Logo da Universidade da Coruña

Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Ferreiro Fernández, Manuel
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
Clark Mitchell, David
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Barcia Bernárdez, Iago
Vogal Estudante
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, Esperanza
Vogal PDI
Rodríguez González, Olivia
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Regueiro Diehl, María Mercedes
Vogal PDI
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Pena Sueiro, María Nieves
Vogal PDI
Morales López, Esperanza
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Bouzas Presedo, María del Pilar
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Ferrío Senlle, Noemí
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 273
Homes 2017/2018 75
Mulleres 2017/2018 198
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 15.380
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 12.170
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.712
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.505
% créditos repetidos 2017/2018 20,91
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 56,35

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 529
Homes 2017/2018 137
Mulleres 2017/2018 392
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 28.920
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 24.020
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 2.891
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.015
% créditos repetidos 2017/2018 16,96
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,67

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 273
Homes 2016/2017 78
Mulleres 2016/2017 195
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 15.520
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 11.960
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 2.058
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.505
% créditos repetidos 2016/2017 22,96
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,84
Taxa de evaluación 2016/2017 80,63
Taxa de éxito 2016/2017 76,49
Taxa de rendemento 2016/2017 61,67
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 88,35
Taxa de graduación 2012/2013 32
Taxa de abandono 2014/2015 14,67

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 499
Homes 2016/2017 134
Mulleres 2016/2017 365
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 28.160
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.840
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.404
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.916
% créditos repetidos 2016/2017 18,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,42
Taxa de evaluación 2016/2017 81,89
Taxa de éxito 2016/2017 82,27
Taxa de rendemento 2016/2017 67,37

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 269
Homes 2015/2016 86
Mulleres 2015/2016 183
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 15.520
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 12.070
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 2.115
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.335
% créditos repetidos 2015/2016 22,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 57,7
Taxa de evaluación 2015/2016 84,21
Taxa de éxito 2015/2016 77,62
Taxa de rendemento 2015/2016 65,36
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 89,18
Taxa de graduación 2011/2012 39,08
Taxa de abandono 2013/2014 16,84

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 453
Homes 2015/2016 131
Mulleres 2015/2016 322
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 25.960
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 21.160
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 3.044
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.761
% créditos repetidos 2015/2016 18,51
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 57,31
Taxa de evaluación 2015/2016 83,92
Taxa de éxito 2015/2016 80,54
Taxa de rendemento 2015/2016 67,59

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
51
18
16
Lingua Galega 1
33
38
9
Lingua Inglesa 1
53
11
3
Lingüística Xeral
38
40
21
Introdución aos Estudos Literarios
54
19
17
Lingua e Cultura Clásica
38
29
52
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
53
10
47
Lingua Inglesa 2
46
7
14
Historia
43
47
49
Literatura Inglesa 1
52
21
23

2º Curso

Literatura Española
27
26
23
Literatura Galega
35
22
17
Lingua Española 2
44
9
7
Lingua Galega 2
39
15
5
Lingua Inglesa 3
44
4
6
Idioma Moderno: Francés
9
6
2
Literatura Inglesa 2
37
9
8
Técnicas de Tradución
41
2
5
Lingua Inglesa 4
31
19
11
Idioma Moderno: Italiano
21
6
7
Idioma Moderno: Portugués
7
1
4

3º Curso

Linguas do Mundo
5
0
0
Literatura Galega Contemporánea
3
0
1
Historia e Cultura de Galicia
1
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
49
3
7
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
48
11
5
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
45
17
3
Fonética da Lingua Inglesa
43
5
3
Literatura Norteamericana 1
45
15
11
Gramática Inglesa
42
5
9
Literatura Poscolonial
41
13
15
Técnicas de Redacción e Argumentación
41
2
2
Inglés Científico-Técnico
21
1
1
Idioma Moderno 2: Francés
0
0
1
Filosofía e Literatura
17
1
1
Cuestións de Lingua Inglesa
29
1
5
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
31
3
2
Idioma Moderno 3: Francés
1
0
0
Linguaxe, Discurso e Comunicación
10
0
2
Idioma Moderno 2: Italiano
9
1
1
Idioma Moderno 2: Portugués
7
0
1
Idioma Moderno 3: Italiano
6
1
1
Idioma Moderno 3: Portugués
5
0
0

4º Curso

Literatura Latina
3
0
2
Literatura Comparada
2
0
0
Linguas e Tecnoloxías
1
0
0
Literaturas Románicas
2
0
0
Literatura Norteamericana 2
30
6
6
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
32
2
5
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
43
0
2
Historia da Lingua Inglesa
20
11
4
Estudos de Lingua Inglesa
32
6
6
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
30
2
3
Traballo Fin de Grao
28
0
29
Variedades do Inglés
21
3
7
Literatura Inglesa e Xénero
18
2
1
Literatura e Artes Visuais
8
0
2
Lingua Galega e Usos
11
0
0
Literatura Irlandesa
28
0
2
Literatura Norteamericana nos seus Textos
18
0
1
Español como L2
15
0
0
Idioma Moderno 4: Francés
1
0
1
Idioma Moderno 4: Italiano
4
0
1
Idioma Moderno 4: Portugués
2
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
45
24
10
Lingua Galega 1
57
28
2
Lingua Inglesa 1
56
8
2
Lingüística Xeral
50
35
15
Introdución aos Estudos Literarios
46
27
13
Lingua e Cultura Clásica
35
40
36
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
26
25
35
Lingua Inglesa 2
52
1
13
Historia
25
50
46
Literatura Inglesa 1
35
28
20

2º Curso

Literatura Española
53
19
17
Literatura Galega
40
14
15
Lingua Española 2
43
12
4
Lingua Galega 2
42
18
5
Lingua Inglesa 3
54
2
5
Idioma Moderno: Francés
1
5
2
Literatura Inglesa 2
54
10
7
Técnicas de Tradución
50
4
6
Lingua Inglesa 4
53
10
11
Idioma Moderno: Italiano
30
6
6
Idioma Moderno: Portugués
15
1
7

3º Curso

Linguas do Mundo
7
0
1
Literatura Galega Contemporánea
Historia e Cultura de Galicia
0
0
3
Cultura Latina Medieval
1
0
0
As Linguas Románicas
1
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
38
12
1
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
33
11
6
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
39
14
7
Fonética da Lingua Inglesa
44
8
1
Literatura Norteamericana 1
34
6
22
Gramática Inglesa
46
4
8
Literatura Poscolonial
26
11
11
Técnicas de Redacción e Argumentación
29
0
0
Inglés Científico-Técnico
17
1
2
Idioma Moderno 2: Francés
1
1
0
Filosofía e Literatura
4
0
1
Cuestións de Lingua Inglesa
34
2
2
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
15
1
3
Idioma Moderno 3: Francés
1
1
0
Linguaxe, Discurso e Comunicación
5
0
3
Idioma Moderno 2: Italiano
12
4
0
Idioma Moderno 2: Portugués
3
0
0
Idioma Moderno 3: Italiano
7
4
1
Idioma Moderno 3: Portugués
5
1
0

4º Curso

Contactos Lingüísticos e Literarios na Tradición Románica
Literatura Latina
11
0
0
Lingua e Sociedade
10
0
1
Literatura e Cultura
1
0
0
Literatura Comparada
1
0
1
Linguas e Tecnoloxías
5
0
0
Lecturas de Literatura Española e Hispanoamericana
Literatura Norteamericana 2
41
7
3
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
41
7
1
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
47
2
1
Historia da Lingua Inglesa
43
0
2
Estudos de Lingua Inglesa
44
5
5
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
40
1
6
Traballo Fin de Grao
36
1
15
Variedades do Inglés
29
3
3
Literatura Inglesa e Xénero
14
2
0
Literatura e Artes Visuais
7
0
0
Lingua Galega e Usos
10
0
4
Literatura Irlandesa
30
0
3
Literatura Norteamericana nos seus Textos
26
0
3
Español como L2
13
0
2
Idioma Moderno 4: Italiano
3
0
0
Idioma Moderno 4: Portugués
5
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
59
20
18
Lingua Galega 1
49
29
14
Lingua Inglesa 1
63
5
5
Lingüística Xeral
55
37
22
Introdución aos Estudos Literarios
58
18
17
Lingua e Cultura Clásica
34
49
26
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
55
19
24
Lingua Inglesa 2
64
4
10
Historia
62
42
47
Literatura Inglesa 1
77
20
24

2º Curso

Literatura Española
47
22
24
Literatura Galega
37
19
16
Lingua Española 2
69
8
10
Lingua Galega 2
51
18
4
Lingua Inglesa 3
61
6
7
Idioma Moderno: Francés
4
6
5
Literatura Inglesa 2
50
6
16
Técnicas de Tradución
55
4
7
Lingua Inglesa 4
55
13
12
Idioma Moderno: Italiano
30
9
10
Idioma Moderno: Portugués
14
2
2

3º Curso

Linguas do Mundo
9
0
1
Literatura Galega Contemporánea
2
0
0
Historia e Cultura de Galicia
0
1
0
Cultura Latina Medieval
1
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
41
9
6
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
43
12
10
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
38
20
11
Fonética da Lingua Inglesa
47
11
9
Literatura Norteamericana 1
36
18
17
Gramática Inglesa
42
10
16
Literatura Poscolonial
46
5
15
Técnicas de Redacción e Argumentación
19
2
4
Inglés Científico-Técnico
41
1
2
Idioma Moderno 2: Francés
4
1
0
Filosofía e Literatura
6
0
1
Cuestións de Lingua Inglesa
42
0
5
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
14
3
5
Idioma Moderno 3: Francés
2
2
1
Linguaxe, Discurso e Comunicación
3
2
3
Idioma Moderno 2: Italiano
7
1
1
Idioma Moderno 2: Portugués
10
1
0
Idioma Moderno 3: Italiano
5
1
3
Idioma Moderno 3: Portugués
8
0
5

4º Curso

Literatura Latina
11
0
0
Lingua e Sociedade
3
0
0
Literatura e Cultura
2
0
1
Literatura Comparada
19
0
0
Linguas e Tecnoloxías
8
0
1
Lecturas de Literatura Española e Hispanoamericana
1
0
0
Literatura Norteamericana 2
44
7
5
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
45
2
2
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
41
7
1
Historia da Lingua Inglesa
48
1
3
Estudos de Lingua Inglesa
42
6
8
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
52
0
6
Traballo Fin de Grao
33
0
16
Variedades do Inglés
43
2
1
Literatura Inglesa e Xénero
12
0
1
Literatura e Artes Visuais
5
0
1
Lingua Galega e Usos
6
0
0
Literatura Irlandesa
27
0
2
Literatura Norteamericana nos seus Textos
23
0
4
Español como L2
10
0
3
Idioma Moderno 4: Francés
1
0
0
Idioma Moderno 4: Italiano
5
1
0
Idioma Moderno 4: Portugués
7
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

"Olvidar ou perdoar?": A pregunta en Where They Lie de Mary O'Donnell

A dor da vida: Análise da dobre personalidade de Mrs Dalloway

A era Obama e unha América post-racial

A Escena Punk Rock Americana: Influencias Políticas e Sociais dende os '70 ata Hoxe

A influencia das TIC no proceso de aprendizaxe: Tecnoloxía e segunda lingua

A paisaxe lingüística de A Coruña: linguas nun espazo multilingüe

A vida entre dous pisos: a sociedade británica a través do drama histórico

Actitudes e motivacions cara aprender inglés na Coruña

Análise de ferramentas en liña para a tradución das unidades fraseolóxicas

Analizando os Roles de Xénero na Sociedade Afroamericana: A Búsqueda de Identidade de Janie en Their Eyes Were Whatching God: O Estudo

Anticatolicismo, relixión e illamento en The Monk de Matthew Lewis

Aprender é fácil cos ollos pechados: The Beatles na clase de gramática inglesa

Detectives e os seus métodos: unha análise de Hercule Poirot en The Mysterious Affair at Styles de Agatha Christie

Feminidade e Feminismo nas obras de Gilman e Poe

Lemonade de Beyoncé: "Un gañador non se rinde"

Morriña, colonialismo e máis alá: Novos enfoques críticos ás novelas de Kipling, Kim e o Libro da selva

O amor que non se atreve a pronuncia-lo seu nome: a Enmenda Labouchere e o seu impacto en O retrato de Dorian Gray e Agardando a Godot

O contacto entre linguas: O caso do inglés e o español

O Efecto das Novas Tecnoloxías: Cursos Online de Inglés

O movemento do adverbio en inglés e en italiano: unha análise comparativa

Personaxes femininas en Shirley, de Charlotte Brontë

Psicosis de Alfred Hitchcock: Un Estudo de Xénero

Robots e humanos no Eu, Robot de Asimov

'So o que podían levar'. Os campos de concentración Xaponeses-Americanos en Farewell to Manzanar e Journey to Topaz

Un Enfoque Preliminar ao Uso da Literatura nas Clases de Inglés como Lingua Estranxeira

Un enfoque sobre o subxuntivo en inglés: É necesario que se estude.

Unha Chamada para a Reconciliación: Visións dunha Sudáfrica Danada na Obra de Antjie Krog Country of My Skull

Violencia Sexista na vida de Tina Turner. Autobiografía e adaptación cinematográfica

(Dis)curso con(no) humor en inglés

A influencia da música negra na loita polos dereitos civís nos EUA

A Influencia de Virginia Woolf na Recepción Literaria de Escritoras Inglesas

A Pedagoxía da Conversación no Gardián entre o Centeo

A transición Sudafricana en David's Story por Zoë Wicomb dende unha Perspectiva de Xénero

Analise de erros en aprendices de español como segunda lingua

Análise de tres relatos de Henry James levados ao cine por François Truffaut

Análise do heroe e a heroína en Jane Eyre de Charlotte Brontë: a influencia do heroe Byroniano

Aprendizaxe a traves das redes sociais

As dúas caras da modalidade: usos deónticos e epistémicos dos verbos modais

As Tecnoloxías da Información e da Comunicación na aula de inglés como lingua estranxeira: aprender inglés mediante as redes sociais

Da literatura a música: Edgar Allan Poe e Alesana

Elizabeth I: a muller e a icona

Escravitude a través das Narrativas de Escravos: Comparación entre Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave: Written by Himself e Incidents in the Life of a Slave Girl, Written by Herself.

Foise co vento: xénero e raza na novela e no filme

Hemingway e Galicia

Historia Irlandesa e a identidade Anglo-Irlandesa en The Last September a través das Personaxes e da Big House

Imaxes de mulleres en " Far from the Madding Crowd"

Irlanda a través das lendas galegas

Jordan Baker: é o golf un deporte para mulleres?

'Ligeia'. Por Edgar Allan Poe. Do conto á pantalla.

Matrimonio e Feminismo na novela de George Gissing "The Odd Women", 1893

Nina Simone, Por qué te convertiches nunha cantante activista?

Novas tecnoloxías na aula de linguas. Modalidades de ensino e aprendizaxe de linguas

O Estudo dos kennings no poema épico Anglosaxón "Beowulf"

O impacto da hambruna na poesía irlandesa

O retrato de Enrique VIII: historia, cine e ficción

Ocultismo e Esoterismo na Mitoloxía de W. B. Yeats.

Perdidas nunha xeración: un estudo de obras selectas de mulleres escritoras da Xeración Beat

Poe e o gótico: relatos curtos

The other in the Eye: Un enfoque transxenérico ao monstro neo-barroco

Ti es boa, ti es lista, ti es importante: un estudo da muller en Criadas y Señoras de Kathryn Stockett

Transformación dos Roles de Xénero e Conflito de Clases en 'Norte e Sur' de Elizabeth Gaskell

Unha análise comprensiva dos idioms e unha guia de ensinanza na aula

Unha aproximación ás construcións "cleft": A intención é o que conta

Xustiza Política de William Godwin e a súa novela secuela Caleb Williams

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 100