Logo da Universidade da Coruña

Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

2015/2016 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Ferreiro Fernández, Manuel
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
Clark Mitchell, David
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Barcia Bernárdez, Iago
Vogal Estudante
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Estévez Saa, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, Esperanza
Vogal PDI
Rodríguez González, Olivia
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Regueiro Diehl, María Mercedes
Vogal PDI
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Pena Sueiro, María Nieves
Vogal PDI
Morales López, Esperanza
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Bouzas Presedo, María del Pilar
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Ferrío Senlle, Noemí
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 4.148
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 364,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 288
% créditos repetidos 2014/2015 13,59
Total de créditos matriculados 2014/2015 4.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 83
Homes 2014/2015 22
Mulleres 2014/2015 61
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 57,83
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 84,69
Taxa de éxito (%) 2014/2015 83,06
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 70,34
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 22,73
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 98,21
Taxa de graduación (%) 2010/2011 30,77

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 20.820
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 3.027
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 2.055
% créditos repetidos 2014/2015 19,62
Total de créditos matriculados 2014/2015 25.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 465
Homes 2014/2015 139
Mulleres 2014/2015 326
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 55,7
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 82,68
Taxa de éxito (%) 2014/2015 81,66
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 67,52

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 3.896
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 325,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 303
% créditos repetidos 2013/2014 13,89
Total de créditos matriculados 2013/2014 4.524
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 77
Homes 2013/2014 22
Mulleres 2013/2014 55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 58,75
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 87,96
Taxa de éxito (%) 2013/2014 87,6
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 77,06
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 46,15
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 92,01
Taxa de graduación (%) 2009/2010 37,5

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 20.400
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 2.230
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 2.525
% créditos repetidos 2013/2014 18,9
Total de créditos matriculados 2013/2014 25.160
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 462
Homes 2013/2014 135
Mulleres 2013/2014 327
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 54,45
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 84,44
Taxa de éxito (%) 2013/2014 82,85
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 69,96

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 3.324
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 531
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 135
% créditos repetidos 2012/2013 16,69
Total de créditos matriculados 2012/2013 3.990
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 67
Homes 2012/2013 17
Mulleres 2012/2013 50
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 59,55
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 89,89
Taxa de éxito (%) 2012/2013 84,02
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 75,53
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2009/2010 45,83
Taxa de eficiencia (%) 2012/2013 92,07

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 18.280
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 3.723
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 2.184
% créditos repetidos 2012/2013 24,42
Total de créditos matriculados 2012/2013 24.190
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 433
Homes 2012/2013 122
Mulleres 2012/2013 311
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 55,86
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 83,67
Taxa de éxito (%) 2012/2013 82,86
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 69,33

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
19
0
4
Lingua Galega 1
19
1
3
Lingua Inglesa 1
16
5
3
Lingüística Xeral
14
8
6
Introdución aos Estudos Literarios
21
3
3
Lingua e Cultura Clásica
15
7
4
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
14
6
4
Lingua Inglesa 2
17
3
8
Historia
9
7
7
Literatura Inglesa 1
13
7
9

2º Curso

Literatura Española
15
3
2
Literatura Galega
16
0
1
Lingua Española 2
17
2
2
Lingua Galega 2
15
1
0
Lingua Inglesa 3
14
4
2
Idioma Moderno: Francés
3
1
0
Literatura Inglesa 2
18
4
0
Técnicas de Tradución
12
0
2
Lingua Inglesa 4
14
6
3
Idioma Moderno: Italiano
5
1
0
Idioma Moderno: Portugués
3
0
0

3º Curso

Fonética e Fonoloxía do Español
14
3
1
Morfoloxía do Español
16
1
1
Literatura Española Medieval
14
4
6
Literatura Española do Século de Ouro 1
16
2
1
Sintaxe do Español
17
0
1
Historia do Español
18
0
1
Literatura Española do Século de Ouro 2
16
0
3
Lecturas de Literatura Española. Prosa
10
0
0
Español Actual
9
0
0
Linguas do Mundo
4
0
0
Lecturas de Literatura Española. Teatro
13
0
1
Variedades do Español
10
0
1
Literatura Galega Contemporánea
1
0
0
Estruturas e Variedades do Latín
1
0
0
Historia e Cultura de Galicia
1
0
0
As Linguas Románicas
1
0
0
Filosofía e Literatura
3
0
0
Linguaxe, Discurso e Comunicación
2
0
1
Idioma Moderno 2: Italiano
3
0
1
Idioma Moderno 2: Portugués
2
0
0
Idioma Moderno 3: Italiano
3
0
1
Idioma Moderno 3: Portugués
1
0
0

4º Curso

Lexicoloxía e Semántica do Español
12
0
1
Literatura Española dos Séculos XVIII e XIX
10
0
0
Introdución á Investigación sobre Lingua e Literatura Española
13
0
3
Literatura Hispanoamericana
12
0
0
Gramática do Texto
12
1
0
Literatura Española dos Séculos XX e XXI
11
0
0
Traballo Fin de Grao
10
0
3
Técnicas de Investigación Literaria
5
0
0
Cuestións de Historia da Lingua Española
8
0
0
Contactos Lingüísticos e Literarios na Tradición Románica
Literatura Latina
3
0
0
Lecturas de Literatura Española. Poesía
3
0
1
Análise Lingüística de Textos Españois
12
0
1
Lingua e Sociedade
1
0
0
Literatura e Cultura
2
0
0
Literatura Comparada
1
0
0
Linguas e Tecnoloxías
1
0
0
Literaturas Románicas
Literatura e Artes Visuais
3
0
0
Lingua Galega e Usos
Español como L2
7
1
0
Idioma Moderno 4: Francés
1
0
0
Idioma Moderno 4: Portugués
3
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
15
5
2
Lingua Galega 1
19
4
1
Lingua Inglesa 1
16
5
3
Lingüística Xeral
18
7
4
Introdución aos Estudos Literarios
11
8
2
Lingua e Cultura Clásica
11
5
4
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
15
3
6
Lingua Inglesa 2
15
4
8
Historia
16
3
6
Literatura Inglesa 1
17
6
7

2º Curso

Literatura Española
15
5
2
Literatura Galega
13
2
0
Lingua Española 2
13
4
0
Lingua Galega 2
15
4
0
Lingua Inglesa 3
14
4
1
Idioma Moderno: Francés
1
0
0
Literatura Inglesa 2
15
1
7
Técnicas de Tradución
15
1
1
Lingua Inglesa 4
14
6
2
Idioma Moderno: Italiano
11
0
0
Idioma Moderno: Portugués
4
0
0

3º Curso

Fonética e Fonoloxía do Español
13
0
0
Morfoloxía do Español
12
0
0
Literatura Española Medieval
7
5
0
Literatura Española do Século de Ouro 1
14
1
0
Sintaxe do Español
12
0
0
Historia do Español
11
0
0
Literatura Española do Século de Ouro 2
11
1
1
Lecturas de Literatura Española. Prosa
7
0
0
Español Actual
10
0
0
A Literatura Inglesa nos seus Textos
1
0
0
Linguas do Mundo
1
1
0
Lecturas de Literatura Española. Teatro
7
0
1
Variedades do Español
5
0
0
Literatura Galega Contemporánea
1
0
0
Historia e Cultura de Galicia
1
0
1
Idioma Moderno 2: Francés
1
0
0
Filosofía e Literatura
2
0
0
Idioma Moderno 3: Francés
1
0
0
Linguaxe, Discurso e Comunicación
1
0
0
Idioma Moderno 2: Italiano
1
0
0
Idioma Moderno 2: Portugués
4
0
0
Idioma Moderno 3: Italiano
1
0
0
Idioma Moderno 3: Portugués
3
0
0

4º Curso

Lexicoloxía e Semántica do Español
10
2
0
Literatura Española dos Séculos XVIII e XIX
12
0
0
Introdución á Investigación sobre Lingua e Literatura Española
7
1
2
Literatura Hispanoamericana
9
0
1
Gramática do Texto
9
2
1
Literatura Española dos Séculos XX e XXI
10
0
0
Traballo Fin de Grao
6
0
3
Técnicas de Investigación Literaria
1
0
0
Cuestións de Historia da Lingua Española
8
1
0
Literatura Latina
2
0
0
Lecturas de Literatura Española. Poesía
8
0
1
Análise Lingüística de Textos Españois
1
0
0
Lingua e Sociedade
1
0
0
Literatura e Cultura
2
0
0
Literatura Comparada
4
0
0
Literatura e Artes Visuais
4
0
0
Español como L2
4
0
0
Idioma Moderno 4: Francés
0
1
0
Idioma Moderno 4: Italiano
0
1
0
Idioma Moderno 4: Portugués
1
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A biblioteca de Mencía de Mendoza, humanista do século XVI

A muller moderna. María Teresa León e Memoria de la melancolía.

A poesía de Góngora en Agudeza y arte de ingenio de Baltasar Gracián

A sigla como procedemento de formación de neoloxismos. Etapas no proceso de lexicalización dalgunhas creacións síglicas.

Edición, anotación e estudio dunha "Relación de sucesos" do século XVIII

García Lorca en Nova York

Léxico do fútbol e diccionarios. A transmisión da final do Campionato do Mundo de Fútbol de 2010

Linguaxe e silencio: a ausencia de comunicación en "Tiempo de silencio"

Literatura nas bibliotecas particulares de comezos do século XVII

Os galicismos nas cartas de restaurantes españois no século XXI

Os posesivos en español e italiano.

Unidade didáctica para español como lingua estranxeira con fins específicos:'Unha viaxe ao mundo dos bebés'

A experiencia literaria da morte nos séculos XIX e XX: Jorge Luis Borges, Camilo José Cela, Victor Hugo e Lev Tolstói

A implicitude nas declaracións dos políticos nas noticias da TVE 1: elaboración dun corpus e estudo preliminar

A literatura no 'Diálogo de la lengua' de Juan de Valdés

Creando a Beatriz: a descripción da dama, dos trobadores provenzais a Dante

Estudo sobre a significación do exilio nas novelas 'Primavera con una esquina rota' y 'Andamios' de Mario Benedetti

Estudo sobre a teoría e a práctica do conto en Julio Cortázar

Estudo socio-histórico e literario da cuentística de Wenceslao Fernández Flórez

Gabriel García Márquez: periodista e escritor

O mito de Ulises no teatro do século XX. "El retorno de Ulises", de Gonzalo Torrente Ballester

Os ecos de Ordiales na literatura medieval: un romance tradicional vello e outros textos catrocentistas

Redescubrindo a Miguel de Cervantes. Sobre a locura de 'El Licenciado Vidriera'

Secuencia didáctica de español como L2 dirixida a estudantes de intercambio.

Secuencia didáctica de español como L2 dirixida a inmigrantes

Un texto singular no 'Cancionero de Baena': ID 1429 'Señor Rey, vuestra noticia', de Ruy Páez de Ribera

"A poesía de José Ángel Valente"

A incorporación dos galicismos ao español: adaptación das formas rematadas en -t, -te e -tte

Análise dun corpus de conversas en whatsapp. Aplicación do sistema de unidades conversacionais proposto polo grupo Val.Es.Co.

Análise e estudo das estruturas compostas por adverbios de lugar e posesivos tónicos

As voces xaponesas no DRAE: de "Autoridades" á vixésima terceira edición

Bibliotecas de mulleres no século XVII. Outra forma de achegamento á literatura áurea

Estudo de anglicismos rematados en -y precedida de consoante. Normas da RAE e frecuencia de uso

Galicismos no léxico do mobiliario do fogar da Idade de Prata

Unha aproximación á escritura de María de Zayas y Sotomayor a través do estudo da novela "Aventurarse perdiendo"

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2014/2015
Oferta xeral 50