Logo da Universidade da Coruña

Grao en Dereito

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Garcimartín Montero, María del Carmen
Vicepresidente
Souto García, Eva María
Secretario/a
López Suárez, Marcos Antonio
Vogal PDI
Colina Garea, Rafael
Vogal PDI
Roura Gómez, Santiago Antonio
Vogal PDI
Busto Lago, José Manuel
Vogal PDI
Pereira Sáez, María Carolina
Vogal PDI
Aba Catoira, Ana María
Vogal PDI
Dios Vieitez, María Victoria
Vogal PDI
Brandariz García, José Ángel
Vogal PDI
Mkrtichyan, Artak
Vogal PDI
Oanta Oanta, Gabriela Alexandra
Vogal PDI
Vara Parra, José Joaquín
Vogal PDI
Souto García, Eva María
Vogal PDI
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal PDI
Iglesias Ferreiro, Lydia
Vogal Estudante
Suárez Carnota, Sara
Vogal Estudante
Escariz Rancaño, Pablo
Vogal Estudante
Herraiz García, María Carmen
Vogal PAS
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal Coordinador de Título
Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Garcimartín Montero, María del Carmen
Vicepresidente
Souto García, Eva María
Secretario/a
Colina Garea, Rafael
Vogal PDI
Ramos Vázquez, José Antonio
Vogal PDI
Acosta Borrás, Alicia
Vogal Estudante
Barrul Fuentes, María Alejandra
Vogal Estudante
Giráldez Bastos, Mónica
Vogal Estudante
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal Coordinador de Título
Gacio Corral, María Paula
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 724
Homes 2018/2019 275
Mulleres 2018/2019 449
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 40.310
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 32.380
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.685
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.246
% créditos repetidos 2018/2019 19,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 55,67

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1.283
Homes 2018/2019 498
Mulleres 2018/2019 785
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 73.430
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 63.260
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.227
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.942
% créditos repetidos 2018/2019 13,85
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 57,23

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 682
Homes 2017/2018 249
Mulleres 2017/2018 433
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 38.830
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 31.020
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.743
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.065
% créditos repetidos 2017/2018 20,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 56,94
Taxa de evaluación 2017/2018 88,79
Taxa de éxito 2017/2018 85,37
Taxa de rendemento 2017/2018 75,8
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 88,72
Taxa de graduación 2013/2014 46,43
Taxa de abandono 2015/2016 3,13

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.242
Homes 2017/2018 472
Mulleres 2017/2018 770
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 72.540
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 62.700
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6.054
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.791
% créditos repetidos 2017/2018 13,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 58,41
Taxa de evaluación 2017/2018 91,15
Taxa de éxito 2017/2018 90,12
Taxa de rendemento 2017/2018 82,14

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 671
Homes 2016/2017 232
Mulleres 2016/2017 439
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 38.410
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 30.430
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 5.291
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.690
% créditos repetidos 2016/2017 20,78
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,24
Taxa de evaluación 2016/2017 87,96
Taxa de éxito 2016/2017 84,77
Taxa de rendemento 2016/2017 74,56
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 89,7
Taxa de graduación 2012/2013 43,94
Taxa de abandono 2014/2015 6

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.219
Homes 2016/2017 419
Mulleres 2016/2017 800
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 71.620
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 61.860
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.521
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.236
% créditos repetidos 2016/2017 13,62
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 58,75
Taxa de evaluación 2016/2017 90,2
Taxa de éxito 2016/2017 90,24
Taxa de rendemento 2016/2017 81,39

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
163
38
13
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
119
78
30
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
109
60
19
Comunicación Oral e Escrita
128
4
7
Principios Económico-Contables da Empresa
137
4
5
Teoría do Dereito
130
18
34
Dereito da Persoa
126
21
19
Principios de Economía e Facenda Pública
100
97
22
Organización Constitucional do Estado
107
43
37
Dereito Penal. Parte Xeral
134
33
20

2º Curso

Dereito da Empresa
126
52
47
Dereito Eclesiástico do Estado
109
3
17
Dereito de Familia
152
28
13
Constitución e Poder Xudicial
148
18
6
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
132
6
3
Dereito de Obrigas e Danos
112
30
14
Actuación e Bens das Administracións Públicas
137
25
11
Fundamentos de Dereito Financeiro
156
3
7
Dereito Internacional Público
131
15
45
Dereito Sancionador
125
51
74

3º Curso

Dereito da Unión Europea
103
56
23
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
117
36
18
Dereito do Traballo
117
0
1
Dereito da Contratación
136
12
4
Dereito Penal. Parte Especial
112
14
18
Filosofía do Dereito
116
17
29
Dereitos Reais
97
2
19
Dereito Procesual Penal
108
7
5
Dereito Tributario
93
13
21
Dereito Público Autonómico
120
1
5

4º Curso

Traballo Fin de Grao
156
0
55
Dereito Internacional Privado
118
7
4
Dereito Procesual Civil
118
4
7
Dereito de Sucesións
121
20
14
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais, Dereito Concursal e Dereito Marítimo
121
20
25
Dereito de Estranxeiría
74
1
5
Dereito da Seguridade Social
118
0
4
Criminoloxía
64
2
4
Dereito Penitenciario
50
0
5
Dereito e Biomedicina
20
0
4
Teoría e Práctica da Argumentación Xurídica
25
0
2
Idioma Moderno
73
0
4
Técnica Xurisprudencial Romana
8
0
0
Dereito Matrimonial Comparado
27
0
0
Aproximación Cinematográfica ao Dereito
45
0
4
Dereito da Propiedade Inmobiliaria
13
0
1
Dereito Internacional dos Espazos
58
1
2
Prácticas Externas
58
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
123
49
29
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
93
86
33
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
139
26
24
Comunicación Oral e Escrita
127
6
15
Principios Económico-Contables da Empresa
122
10
14
Teoría do Dereito
121
31
41
Dereito da Persoa
129
22
22
Principios de Economía e Facenda Pública
91
88
25
Organización Constitucional do Estado
137
27
35
Dereito Penal. Parte Xeral
137
30
19

2º Curso

Dereito da Empresa
86
49
53
Dereito Eclesiástico do Estado
117
8
5
Dereito de Familia
98
38
12
Constitución e Poder Xudicial
119
32
12
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
114
11
8
Dereito de Obrigas e Danos
109
11
13
Actuación e Bens das Administracións Públicas
106
23
17
Fundamentos de Dereito Financeiro
103
9
15
Dereito Internacional Público
118
7
44
Dereito Sancionador
91
78
43

3º Curso

Dereito da Unión Europea
124
39
43
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
106
42
27
Dereito do Traballo
106
0
2
Dereito da Contratación
120
27
17
Dereito Penal. Parte Especial
113
12
12
Filosofía do Dereito
124
16
27
Dereitos Reais
124
1
10
Dereito Procesual Penal
116
4
6
Dereito Tributario
122
19
10
Dereito Público Autonómico
124
1
9

4º Curso

Traballo Fin de Grao
166
0
49
Dereito Internacional Privado
127
4
9
Dereito Procesual Civil
130
13
10
Dereito de Sucesións
165
15
7
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais, Dereito Concursal e Dereito Marítimo
110
14
30
Dereito de Estranxeiría
90
2
2
Dereito da Seguridade Social
103
0
3
Criminoloxía
104
2
11
Dereito Penitenciario
47
1
1
Dereito e Biomedicina
26
1
1
Teoría e Práctica da Argumentación Xurídica
22
0
1
Idioma Moderno
66
2
2
Técnica Xurisprudencial Romana
7
0
0
Dereito Matrimonial Comparado
16
0
0
Aproximación Cinematográfica ao Dereito
65
1
3
Dereito da Propiedade Inmobiliaria
15
1
0
Dereito Internacional dos Espazos
59
1
0
Prácticas Externas
60
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
163
67
11
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
85
70
26
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
123
42
26
Comunicación Oral e Escrita
124
4
23
Principios Económico-Contables da Empresa
86
22
13
Teoría do Dereito
76
41
45
Dereito da Persoa
108
25
24
Principios de Economía e Facenda Pública
59
66
34
Organización Constitucional do Estado
101
41
46
Dereito Penal. Parte Xeral
124
43
27

2º Curso

Dereito da Empresa
121
49
30
Dereito Eclesiástico do Estado
115
14
6
Dereito de Familia
118
28
12
Constitución e Poder Xudicial
103
31
11
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
107
7
8
Dereito de Obrigas e Danos
131
4
9
Actuación e Bens das Administracións Públicas
116
28
11
Fundamentos de Dereito Financeiro
130
8
17
Dereito Internacional Público
106
24
35
Dereito Sancionador
74
62
34

3º Curso

Dereito da Unión Europea
91
48
40
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
108
39
24
Dereito do Traballo
117
1
2
Dereito da Contratación
86
44
6
Dereito Penal. Parte Especial
115
15
14
Filosofía do Dereito
120
32
29
Dereitos Reais
141
1
23
Dereito Procesual Penal
118
7
7
Dereito Tributario
115
19
18
Dereito Público Autonómico
132
3
5

4º Curso

Traballo Fin de Grao
176
0
31
Dereito Internacional Privado
120
12
6
Dereito Procesual Civil
131
17
11
Dereito de Sucesións
166
18
7
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais, Dereito Concursal e Dereito Marítimo
120
21
17
Dereito de Estranxeiría
105
4
1
Dereito da Seguridade Social
128
0
0
Criminoloxía
109
2
0
Dereito Penitenciario
37
4
1
Dereito e Biomedicina
36
0
1
Teoría e Práctica da Argumentación Xurídica
16
0
0
Idioma Moderno
82
0
2
Técnica Xurisprudencial Romana
4
0
0
Dereito Matrimonial Comparado
32
0
0
Aproximación Cinematográfica ao Dereito
50
0
1
Dereito da Propiedade Inmobiliaria
7
0
0
Dereito Internacional dos Espazos
48
1
0
Prácticas Externas
60
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A conxuntura do Brexit no Dereito Internacional do Mar: a situación do Shark Finning

A problemática da contratación de menores no Fútbol Profesional e a súa repercusión no Fútbol Profesional Español

A problemática da contratación de menores no fútbol profesional e a súa repercusión no fútbol profesional español.

A problemática da contratación de menores no fútbol profesional e a súa repercusión no fútbol profesional español.

A protección xurídica dos menores de idade e dereito

A protección xurídica dos menores de idade e Dereito de Extranxeiría

A protección xurídica dos menores de idade e Dereito de extranxeiría

Acordo sobre un ventre de aluguer

Agresións múltiples na cidadade da Coruña

Agresións múltiples na cidade da Coruña

Agresións múltiples na cidade de A Coruña

Agresións múltiples na cidade de A Coruña

Agresións múltiples na cidade de A Coruña

Agresións múltiples na cidade de A Coruña.

Análise da responsabilidad civil de un abordaxe

Análise da responsabilidade civil de un abordaxe.

Análise da responsabilidade civil dunha abordaxe

Análise da responsabilidade civil por abordaxe

Aplicación de convenio colectivo a un contrato de socorrismo

Aplicación de Convenio Colectivo a un contrato de socorrismo

Aplicación de Convenio Colectivo a un contrato de socorrismo

Aplicación de convenio colectivo a un contrato de socorrismo.

As dúas caras da violencia de xénero

As inmatriculacións da igrexa católica e o artigo 206 da lei hipotecaria

As inmatriculacións da Igrexa Católica e o artigo 206 da Lei Hipotecaria

As operacions ilegais no dereito do mar e as súas implicacións nos dereitos humanos. Responsabilidade e protección.

Blanqueo de Capitais

Branqueo de capitais

Caso Segreón: Dereito, moral e comunidade internacional

Caso Segreón: Dereito, moral e comunidade internacional

Caso Segreón: Dereito, Moral e Comunidade Internacional

Circunstancias acaecidas no centro penitenciario de Teixeiro.

Circunstancias acontecidas no Centro Penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no Centro Penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no centro penitenciario de teixeiro

Circunstancias acontecidas no Centro Penitenciario de Teixeiro

Consecuencias fiscais derivadas de operación de reestructuración de empresas

Consecuencias fiscais derivadas de operacións de reestructuración de empresas

Consecuencias fiscais derivadas de operacións de reestruturación empresarial

Cuestiones jurídico laborales y de la Seguridad Social ligadas al contrato de trabajo

Cuestións Xurídico Laborais e da Seguridad Social ligadas ao Contrato de Traballo

Cuestións xurídico laborais e da seguridad social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da seguridade social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións Xurídico Laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo.

Fusión por creación dunha nova sociedade

Fusión por creación dunha nova sociedade

Fusión por creación dunha nova sociedade

Herdanza e débeda hipotecaria

Herencia e Debeda Hipotecaria

Ilegalización de partidos políticos e violación de obrigacións constitucionais

Ilegalización de partidos políticos e violación de obrigacións constitucionais

Ilegalización de partidos políticos e violación de obrigacións constitucionais

La problemática de la contratación de menores en el fútbol profesional y su repercusión en el fútbol profesional español

Lesións ao Feto

Lesións ao feto

lesións ao feto

O cártel de camións e as restricións á competencia

o transporte marítimo de mercancía e o narcotráfico

O transporte marítimo de mercancías e narcotráfico.

O transporte marítimo de mercancías e o narcotráfico

Patrimonio Forestal Sostible en Galicia

Patrimonio forestal sostible en Galicia, o eucalipto

Patrimonio Forestal Sostible en Galicia, o Eucalipto

Patrimonio forestal sostible en Galicia, o eucalipto

Patrimonio forestal sostible en Galicia, o eucalipto

Patrimonio forestal sostible en Galicia, o eucalipto

Proposta de Fusión e Opa hostil

Proposta de opa hostil

Proposta de OPA hostil

Rescate de persoas en perigo no mediterráneo: dificultades e consecuencias xurídicas

Rescate de persoas en perigo no Mediterráneo: Dificultades e consecuencias xurídicas

Rescate de persoas en perigo no mediterráneo: dificultades e cosecuencias xurídicas

Rescate de personas en perigo no Mediterráneo: dificultades e consecuencias xurídicas

Suicidio complexo non planificado

Suicidio complexo non planificado

Tráfico de drogas e Intervención Quirúrxica sen consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrgica no consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

transporte marítimo de mercancias e narcotráfico

Tratamento xurídico da financiación ilegal de partidos políticos

Tratamento xurídico da financiación ilegal de partidos políticos

Tratamento xurídico da financiación ilegal de partidos políticos

Tratamento xurídico da financiación ilegal de partidos políticos

Tratamento xurídico da financiación ilegal de partidos políticos

Tratamento xurídico do financiamento ilegal de partidos políticos

Violencia de Xénero

Violencia de xénero

Violencia de xénero

Violencia de Xénero

Violencia de xénero

A dobre cara de violencia de xénero

A prohibición do velo islámico no sistema legal Anglo-Galés. Shabina Begum y Shabnam Mughal

Acordo sobre un ventre de aluguer

Acordo sobre un ventre de aluguer

Acordo sobre un ventre de aluguer

Acordo sobre un ventre de aluguer

Acordo sobre un ventre de aluguer

Acordo sobre un ventre de aluguer

Acordo sobre un ventre de aluguer

As duas caras da violencia de xenero

As dúas caras da violencia de xénero

As duas caras da violencia de xénero

As dúas caras da violencia de xénero

As dúas caras da violencia de xénero

As dúas caras da Violencia de Xénero

As dúas caras da violencia de xénero

As dúas caras da violencia de xénero

As dúas caras da violencia de xénero

As dúas caras da violencia de xénero

As dúas caras da violencia de xénero

as duas caras da violencia de xenero

As dúas caras da violencia de xénero

As dúas caras da violencia de xénero

As dúas caras da Violencia de Xénero

As dúas caras da violencia de xénero

As dúas caras da violencia de xénero

As dúas caras da violencia de xénero

Caso Segreón: Dereito, moral e comunidade internacional

Caso Segreón: Dereito, moral e comunidade internacional

Caso Segreón: Dereito, Moral e Comunidade Internacional

Despedimento laboral por absentismo

Despedimento laboral por absentismo

Despedimento laboral por absentismo

Despedimento laboral por absentismo

Despedimento Laboral por Absentismo

Despedimento laboral por absentismo

Despedimento laboral por absentismo

Despedimento laboral por absentismo

Despedimento laboral por absentismo

Despedimento por absentismo

Despedimento por absentismo laboral

Despido laboral e absentismo

Despido laboral e absentismo.

Despido laboral polo uso do veo islámico

Despido laboral por absentismo

Despido laboral por absentismo

Despido laboral por absentismo

Despido laboral por absentismo

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Fusión de empresas de transporte de viaxeiros por estrada

Fusión de empresas de transporte de viaxeiros por estrada

Herdanza e débeda hipotecaria

Herdanza e débeda hipotecaria

Herdanza e débeda hipotecaria

Herdanza e débeda hipotecaria

Herdanza e débeda hipotecaria.

Herencia e débeda hipotecaria

Herencia e debeda hipotecaria

Herencia e Débeda Hipotecaria

Herencia e debeda hipotecaria

Herencia e debeda hipotecaria

Herencia e débeda hipotecaria

Herencia e débeda hipotecaria

Herencia e débeda hipotecaria

Herencia e débeda hipotecaria

Herencia e débeda hipotecaria

Herencia e débeda hipotecaria

Herencia e Debeda Hipotecaria

Herencia e débeda hipotecaria

Herencia e debeda hipotecaria

herencia e debida hipotecaria

Herencia e debida hipotecaria

Herencia e deuda hipotecaria

Las dos caras de la violencia de género

Lesións ao feto

Lesións ao feto

Lesións ao feto

Lesións ao feto.

O cartel de camións e as restricións á competencia

O cártel de camións e as restricción á competencia

O cartel de camións e as restriccións á competencia

O cartel de camións e as restriccións á competencia

O cartel de camións e as restriccións a competencia.

O cártel de camións e as restricións á competencia

O cartel de camións e as restricións á competencia

O cártel de camións e as restricións á competencia

O cártel de camións e as restricións á competencia

O Cártel de Camións e as Restricións á Competencia

O cartel de camións e as restricións á competencia

O cártel de camións e as restricións á competencia

O cartel de camións e as restricións á competencia.

O cártel de camións e as retriccións á competencia

O caso Miller e as súas consecuencias no Dereito Público

O despedimento laboral polo uso do velo islámico

O despedimento laboral polo uso do velo islámico

O despedimento laboral polo uso do velo islámico

O despedimento polo uso do velo islámico

O transporte marítimo de mercancía e narcotráfico

O transporte marítimo de mercancía e o narcotráfico

O transporte marítimo de mercancía e o narcotráfico

O transporte marítimo de mercancía e o narcotráfico

O Transporte Marítimo de Mercancía e o Narcotráfico

O transporte marítimo de mercancía e o narcotráfico

O transporte marítimo de mercancía e o narcotráfico

O transporte marítimo de mercancía e o narcotráfico

O transporte marítimo de mercancias e o narcotráfico

O transporte marítimo de mercancías e o narcotráfico

O transporte marítimo de mercancías e o narcotráfico

O tratamento xudicial das persoas con discapacidade.

Partición da herdanza: Incidencias posteriores.

Perda da patria potestade, adopción e consecuencias da mesma

Perda da patria potestade, adopcion e mailas súas consecuencias

Proceso de autodeterminación de un territorio en España

proceso de autodeterminación dun territorio en españa: causas e efectos

Proceso de autodeterminación dun territorio en España: causas e efectos

Proceso de autodeterminación dun territorio en España: causas e efectos.

Proceso de autodeterminación dun territorio en España: causas e efectos.

Proposta de fusión e OPA hostil

Proposta de fusión e OPA hostil

Proposta de fusión e OPA hostil

Proposta de fusión e opa hostil.

Transporte Marítimo de mercadorías e narcotráfico

Transporte Marítimo de Mercancía e o Narcotráfico

Transporte marítimo de mercancías y narcotráfico

Tratamento xurídico do absentismo laboral: aproximación práctica. O despido laboral por absentismo.

Violencia de Xénero

Violencia de xénero

Violencia de Xénero

Violencia de xénero

Violencia de xénero

Violencia de xénero

Violencia de xénero

Violencia de xénero

Violencia de xénero

Violencia de Xénero

Violencia de Xénero

Violencia de xénero

Violencia de xénero

Violencia de xénero

Violencia de xénero

Violencia de xénero

Violencia de xénero

Violencia de xénero

Violencia de xénero

Violencia de xénero

Violencia de xénero

Violencia de xénero

Violencia de xénero

Violencia de xénero

Violencia de xénero

Violencia de xénero

Violencia de Xénero

Violencia de Xénero

Violencia de xénero

Violencia de Xénero.

Violencia de xénero.

Aloxamento en vivendas de uso turístico

Aloxamento en vivendas de uso turístico

Aloxamento en vivendas de uso turístico

Aloxamento en vivendas de uso turístico.

Campaña de crowdfunding para un xogo de mesa e os incumprimentos na entrega do produto

Compravenda a través de axente inmobiliario

Compravenda a través de axente inmobiliario

Compravenda a través de axente inmobiliario

Compravenda a través de axente inmobiliario

Compravenda a través de axente inmobiliario

Compravenda a través de axente inmobiliario

Declaración de concurso de acredores de Mecánicas do Noroeste, SL

Declaración de concurso de acredores de Mecánicas do Noroeste, SL

Declaración de concurso de acredores de Mecánicas do Noroeste, SL

Declaración de concurso de acredores de Mecánicas do Noroeste, SL

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Dereito de asilo e adopción internacional

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento laboral polo uso de velo islámico

Despedimento Laboral Polo Uso Do Velo Islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico.

Despedimento laboral polo uso do velo islámico.

Despedimento laboral polo uso do velo islámico.

Despedimento laboral polo uso do veo islámico.

Despedimento laboral polo uso do veo islámico.

Despedimiento laboral polo uso do velo islámico

Despido laboral polo uso do Velo Islámico

Despido laboral polo uso do velo islámico

Despido laboral polo uso do velo islámico

Despido laboral polo uso do velo islámico.

Despido laboral por el uso de velo islámico

Despido laboral por el uso del velo islámico

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do Odio e Ilegalización de Partido Político

Discurso do odio e ilegalización de Partido Político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalizacion de partido político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalización de Partido Político

Discurso do odio e ilegalizacion de partido político

Discurso do odio e ilegalización do partido político.

Divorcio con fillos con motivo de lesións

Divorcio con fillos por mor de lesions

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesions

Divorcio con fillos por motivo de lesións

divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesions.

Divorcio con fillos por motivo de lesións.

Divorcio con fillos por motivos de lesións

Divorcio con fillos por motivos de lesións.

Divorcio con hijos por motivo de lesiones

Divorcio con nenos con ocasión de lesións

Incidencias en transporte alternativo-colaborativo: UBER

Incidencias en transporte alternativo-colaborativo: Uber

Incidencias en transporte alternativo-colaborativo: Uber

Incidencias En Transporte Alternativo-Colaborativo: Uber.

Incidencias no transporte alternativo-colaborativo: Uber

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

O asilo en España por actos de persecución: por motivos políticos, de orientación sexual e de mutilación xenital

O asilo en España por actos de persecución: por motivos políticos, de orientación sexual e de mutilación xenital

O asilo en España por actos de persecución: por motivos políticos, de orientación sexual e de mutilación xenital

O asilo en España por actos de persecución: por motivos políticos, de orientación sexual e de mutilación xenital

Pantallas LED filo s.l Sociedad de gananciales, contrato y despido

Pantallas LED Filo S.L, Sociedade de gananciais, Contrato e Despedimento

pantallas led filo s.l, sociedade de gananciais, contrato e despedimento

Pantallas LED Filo S.L, Sociedade de Gananciais, Contrato e Despedimento

Pantallas LED Filo S.L, Sociedade de gananciais, contrato e despedimento.

Pantallas LED Filo S.L, sociedade de gananciais, contrato e despido

Pantallas LED FILO S.L., sociedade de gananciais, contrato e despedimento

Pantallas LED Filo S.L., Sociedade de Gananciais, contrato e despedimento.

Pantallas Led Filo S.L., sociedade de gananciais, contrato e despedimento.

Pantallas LED Filo SL., Contrato, Sociedade de gananciais e Despedimento.

Perda da patria potestad, adopción e consecuencias da mesma.

Perda da patria potestade, adopción e consecuencias da mesma

Perda da patria potestade, adopción e consecuencias da mesma

Perda da patria potestade, adopción e consecuencias da mesma

Perda da patria potestade, adopción e consecuencias da mesma

Perda da Patria Potestade, Adopción e Consecuencias da Mesma

perda da patria potestade, adopción e consecuencias da mesma

Rendementos de Actividades Económicas e Ganancias Patrimoniais, Sucesións, Doazóns e Contas Correntes

Rendementos de actividades económicas e ganancias patrimoniais, sucesións, doazóns e contas correntes

Rendementos de actividades económicas e ganancias patrimoniais, sucesións, doazóns e contas correntes

Rendementos de actividades económicas e ganancias patrimoniais, sucesións, doazóns e contas correntes

Rendementos de actividades económicas e ganancias patrimoniais, sucesións, doazóns e contas correntes.

Rendementos de actividades económicas e ganancias patrimoniais, sucesións, doazóns e contas correntes.

Responsabilidades penais e concurso de acredores de Balea, SA

Responsabilidades penais e concurso de acredores de Balea, SA

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 120