Logo da Universidade da Coruña

Grao en Dereito

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 671
Homes 2016/2017 232
Mulleres 2016/2017 439
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 38.410
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 30.430
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 5.291
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.690
% créditos repetidos 2016/2017 20,78
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,24
Taxa de evaluación 2016/2017 87,96
Taxa de éxito 2016/2017 84,77
Taxa de rendemento 2016/2017 74,56
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 89,7
Taxa de graduación 2012/2013 59,59
Taxa de abandono 2014/2015 6

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.219
Homes 2016/2017 419
Mulleres 2016/2017 800
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 71.620
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 61.860
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.521
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.236
% créditos repetidos 2016/2017 13,62
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 58,75
Taxa de evaluación 2016/2017 90,2
Taxa de éxito 2016/2017 90,24
Taxa de rendemento 2016/2017 81,39

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 682
Homes 2015/2016 251
Mulleres 2015/2016 431
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 38.040
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 31.560
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 4.547
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.932
% créditos repetidos 2015/2016 17,03
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 55,78
Taxa de evaluación 2015/2016 89,03
Taxa de éxito 2015/2016 82,95
Taxa de rendemento 2015/2016 73,85
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 89,86
Taxa de graduación 2011/2012 47,59
Taxa de abandono 2013/2014 2,67

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 1.224
Homes 2015/2016 426
Mulleres 2015/2016 798
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 71.250
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 62.630
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.939
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.682
% créditos repetidos 2015/2016 12,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 58,21
Taxa de evaluación 2015/2016 91,06
Taxa de éxito 2015/2016 89,52
Taxa de rendemento 2015/2016 81,52

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 640
Homes 2014/2015 240
Mulleres 2014/2015 400
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 36.920
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 31.400
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 3.486
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 2.028
% créditos repetidos 2014/2015 14,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 57,68
Taxa de evaluación 2014/2015 90,05
Taxa de éxito 2014/2015 88,35
Taxa de rendemento 2014/2015 79,56
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2014/2015 91,41
Taxa de graduación 2010/2011 51,38
Taxa de abandono 2012/2013 4,76

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 1.161
Homes 2014/2015 425
Mulleres 2014/2015 736
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 68.900
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 61.770
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 4.567
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 2.568
% créditos repetidos 2014/2015 10,36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 59,35
Taxa de evaluación 2014/2015 91,61
Taxa de éxito 2014/2015 91,41
Taxa de rendemento 2014/2015 83,74

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
123
49
29
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
93
86
33
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
139
26
24
Comunicación Oral e Escrita
127
6
15
Principios Económico-Contables da Empresa
122
10
14
Teoría do Dereito
121
31
41
Dereito da Persoa
129
22
22
Principios de Economía e Facenda Pública
91
88
25
Organización Constitucional do Estado
137
27
35
Dereito Penal. Parte Xeral
137
30
19

2º Curso

Dereito da Empresa
86
49
53
Dereito Eclesiástico do Estado
117
8
5
Dereito de Familia
98
38
12
Constitución e Poder Xudicial
119
32
12
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
114
11
8
Dereito de Obrigas e Danos
109
11
13
Actuación e Bens das Administracións Públicas
106
23
17
Fundamentos de Dereito Financeiro
103
9
15
Dereito Internacional Público
118
7
44
Dereito Sancionador
91
78
43

3º Curso

Dereito da Unión Europea
124
39
43
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
106
42
27
Dereito do Traballo
106
0
2
Dereito da Contratación
120
27
17
Dereito Penal. Parte Especial
113
12
12
Filosofía do Dereito
124
16
27
Dereitos Reais
124
1
10
Dereito Procesual Penal
116
4
6
Dereito Tributario
122
19
10
Dereito Público Autonómico
124
1
9

4º Curso

Traballo Fin de Grao
166
0
49
Dereito Internacional Privado
127
4
9
Dereito Procesual Civil
130
13
10
Dereito de Sucesións
165
15
7
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais, Dereito Concursal e Dereito Marítimo
110
14
30
Dereito de Estranxeiría
90
2
2
Dereito da Seguridade Social
103
0
3
Criminoloxía
104
2
11
Dereito Penitenciario
47
1
1
Dereito e Biomedicina
26
1
1
Teoría e Práctica da Argumentación Xurídica
22
0
1
Idioma Moderno
66
2
2
Técnica Xurisprudencial Romana
7
0
0
Dereito Matrimonial Comparado
16
0
0
Aproximación Cinematográfica ao Dereito
65
1
3
Dereito da Propiedade Inmobiliaria
15
1
0
Dereito Internacional dos Espazos
59
1
0
Prácticas Externas
60
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
163
67
11
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
85
70
26
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
123
42
26
Comunicación Oral e Escrita
124
4
23
Principios Económico-Contables da Empresa
86
22
13
Teoría do Dereito
76
41
45
Dereito da Persoa
108
25
24
Principios de Economía e Facenda Pública
59
66
34
Organización Constitucional do Estado
101
41
46
Dereito Penal. Parte Xeral
124
43
27

2º Curso

Dereito da Empresa
121
49
30
Dereito Eclesiástico do Estado
115
14
6
Dereito de Familia
118
28
12
Constitución e Poder Xudicial
103
31
11
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
107
7
8
Dereito de Obrigas e Danos
131
4
9
Actuación e Bens das Administracións Públicas
116
28
11
Fundamentos de Dereito Financeiro
130
8
17
Dereito Internacional Público
106
24
35
Dereito Sancionador
74
62
34

3º Curso

Dereito da Unión Europea
91
48
40
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
108
39
24
Dereito do Traballo
117
1
2
Dereito da Contratación
86
44
6
Dereito Penal. Parte Especial
115
15
14
Filosofía do Dereito
120
32
29
Dereitos Reais
141
1
23
Dereito Procesual Penal
118
7
7
Dereito Tributario
115
19
18
Dereito Público Autonómico
132
3
5

4º Curso

Traballo Fin de Grao
176
0
31
Dereito Internacional Privado
120
12
6
Dereito Procesual Civil
131
17
11
Dereito de Sucesións
166
18
7
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais, Dereito Concursal e Dereito Marítimo
120
21
17
Dereito de Estranxeiría
105
4
1
Dereito da Seguridade Social
128
0
0
Criminoloxía
109
2
0
Dereito Penitenciario
37
4
1
Dereito e Biomedicina
36
0
1
Teoría e Práctica da Argumentación Xurídica
16
0
0
Idioma Moderno
82
0
2
Técnica Xurisprudencial Romana
4
0
0
Dereito Matrimonial Comparado
32
0
0
Aproximación Cinematográfica ao Dereito
50
0
1
Dereito da Propiedade Inmobiliaria
7
0
0
Dereito Internacional dos Espazos
48
1
0
Prácticas Externas
60
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
71
67
45
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
70
64
7
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
116
34
26
Comunicación Oral e Escrita
99
27
12
Principios Económico-Contables da Empresa
171
0
12
Teoría do Dereito
121
23
26
Dereito da Persoa
121
20
14
Principios de Economía e Facenda Pública
172
26
23
Organización Constitucional do Estado
111
34
36
Dereito Penal. Parte Xeral
112
43
18

2º Curso

Dereito da Empresa
100
46
31
Dereito Eclesiástico do Estado
115
4
5
Dereito de Familia
143
1
15
Constitución e Poder Xudicial
134
11
8
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
129
2
9
Dereito de Obrigas e Danos
121
1
7
Actuación e Bens das Administracións Públicas
120
9
15
Fundamentos de Dereito Financeiro
118
10
15
Dereito Internacional Público
109
11
26
Dereito Sancionador
101
35
9

3º Curso

Dereito da Unión Europea
98
26
26
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
119
17
21
Dereito do Traballo
131
1
1
Dereito da Contratación
122
10
3
Dereito Penal. Parte Especial
117
13
11
Filosofía do Dereito
102
17
25
Dereitos Reais
183
16
31
Dereito Procesual Penal
134
4
7
Dereito Tributario
146
6
18
Dereito Público Autonómico
118
9
11

4º Curso

Traballo Fin de Grao
144
1
40
Dereito Internacional Privado
110
3
6
Dereito Procesual Civil
111
19
11
Dereito de Sucesións
144
15
6
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais, Dereito Concursal e Dereito Marítimo
110
13
7
Dereito de Estranxeiría
99
3
4
Dereito da Seguridade Social
137
0
2
Criminoloxía
120
0
2
Dereito Penitenciario
57
4
4
Dereito e Biomedicina
38
0
2
Teoría e Práctica da Argumentación Xurídica
15
2
2
Idioma Moderno
72
0
3
Técnica Xurisprudencial Romana
1
0
0
Dereito Matrimonial Comparado
22
0
3
Aproximación Cinematográfica ao Dereito
34
0
1
Dereito da Propiedade Inmobiliaria
7
0
8
Dereito Internacional dos Espazos
45
0
3
Prácticas Externas
60
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Aloxamento en vivendas de uso turístico

Aloxamento en vivendas de uso turístico

Aloxamento en vivendas de uso turístico

Aloxamento en vivendas de uso turístico.

Campaña de crowdfunding para un xogo de mesa e os incumprimentos na entrega do produto

Compravenda a través de axente inmobiliario

Compravenda a través de axente inmobiliario

Compravenda a través de axente inmobiliario

Compravenda a través de axente inmobiliario

Compravenda a través de axente inmobiliario

Compravenda a través de axente inmobiliario

Declaración de concurso de acredores de Mecánicas do Noroeste, SL

Declaración de concurso de acredores de Mecánicas do Noroeste, SL

Declaración de concurso de acredores de Mecánicas do Noroeste, SL

Declaración de concurso de acredores de Mecánicas do Noroeste, SL

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Dereito de asilo e adopción internacional

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento laboral polo uso de velo islámico

Despedimento Laboral Polo Uso Do Velo Islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico

Despedimento laboral polo uso do velo islámico.

Despedimento laboral polo uso do velo islámico.

Despedimento laboral polo uso do velo islámico.

Despedimento laboral polo uso do veo islámico.

Despedimento laboral polo uso do veo islámico.

Despedimiento laboral polo uso do velo islámico

Despido laboral polo uso do Velo Islámico

Despido laboral polo uso do velo islámico

Despido laboral polo uso do velo islámico

Despido laboral polo uso do velo islámico.

Despido laboral por el uso de velo islámico

Despido laboral por el uso del velo islámico

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do Odio e Ilegalización de Partido Político

Discurso do odio e ilegalización de Partido Político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalizacion de partido político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalización de partido político

Discurso do odio e ilegalizacion de partido político

Discurso do odio e ilegalización de Partido Político

Discurso do odio e ilegalización do partido político.

Divorcio con fillos con motivo de lesións

Divorcio con fillos por mor de lesions

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesions

Divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesións

divorcio con fillos por motivo de lesións

Divorcio con fillos por motivo de lesions.

Divorcio con fillos por motivo de lesións.

Divorcio con fillos por motivos de lesións

Divorcio con fillos por motivos de lesións.

Divorcio con hijos por motivo de lesiones

Divorcio con nenos con ocasión de lesións

Incidencias en transporte alternativo-colaborativo: UBER

Incidencias en transporte alternativo-colaborativo: Uber

Incidencias en transporte alternativo-colaborativo: Uber

Incidencias En Transporte Alternativo-Colaborativo: Uber.

Incidencias no transporte alternativo-colaborativo: Uber

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

Neglixencia médica nun caso de aneurisma cerebral

O asilo en España por actos de persecución: por motivos políticos, de orientación sexual e de mutilación xenital

O asilo en España por actos de persecución: por motivos políticos, de orientación sexual e de mutilación xenital

O asilo en España por actos de persecución: por motivos políticos, de orientación sexual e de mutilación xenital

O asilo en España por actos de persecución: por motivos políticos, de orientación sexual e de mutilación xenital

Pantallas LED filo s.l Sociedad de gananciales, contrato y despido

Pantallas LED Filo S.L, Sociedade de gananciais, Contrato e Despedimento

pantallas led filo s.l, sociedade de gananciais, contrato e despedimento

Pantallas LED Filo S.L, Sociedade de Gananciais, Contrato e Despedimento

Pantallas LED Filo S.L, Sociedade de gananciais, contrato e despedimento.

Pantallas LED Filo S.L, sociedade de gananciais, contrato e despido

Pantallas LED FILO S.L., sociedade de gananciais, contrato e despedimento

Pantallas LED Filo S.L., Sociedade de Gananciais, contrato e despedimento.

Pantallas Led Filo S.L., sociedade de gananciais, contrato e despedimento.

Pantallas LED Filo SL., Contrato, Sociedade de gananciais e Despedimento.

Perda da patria potestad, adopción e consecuencias da mesma.

Perda da patria potestade, adopción e consecuencias da mesma

Perda da patria potestade, adopción e consecuencias da mesma

Perda da patria potestade, adopción e consecuencias da mesma

Perda da patria potestade, adopción e consecuencias da mesma

Perda da Patria Potestade, Adopción e Consecuencias da Mesma

perda da patria potestade, adopción e consecuencias da mesma

Rendementos de actividades económicas e ganancias patrimoniais, sucesións, doazóns e contas correntes

Rendementos de Actividades Económicas e Ganancias Patrimoniais, Sucesións, Doazóns e Contas Correntes

Rendementos de actividades económicas e ganancias patrimoniais, sucesións, doazóns e contas correntes

Rendementos de actividades económicas e ganancias patrimoniais, sucesións, doazóns e contas correntes

Rendementos de actividades económicas e ganancias patrimoniais, sucesións, doazóns e contas correntes.

Rendementos de actividades económicas e ganancias patrimoniais, sucesións, doazóns e contas correntes.

Responsabilidades penais e concurso de acredores de Balea, SA

Responsabilidades penais e concurso de acredores de Balea, SA

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería

Aspectos concursais dunha empresa dedicada a compoñentes electrónicos

Aspectos concursais dunha empresa dedicada a compoñentes electrónicos

Aspectos concursais dunha empresa dedicada a compoñentes electrónicos

Aspectos concursais dunha empresa dedicada a compoñentes electrónicos

Aspectos concursais dunha empresa dedicada a compoñentes electrónicos

Aspectos concursais dunha empresa dedicada a compoñentes electrónicos

Campaña de crowdfunding para un xogo de mesa e os incumprimentos na entrega do produto

Campaña de crowdfunding para un xogo de mesa e os incumprimentos na entrega do produto

Campaña de crowdfunding para un xogo de mesa e os incumprimentos na entrega do produto

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Creación de filial de sociedade dedicada á alimentación

Creación e desenvolvemento dunha cooperativa no sector lácteo vacún

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa da competencia e imitación de marca

Defensa de la competencia e imitación de marca

Dereito de asilo e adopción internacional

Dereito de asilo e adopción internacional

Dereito de asilo e adopción internacional

Dereito de asilo e adopción internacional

Dereito de asilo e adopción internacional

Dereito de asilo e adopción internacional

Dereito de asilo e adopción internacional

Dereito de asilo e adopción internacional

Dereito de asilo e adopción internacional

Dereito de asilo e adopción internacional

Dereito de asilo e adopción internacional

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da inspección de traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da inspección de traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo

Divorcio, custodia compartida e traslado de menores ao estranxeiro

Divorcio, custodia compartida e traslado de menores ao estranxeiro

Divorcio, custodia compartida e traslado de menores ao estranxeiro

Divorcio, custodia compartida e traslado de menores ao estranxeiro

Divorcio, custodia compartida e traslado de menores ao estranxeiro

Divorcio, custodia compartida e traslado de menores ao estranxeiro

Divorcio, custodia compartida e traslado de menores ao estranxeiro

Entrada clandestina de cidadáns subsaharianos

Execución de sentenza en materia de reposición da legalidade urbanística

Execución de sentenza en materia de reposición da legalidade urbanística

Execución de sentenza en materia de reposición da legalidade urbanística

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Sociedade de gananciais e herdanza

Testamento viciado e causas de desheredación

Testamento viciado e causas de desheredación

Testamento viciado e causas de desheredación

Testamento viciado e causas de desheredación

Testamento viciado e causas de desheredación

Testamento viciado e causas de desheredación

Testamento viciado e causas de desheredación.

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venda de cousa allea

Violencia doméstica e venta de cousa allea

Violencia doméstica e venta de cousa allea

Violencia doméstica e venta de cousa allea

A custodia compartida: requisitos e lexislación aplicable

A custodia compartida: requisitos e lexislación aplicable

A custodia compartida: requisitos e lexislación aplicable

A custodia compartida: requisitos e lexislación aplicable

A custodia compartida: requisitos e lexislación aplicable

A custodia compartida: requisitos e lexislación aplicable

Aspectos concursais e societarios da crise económica dunha sociedade anónima

Aspectos concursais e societarios da crise económica dunha sociedade anónima

Aspectos concursais e societarios da crise económica dunha sociedade anónima

Aspectos concursais e societarios da crise económica dunha sociedade anónima

Aspectos concursais e societarios da crise económica dunha sociedade anónima

Aspectos concursais e societarios da crise económica dunha sociedade anónima

Aspectos concursais e societarios da crise económica dunha sociedade anónima

Aspectos concursais e societarios da crise económica dunha sociedade anónima

Aspectos concursais e societarios da crise económica dunha sociedade anónima

Aspectos concursais e societarios da crise económica dunha sociedade anónima

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

CONSECUENCIAS LEGAIS DUN ACCIDENTE LABORAL

Consecuencias legales derivadas de un accidente laboral

Consecuencias legales derivadas de un accidente laboral

Consecuencias legales derivadas de un accidente laboral

Consecuencias legales derivadas de un accidente laboral

Consecuencias legales derivadas de un accidente laboral

Creación de filial de sociedade dedicada á alimentación

Creación de filial de sociedade dedicada á alimentación

Creación de filial de sociedade dedicada á alimentación

Creación de filial de sociedade dedicada á alimentación

Creación de filial de sociedade dedicada á alimentación

Creación de filial de sociedade dedicada á alimentación

Creación de filial de sociedade dedicada á alimentación

Creación de filial de sociedade dedicada á alimentación

Execución de sentenza en materia de reposición da legalidade urbanística

Execución de sentenza en materia de reposición da legalidade urbanística

Execución de sentenza en materia de reposición da legalidade urbanística

Execución de sentenza en materia de reposición da legalidade urbanística

Execución de sentenza en materia de reposición da legalidade urbanística

Execución de sentenza en materia de reposición da legalidade urbanística

Execución de sentenza en materia de reposición da legalidade urbanística

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos

O concelleiro, a obra e a concesión irregular

Posibilidade de axuizamento de Augusto Pinochet

Posibilidade de axuizamento de Augusto Pinochet

Posibilidade de axuizamento de Augusto Pinochet

Procesamento de Slobodan Milosevic

Procesamento de Slobodan Milosevic

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 114