Logo da Universidade da Coruña

Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Ferreiro Fernández, Manuel
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
Clark Mitchell, David
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Barcia Bernárdez, Iago
Vogal Estudante
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, Esperanza
Vogal PDI
Rodríguez González, Olivia
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Regueiro Diehl, María Mercedes
Vogal PDI
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Pena Sueiro, María Nieves
Vogal PDI
Morales López, Esperanza
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Bouzas Presedo, María del Pilar
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Ferrío Senlle, Noemí
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 71
Homes 2016/2017 14
Mulleres 2016/2017 57
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 3.918
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 3.026
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 661,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 231
% créditos repetidos 2016/2017 22,78
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 55,18
Taxa de evaluación 2016/2017 79,59
Taxa de éxito 2016/2017 86,92
Taxa de rendemento 2016/2017 69,18
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 89,34
Taxa de graduación 2012/2013 40,91
Taxa de abandono 2014/2015 29,17

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 499
Homes 2016/2017 134
Mulleres 2016/2017 365
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 28.160
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.840
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.404
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.916
% créditos repetidos 2016/2017 18,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,42
Taxa de evaluación 2016/2017 81,89
Taxa de éxito 2016/2017 82,27
Taxa de rendemento 2016/2017 67,37

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 81
Homes 2015/2016 17
Mulleres 2015/2016 64
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 4.550
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 3.663
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 583,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 303
% créditos repetidos 2015/2016 19,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 56,17
Taxa de evaluación 2015/2016 83,02
Taxa de éxito 2015/2016 81,25
Taxa de rendemento 2015/2016 67,46
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 94,49
Taxa de graduación 2011/2012 47,62
Taxa de abandono 2013/2014 12,5

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 453
Homes 2015/2016 131
Mulleres 2015/2016 322
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 25.960
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 21.160
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 3.044
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.761
% créditos repetidos 2015/2016 18,51
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 57,31
Taxa de evaluación 2015/2016 83,92
Taxa de éxito 2015/2016 80,54
Taxa de rendemento 2015/2016 67,59

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 83
Homes 2014/2015 22
Mulleres 2014/2015 61
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 4.800
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 4.148
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 364,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 288
% créditos repetidos 2014/2015 13,59
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 57,83
Taxa de evaluación 2014/2015 84,69
Taxa de éxito 2014/2015 83,06
Taxa de rendemento 2014/2015 70,34
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2014/2015 96,97
Taxa de graduación 2010/2011 30,77
Taxa de abandono 2012/2013 22,73

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 455
Homes 2014/2015 137
Mulleres 2014/2015 318
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 26.630
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 21.770
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 3.054
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 1.803
% créditos repetidos 2014/2015 18,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 58,52
Taxa de evaluación 2014/2015 83,35
Taxa de éxito 2014/2015 82,05
Taxa de rendemento 2014/2015 68,39

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
6
2
3
Lingua Galega 1
4
6
0
Lingua Inglesa 1
7
1
2
Lingüística Xeral
7
2
5
Introdución aos Estudos Literarios
9
0
4
Lingua e Cultura Clásica
6
4
6
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
9
0
9
Lingua Inglesa 2
4
3
4
Historia
11
7
4
Literatura Inglesa 1
6
8
5

2º Curso

Literatura Española
8
1
2
Literatura Galega
7
2
2
Lingua Española 2
10
1
1
Lingua Galega 2
9
1
2
Lingua Inglesa 3
10
1
2
Idioma Moderno: Francés
2
1
0
Literatura Inglesa 2
7
1
3
Técnicas de Tradución
8
0
2
Lingua Inglesa 4
7
0
5
Idioma Moderno: Italiano
6
0
2
Idioma Moderno: Portugués
2
1
0

3º Curso

Fonética e Fonoloxía do Español
15
0
4
Morfoloxía do Español
13
1
6
Literatura Española Medieval
6
12
10
Literatura Española do Século de Ouro 1
11
1
4
Sintaxe do Español
12
0
4
Historia do Español
9
0
7
Literatura Española do Século de Ouro 2
14
2
7
Lecturas de Literatura Española. Prosa
6
0
0
Español Actual
4
0
1
A Literatura Inglesa nos seus Textos
Linguas do Mundo
Lecturas de Literatura Española. Teatro
4
0
1
Variedades do Español
10
1
1
Literatura Galega Contemporánea
Historia e Cultura de Galicia
0
0
1
Cultura Latina Medieval
1
0
0
Idioma Moderno 2: Francés
Filosofía e Literatura
1
0
0
Idioma Moderno 3: Francés
Idioma Moderno 2: Italiano
2
0
0
Idioma Moderno 2: Portugués
4
0
0
Idioma Moderno 3: Italiano
2
0
0
Idioma Moderno 3: Portugués
2
0
0

4º Curso

Lexicoloxía e Semántica do Español
23
0
1
Literatura Española dos Séculos XVIII e XIX
20
3
2
Introdución á Investigación sobre Lingua e Literatura Española
21
0
0
Literatura Hispanoamericana
19
1
1
Gramática do Texto
19
2
2
Literatura Española dos Séculos XX e XXI
19
1
1
Traballo Fin de Grao
12
0
14
Técnicas de Investigación Literaria
18
0
2
Cuestións de Historia da Lingua Española
9
0
0
Contactos Lingüísticos e Literarios na Tradición Románica
Literatura Latina
7
0
0
Lecturas de Literatura Española. Poesía
8
0
1
Análise Lingüística de Textos Españois
13
0
0
Lingua e Sociedade
2
0
0
Literatura e Cultura
3
0
0
Literatura Comparada
Linguas e Tecnoloxías
3
1
0
Literaturas Románicas
1
0
0
Literatura e Artes Visuais
3
0
0
Lingua Galega e Usos
2
0
0
Español como L2
7
0
0
Idioma Moderno 4: Italiano
1
0
0
Idioma Moderno 4: Portugués
2
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
9
7
3
Lingua Galega 1
13
6
3
Lingua Inglesa 1
10
4
5
Lingüística Xeral
11
7
6
Introdución aos Estudos Literarios
8
9
5
Lingua e Cultura Clásica
7
9
9
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
7
6
14
Lingua Inglesa 2
11
1
11
Historia
5
12
13
Literatura Inglesa 1
6
10
10

2º Curso

Literatura Española
13
1
4
Literatura Galega
8
5
3
Lingua Española 2
9
1
2
Lingua Galega 2
10
3
1
Lingua Inglesa 3
10
2
3
Idioma Moderno: Francés
0
2
0
Literatura Inglesa 2
11
1
1
Técnicas de Tradución
9
1
1
Lingua Inglesa 4
14
2
0
Idioma Moderno: Italiano
4
1
2
Idioma Moderno: Portugués
2
0
0

3º Curso

Fonética e Fonoloxía do Español
20
3
3
Morfoloxía do Español
23
1
1
Literatura Española Medieval
20
9
5
Literatura Española do Século de Ouro 1
23
2
2
Sintaxe do Español
21
0
1
Historia do Español
22
0
0
Literatura Española do Século de Ouro 2
17
1
6
Lecturas de Literatura Española. Prosa
9
0
0
Español Actual
13
0
1
Linguas do Mundo
5
0
0
Lecturas de Literatura Española. Teatro
13
1
1
Variedades do Español
10
0
1
Literatura Galega Contemporánea
Historia e Cultura de Galicia
2
0
0
Técnicas de Redacción en Inglés
Cultura Latina Medieval
2
0
0
As Linguas Románicas
Idioma Moderno 2: Francés
Filosofía e Literatura
3
0
0
Idioma Moderno 3: Francés
Linguaxe, Discurso e Comunicación
1
0
0
Idioma Moderno 2: Italiano
3
1
1
Idioma Moderno 2: Portugués
2
2
0
Idioma Moderno 3: Italiano
1
0
1
Idioma Moderno 3: Portugués
1
0
0

4º Curso

Lexicoloxía e Semántica do Español
13
0
0
Literatura Española dos Séculos XVIII e XIX
12
1
0
Introdución á Investigación sobre Lingua e Literatura Española
13
0
0
Literatura Hispanoamericana
13
0
0
Gramática do Texto
15
5
0
Literatura Española dos Séculos XX e XXI
13
0
0
Traballo Fin de Grao
12
0
6
Técnicas de Investigación Literaria
9
0
0
Cuestións de Historia da Lingua Española
5
0
0
Contactos Lingüísticos e Literarios na Tradición Románica
1
0
0
Literatura Latina
Lecturas de Literatura Española. Poesía
5
0
1
Análise Lingüística de Textos Españois
9
0
0
Lingua e Sociedade
2
0
0
Literatura e Cultura
4
0
0
Literatura Comparada
2
0
0
Linguas e Tecnoloxías
2
0
0
Literaturas Románicas
1
0
0
Literatura e Artes Visuais
3
0
1
Lingua Galega e Usos
Español como L2
7
0
0
Idioma Moderno 4: Francés
Idioma Moderno 4: Italiano
Idioma Moderno 4: Portugués
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
10
5
6
Lingua Galega 1
8
9
6
Lingua Inglesa 1
12
6
7
Lingüística Xeral
10
8
11
Introdución aos Estudos Literarios
11
6
7
Lingua e Cultura Clásica
8
12
7
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
8
7
13
Lingua Inglesa 2
11
5
11
Historia
11
9
12
Literatura Inglesa 1
10
9
12

2º Curso

Literatura Española
15
4
2
Literatura Galega
15
0
0
Lingua Española 2
17
2
0
Lingua Galega 2
16
2
0
Lingua Inglesa 3
18
3
2
Idioma Moderno: Francés
3
1
0
Literatura Inglesa 2
16
2
0
Técnicas de Tradución
16
1
2
Lingua Inglesa 4
20
4
2
Idioma Moderno: Italiano
9
0
0
Idioma Moderno: Portugués
5
0
0

3º Curso

Fonética e Fonoloxía do Español
13
1
5
Morfoloxía do Español
11
3
3
Literatura Española Medieval
14
6
4
Literatura Española do Século de Ouro 1
14
1
3
Sintaxe do Español
15
0
0
Historia do Español
15
0
0
Literatura Española do Século de Ouro 2
15
2
0
Lecturas de Literatura Española. Prosa
10
0
0
Español Actual
8
0
0
A Literatura Inglesa nos seus Textos
1
0
0
Linguas do Mundo
6
0
0
Lecturas de Literatura Española. Teatro
12
0
0
Variedades do Español
6
0
1
Literatura Galega Contemporánea
4
0
0
Estruturas e Variedades do Latín
1
0
0
Historia e Cultura de Galicia
1
1
0
Filosofía e Literatura
3
0
0
Idioma Moderno 2: Italiano
1
0
0
Idioma Moderno 2: Portugués
3
0
0
Idioma Moderno 3: Italiano
1
0
0
Idioma Moderno 3: Portugués
4
0
0

4º Curso

Lexicoloxía e Semántica do Español
15
0
0
Literatura Española dos Séculos XVIII e XIX
17
0
0
Introdución á Investigación sobre Lingua e Literatura Española
18
0
0
Literatura Hispanoamericana
16
0
0
Gramática do Texto
13
4
0
Literatura Española dos Séculos XX e XXI
18
0
0
Traballo Fin de Grao
14
0
5
Técnicas de Investigación Literaria
5
0
0
Cuestións de Historia da Lingua Española
12
0
0
Lecturas de Literatura Española. Poesía
8
0
0
Análise Lingüística de Textos Españois
12
0
0
Literatura e Cultura
2
0
0
Literatura Comparada
4
0
0
Linguas e Tecnoloxías
2
0
0
Literaturas Románicas
2
0
0
Literatura e Artes Visuais
6
0
1
Lingua Galega e Usos
1
0
0
Español como L2
3
0
0
Idioma Moderno 4: Francés
Idioma Moderno 4: Italiano
2
0
0
Idioma Moderno 4: Portugués
1
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

"A voz dormida nas obras de Lauro Olmo"

"Meus doces irmáns": a outredade animal en "Platero e mais eu"

A importancia do enfoque léxico no español como lingua estranxeira. Proposta de aplicación ó ensino das colocacións.

As guías de linguaxe non sexista de universidades españolas. Estudo de algunhas das súas recomendacións.

Da novela ó cine: análise comparativa semiótica-textual de The Great Gatsby de Francis Scott Fitzgerald e as súas dúas transposicións fílmicas

Entre a carne e a cruz: as dúas caras do erotismo de Rubén Darío

Estudo comparativo: Ulises, Frodo, Chiron e o monomito

Estudo e análise do español coloquial na conversación

Normal e anormal na obra de Roberto Bolaño. O monstruo e o cambio de paradigma

O pecado en Os sonámbulos de Ramón Gómez de la Serna

O símbolo do Sol na literatura emblemática política española

Presenza de E. Allan Poe nos contos fantásticos de E. Pardo Bazán

A biblioteca de Mencía de Mendoza, humanista do século XVI

A muller moderna. María Teresa León e Memoria de la melancolía.

A poesía de Góngora en Agudeza y arte de ingenio de Baltasar Gracián

A sigla como procedemento de formación de neoloxismos. Etapas no proceso de lexicalización dalgunhas creacións síglicas.

Edición, anotación e estudio dunha "Relación de sucesos" do século XVIII

García Lorca en Nova York

Léxico do fútbol e diccionarios. A transmisión da final do Campionato do Mundo de Fútbol de 2010

Linguaxe e silencio: a ausencia de comunicación en "Tiempo de silencio"

Literatura nas bibliotecas particulares de comezos do século XVII

Os galicismos nas cartas de restaurantes españois no século XXI

Os posesivos en español e italiano.

Unidade didáctica para español como lingua estranxeira con fins específicos:'Unha viaxe ao mundo dos bebés'

A experiencia literaria da morte nos séculos XIX e XX: Jorge Luis Borges, Camilo José Cela, Victor Hugo e Lev Tolstói

A implicitude nas declaracións dos políticos nas noticias da TVE 1: elaboración dun corpus e estudo preliminar

A literatura no 'Diálogo de la lengua' de Juan de Valdés

Creando a Beatriz: a descripción da dama, dos trobadores provenzais a Dante

Estudo sobre a significación do exilio nas novelas 'Primavera con una esquina rota' y 'Andamios' de Mario Benedetti

Estudo sobre a teoría e a práctica do conto en Julio Cortázar

Estudo socio-histórico e literario da cuentística de Wenceslao Fernández Flórez

Gabriel García Márquez: periodista e escritor

O mito de Ulises no teatro do século XX. "El retorno de Ulises", de Gonzalo Torrente Ballester

Os ecos de Ordiales na literatura medieval: un romance tradicional vello e outros textos catrocentistas

Redescubrindo a Miguel de Cervantes. Sobre a locura de 'El Licenciado Vidriera'

Secuencia didáctica de español como L2 dirixida a estudantes de intercambio.

Secuencia didáctica de español como L2 dirixida a inmigrantes

Un texto singular no 'Cancionero de Baena': ID 1429 'Señor Rey, vuestra noticia', de Ruy Páez de Ribera

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 20