Farewell to Manzanar e Journey to Topaz

Un Enfoque Preliminar ao Uso da Literatura nas Clases de Inglés como Lingua Estranxeira

Un enfoque sobre o subxuntivo en inglés: É necesario que se estude.

Unha Chamada para a Reconciliación: Visións dunha Sudáfrica Danada na Obra de Antjie Krog Country of My Skull

Violencia Sexista na vida de Tina Turner. Autobiografía e adaptación cinematográfica

(Dis)curso con(no) humor en inglés

A influencia da música negra na loita polos dereitos civís nos EUA

A Influencia de Virginia Woolf na Recepción Literaria de Escritoras Inglesas

A Pedagoxía da Conversación no Gardián entre o Centeo

A transición Sudafricana en David's Story por Zoë Wicomb dende unha Perspectiva de Xénero

Analise de erros en aprendices de español como segunda lingua

Análise de tres relatos de Henry James levados ao cine por François Truffaut

Análise do heroe e a heroína en Jane Eyre de Charlotte Brontë: a influencia do heroe Byroniano

Aprendizaxe a traves das redes sociais

As dúas caras da modalidade: usos deónticos e epistémicos dos verbos modais

As Tecnoloxías da Información e da Comunicación na aula de inglés como lingua estranxeira: aprender inglés mediante as redes sociais

Da literatura a música: Edgar Allan Poe e Alesana

Elizabeth I: a muller e a icona

Escravitude a través das Narrativas de Escravos: Comparación entre Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave: Written by Himself e Incidents in the Life of a Slave Girl, Written by Herself.

Foise co vento: xénero e raza na novela e no filme

Hemingway e Galicia

Historia Irlandesa e a identidade Anglo-Irlandesa en The Last September a través das Personaxes e da Big House

Imaxes de mulleres en " Far from the Madding Crowd"

Irlanda a través das lendas galegas

Jordan Baker: é o golf un deporte para mulleres?

'Ligeia'. Por Edgar Allan Poe. Do conto á pantalla.

Matrimonio e Feminismo na novela de George Gissing "The Odd Women", 1893

Nina Simone, Por qué te convertiches nunha cantante activista?

Novas tecnoloxías na aula de linguas. Modalidades de ensino e aprendizaxe de linguas

O Estudo dos kennings no poema épico Anglosaxón "Beowulf"

O impacto da hambruna na poesía irlandesa

O retrato de Enrique VIII: historia, cine e ficción

Ocultismo e Esoterismo na Mitoloxía de W. B. Yeats.

Perdidas nunha xeración: un estudo de obras selectas de mulleres escritoras da Xeración Beat

Poe e o gótico: relatos curtos

The other in the Eye: Un enfoque transxenérico ao monstro neo-barroco

Ti es boa, ti es lista, ti es importante: un estudo da muller en Criadas y Señoras de Kathryn Stockett

Transformación dos Roles de Xénero e Conflito de Clases en 'Norte e Sur' de Elizabeth Gaskell

Unha análise comprensiva dos idioms e unha guia de ensinanza na aula

Unha aproximación ás construcións "cleft": A intención é o que conta

Xustiza Política de William Godwin e a súa novela secuela Caleb Williams

"Cumes Borrascosas" e "Frankenstein": análise comparativo de Heathcliff e o monstro

"Jude o oscuro": a nova muller e a cuestión do matrimonio

A conspiración da pólvora: descubrindo o plan

'A guerra dos mundos': comparación entre a novela e o guion radiofónico

A influenza de Shakespeare na literatura gótica: unha comparación entre "Hamlet" e "The Castle of Otranto"

A nova muller en 'Terra Virxe' de George Egerton e en 'O Salón de Estar Amarelo' de Mona Caird

A realidade da ficción. Estudo comparativo entre 'Niebla' e 'Seis personajes en busca de autor'.

A reclamación de Escocia pola súa independencia: A relación entre Escocia e Inglaterra dende 1286 ata a actualidade

Análise da novela "La ladrona de libros" segundo os estudos de trauma

'Drácula e Carmilla: Un estudo do xénero Gótico e do horror moderno'

En defensa das mulleres: pseudonimia transxenérica en Benjamin Franklin

Estudo comparativo do Soño Americano: o éxito e o fracaso en "O gran Gatsby" e "Morte dun viaxante"

Estudo da interlingua dos aprendices anglófonos de español: análise de erros no corpus CEDEL2

Estudo sobre os roles femininos na antiga mitoloxía nórdica: "The Prose Edda", "The Poetic Edda" e "The Penguin Book of Norse Myths"

Estudo sobre xénero, sexualidade e formación da identidade en obras relacionadas con Peter Pan

Estudo transxenéricos de 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' e as súas características posmodernas

Fillas sen madres: cortando o cordón umbilical na obra de Jamaica Kincaid, 'Lucy' (1990)

Inglés como lingua estranxeira: novas tecnoloxías no proceso de ensinanza e aprendizaxe

Inmigración aos Estados Unidos a través da fronteira entre México e os EUA

Irlanda e o seu contexto socio-histórico durante a Gran Fame Irlandesa

Irlanda, un acercamento á súa historia e cultura

Mulleres británicas e a primeira guerra mundial: o caso de "Testament of Youth" de Vera Brittain

Nacionalismo e relixión en "A Portrait of the Artist as a Young Man" de James Joyce

'No Brutal Beatings at All': Violencia doméstica nas obras de Zora Neale Hurston: 'Sweat' e "Their Eyes Were Watching God"

O Período Gótico: Frankenstein e o Monstruo Humano

O Reino Unido e os Estados Unidos de América: a 'relación especial'. Materialización e evolución da expresión dende que foi acuñada por primeira vez

'Phrasal verbs' e os seus derivativos nominais

Represión e resistencia: Mulleres nativas americanas e galegas

Un Enfoque Feminista á obra de Virginia Woolf: 'Orlando' e 'A Room of One's Own'

Un enfoque feminista sobre The Yellow Wallpaper: representacións de xénero no texto e no filme

Unha fronteira única: Frederick Jackson Turner, Owen Wister e o nacemento do Western moderno

Verbing en inglés: A economía da lingua en funcionamento

Xénero, poder e rebelión: personaxes femeninas en 'A Song of Ice and Fire' de George R.R. Martin

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 95