Logo da Universidade da Coruña

Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Ferreiro Fernández, Manuel
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
Clark Mitchell, David
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Barcia Bernárdez, Iago
Vogal Estudante
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Estévez Saa, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, Esperanza
Vogal PDI
Rodríguez González, Olivia
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Regueiro Diehl, María Mercedes
Vogal PDI
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Pena Sueiro, María Nieves
Vogal PDI
Morales López, Esperanza
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Bouzas Presedo, María del Pilar
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Ferrío Senlle, Noemí
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.392
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 219
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 99
% créditos repetidos 2015/2016 18,6
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.710
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 31
Homes 2015/2016 13
Mulleres 2015/2016 18
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 55,16
Taxa de evaluación 2015/2016 70,35
Taxa de éxito 2015/2016 82,17
Taxa de rendemento 2015/2016 57,81
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 54,55
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 94,67
Taxa de graduación (%) 2011/2012 20

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 20.820
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 3.027
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 2.055
% créditos repetidos 2014/2015 19,62
Total de créditos matriculados 2014/2015 25.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 465
Homes 2014/2015 139
Mulleres 2014/2015 326
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 55,7
Taxa de evaluación 2014/2015 82,68
Taxa de éxito 2014/2015 81,66
Taxa de rendemento 2014/2015 67,52

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.409
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 165
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 180
% créditos repetidos 2014/2015 19,67
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.754
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 32
Homes 2014/2015 13
Mulleres 2014/2015 19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 54,8
Taxa de evaluación 2014/2015 72,2
Taxa de éxito 2014/2015 82,35
Taxa de rendemento 2014/2015 59,45
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 50
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 100
Taxa de graduación (%) 2010/2011 50

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 20.400
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 2.230
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 2.525
% créditos repetidos 2013/2014 18,9
Total de créditos matriculados 2013/2014 25.160
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 462
Homes 2013/2014 135
Mulleres 2013/2014 327
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 54,45
Taxa de evaluación 2013/2014 84,44
Taxa de éxito 2013/2014 82,85
Taxa de rendemento 2013/2014 69,96

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.172
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 172,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 207
% créditos repetidos 2013/2014 24,47
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.551
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 27
Homes 2013/2014 7
Mulleres 2013/2014 20
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 57,44
Taxa de evaluación 2013/2014 76,89
Taxa de éxito 2013/2014 80,88
Taxa de rendemento 2013/2014 62,19
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 50
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 95,24
Taxa de graduación (%) 2009/2010 37,5

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
2
3
6
Lingua Galega 1
6
0
3
Lingua Inglesa 1
5
3
4
Lingüística Xeral
3
4
7
Introdución aos Estudos Literarios
4
0
6
Lingua e Cultura Clásica
3
6
3
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
4
2
7
Lingua Inglesa 2
5
2
5
Historia
5
1
7
Literatura Inglesa 1
5
3
9

2º Curso

Literatura Española
7
3
3
Literatura Galega
4
0
0
Lingua Española 2
5
3
1
Lingua Galega 2
4
0
0
Lingua Inglesa 3
4
1
3
Idioma Moderno: Francés
1
0
0
Literatura Inglesa 2
3
2
4
Técnicas de Tradución
4
0
2
Lingua Inglesa 4
5
1
4
Idioma Moderno: Italiano
6
0
1

4º Curso

Literatura Latina
1
0
0
Lingua Portuguesa 2
5
0
0
Literatura Galega Contemporánea 2
4
0
0
Literatura Portuguesa 2
6
0
0
Lingua Galega: Norma e Usos
6
0
0
Literaturas de Lingua Portuguesa
5
0
0
Gramática Galega
3
0
2
Traballo Fin de Grao
6
0
1
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
1
0
0
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
3
0
0
Literatura Comparada
Narrativa e Ensaio en Lingua Galega e Portuguesa
1
0
0
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
3
0
0
Lecturas de Literatura Española e Hispanoamericana
2
0
0
Literatura e Artes Visuais
1
0
0
Español como L2
1
0
0

3º Curso

Historia da Lingua Galega e Portuguesa
4
0
2
Lingua Galega e Comunicación Oral
4
1
1
Lingua Portuguesa 1
5
0
0
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
6
0
0
Literatura Galega Contemporánea 1
5
0
1
Lingua Galega e Sociedade
2
0
1
Literatura Portuguesa 1
5
0
1
Lingua e Cultura dos Países de Fala Portuguesa
1
0
0
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
1
0
0
Historia e Cultura de Galicia
1
1
1
Normalización e Planificación da Lingua Galega
2
0
1
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
4
0
1
Cultura Latina Medieval
1
0
0
Filosofía e Literatura
Linguaxe, Discurso e Comunicación
0
0
1
Idioma Moderno 3: Italiano
0
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
4
2
1
Lingua Galega 1
5
0
1
Lingua Inglesa 1
4
2
3
Lingüística Xeral
5
0
7
Introdución aos Estudos Literarios
5
1
2
Lingua e Cultura Clásica
3
3
3
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
4
3
4
Lingua Inglesa 2
6
2
3
Historia
2
4
2
Literatura Inglesa 1
5
2
7

2º Curso

Literatura Española
1
5
3
Literatura Galega
2
0
0
Lingua Española 2
3
4
1
Lingua Galega 2
3
0
0
Lingua Inglesa 3
4
0
4
Idioma Moderno: Francés
0
2
0
Literatura Inglesa 2
5
2
3
Técnicas de Tradución
2
0
2
Lingua Inglesa 4
3
1
4
Idioma Moderno: Italiano
0
0
1

3º Curso

Linguas do Mundo
1
0
0
Historia da Lingua Galega e Portuguesa
6
0
1
Lingua Galega e Comunicación Oral
6
0
1
Lingua Portuguesa 1
6
0
0
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
5
0
1
Literatura Galega Contemporánea 1
4
0
1
Lingua Galega e Sociedade
4
0
0
Literatura Portuguesa 1
5
0
0
Lingua e Cultura dos Países de Fala Portuguesa
3
0
0
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
2
0
0
Normalización e Planificación da Lingua Galega
4
0
0
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
2
0
0
Cultura Latina Medieval
As Linguas Románicas
1
1
0
Idioma Moderno 2: Francés
Filosofía e Literatura
Idioma Moderno 3: Francés
Idioma Moderno 2: Italiano
2
0
1
Idioma Moderno 3: Italiano
1
0
0

4º Curso

Lingua e Sociedade
2
0
1
Lingua Portuguesa 2
5
0
0
Literatura Galega Contemporánea 2
6
0
0
Literatura Portuguesa 2
4
0
0
Lingua Galega: Norma e Usos
4
1
0
Literaturas de Lingua Portuguesa
5
0
0
Gramática Galega
5
0
0
Traballo Fin de Grao
2
0
1
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
1
0
1
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
2
0
0
Literatura Comparada
2
0
0
Linguas e Tecnoloxías
0
1
0
Narrativa e Ensaio en Lingua Galega e Portuguesa
6
0
0
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
4
0
0
Lecturas de Literatura Española e Hispanoamericana
1
0
0
Literaturas Románicas
Español como L2
Idioma Moderno 4: Francés
Idioma Moderno 4: Italiano
1
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A poesía pondaliana: roteiro xeográfico/literario

Capitães da areia: do libro ao filme

Os casos de Leo Caldas. As novelas policiais de Domingo Villar e adaptación cinematográfica de "A praia dos afogados".

Retrincos de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao

A posição das escritoras angolanas no campo da crítica académica lusófona (1975-2015)

O proceso de canonización de Manuel María a través das antoloxías poéticas (2004-2016): o impacto do Día das Letras Galegas

A obra dramática de Roberto Vidal Bolaño

A planificación lingüística no ámbito municipal. O caso do Concello de Oleiros

Análise cualitativa da situación sociolingüística do galego entre o estudantado da Universidade da Coruña

Aproximación a un glosario terminolóxico multilingüe dos dispositivos móbiles

As "fiindas" nas cantigas de amor do "Cancioneiro da Ajuda"

Un exemplo de discurso de xénero na literatura galega: María Reimóndez e "O club da calceta"

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 20