Logo da Universidade da Coruña

Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito

2018/2019 · 402 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 380
Homes 2018/2019 158
Mulleres 2018/2019 222
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 25.210
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 22.950
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.536
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 726
% créditos repetidos 2018/2019 8,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 66,35

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1.209
Homes 2018/2019 469
Mulleres 2018/2019 740
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 71.350
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 61.350
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.086
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.912
% créditos repetidos 2018/2019 14,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 59,01

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 366
Homes 2017/2018 143
Mulleres 2017/2018 223
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 25.000
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 22.990
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.290
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 720
% créditos repetidos 2017/2018 8,04
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 68,31
Taxa de evaluación 2017/2018 92,37
Taxa de éxito 2017/2018 93,56
Taxa de rendemento 2017/2018 86,42
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2011/2012 0
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.242
Homes 2017/2018 472
Mulleres 2017/2018 770
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 72.540
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 62.700
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6.054
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.791
% créditos repetidos 2017/2018 13,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 58,41
Taxa de evaluación 2017/2018 91,15
Taxa de éxito 2017/2018 90,12
Taxa de rendemento 2017/2018 82,14

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 363
Homes 2016/2017 119
Mulleres 2016/2017 244
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 25.210
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 23.500
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.182
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 534
% créditos repetidos 2016/2017 6,81
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 69,45
Taxa de evaluación 2016/2017 91,24
Taxa de éxito 2016/2017 94,99
Taxa de rendemento 2016/2017 86,67
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2010/2011 0
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.219
Homes 2016/2017 419
Mulleres 2016/2017 800
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 71.620
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 61.860
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.521
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.236
% créditos repetidos 2016/2017 13,62
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 58,75
Taxa de evaluación 2016/2017 90,2
Taxa de éxito 2016/2017 90,24
Taxa de rendemento 2016/2017 81,39

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
52
9
5
Historia Económica
60
1
2
Análise das Operacións Financeiras
57
10
4
Principios de Macroeconomía
56
4
3
Economía da Empresa: Dirección e Organización
59
5
1
Matemáticas I
54
14
5
Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
95
4
12
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
60
5
1
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
61
4
4
Teoría do Dereito
56
3
9
Dereito da Persoa
56
4
4
Dereito Penal. Parte Xeral
65
2
3

2º Curso

Estatística I
50
2
3
Matemáticas II
53
4
2
Economía Mundial e Española
52
8
2
Microeconomía. Mercados e Competencia
53
6
5
Contabilidade Financeira I
48
3
0
Introdución ao Marketing
52
1
0
Organización Constitucional do Estado
51
3
0
Dereito da Empresa
58
4
2
Dereito Eclesiástico do Estado
50
0
0
Dereito de Familia
48
4
5
Constitución e Poder Xudicial
52
0
1
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
51
0
2

3º Curso

Estatística e Introdución á Econometría
66
1
2
Política Económica
64
0
1
Macroeconomía e Contorno Empresarial
56
11
0
Contabilidade Financeira II
61
7
2
Teoría do Investimento
60
7
3
Facenda Pública. Sistema Fiscal
59
5
4
Dereito de Obrigas e Danos
60
8
3
Actuación e Bens das Administracións Públicas
67
1
0
Fundamentos de Dereito Financeiro
68
1
1
Dereito Internacional Público
54
12
9
Dereito Sancionador
47
18
2
Dereito do Traballo
67
0
0

4º Curso

Econometría
53
21
7
Teoría do Financiamento
60
6
6
Contabilidade de Xestión
59
0
0
Análise Económica das Organizacións
60
2
1
Investigación de Mercados
68
1
2
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
57
0
0
Dereito da Unión Europea
63
6
5
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
63
0
0
Dereito da Contratación
62
0
1
Dereito Penal. Parte Especial
61
0
2
Dereito Procesual Penal
56
1
0
Dereito Tributario
54
8
2

5º Curso

Contabilidade das Operacións Societarias
50
2
1
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
50
0
0
Deseño Organizativo
49
0
0
Distribución Comercial
54
0
0
Contabilidade Directiva
50
1
1
Planificación Financeira
49
1
1
Filosofía do Dereito
68
0
2
Dereitos Reais
57
5
0
Dereito Público Autonómico
52
0
0
Dereito Internacional Privado
53
1
0
Dereito Procesual Civil
51
2
0
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais, Dereito Concursal e Dereito Marítimo
51
1
0

6º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
39
13
0
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
47
4
0
Dirección Comercial
49
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
61
Traballo Fin de Grao
0
0
61
Dereito de Sucesións
38
2
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
52
8
5
Historia Económica
58
2
3
Análise das Operacións Financeiras
63
16
0
Principios de Macroeconomía
58
0
8
Economía da Empresa: Dirección e Organización
58
3
3
Matemáticas I
57
13
6
Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
12
9
53
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
58
1
8
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
55
6
7
Teoría do Dereito
55
0
11
Dereito da Persoa
59
0
7
Dereito Penal. Parte Xeral
64
6
6

2º Curso

Estatística I
65
1
3
Matemáticas II
68
2
5
Economía Mundial e Española
62
8
4
Microeconomía. Mercados e Competencia
62
9
4
Contabilidade Financeira I
67
0
0
Introdución ao Marketing
65
1
0
Organización Constitucional do Estado
69
2
1
Dereito da Empresa
64
7
4
Dereito Eclesiástico do Estado
68
0
0
Dereito de Familia
68
4
0
Constitución e Poder Xudicial
67
0
2
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
67
0
1

3º Curso

Estatística e Introdución á Econometría
59
5
2
Política Económica
58
0
1
Macroeconomía e Contorno Empresarial
60
0
1
Contabilidade Financeira II
65
2
1
Teoría do Investimento
60
5
2
Facenda Pública. Sistema Fiscal
57
3
0
Dereito de Obrigas e Danos
57
3
3
Actuación e Bens das Administracións Públicas
58
0
1
Fundamentos de Dereito Financeiro
58
0
2
Dereito Internacional Público
57
2
4
Dereito Sancionador
59
1
1
Dereito do Traballo
59
0
0

4º Curso

Econometría
61
11
7
Teoría do Financiamento
49
8
5
Contabilidade de Xestión
60
0
2
Análise Económica das Organizacións
50
1
2
Investigación de Mercados
49
2
4
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
63
1
2
Dereito da Unión Europea
60
11
4
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
53
3
1
Dereito da Contratación
54
1
1
Dereito Penal. Parte Especial
52
5
2
Dereito Procesual Penal
59
0
1
Dereito Tributario
56
3
3

5º Curso

Contabilidade das Operacións Societarias
55
5
1
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
51
0
0
Deseño Organizativo
46
0
0
Distribución Comercial
50
0
0
Contabilidade Directiva
54
0
1
Planificación Financeira
55
4
2
Filosofía do Dereito
39
8
3
Dereitos Reais
58
7
3
Dereito Público Autonómico
51
0
0
Dereito Internacional Privado
49
1
0
Dereito Procesual Civil
49
2
1
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais, Dereito Concursal e Dereito Marítimo
50
0
2

6º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
50
0
2
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
55
0
3
Dirección Comercial
56
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
52
Traballo Fin de Grao
0
0
52
Dereito de Sucesións
60
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
69
1
2
Historia Económica
68
0
1
Análise das Operacións Financeiras
55
14
1
Principios de Macroeconomía
68
0
2
Economía da Empresa: Dirección e Organización
68
0
1
Matemáticas I
58
13
1
Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
105
5
9
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
69
2
4
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
65
3
3
Teoría do Dereito
69
2
3
Dereito da Persoa
69
0
3
Dereito Penal. Parte Xeral
59
11
2

2º Curso

Estatística I
61
1
5
Matemáticas II
60
6
4
Economía Mundial e Española
62
5
7
Microeconomía. Mercados e Competencia
57
7
4
Contabilidade Financeira I
64
1
2
Introdución ao Marketing
61
1
0
Organización Constitucional do Estado
58
4
4
Dereito da Empresa
57
9
2
Dereito Eclesiástico do Estado
60
1
0
Dereito de Familia
60
3
4
Constitución e Poder Xudicial
60
2
1
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
60
1
1

3º Curso

Estatística e Introdución á Econometría
55
3
1
Política Económica
57
0
4
Macroeconomía e Contorno Empresarial
53
1
0
Contabilidade Financeira II
57
5
2
Teoría do Investimento
59
3
5
Facenda Pública. Sistema Fiscal
58
1
1
Dereito de Obrigas e Danos
57
2
3
Actuación e Bens das Administracións Públicas
57
0
0
Fundamentos de Dereito Financeiro
59
2
1
Dereito Internacional Público
56
1
5
Dereito Sancionador
53
0
4
Dereito do Traballo
54
0
1

4º Curso

Econometría
45
14
11
Teoría do Financiamento
53
4
4
Contabilidade de Xestión
43
1
4
Análise Económica das Organizacións
48
2
2
Investigación de Mercados
43
0
4
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
36
0
4
Dereito da Unión Europea
48
8
9
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
49
2
2
Dereito da Contratación
49
0
0
Dereito Penal. Parte Especial
47
3
1
Dereito Procesual Penal
49
0
1
Dereito Tributario
48
4
0

5º Curso

Contabilidade das Operacións Societarias
50
1
2
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
57
0
1
Deseño Organizativo
65
0
0
Distribución Comercial
60
0
0
Contabilidade Directiva
57
0
1
Planificación Financeira
49
1
4
Filosofía do Dereito
49
0
2
Dereitos Reais
44
15
0
Dereito Público Autonómico
49
0
0
Dereito Internacional Privado
50
0
0
Dereito Procesual Civil
52
0
0
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais, Dereito Concursal e Dereito Marítimo
53
1
1

6º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
46
3
1
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
51
2
2
Dirección Comercial
64
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
55
Traballo Fin de Grao
0
0
55
Dereito de Sucesións
53
0
0

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 60