Logo da Universidade da Coruña

Grao en Administración e Dirección de Empresas

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
García Lorenzo, Antonio
Vicepresidente
Mariz Pérez, Rosa María
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretario/a
Mirás Araujo, Jesús
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Prol Conde, María Josefa
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
García-Carro Peña, María Beatriz
Vogal PDI
Muiño Vázquez, María Flora
Vogal PDI
Sánchez de Paz, Elena M. Montserrat
Vogal PDI
Fernández Redondo, Marta María
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Vieito Blanco, María Eugenia
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 905
Homes 2018/2019 509
Mulleres 2018/2019 396
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 48.080
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 33.540
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 9.162
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 5.376
% créditos repetidos 2018/2019 30,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,12

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.098
Homes 2018/2019 1.132
Mulleres 2018/2019 966
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 111.300
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 80.710
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 18.830
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 11.710
% créditos repetidos 2018/2019 27,45
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,03

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 902
Homes 2017/2018 479
Mulleres 2017/2018 423
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 48.920
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 35.860
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.884
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 5.178
% créditos repetidos 2017/2018 26,7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,23
Taxa de evaluación 2017/2018 83,71
Taxa de éxito 2017/2018 71,5
Taxa de rendemento 2017/2018 59,86
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 82,99
Taxa de graduación 2013/2014 25,71
Taxa de abandono 2015/2016 13,16

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.070
Homes 2017/2018 1.068
Mulleres 2017/2018 1.002
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 112.800
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 84.620
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 16.810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 11.350
% créditos repetidos 2017/2018 24,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,48
Taxa de evaluación 2017/2018 83,96
Taxa de éxito 2017/2018 75,42
Taxa de rendemento 2017/2018 63,32

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 923
Homes 2016/2017 472
Mulleres 2016/2017 451
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 49.120
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 35.080
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 8.796
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 5.238
% créditos repetidos 2016/2017 28,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,21
Taxa de evaluación 2016/2017 85,43
Taxa de éxito 2016/2017 75,08
Taxa de rendemento 2016/2017 64,13
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 81,41
Taxa de graduación 2012/2013 34,02
Taxa de abandono 2014/2015 10,81

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.086
Homes 2016/2017 1.074
Mulleres 2016/2017 1.012
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 113.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 84.150
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 18.330
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 11.230
% créditos repetidos 2016/2017 25,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 54,51
Taxa de evaluación 2016/2017 84,69
Taxa de éxito 2016/2017 76,57
Taxa de rendemento 2016/2017 64,85

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
143
72
51
Historia Económica
123
95
21
Socioloxía
177
4
11
Análise das Operacións Financeiras
107
129
36
Principios de Macroeconomía
131
81
41
Estatística I
132
77
56
Dereito da Empresa
140
21
30
Economía da Empresa: Dirección e Organización
126
31
25
Matemáticas I
111
173
44
Matemáticas II
113
130
92

2º Curso

Economía Mundial e Española
144
71
27
Microeconomía, Mercados e Competencia
122
87
41
Contabilidade Financeira I
138
12
15
Estatística e Introdución á Econometría
120
76
23
Introdución ao Márketing
151
25
11
Política Económica
134
23
27
Macroeconomía e Contorno Empresarial
111
65
33
Contabilidade Financeira II
89
111
56
Econometría
77
110
112
Teoría do Investimento
115
92
76

3º Curso

Teoría do Financiamento
120
50
20
Contabilidade de Xestión
141
4
5
Análise Económica das Organizacións
71
63
16
Investigación de Mercados
123
22
11
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
124
15
8
Facenda Pública. Sistema Fiscal
105
36
14
Contabilidade das Operacións Societarias
149
60
33
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
132
2
7
Deseño Organizativo
123
6
7
Distribución Comercial
96
45
6

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
134
48
16
Contabilidade Directiva
116
18
9
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
121
38
46
Planificación Financeira
130
38
8
Dirección Comercial
121
14
2
Traballo Fin de Grao
142
0
128
Comportamento do Consumidor. Produtos e Marcas
3
0
1
Políticas Sociais e Medioambientais da Empresa
4
1
0
Economía Sectorial Europea
10
0
0
Facenda Pública. Fiscalidade Empresarial Avanzada
13
0
0
Deseño de Sistemas de Información
13
0
1
Simulación e Xogos de Empresa
0
0
1
Técnicas de Contabilidade Social e Análise de Conxuntura
Prácticas en Empresas
81
0
11

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
139
78
63
Historia Económica
154
61
30
Socioloxía
170
15
18
Análise das Operacións Financeiras
158
112
26
Principios de Macroeconomía
109
74
43
Estatística I
133
97
42
Dereito da Empresa
167
12
31
Economía da Empresa: Dirección e Organización
140
19
29
Matemáticas I
133
158
45
Matemáticas II
144
117
92

2º Curso

Economía Mundial e Española
94
72
32
Microeconomía, Mercados e Competencia
143
65
37
Contabilidade Financeira I
135
25
16
Estatística e Introdución á Econometría
113
51
23
Introdución ao Márketing
136
27
9
Política Económica
126
27
13
Macroeconomía e Contorno Empresarial
127
69
23
Contabilidade Financeira II
136
78
38
Econometría
119
71
85
Teoría do Investimento
121
104
52

3º Curso

Teoría do Financiamento
108
50
12
Contabilidade de Xestión
132
6
12
Análise Económica das Organizacións
107
31
6
Investigación de Mercados
102
30
8
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
120
9
3
Facenda Pública. Sistema Fiscal
118
24
11
Contabilidade das Operacións Societarias
120
78
37
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
136
2
8
Deseño Organizativo
129
8
7
Distribución Comercial
121
23
8

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
170
54
10
Contabilidade Directiva
136
17
10
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
157
33
34
Planificación Financeira
117
42
22
Dirección Comercial
147
3
1
Traballo Fin de Grao
175
0
115
Comportamento do Consumidor. Produtos e Marcas
10
0
2
Políticas Sociais e Medioambientais da Empresa
18
1
1
Economía Sectorial Europea
14
0
1
Facenda Pública. Fiscalidade Empresarial Avanzada
12
0
1
Deseño de Sistemas de Información
10
0
3
Simulación e Xogos de Empresa
3
0
4
Prácticas en Empresas
72
0
4

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
137
78
54
Historia Económica
133
53
35
Socioloxía
160
14
19
Análise das Operacións Financeiras
114
113
32
Principios de Macroeconomía
151
34
40
Estatística I
136
80
60
Dereito da Empresa
133
26
37
Economía da Empresa: Dirección e Organización
134
13
28
Matemáticas I
90
165
42
Matemáticas II
148
120
101

2º Curso

Economía Mundial e Española
135
39
25
Microeconomía, Mercados e Competencia
117
95
37
Contabilidade Financeira I
94
37
21
Estatística e Introdución á Econometría
122
44
26
Introdución ao Márketing
121
36
12
Política Económica
156
20
20
Macroeconomía e Contorno Empresarial
134
53
26
Contabilidade Financeira II
118
70
50
Econometría
80
85
82
Teoría do Investimento
137
68
62

3º Curso

Teoría do Financiamento
126
55
11
Contabilidade de Xestión
113
26
17
Análise Económica das Organizacións
121
14
6
Investigación de Mercados
105
19
12
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
119
15
7
Facenda Pública. Sistema Fiscal
122
26
14
Contabilidade das Operacións Societarias
85
108
39
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
119
0
10
Deseño Organizativo
109
19
4
Distribución Comercial
101
28
8

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
134
77
21
Contabilidade Directiva
144
25
10
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
164
43
26
Planificación Financeira
145
55
13
Dirección Comercial
169
0
4
Traballo Fin de Grao
196
0
118
Comportamento do Consumidor. Produtos e Marcas
18
0
0
Políticas Sociais e Medioambientais da Empresa
19
0
0
Economía Sectorial Europea
13
1
1
Facenda Pública. Fiscalidade Empresarial Avanzada
4
0
0
Deseño de Sistemas de Información
8
0
0
Simulación e Xogos de Empresa
2
0
0
Historia Económica da Empresa
Técnicas de Contabilidade Social e Análise de Conxuntura
Técnicas Estatísticas Aplicadas á Empresa
Prácticas en Empresas
113
0
4

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A influencia da loxística nas organizacións

A influencia do crecemento económico na desigualdade. O caso chileno

A influencia do punto de venda sobre a satisfación do consumidor: Unha aproximación aos grandes almacéns

A NBA como industria do entretemento

A Regulación das Telecomunicacións en España no longo prazo

A tributación verde: imposición ambiental en España, a facenda autonómica e experiencia compada

A valoración económico-financeira dos activos reais de xeración de electricidade:Deseñando a carteira eficiente de produción renovable na Unión Europea

Alianzas para a sustentabilidade na industria da moda

Análise da industria do transporte aéreo en Europa: o caso Ryanair

Análise da relación marca-consumidor a través de internet: Marcas Nativas Dixitais

Análise da viabilidade e da capacidade de xeración de valor para o accionista: unha residencia da terceira idade no rural

Análise das percepcións dos cidadáns acerca da contaminación mariña en Galicia

Análise de viabilidade da creación dun centro deportivo

Análise de viabilidade dunha empresa de asesoramento de compra de vehículos

Análise do Indicador AROPE. Pobreza infantil

Análise do investimento en innovación para a supervivencia das empresas españolas

Análise do mercado de traballo fronte á crise

Análise do risco percibido de compra en produtos de marca de distribuidor

Análise económico financiero do sector téxtil español

Análise económico-financeira do sector metalúrxico

Análise Económico-Financeiro de Incoga Norte S.L.U.

Análise extratéxica das empresas Born Global: estudo do caso PharmaMar

Análisis económico-financiero: Sociedad Textil Lonia

Aplicación do Plan de Acción BEPS e normativa Controlled Foreign Companies

Club Zona. Implantación dunha tenda online. Venta de productos e servizos de tenis e padel

Comercio Internacional do viño con China

Crise económica e reformas laborais adoptadas en España e Portugal no século XXI

Crise, reestruturación e regulación bancaria

Crise, reestruturación e Unión Bancaria

Desenvolvemento dunha empresa nas novas tecnoloxías

Deseño e análise dunha carteira de activos financeiros do sector enerxético

Desequilibrios por conta corrente e políticas de axuste exterior

Distribución da renta e empleo

Dixitalización e transformación do escenario monetario: o bitcoin

Estratexias de Merchandising no sector de venda polo miúdo

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Long Iron Condor

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: short call condor

Estudo da satisfacción laboral

Estudo teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Bear Call Ladder

Estudo teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Bear Put Spread

Evolución do sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de Réxime Común

Financiación dos partidos políticos en España

Globalización e desigualdade tras a caída do Muro de Berlín

Habilidades directivas: liderado e motivación

Implantación dunha tenda online: Venta de viño

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online. Venda de produtos de domótica

Implantación dunha tenda online. Venda de produtos para ir de acampada

Implantación dunha tenda online. Venda de produtos rexionais de León e Galicia

Implantación dunha tenda online: venda de produtos gourmet

Implantación dunha tenda online: Venda de zapatos e accesorios para homes

Influencia do merchandising sensorial sobre o consumidor no punto de venta

Innovación e desenvolvemento sostible no sector automobilístico

Irrupción da industria textil na economía de plataformas. Caso Inditex

Marketing de cidade: evaluación e tendencias dende a óptica da investigación e do análise académico

Marketing deportivo aplicado ao fútbol

Marketing Dixital no Sector Editorial. O caso de Círculo Rojo

Marketing non lucrativo. O caso de NormalizAutismo Galicia

Marketing Territorial Verín

Marketing Territorial. Creación de valor para os residentes de Lugo

Moda e imitación: análise nas marcas de moda rápida

Moda e Sostenibilidade. ¿Cómo combatir a insostenibilidade?: O Grupo Inditex

Neuromarketing aplicado ó comportamento do consumidor

Novos modelos de negocio no sector da paquetería. A revolución das taquillas tecnolóxicas

O automóbil. Historia, actualidade e novas realidades

O comportamento de compra dos produtos sostíbeis: O caso de Ecoalf

O mercado de traballo español: análise do emprego e desemprego xuvenil

O neuromarketing e a súa aplicación á gastronomía

O problema da dobre imposición internacional. Un enfoque sobre a actividade empresarial no exterior

Plan de Marketing Estratégico: análise do caso de Repsol S.A.

Plan de negocio: Exportación de sidra orgánica de España ao Reino Unido

Plan de negocio: Restaurante 'O Manxar'

Plan financeiro e análise de Ecopay

Posta en marcha de proxecto de turismo rural

Proxecto de Empresa - BubbleGo

Raz SurfCamp: O plan financeiro para analizar a súa viabilidade e creación de valor

Responsabilidade Social Corporativa e Sostibilidade no Sector Automobilístico. Estudo do caso Volkswagen

Resultados do coaching aplicado ao ámbito empresarial

Rixideces no mercado laboral español a través do salario mínimo e as políticas de emprego

Sistema de Control de Xestión dunha Empresa de Hidrocarburos. Deseño dun Cadro de Mando Integral

Supermercado de comida sana e libre de plástico: análise da viabilidade e da creación de valor para o accionista

Supermercados sostibles: análise comparativa de Mercadona e Covirán

Xestión do coñecemento e Tecnoloxías da Información e Comunicación

Xustiza e responsabilidade

A compra de marcas do distribuidor: unha análise da confianza do consumidor

"Medidas anti elusión no marco BEPS: O caso particular da deducibilidade de gastos financeiros"

¿Importan os títulos? Análise do comportamento laboral das mulleres con estudos superiores en España

¿O Bitcoin é diñeiro?

A competencia no sector bancario nacional

A compra de moda a través de Internet: unha aproximación mediante o modelo UTAUT

A compra de moda a través de Internet: unha aproximación utilizando o modelo UTAUT

A crise financeira no sector bancario español

A Curva de Kuznets: Unha análise internacional da relación entre renda e desigualdade

A dixitalización do Sistema Bancario. O caso de BBVA

A Economía Circular. Unha proposta de futuro para España e Europa

A estimación da Regra de Taylor para a Eurozona

A evolución de Iberia nas últimas dúas décadas. Análise económica e financieira da empresa e das principais empresas asociadas

A industria do automóbil: o caso de SEAT

A inflación en España: medición, características e estudo da súa evolución recente

A influencia da recomendación das "celebridades" na intención de compra

A influencia do punto de venta no comportamento do consumidor (Análisis do caso Primark)

a influencia do punto de venta no comportamento do consumidor: unha aproximación á canle HORECA

A liberalización das telecomunicacións en España

A morosidade nas operacións comerciais

A motivación como factor decisivo na resolución do problema de axencia

A problemática da teoría da axencia e a aplicación práctica na Administración Pública

A promoción das enerxías renovables:Os casos de España e Reino Unido

A proxección do marketing no século XXI

A revolución do mundo Start-up

A sostenibilidade no sector alimentación

A universidade española en época de crise económica. Un estudo entre 2008-2015

A xestión de carteiras automatizada: os Robo-Advisors

Análise comparativa do mercado laboral alemán e español entre 2000 e 2016: salarios e produtividade

Analise da Imprantación do vehículo eléctrico en España

Análise da información financeira

Análise da viabilidade do proxecto Boxing Camp

Análise de viabilidade da creación dun centro de día

Análise de viabilidade de proxectos ou organizacións

Análise de viabilidade de unha gardería. O proxecto Pipiolos

Análise de viabilidade dun centro deportivo

Análise de Viabilidade dunha Empresa de Producción Alimentaria

Análise do marketing deportivo

Análise do mercado laboral en España

Análise dunha estratexia con opcións financeiras. Calendar spread sobre ACS.

Analise economico- financeira de Mercadona y Lidl

Análise económico-financiero do sector da cervexa

Analise estratéxica do sector do transporte e da economía colaborativa

Análisis económico-financeiro de Gadisa, Vegalsa e Froiz

As cidades españolas entre o Antigo Réxime e a modernización do país, 1787-1936

As empresas "Born-global" e o seu acelerado proceso de internacionalización. A perspectiva de CO2 Smart Tech

As externalidades medioambientais no sistema enerxético actual: aspectos generales y tratamiento del problema

Asesoramento financieiro e carteiras de investimento

Axuste do beneficio de empresas vinculadas. O Convenio Europeo de Arbitraxe

Comercio electrónico: análise e aplicación nunha tenda en liña de produtos galegos

Contribución ao turismo sostible no municipio da Coruña

Cooperación público-privada no ámbito sanitario

Criptoactivos como representacións de valor, perspectiva legal e económica

Desarrollo de un modelo de difusión de nuevas tecnologías: el vehículo eléctrico

Desenvolvemento e Valoración de un Plan de Empresas

Desigualdade económica en España

Determinantes da Calidade de Vida en coidadores informais con demencias

Distribución física e distribución online: unha aplicación ao caso da moda

Distribución online: Unha análise comparativa para dúas categorías de produto

Dobre Imposición Interna

Ecommerce en España. Evolución e determinantes principáis.

Economía colaborativa

Economía da felicidade. O papel do ingreso no benestar subxectivo

Efectos da crise e as reformas laborais no mercado de traballo español

Emprendemento: Creación dunha start-up en base a unha app de xestión de stock.

Estratexias de distribución dos fabricantes de alimentación. O caso do Grupo Siro

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Bear Call Spread sobre ACS

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Bull Put Spread sobre Mediaset

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Straddle corto sobre Iberdrola

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Straddle sobre Endesa

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Strangle corto sobre BBVA

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Strap curto sobre Telefónica

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Strip Corto sobre Amadeus

Estudo sobre o modelo waterfront na cidade da Coruña

Estudo teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Bull Call Spread sobre Banco Santander

Gasto sanitario e estado subxectivo de saúde: unha aproximación á realidade das Comunidades Autónomas españolas

Implantación de unha tenda de venta online - Venta de produtos de xoiaría e bisutería

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME

Implantación dun sistema de información contable nunha PEME

Implantación dunha tenda en liña: Venda de equipamento para peregrinos do Camiño de Santiago

Implantación dunha tenda on line

Implantación dunha tenda on line

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha Tenda Online

Implantación dunha tenda online, Venda de productos deportivos

Implantación dunha tenda online. Venta de mobles e artículos de decoración en madeira

Implantación dunha tenda online: LVE escola de surf: venta de material e clases

Incentivos non monetarios e motivación: Retribución á carta

Inditex: unha carreira cara ao liderazgo mundial no sector textil

Influencers, un novo perfil de prescritores

Marcas do distribuidor e marcas do fabricante: Análise da calidade percibida do producto

Marketing cultural: O fenómeno das Meninas de Canido

Marketing Dixital 3.0: o caso YouTube

Marketing dixital no sector da moda

Marketing no sector do luxo: Evolución do sector, comportamento dos consumidores e novas tendencias en marketing dixital

Marketing político. Investigación de mercado sobre o nacionalismo galego

Marketing político: o marketing dixital dos partidos españois

Medición do valor de marca: o caso de Apple

Mercado de traballo español e a desigualdade en términos de emprego e salarios

Modelo de innovación tecnolóxica e de servizos bancarios

Modelos culturais e economía

Neuromarketing e xeración de confianza. Aplicación ao sector bancario español

Neuromarketing: comportamento do consumidor

Novas tendencias nos procesos de recrutamento e selección de persoal: as redes sociais

O cambio lexislativo nas enerxías renovables. As subastas e o seu impacto económico

O comportamento de compra de marca do distribuidor e marca do fabricante: Análise da influencia da categoría do produto

O comportamento do consumidor no sector do café: Nespresso e o café convencional

O gasto sanitario en España. Evolución e factores determinantes

O Reino Unido e a súa saída da Unión Europea

O reto da sostenibilidade no sector textil-moda

O sector eléctrico. Análise estratéxica de Chc Energía.

O sistema fiscal español: unha análise descritiva da percepción dos cidadáns sobre o pagamento de impostos

O teito de cristal e a brecha salarial en España e Galicia

O Turismo en España. Un Análise Económetrico

O turismo en España: Os determinantes da demanda

O valor das marcas de distribuidor: Estudio da marca Eroski

Os paraísos fiscais. Un caso particular: a evolución de Andorra

Paraisos Fiscais

Pasado e futuro da banca: a reestruturación bancaria

Plan de Marketing do fútbol

Plan de negocio sobre un proxecto de restauración

Plan de negocio: Cervecería O Consulado

Plan de viabilidade dunha empresa de mecanizado

Plan estratéxico e análise económico-financeiro da compañía Agüita

Plan financeiro dunha nova liña de negocio

Plan Financieiro "Brincamontes"

Política fiscal e resultados electorais en España (1978-2015)

Política monetaria en situacións de trampa de liquidez

Publicidade Dixital e Estratexia: evolución do investimento, implementación e impacto da performance

Renda Básica

Sistema de Informacion Contable nunha PYME. Automatización de procesos

Tecnoloxías da Información e a Comunicación e Xestión do Coñecemento

Tecnoloxías da Información e da Comunicación e Xestión do Coñecemento

Tributación do empresario individual e da sociedade mercantil

Xestión do coñecemento e tecnoloxías da información e da comunicación. Aplicación ó sector do transporte e do almacenaxe

Xestión sostible da cadea de subministro de distribucion alimentaria: Caso Mercadona

A análise da relación de franquía: estructura de propiedade

A Colaboración Público-Privada no Sector Turístico

A Competitividade da economía española na eurozona

A competitividade fiscal. O caso irlandés

A comunicación na rede: YouTube

A controversia sobre a emisión de débeda pública. O caso español durante a Gran Recesión.

A corrección da dobre imposición sobre dividendos no marco da Directiva Matriz-Filial

A crise financeira e a súa influencia no sector bancario

A distribución comercial no sector da alimentación en España. Estudo comparativo de Mercadona e Eroski.

A diversificación dunha explotación láctea: Planificación financeira dunha fábrica de queixo.

A Dobre Imposición Internacional no Sistema Fiscal Español. Mecanismos para evitar a DII

A factoría Citroen de Vigo, un pilar fundamental na economía galega

A Financiación dos partidos políticos: Un modelo susceptible de mellora, ¿é iso posible?

A importancia dos sistemas de incentivos na Teoría da Axencia. A su aplicación no sector da educación

a influencia do punto de venta no comportamento de compra: Estudo empírico para a cadena Decathlon

A influencia do punto de venta no comportamento do consumidor: Unha aproximación mediante o modelo S-O-R

A inserción laboral das persoas con discapacidade.

A Internacionalización da Franquicia

A Internacionalización da Franquicia

A participación dos compoñentes do agregado monetario M3 na Eurozona e os tipos de interese

A política monetaria do BCE: inflación, crecemento e liquidez

A problemática dos incentivos e a súa relación coa motivación dos empregados

A reforma da Ley Electoral

A reforma do sistema de post-trading español: principais causas e consecuencias

A relación entre crecemento económico e desemprego na economía española (1978-2016)

A relación entre inflación e paro. A evidencia empírica para o caso español (1978-2016)

A renda básica como política redistributiva: Fundamentos teóricos e experiencias internacionais

A Responsabilidade Social Corporativa no sector textil: Análise do caso Inditex

A sincronización cíclica na Eurozona

A sustentabilidade ambiental no sector do transporte de mercadorías por estrada. Marco global e español e caso de estudo

A trampa da liquidez

A venta directa en España: caracterización, evolución recente e proposta de futuro. Grupo Planeta como caso de estudo

Análise cuantitativa da desigualdade na distribución da renda: A incidencia das políticas públicas redistributivas

Análise de viabilidade dun negocio téxtil en Oporto

Análise de viabilidade dunha empresa de bebidas isotónicas

Analise do grao de internacionalización dos principais grupos de distribucion textil e confección do mercado Español

Análise do marketing político.Estudio da evolución dun líder

Análise do Modelo de Bass

Análise do potencial de mercado dos productos de pesca e desenvolvemento de productos de alto valor engadido. Revisión da literatura e evidencia empírica.

Análise do punto de venda mediante o modelo SOR: unha aplicación ao sector da moda rápida

Análise do valor da marca no sector da cosmética: Unha aproximación mediante o modelo de Aaker

Análise dunha estratexia con opcións: Bear Put Ladder sobre Técnicas Reunidas

Análise dunha estratexia con opcións: Bull Call Ladder sobre Iberdrola

Análise dunha estratexia con opcións: Bull put ladder sobre Enegás

Análise dunha estratexia con opcións: Diagonal Call sobre Banco Popular

Análise dunha estratexia con opcións: Ratio call Backspread sobre Banco Sabadell

Análise dunha estratexia con opcións: Ratio Put Backspread sobre Inditex

Análise dunha estratexia con opcións: Short Strap Strangle sobre Endesa

Análise dunha estratexia con opcións: Short Strip Strangle sobre Gas Natural

Análise dunha estratexia con opcións: Strap Strangle Longo sobre Caixabank

Análise dunha estratexia con opcións: Strip Strangle Largo sobre IAG

Análise dunha estratexia con opcións:ratio put spread sobre Red Eléctrica de España

Análise e estudo das Sociedades de Inversión de Capital Variable

Análise económica- financeira de Sistemas Técnicos do Accesorio e Compoñentes, S.L.

Análise económico-financieiro do sector pesqueiro

Análise sectorial e microecónomico: o caso de Iberia

Análisis de una estrategia con opciones sobre acciones: BULL SPREAD

Análisis do mercado dos smartphones mediante dinámica de sistemas

Análisis económico-financieiro de Almirall S.A. e subsidiarios (Grupo Almirall)

Aplicación dos modelos de valoración de opcións nun mercado real

As estratexias do marketing mix no caso de Gadis & Eroski

Cambio de modelo produtivo e novas relacións sociais e industriais. 1960 - 2016

Comercio electrónico: análise e aplicación

Compra programática e a súa aplicación ó sector hoteleiro

Concentración sectorial e procesos de reestructuración bancaria

Control de calidade Padre Rubinos cara a certificación

Crecemento económico e emisións de CO2 en España. Un análise empírico da Curva Medioambiental de Kuznets

Crise económica e os seus efectos no mercado laboral en Galicia.

Derivados financieiros e aplicacións en entornos empresariais

Desenvolvemento dun modelo de simulación para a xestión de listas de espera

Desenvolvemento dun plan de negocio para a creación dunha escola infantil

Determinantes da eficiencia nos sistemas educativos nos países da OCDE

Distribución física e online: Análise da categoría de producto como factor determinante na eleción de canle

Doble Imposición Económica Internacional. A perspectiva española

Dobre imposición internacional

É unha cuestión de confianza: Intención e satisfacción de compra das Marcas de Distribución

Economía e deporte: análisis do consumidor de fútbol na Coruña

Economía sumerxida

Economía sumerxida

Efectos da crise sobre o mecanismo de transmisión da política monetaria

Efectos sobre a eficiencia e a equidade dos modelos de financiación da educación superior en la OCDE

Elaboración dun plan de negocio

Empresario autónomo ou sociedade mercantil. Elección dende o punto de vista fiscal

Enerxía eólica: Unha visión económica global do sector

Estratexia de distribución de Mercadona e a súa influencia na satisfacción dos consumidores

Evidencia empírica da avaliación continua. Estudo na asignatura de Estatística I do grao en ADE

Exportacións e crecemento económico: Análise aplicada a países de renda media

FENOSA auxe e ocaso de unha gran eléctrica galega

Financiación dos partidos políticos en España:cuestión de debate

Globalización do mercado pesqueiro. Oportunidades e retos na comercialización do atún.

Implantación dun sistema de información contable nunha PEME

Implantación dun sistema de información contable nunha PEME. Automatización de procesos

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas

Implantación dun sistema de información contable nunha PYME. Automatización de tareas

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PYME. Automatización de tarefas

Implantación dun sistema de información de contabilidade nunha PEME

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online. Venda de produtos dun estudo de videoxogos.

Implantación dunha tenda Online. Venta de cervexas artesanais

Implantación dunha tenda online. Venta de tés e accesorios

Implantación dunha tenda online: Venda de libros e accesorios de lectura

Implantación dunha tenda online: venda de produtos de artesanía

Implantación dunha tenda online: Venda de tecidos e produtos decorativos

Implementación de unha tenda online

Implementación dunha tenda de venda online. Venda de películas.

Importancia da marca no mercado de moda e complementos de luxo: Tendencias e estudio de caso

Innovación abierta y su impacto en los resultados de innovación: una revisión de la literatura

Integración omnicanal no sector de moda rápida

Internacionalización de born-globals no sector de xinebra premium: O caso de Vánagandr

Marketing de cidades: o caso de Ferrol. As empresas como público obxetivo

Marketing e patrocinio no deporte

Marketing político municipal: O liderado de Carlos Calvelo

Marketing político: Aplicación no Concello de Ferrol (anos 2007-2015)

Medición do valor de marca dende o punto de vista do consumidor: unha aproximación ó caso Apple

Medición do Valor de Marca na industria dos Smartphone: Un enfoque a través do modelo de Aaker

Modelo de Markowitz aplicado ó sector enerxético. Caso estadounidense

Neuromarketing aplicado ao consumidor

Neuromarketing y neurogastronomía: un acercamiento al comensal a través de su cerebro

Neuromarketing: Chegar ao consumidor a través da emoción e dos sentidos

O comercio electrónico

O Comercio Electrónico na actividade téxtil: O caso de H&M

O comportamento de compra de marcas do distribuidor e marcas do fabricante: un analise dende o punto de vista da implicación

O financiamento dos partidos políticos en España

O goberno corporativo como instrumento de solución ao conflito entre accionista e directivo

O impacto da política de cohesión europea na converxencia real rexional: O caso de Galicia (1980-2016)

O impacto do Big Data na xestión empresarial: oportunidades e ameazas

O mercado da arte en España: principais magnitudes, marco legal e intervinientes

O modelo de negocio de Mercadona: Calidade total e sistema interproveedor

O nivel de crecemento para a creación de emprego en España vs Europa

O novo contexto da banca tras a crise financeira

O patrocinio deportivo: o caso de Estrella Galicia

O PSOE, Pedro Sánchez e as primarias socialistas

O sistema de financiamento das Comunidades Autónomas

O sistema de pensións. A administración da Seguridade Social. Perspectivas

Obxectivo do Banco Central Europeo. Ferramentas e resultados

Os denominados paraísos fiscais

Os fondos de inversión: características e xestión

Os incentivos non monetarios no sector da alta tecnoloxía

Os modelos de financiación da educación superior. Unha guía para diseñar un novo modelo de financiación da educación superior en España

Plan de Continuidade do Negocio

Plan de marketing de una empresa de aceite de oliva

Planificación Financeira dunha perrucaría canina

Pobreza económica e o Efecto Mateo: Un estudo multidimensional dende a perspectiva de P. Bourdieu.

Posta en marcha dunha tenda en liña. Venda de mariscos en liña

Principais indicadores de prezos da economía española: Análise e relación co crecemento económico

Racionalización na prestación de servizos públicos locais axustado ao tamaño territorial

Regulación e características do sector eólico galego. Nacemento, auxe e estancamento

Relación entre nivel de estudos e acceso ó mercado laboral dos xóvenes en Galicia.

Repercusión do turismo cinematográfico para os destinos. O caso das series Mareas Vivas e Padre Casares nas localidades de Laxe e Redes

Revisión bibliográfica acerca do rol dos incentivos na crisis financiera

Revisión de algún dos supostos do MRLNC. Unha aplicación empírica

Rixideces nominais e reais nos mercados monetarios e no de traballo

RSC, Performance Financieira e Reputación

Seguinte parada: A Unión Bancaria

Sistema de Información contable nunha PEME. Automatización de tarefas

Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas

Sistema de información contable nunha PEME. Automatización de tarefas

Sistema de información contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

Sistema Sanitario Español: Análise macroeconómico e comparativo

Sostibilidade no sector pesqueiro: revisión da literatura e evidencia empírica

Sustentabilidade no sector téxtil: o Grupo Inditex

Tendencias do Marketing Sensorial

Tendencias e retos na comercialización de productos de acuicultura. Análise do caso do cultivo e industria do mexillón

Teorías do desenvolvemento rexional: Converxencia e diverxencia nas CCAA para o período 2000-2015.

Transición das mulleres xóvenes do estudio ó emprego. O caso de Galicia.

Turismo comunitario en Ecuador, desenvolvemento dun proxecto

Unha transición urbana pausada. España 1787-1936

Uso e satisfacción dos usuarios ca banca en liña: unha aproximación mediante o modelo TAM

Valoración dun proxecto de inversión con opcións reais: un campo de golf

Xestión dos Recursos Humanos. Un análise nas Administracións Públicas

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 180