Logo da Universidade da Coruña

Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Ferreiro Fernández, Manuel
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
Clark Mitchell, David
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Barcia Bernárdez, Iago
Vogal Estudante
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, Esperanza
Vogal PDI
Rodríguez González, Olivia
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Regueiro Diehl, María Mercedes
Vogal PDI
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Pena Sueiro, María Nieves
Vogal PDI
Morales López, Esperanza
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Bouzas Presedo, María del Pilar
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Ferrío Senlle, Noemí
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 31
Homes 2017/2018 16
Mulleres 2017/2018 15
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.437
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.163
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 175,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 99
% créditos repetidos 2017/2018 19,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 46,35

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 529
Homes 2017/2018 137
Mulleres 2017/2018 392
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 28.920
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 24.020
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 2.891
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.015
% créditos repetidos 2017/2018 16,96
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,67

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 28
Homes 2016/2017 15
Mulleres 2016/2017 13
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.565
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.226
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 216
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 123
% créditos repetidos 2016/2017 21,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 55,88
Taxa de evaluación 2016/2017 77,47
Taxa de éxito 2016/2017 84,65
Taxa de rendemento 2016/2017 65,58
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 80,1
Taxa de graduación 2012/2013 9,09
Taxa de abandono 2014/2015 33,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 499
Homes 2016/2017 134
Mulleres 2016/2017 365
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 28.160
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.840
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.404
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.916
% créditos repetidos 2016/2017 18,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,42
Taxa de evaluación 2016/2017 81,89
Taxa de éxito 2016/2017 82,27
Taxa de rendemento 2016/2017 67,37

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 31
Homes 2015/2016 13
Mulleres 2015/2016 18
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.710
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.392
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 219
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 99
% créditos repetidos 2015/2016 18,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 55,16
Taxa de evaluación 2015/2016 70,35
Taxa de éxito 2015/2016 82,17
Taxa de rendemento 2015/2016 57,81
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 85,33
Taxa de graduación 2011/2012 10
Taxa de abandono 2013/2014 16,67

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 453
Homes 2015/2016 131
Mulleres 2015/2016 322
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 25.960
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 21.160
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 3.044
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.761
% créditos repetidos 2015/2016 18,51
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 57,31
Taxa de evaluación 2015/2016 83,92
Taxa de éxito 2015/2016 80,54
Taxa de rendemento 2015/2016 67,59

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
3
1
0
Lingua Galega 1
2
2
0
Lingua Inglesa 1
4
1
0
Lingüística Xeral
2
2
1
Introdución aos Estudos Literarios
2
1
2
Lingua e Cultura Clásica
4
2
2
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
4
0
2
Lingua Inglesa 2
3
0
1
Historia
6
2
3
Literatura Inglesa 1
4
3
3

2º Curso

Literatura Española
5
1
5
Literatura Galega
3
3
1
Lingua Española 2
6
0
2
Lingua Galega 2
5
1
1
Lingua Inglesa 3
7
1
1
Idioma Moderno: Francés
1
1
0
Literatura Inglesa 2
1
2
3
Técnicas de Tradución
3
0
0
Lingua Inglesa 4
4
2
0
Idioma Moderno: Italiano
6
0
1

4º Curso

Literatura Latina
2
0
0
Literatura e Cultura
1
0
0
Lingua Portuguesa 2
6
0
1
Literatura Galega Contemporánea 2
7
0
0
Literatura Portuguesa 2
7
0
0
Lingua Galega: Norma e Usos
8
0
0
Literaturas de Lingua Portuguesa
6
0
0
Gramática Galega
8
0
3
Traballo Fin de Grao
4
0
5
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
2
0
2
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
5
0
0
Linguas e Tecnoloxías
1
0
0
Narrativa e Ensaio en Lingua Galega e Portuguesa
4
0
1
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
6
0
2
Literatura e Artes Visuais

3º Curso

Historia da Lingua Galega e Portuguesa
3
1
1
Lingua Galega e Comunicación Oral
2
1
3
Lingua Portuguesa 1
2
0
1
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
2
2
2
Literatura Galega Contemporánea 1
3
0
2
Lingua Galega e Sociedade
3
0
2
Literatura Portuguesa 1
4
0
1
Lingua e Cultura dos Países de Fala Portuguesa
3
0
0
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
3
0
2
Historia e Cultura de Galicia
1
0
1
Normalización e Planificación da Lingua Galega
3
0
0
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
2
0
0
Cultura Latina Medieval
1
0
0
Filosofía e Literatura
2
0
0
Linguaxe, Discurso e Comunicación
0
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
6
5
2
Lingua Galega 1
6
3
1
Lingua Inglesa 1
6
4
1
Lingüística Xeral
6
2
4
Introdución aos Estudos Literarios
5
1
5
Lingua e Cultura Clásica
4
2
6
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
5
1
6
Lingua Inglesa 2
6
0
4
Historia
1
5
5
Literatura Inglesa 1
3
4
6

2º Curso

Literatura Española
2
1
3
Literatura Galega
1
0
1
Lingua Española 2
3
0
1
Lingua Galega 2
2
1
0
Lingua Inglesa 3
2
0
2
Idioma Moderno: Francés
Literatura Inglesa 2
3
1
2
Técnicas de Tradución
2
0
1
Lingua Inglesa 4
3
0
1
Idioma Moderno: Italiano
2
0
2

3º Curso

A Literatura Inglesa nos seus Textos
1
1
0
Linguas do Mundo
Historia da Lingua Galega e Portuguesa
6
0
2
Lingua Galega e Comunicación Oral
7
0
2
Lingua Portuguesa 1
6
0
1
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
7
0
2
Literatura Galega Contemporánea 1
6
0
2
Lingua Galega e Sociedade
8
0
2
Literatura Portuguesa 1
6
0
3
Lingua e Cultura dos Países de Fala Portuguesa
3
1
0
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
6
0
3
Historia e Cultura de Galicia
1
1
0
Técnicas de Redacción en Inglés
Normalización e Planificación da Lingua Galega
3
0
0
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
3
0
1
As Linguas Románicas
2
0
0
Idioma Moderno 2: Francés
Filosofía e Literatura
1
0
0
Idioma Moderno 3: Francés
Idioma Moderno 2: Italiano
0
0
1

4º Curso

Literatura Latina
Lingua Portuguesa 2
4
0
0
Literatura Galega Contemporánea 2
4
0
0
Literatura Portuguesa 2
4
1
0
Lingua Galega: Norma e Usos
2
2
1
Literaturas de Lingua Portuguesa
5
0
0
Gramática Galega
2
0
4
Traballo Fin de Grao
2
0
3
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
2
0
0
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
6
0
0
Literatura Comparada
Linguas e Tecnoloxías
1
0
0
Narrativa e Ensaio en Lingua Galega e Portuguesa
4
0
2
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
2
0
2
Lecturas de Literatura Española e Hispanoamericana
0
0
1
Literatura e Artes Visuais

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
2
3
6
Lingua Galega 1
6
0
3
Lingua Inglesa 1
5
3
4
Lingüística Xeral
3
4
7
Introdución aos Estudos Literarios
4
0
6
Lingua e Cultura Clásica
3
6
3
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
4
2
7
Lingua Inglesa 2
5
2
5
Historia
5
1
7
Literatura Inglesa 1
5
3
9

2º Curso

Literatura Española
7
3
3
Literatura Galega
4
0
0
Lingua Española 2
5
3
1
Lingua Galega 2
4
0
0
Lingua Inglesa 3
4
1
3
Idioma Moderno: Francés
1
0
0
Literatura Inglesa 2
3
2
4
Técnicas de Tradución
4
0
2
Lingua Inglesa 4
5
1
4
Idioma Moderno: Italiano
6
0
1

4º Curso

Literatura Latina
1
0
0
Lingua Portuguesa 2
5
0
0
Literatura Galega Contemporánea 2
4
0
0
Literatura Portuguesa 2
6
0
0
Lingua Galega: Norma e Usos
6
0
0
Literaturas de Lingua Portuguesa
5
0
0
Gramática Galega
3
0
2
Traballo Fin de Grao
6
0
1
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
1
0
0
Poesía en Lingua Galega e Portuguesa
3
0
0
Literatura Comparada
Narrativa e Ensaio en Lingua Galega e Portuguesa
1
0
0
Teatro en Lingua Galega e Portuguesa
3
0
0
Lecturas de Literatura Española e Hispanoamericana
2
0
0
Literatura e Artes Visuais
1
0
0
Español como L2
1
0
0

3º Curso

Historia da Lingua Galega e Portuguesa
4
0
2
Lingua Galega e Comunicación Oral
4
1
1
Lingua Portuguesa 1
5
0
0
Literatura Medieval Galego-Portuguesa
6
0
0
Literatura Galega Contemporánea 1
5
0
1
Lingua Galega e Sociedade
2
0
1
Literatura Portuguesa 1
5
0
1
Lingua e Cultura dos Países de Fala Portuguesa
1
0
0
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
1
0
0
Historia e Cultura de Galicia
1
1
1
Normalización e Planificación da Lingua Galega
2
0
1
Literatura Galega e Estudos Socioculturais
4
0
1
Cultura Latina Medieval
1
0
0
Filosofía e Literatura
Linguaxe, Discurso e Comunicación
0
0
1
Idioma Moderno 3: Italiano
0
0
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A poesía pondaliana: roteiro xeográfico/literario

Capitães da areia: do libro ao filme

Os casos de Leo Caldas. As novelas policiais de Domingo Villar e adaptación cinematográfica de "A praia dos afogados".

Retrincos de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao

A posição das escritoras angolanas no campo da crítica académica lusófona (1975-2015)

O proceso de canonización de Manuel María a través das antoloxías poéticas (2004-2016): o impacto do Día das Letras Galegas

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 40