Logo da Universidade da Coruña

Grao en Dereito

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 31.490
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 4.493
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.926
% créditos repetidos 2015/2016 16,93
Total de créditos matriculados 2015/2016 37.910
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 673
Homes 2015/2016 246
Mulleres 2015/2016 427
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 56,32
Taxa de evaluación 2015/2016 89,11
Taxa de éxito 2015/2016 83,02
Taxa de rendemento 2015/2016 73,98
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 19,05
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 95,65
Taxa de graduación (%) 2011/2012 63,19

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 83.870
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 7.640
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 7.110
% créditos repetidos 2015/2016 14,96
Total de créditos matriculados 2015/2016 98.620
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 1.956
Homes 2015/2016 679
Mulleres 2015/2016 1.277
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 50,42
Taxa de evaluación 2015/2016 91,05
Taxa de éxito 2015/2016 90,6
Taxa de rendemento 2015/2016 82,49

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 31.400
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 3.486
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 2.028
% créditos repetidos 2014/2015 14,94
Total de créditos matriculados 2014/2015 36.920
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 638
Homes 2014/2015 240
Mulleres 2014/2015 398
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 57,87
Taxa de evaluación 2014/2015 90,05
Taxa de éxito 2014/2015 88,35
Taxa de rendemento 2014/2015 79,56
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 15,97
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 91,91
Taxa de graduación (%) 2010/2011 51,67

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 82.960
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 7.696
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 12.530
% créditos repetidos 2014/2015 19,6
Total de créditos matriculados 2014/2015 103.200
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.012
Homes 2014/2015 737
Mulleres 2014/2015 1.275
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 51,29
Taxa de evaluación 2014/2015 88,26
Taxa de éxito 2014/2015 90,56
Taxa de rendemento 2014/2015 79,93

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 30.550
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 3.732
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 1.590
% créditos repetidos 2013/2014 14,84
Total de créditos matriculados 2013/2014 35.870
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 580
Homes 2013/2014 207
Mulleres 2013/2014 373
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 61,85
Taxa de evaluación 2013/2014 90,78
Taxa de éxito 2013/2014 88,12
Taxa de rendemento 2013/2014 80
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 10
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 93,52
Taxa de graduación (%) 2009/2010 43,09

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 81.980
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 11.800
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 16.050
% créditos repetidos 2013/2014 25,35
Total de créditos matriculados 2013/2014 109.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.080
Homes 2013/2014 763
Mulleres 2013/2014 1.317
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 52,8
Taxa de evaluación 2013/2014 86,83
Taxa de éxito 2013/2014 89,17
Taxa de rendemento 2013/2014 77,43

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
71
67
45
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
70
64
7
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
116
34
26
Comunicación Oral e Escrita
99
27
12
Principios Económico-Contables da Empresa
171
0
12
Teoría do Dereito
121
23
26
Dereito da Persoa
121
20
14
Principios de Economía e Facenda Pública
172
26
23
Organización Constitucional do Estado
111
34
36
Dereito Penal. Parte Xeral
112
43
18

2º Curso

Dereito da Empresa
100
46
31
Dereito Eclesiástico do Estado
115
4
5
Dereito de Familia
143
1
15
Constitución e Poder Xudicial
134
11
8
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
129
2
9
Dereito de Obrigas e Danos
121
1
7
Actuación e Bens das Administracións Públicas
120
9
15
Fundamentos de Dereito Financeiro
118
10
15
Dereito Internacional Público
109
11
26
Dereito Sancionador
101
35
9

3º Curso

Dereito da Unión Europea
98
26
26
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
119
17
21
Dereito do Traballo
131
1
1
Dereito da Contratación
122
10
3
Dereito Penal. Parte Especial
117
13
11
Filosofía do Dereito
102
17
25
Dereitos Reais
183
16
31
Dereito Procesual Penal
134
4
7
Dereito Tributario
146
6
18
Dereito Público Autonómico
118
9
11

4º Curso

Traballo Fin de Grao
144
1
40
Dereito Internacional Privado
110
3
6
Dereito Procesual Civil
111
19
11
Dereito de Sucesións
144
15
6
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais, Dereito Concursal e Dereito Marítimo
110
13
7
Dereito de Estranxeiría
99
3
4
Dereito da Seguridade Social
137
0
2
Criminoloxía
120
0
2
Dereito Penitenciario
57
4
4
Dereito e Biomedicina
38
0
2
Teoría e Práctica da Argumentación Xurídica
15
2
2
Idioma Moderno
72
0
3
Técnica Xurisprudencial Romana
1
0
0
Dereito Matrimonial Comparado
22
0
3
Aproximación Cinematográfica ao Dereito
34
0
1
Dereito da Propiedade Inmobiliaria
7
0
8
Dereito Internacional dos Espazos
45
0
3
Prácticas Externas
60
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
85
40
26
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
122
25
10
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
125
35
21
Comunicación Oral e Escrita
108
25
11
Principios Económico-Contables da Empresa
117
63
26
Teoría do Dereito
101
31
36
Dereito da Persoa
113
19
18
Principios de Economía e Facenda Pública
110
89
39
Organización Constitucional do Estado
124
30
35
Dereito Penal. Parte Xeral
119
25
23

2º Curso

Dereito da Empresa
103
32
30
Dereito Eclesiástico do Estado
117
1
15
Dereito de Familia
136
19
19
Constitución e Poder Xudicial
109
16
17
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
125
7
11
Dereito de Obrigas e Danos
151
0
8
Actuación e Bens das Administracións Públicas
131
7
11
Fundamentos de Dereito Financeiro
126
2
16
Dereito Internacional Público
115
9
22
Dereito Sancionador
135
11
14

3º Curso

Dereito da Unión Europea
117
12
20
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
104
25
10
Dereito do Traballo
116
1
3
Dereito da Contratación
131
0
2
Dereito Penal. Parte Especial
115
3
5
Filosofía do Dereito
130
6
12
Dereitos Reais
92
52
17
Dereito Procesual Penal
117
5
7
Dereito Tributario
122
10
20
Dereito Público Autonómico
124
1
7

4º Curso

Traballo Fin de Grao
97
14
12
Dereito Internacional Privado
134
2
3
Dereito Procesual Civil
111
12
7
Dereito de Sucesións
117
7
1
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais, Dereito Concursal e Dereito Marítimo
127
6
7
Dereito de Estranxeiría
84
0
1
Dereito da Seguridade Social
117
0
2
Criminoloxía
104
0
3
Dereito Penitenciario
62
0
0
Dereito e Biomedicina
31
0
1
Teoría e Práctica da Argumentación Xurídica
15
0
1
Idioma Moderno
86
0
0
Técnica Xurisprudencial Romana
10
0
0
Dereito Matrimonial Comparado
22
0
0
Aproximación Cinematográfica ao Dereito
59
1
1
Dereito da Propiedade Inmobiliaria
13
3
1
Dereito Internacional dos Espazos
65
0
0
Prácticas Externas
58
0
4

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Aloxamento en vivendas de uso turístico

Aloxamento en vivendas de uso turístico

Aloxamento en vivendas de uso turístico

Aloxamento en vivendas de uso turístico.

Campaña de crowdfunding para un xogo de mesa e os incumprimentos na entrega do produto

Compravenda a través de axente inmobiliario

Compravenda a través de axente inmobiliario

Compravenda a través de axente inmobiliario

Compravenda a través de axente inmobiliario

Compravenda a través de axente inmobiliario

Compravenda a través de axente inmobiliario

Declaración de concurso de acredores de Mecánicas do Noroeste, SL

Declaración de concurso de acredores de Mecánicas do Noroeste, SL

Declaración de concurso de acredores de Mecánicas do Noroeste, SL

Declaración de concurso de acredores de Mecánicas do Noroeste, SL

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Dereito de asilo e adopción internacional

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento laboral polo uso de velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento Laboral Polo Uso Do Velo Islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico.

Despedimento laboral polo uso do velo islámico.

Despedimento laboral polo uso do velo islámico.

Despedimento laboral polo uso do veo islámico.

Despedimento laboral polo uso do veo islámico.

Despedimiento laboral polo uso do velo islámico

Despido laboral polo uso do Velo Islámico

Despido laboral polo uso do velo islámico

Despido laboral polo uso do velo islámico

Despido laboral polo uso do velo islámico.

Despido laboral por el uso de velo islámico

Despido laboral por el uso del velo islámico

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do Odio e Ilegalización de Partido Político

Discurso do odio e ilegalización de Partido Político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalizacion de partido político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalizacion de partido político

Discurso do odio e ilegalización de Partido Político

Discurso do odio e ilegalización do partido político.

Divorcio con fillos con motivo de lesións

Divorcio con fillos por mor de lesions

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesions.

Divorcio con fillos por motivo de lesións.

Divorcio con fillos por motivos de lesións

Divorcio con fillos por motivos de lesións.

Divorcio con hijos por motivo de lesiones

Divorcio con nenos con ocasión de lesións

Incidencias en transporte alternativo-colaborativo: UBER

Incidencias en transporte alternativo-colaborativo: Uber

Incidencias en transporte alternativo-colaborativo: Uber

Incidencias En Transporte Alternativo-Colaborativo: Uber.

Incidencias no transporte alternativo-colaborativo: Uber

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

O asilo en España por actos de persecución: por motivos políticos, de orientación sexual e de mutilación xenital

O asilo en España por actos de persecución: por motivos políticos, de orientación sexual e de mutilación xenital

O asilo en España por actos de persecución: por motivos políticos, de orientación sexual e de mutilación xenital

O asilo en España por actos de persecución: por motivos políticos, de orientación sexual e de mutilación xenital

Pantallas LED filo s.l Sociedad de gananciales, contrato y despido

Pantallas LED Filo S.L, Sociedade de gananciais, Contrato e Despedimento

pantallas led filo s.l, sociedade de gananciais, contrato e despedimento

Pantallas LED Filo S.L, Sociedade de Gananciais, Contrato e Despedimento

Pantallas LED Filo S.L, Sociedade de gananciais, contrato e despedimento.

Pantallas LED Filo S.L, sociedade de gananciais, contrato e despido

Pantallas LED FILO S.L., sociedade de gananciais, contrato e despedimento

Pantallas LED Filo S.L., Sociedade de Gananciais, contrato e despedimento.

Pantallas Led Filo S.L., sociedade de gananciais, contrato e despedimento.

Pantallas LED Filo SL., Contrato, Sociedade de gananciais e Despedimento.

Perda da patria potestad, adopción e consecuencias da mesma.

Perda da patria potestade, adopción e consecuencias da mesma

Perda da patria potestade, adopción e consecuencias da mesma

Perda da patria potestade, adopción e consecuencias da mesma

Perda da patria potestade, adopción e consecuencias da mesma

Perda da Patria Potestade, Adopción e Consecuencias da Mesma

perda da patria potestade, adopción e consecuencias da mesma

Rendementos de Actividades Económicas e Ganancias Patrimoniais, Sucesións, Doazóns e Contas Correntes

Rendementos de actividades económicas e ganancias patrimoniais, sucesións, doazóns e contas correntes

Rendementos de actividades económicas e ganancias patrimoniais, sucesións, doazóns e contas correntes

Rendementos de actividades económicas e ganancias patrimoniais, sucesións, doazóns e contas correntes

Rendementos de actividades económicas e ganancias patrimoniais, sucesións, doazóns e contas correntes.

Rendementos de actividades económicas e ganancias patrimoniais, sucesións, doazóns e contas correntes.

Responsabilidades penais e concurso de acredores de Balea, SA

Responsabilidades penais e concurso de acredores de Balea, SA

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

Aspectos concursais dunha empresa dedicada a compoñentes electrónicos

Aspectos concursais dunha empresa dedicada a compoñentes electrónicos

Aspectos concursais dunha empresa dedicada a compoñentes electrónicos

Aspectos concursais dunha empresa dedicada a compoñentes electrónicos

Aspectos concursais dunha empresa dedicada a compoñentes electrónicos

Aspectos concursais dunha empresa dedicada a compoñentes electrónicos

Campaña de crowdfunding para un xogo de mesa e os incumprimentos na entrega do produto

Campaña de crowdfunding para un xogo de mesa e os incumprimentos na entrega do produto

Campaña de crowdfunding para un xogo de mesa e os incumprimentos na entrega do produto

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Creación de filial de sociedade dedicada á alimentación

Creación e desenvolvemento dunha cooperativa no sector lácteo vacún

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa de la competencia e imitación de marca

Dereito de asilo e adopción internacional

Dereito de asilo e adopción internacional

Dereito de asilo e adopción internacional

Dereito de asilo e adopción internacional

Dereito de asilo e adopción internacional

Dereito de asilo e adopción internacional

Dereito de asilo e adopción internacional

Dereito de asilo e adopción internacional

Dereito de asilo e adopción internacional

Dereito de asilo e adopción internacional

Dereito de asilo e adopción internacional

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da inspección de traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da inspección de traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Divorcio, custodia compartida e traslado de menores ao estranxeiro

Divorcio, custodia compartida e traslado de menores ao estranxeiro

Divorcio, custodia compartida e traslado de menores ao estranxeiro

Divorcio, custodia compartida e traslado de menores ao estranxeiro

Divorcio, custodia compartida e traslado de menores ao estranxeiro

Divorcio, custodia compartida e traslado de menores ao estranxeiro

Divorcio, custodia compartida e traslado de menores ao estranxeiro

Entrada clandestina de cidadáns subsaharianos

Execución de sentenza en materia de reposición da legalidade urbanística

Execución de sentenza en materia de reposición da legalidade urbanística

Execución de sentenza en materia de reposición da legalidade urbanística

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Testamento viciado e causas de desheredación

Testamento viciado e causas de desheredación

Testamento viciado e causas de desheredación

Testamento viciado e causas de desheredación

Testamento viciado e causas de desheredación

Testamento viciado e causas de desheredación

Testamento viciado e causas de desheredación.

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venta de cousa allea

Violencia doméstica e venta de cousa allea

Violencia doméstica e venta de cousa allea

A custodia compartida: requisitos e lexislación aplicable

A custodia compartida: requisitos e lexislación aplicable

A custodia compartida: requisitos e lexislación aplicable

A custodia compartida: requisitos e lexislación aplicable

A custodia compartida: requisitos e lexislación aplicable

A custodia compartida: requisitos e lexislación aplicable

Aspectos concursais e societarios da crise económica dunha sociedade anónima

Aspectos concursais e societarios da crise económica dunha sociedade anónima

Aspectos concursais e societarios da crise económica dunha sociedade anónima

Aspectos concursais e societarios da crise económica dunha sociedade anónima

Aspectos concursais e societarios da crise económica dunha sociedade anónima

Aspectos concursais e societarios da crise económica dunha sociedade anónima

Aspectos concursais e societarios da crise económica dunha sociedade anónima

Aspectos concursais e societarios da crise económica dunha sociedade anónima

Aspectos concursais e societarios da crise económica dunha sociedade anónima

Aspectos concursais e societarios da crise económica dunha sociedade anónima

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

CONSECUENCIAS LEGAIS DUN ACCIDENTE LABORAL

Consecuencias legales derivadas de un accidente laboral

Consecuencias legales derivadas de un accidente laboral

Consecuencias legales derivadas de un accidente laboral

Consecuencias legales derivadas de un accidente laboral

Consecuencias legales derivadas de un accidente laboral

Creación de filial de sociedade dedicada á alimentación

Creación de filial de sociedade dedicada á alimentación

Creación de filial de sociedade dedicada á alimentación

Creación de filial de sociedade dedicada á alimentación

Creación de filial de sociedade dedicada á alimentación

Creación de filial de sociedade dedicada á alimentación

Creación de filial de sociedade dedicada á alimentación

Creación de filial de sociedade dedicada á alimentación

Execución de sentenza en materia de reposición da legalidade urbanística

Execución de sentenza en materia de reposición da legalidade urbanística

Execución de sentenza en materia de reposición da legalidade urbanística

Execución de sentenza en materia de reposición da legalidade urbanística

Execución de sentenza en materia de reposición da legalidade urbanística

Execución de sentenza en materia de reposición da legalidade urbanística

Execución de sentenza en materia de reposición da legalidade urbanística

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

O concelleiro, a obra e a concesión irregular

Posibilidade de axuizamento de Augusto Pinochet

Posibilidade de axuizamento de Augusto Pinochet

Posibilidade de axuizamento de Augusto Pinochet

Procesamento de Slobodan Milosevic

Procesamento de Slobodan Milosevic

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 114