Logo da Universidade da Coruña

Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito

2017/2018 · 402 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 43.330
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 2.514
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.392
% créditos repetidos 2015/2016 8,27
Total de créditos matriculados 2015/2016 47.240
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 955
Homes 2015/2016 313
Mulleres 2015/2016 642
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,46
Taxa de evaluación 2015/2016 93,89
Taxa de éxito 2015/2016 95,37
Taxa de rendemento 2015/2016 89,55

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 83.870
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 7.640
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 7.110
% créditos repetidos 2015/2016 14,96
Total de créditos matriculados 2015/2016 98.620
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 1.956
Homes 2015/2016 679
Mulleres 2015/2016 1.277
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 50,42
Taxa de evaluación 2015/2016 91,05
Taxa de éxito 2015/2016 90,6
Taxa de rendemento 2015/2016 82,49

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 41.720
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 1.950
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 1.014
% créditos repetidos 2014/2015 6,63
Total de créditos matriculados 2014/2015 44.680
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 900
Homes 2014/2015 314
Mulleres 2014/2015 586
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 49,65
Taxa de evaluación 2014/2015 95,26
Taxa de éxito 2014/2015 93,06
Taxa de rendemento 2014/2015 88,65

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 82.960
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 7.696
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 12.530
% créditos repetidos 2014/2015 19,6
Total de créditos matriculados 2014/2015 103.200
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.012
Homes 2014/2015 737
Mulleres 2014/2015 1.275
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 51,29
Taxa de evaluación 2014/2015 88,26
Taxa de éxito 2014/2015 90,56
Taxa de rendemento 2014/2015 79,93

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 37.130
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.548
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 876
% créditos repetidos 2013/2014 6,13
Total de créditos matriculados 2013/2014 39.550
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 792
Homes 2013/2014 282
Mulleres 2013/2014 510
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 49,94
Taxa de evaluación 2013/2014 97,18
Taxa de éxito 2013/2014 93,94
Taxa de rendemento 2013/2014 91,29

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 81.980
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 11.800
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 16.050
% créditos repetidos 2013/2014 25,35
Total de créditos matriculados 2013/2014 109.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.080
Homes 2013/2014 763
Mulleres 2013/2014 1.317
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 52,8
Taxa de evaluación 2013/2014 86,83
Taxa de éxito 2013/2014 89,17
Taxa de rendemento 2013/2014 77,43

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
60
2
2
Historia Económica
64
0
1
Análise das Operacións Financeiras
63
2
2
Principios de Macroeconomía
64
0
2
Economía da Empresa: Dirección e Organización
63
1
1
Matemáticas I
64
5
2
Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
51
34
23
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
70
6
4
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
63
1
4
Teoría do Dereito
57
4
4
Dereito da Persoa
61
2
4
Dereito Penal. Parte Xeral
61
2
4

2º Curso

Estatística I
51
1
7
Matemáticas II
50
10
4
Economía Mundial e Española
59
11
5
Microeconomía. Mercados e Competencia
53
1
10
Contabilidade Financeira I
49
5
5
Introdución ao Marketing
56
2
1
Organización Constitucional do Estado
52
6
2
Dereito da Empresa
53
7
5
Dereito Eclesiástico do Estado
56
0
1
Dereito de Familia
50
7
3
Constitución e Poder Xudicial
55
0
4
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
57
1
4

3º Curso

Estatística e Introdución á Econometría
53
7
1
Política Económica
53
2
1
Macroeconomía e Contorno Empresarial
57
0
0
Contabilidade Financeira II
48
10
4
Teoría do Investimento
51
7
6
Facenda Pública. Sistema Fiscal
55
5
3
Dereito de Obrigas e Danos
50
8
2
Actuación e Bens das Administracións Públicas
53
1
1
Fundamentos de Dereito Financeiro
49
6
3
Dereito Internacional Público
51
3
3
Dereito Sancionador
55
0
1
Dereito do Traballo
58
0
0

4º Curso

Econometría
51
19
5
Teoría do Financiamento
45
7
4
Contabilidade de Xestión
44
5
4
Análise Económica das Organizacións
49
2
2
Investigación de Mercados
49
3
0
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
45
0
2
Dereito da Unión Europea
33
17
0
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
49
0
2
Dereito da Contratación
49
1
0
Dereito Penal. Parte Especial
53
2
0
Dereito Procesual Penal
51
1
1
Dereito Tributario
52
2
3

5º Curso

Contabilidade das Operacións Societarias
48
7
2
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
53
0
0
Deseño Organizativo
53
0
0
Distribución Comercial
53
1
1
Contabilidade Directiva
52
2
0
Planificación Financeira
51
3
1
Filosofía do Dereito
45
3
1
Dereitos Reais
39
10
1
Dereito Público Autonómico
48
0
1
Dereito Internacional Privado
50
1
0
Dereito Procesual Civil
51
1
0
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais, Dereito Concursal e Dereito Marítimo
46
4
3

6º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
40
0
0
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
41
0
0
Dirección Comercial
41
0
1
Traballo Fin de Grao
0
0
39
Traballo Fin de Grao
0
0
39
Dereito de Sucesións
39
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
58
5
1
Historia Económica
63
1
1
Análise das Operacións Financeiras
60
3
2
Principios de Macroeconomía
74
4
2
Economía da Empresa: Dirección e Organización
63
2
1
Matemáticas I
63
10
4
Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
19
44
6
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
48
16
6
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
59
1
5
Teoría do Dereito
62
1
5
Dereito da Persoa
58
2
4
Dereito Penal. Parte Xeral
71
1
3

2º Curso

Estatística I
54
3
3
Matemáticas II
51
7
1
Economía Mundial e Española
52
17
3
Microeconomía. Mercados e Competencia
62
6
3
Contabilidade Financeira I
59
2
1
Introdución ao Marketing
58
0
1
Organización Constitucional do Estado
54
2
1
Dereito da Empresa
62
4
5
Dereito Eclesiástico do Estado
56
0
1
Dereito de Familia
59
2
1
Constitución e Poder Xudicial
56
0
2
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
50
4
1

3º Curso

Estatística e Introdución á Econometría
44
6
1
Política Económica
50
0
0
Macroeconomía e Contorno Empresarial
53
1
1
Contabilidade Financeira II
50
5
2
Teoría do Investimento
46
3
7
Facenda Pública. Sistema Fiscal
47
1
2
Dereito de Obrigas e Danos
48
0
1
Actuación e Bens das Administracións Públicas
49
2
2
Fundamentos de Dereito Financeiro
51
1
3
Dereito Internacional Público
50
2
2
Dereito Sancionador
51
0
1
Dereito do Traballo
49
0
0

4º Curso

Econometría
34
22
7
Teoría do Financiamento
48
3
2
Contabilidade de Xestión
53
1
0
Análise Económica das Organizacións
53
3
0
Investigación de Mercados
50
0
0
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
56
0
0
Dereito da Unión Europea
52
4
0
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
52
1
1
Dereito da Contratación
51
0
0
Dereito Penal. Parte Especial
51
2
1
Dereito Procesual Penal
52
1
0
Dereito Tributario
55
2
2

5º Curso

Contabilidade das Operacións Societarias
33
1
0
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
39
0
0
Deseño Organizativo
40
0
0
Distribución Comercial
39
0
0
Contabilidade Directiva
33
1
0
Planificación Financeira
35
2
0
Filosofía do Dereito
40
1
0
Dereitos Reais
39
0
0
Dereito Público Autonómico
39
0
0
Dereito Internacional Privado
40
0
0
Dereito Procesual Civil
39
0
0
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais, Dereito Concursal e Dereito Marítimo
38
0
0

6º Curso

Dereito de Sucesións
2
0
0

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 60