Logo da Universidade da Coruña

Grao en Administración e Dirección de Empresas

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
García Lorenzo, Antonio
Vicepresidente
Mariz Pérez, Rosa María
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
Mirás Araujo, Jesús
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Prol Conde, María Josefa
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
García-Carro Peña, María Beatriz
Vogal PDI
Muiño Vázquez, María Flora
Vogal PDI
Sánchez de Paz, Elena M. Montserrat
Vogal PDI
Fernández Redondo, Marta María
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Vieito Blanco, María Eugenia
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 902
Homes 2017/2018 479
Mulleres 2017/2018 423
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 48.920
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 35.860
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.884
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 5.178
% créditos repetidos 2017/2018 26,7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,23
Taxa de evaluación 2017/2018 83,71
Taxa de éxito 2017/2018 71,5
Taxa de rendemento 2017/2018 59,86
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 82,99
Taxa de graduación 2013/2014 30,14
Taxa de abandono 2015/2016 13,16

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.070
Homes 2017/2018 1.068
Mulleres 2017/2018 1.002
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 112.800
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 84.620
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 16.810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 11.350
% créditos repetidos 2017/2018 24,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,48
Taxa de evaluación 2017/2018 83,96
Taxa de éxito 2017/2018 75,42
Taxa de rendemento 2017/2018 63,32

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 923
Homes 2016/2017 472
Mulleres 2016/2017 451
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 49.120
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 35.080
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 8.796
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 5.238
% créditos repetidos 2016/2017 28,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,21
Taxa de evaluación 2016/2017 85,43
Taxa de éxito 2016/2017 75,08
Taxa de rendemento 2016/2017 64,13
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 81,41
Taxa de graduación 2012/2013 34,73
Taxa de abandono 2014/2015 10,81

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.086
Homes 2016/2017 1.074
Mulleres 2016/2017 1.012
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 113.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 84.150
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 18.330
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 11.230
% créditos repetidos 2016/2017 25,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 54,51
Taxa de evaluación 2016/2017 84,69
Taxa de éxito 2016/2017 76,57
Taxa de rendemento 2016/2017 64,85

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 956
Homes 2015/2016 481
Mulleres 2015/2016 475
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 49.410
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 35.860
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 8.706
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.848
% créditos repetidos 2015/2016 27,43
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 51,68
Taxa de evaluación 2015/2016 84,7
Taxa de éxito 2015/2016 74,85
Taxa de rendemento 2015/2016 63,4
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 84,57
Taxa de graduación 2011/2012 27,65
Taxa de abandono 2013/2014 9,9

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.107
Homes 2015/2016 1.059
Mulleres 2015/2016 1.048
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 111.000
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 82.790
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 17.780
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 10.390
% créditos repetidos 2015/2016 25,39
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,66
Taxa de evaluación 2015/2016 84,49
Taxa de éxito 2015/2016 76,68
Taxa de rendemento 2015/2016 64,79

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
143
72
51
Historia Económica
123
95
21
Socioloxía
177
4
11
Análise das Operacións Financeiras
107
129
36
Principios de Macroeconomía
131
81
41
Estatística I
132
77
56
Dereito da Empresa
140
21
30
Economía da Empresa: Dirección e Organización
126
31
25
Matemáticas I
111
173
44
Matemáticas II
113
130
92

2º Curso

Economía Mundial e Española
144
71
27
Microeconomía. Mercados e Competencia
122
87
41
Contabilidade Financeira I
138
12
15
Estatística e Introdución á Econometría
120
76
23
Introdución ao Marketing
151
25
11
Política Económica
134
23
27
Macroeconomía e Contorno Empresarial
111
65
33
Contabilidade Financeira II
89
111
56
Econometría
77
110
112
Teoría do Investimento
115
92
76

3º Curso

Teoría do Financiamento
120
50
20
Contabilidade de Xestión
141
4
5
Análise Económica das Organizacións
71
63
16
Investigación de Mercados
123
22
11
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
124
15
8
Facenda Pública. Sistema Fiscal
105
36
14
Contabilidade das Operacións Societarias
149
60
33
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
132
2
7
Deseño Organizativo
123
6
7
Distribución Comercial
96
45
6

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
134
48
16
Contabilidade Directiva
116
18
9
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
121
38
46
Planificación Financeira
130
38
8
Dirección Comercial
121
14
2
Traballo Fin de Grao
142
0
128
Comportamento do Consumidor. Produtos e Marcas
3
0
1
Políticas Sociais e Medioambientais da Empresa
4
1
0
Economía Sectorial Europea
10
0
0
Facenda Pública. Fiscalidade Empresarial Avanzada
13
0
0
Deseño de Sistemas de Información
13
0
1
Simulación e Xogos de Empresa
0
0
1
Técnicas de Contabilidade Social e Análise de Conxuntura
Prácticas en Empresas
81
0
11

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
139
78
63
Historia Económica
154
61
30
Socioloxía
170
15
18
Análise das Operacións Financeiras
158
112
26
Principios de Macroeconomía
109
74
43
Estatística I
133
97
42
Dereito da Empresa
167
12
31
Economía da Empresa: Dirección e Organización
140
19
29
Matemáticas I
133
158
45
Matemáticas II
144
117
92

2º Curso

Economía Mundial e Española
94
72
32
Microeconomía. Mercados e Competencia
143
65
37
Contabilidade Financeira I
135
25
16
Estatística e Introdución á Econometría
113
51
23
Introdución ao Marketing
136
27
9
Política Económica
126
27
13
Macroeconomía e Contorno Empresarial
127
69
23
Contabilidade Financeira II
136
78
38
Econometría
119
71
85
Teoría do Investimento
121
104
52

3º Curso

Teoría do Financiamento
108
50
12
Contabilidade de Xestión
132
6
12
Análise Económica das Organizacións
107
31
6
Investigación de Mercados
102
30
8
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
120
9
3
Facenda Pública. Sistema Fiscal
118
24
11
Contabilidade das Operacións Societarias
120
78
37
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
136
2
8
Deseño Organizativo
129
8
7
Distribución Comercial
121
23
8

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
170
54
10
Contabilidade Directiva
136
17
10
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
157
33
34
Planificación Financeira
117
42
22
Dirección Comercial
147
3
1
Traballo Fin de Grao
175
0
115
Comportamento do Consumidor. Produtos e Marcas
10
0
2
Políticas Sociais e Medioambientais da Empresa
18
1
1
Economía Sectorial Europea
14
0
1
Facenda Pública. Fiscalidade Empresarial Avanzada
12
0
1
Deseño de Sistemas de Información
10
0
3
Simulación e Xogos de Empresa
3
0
4
Prácticas en Empresas
72
0
4

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
137
78
54
Historia Económica
133
53
35
Socioloxía
160
14
19
Análise das Operacións Financeiras
114
113
32
Principios de Macroeconomía
151
34
40
Estatística I
136
80
60
Dereito da Empresa
133
26
37
Economía da Empresa: Dirección e Organización
134
13
28
Matemáticas I
90
165
42
Matemáticas II
148
120
101

2º Curso

Economía Mundial e Española
135
39
25
Microeconomía. Mercados e Competencia
117
95
37
Contabilidade Financeira I
94
37
21
Estatística e Introdución á Econometría
122
44
26
Introdución ao Marketing
121
36
12
Política Económica
156
20
20
Macroeconomía e Contorno Empresarial
134
53
26
Contabilidade Financeira II
118
70
50
Econometría
80
85
82
Teoría do Investimento
137
68
62

3º Curso

Teoría do Financiamento
126
55
11
Contabilidade de Xestión
113
26
17
Análise Económica das Organizacións
121
14
6
Investigación de Mercados
105
19
12
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
119
15
7
Facenda Pública. Sistema Fiscal
122
26
14
Contabilidade das Operacións Societarias
85
108
39
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
119
0
10
Deseño Organizativo
109
19
4
Distribución Comercial
101
28
8

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
134
77
21
Contabilidade Directiva
144
25
10
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
164
43
26
Planificación Financeira
145
55
13
Dirección Comercial
169
0
4
Traballo Fin de Grao
196
0
118
Comportamento do Consumidor. Produtos e Marcas
18
0
0
Políticas Sociais e Medioambientais da Empresa
19
0
0
Economía Sectorial Europea
13
1
1
Facenda Pública. Fiscalidade Empresarial Avanzada
4
0
0
Deseño de Sistemas de Información
8
0
0
Simulación e Xogos de Empresa
2
0
0
Historia Económica da Empresa
Técnicas de Contabilidade Social e Análise de Conxuntura
Técnicas Estatísticas Aplicadas á Empresa
Prácticas en Empresas
113
0
4

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A compra de marcas do distribuidor: unha análise da confianza do consumidor

"Medidas anti elusión no marco BEPS: O caso particular da deducibilidade de gastos financeiros"

¿Importan os títulos? Análise do comportamento laboral das mulleres con estudos superiores en España

¿O Bitcoin é diñeiro?

A competencia no sector bancario nacional

A compra de moda a través de Internet: unha aproximación mediante o modelo UTAUT

A compra de moda a través de Internet: unha aproximación utilizando o modelo UTAUT

A crise financeira no sector bancario español

A Curva de Kuznets: Unha análise internacional da relación entre renda e desigualdade

A dixitalización do Sistema Bancario. O caso de BBVA

A Economía Circular. Unha proposta de futuro para España e Europa

A estimación da Regra de Taylor para a Eurozona

A evolución de Iberia nas últimas dúas décadas. Análise económica e financieira da empresa e das principais empresas asociadas

A industria do automóbil: o caso de SEAT

A inflación en España: medición, características e estudo da súa evolución recente

A influencia da recomendación das "celebridades" na intención de compra

A influencia do punto de venta no comportamento do consumidor (Análisis do caso Primark)

a influencia do punto de venta no comportamento do consumidor: unha aproximación á canle HORECA

A liberalización das telecomunicacións en España

A morosidade nas operacións comerciais

A motivación como factor decisivo na resolución do problema de axencia

A problemática da teoría da axencia e a aplicación práctica na Administración Pública

A promoción das enerxías renovables:Os casos de España e Reino Unido

A proxección do marketing no século XXI

A revolución do mundo Start-up

A sostenibilidade no sector alimentación

A universidade española en época de crise económica. Un estudo entre 2008-2015

A xestión de carteiras automatizada: os Robo-Advisors

Análise comparativa do mercado laboral alemán e español entre 2000 e 2016: salarios e produtividade

Analise da Imprantación do vehículo eléctrico en España

Análise da información financeira

Análise da viabilidade do proxecto Boxing Camp

Análise de viabilidade da creación dun centro de día

Análise de viabilidade de proxectos ou organizacións

Análise de viabilidade de unha gardería. O proxecto Pipiolos

Análise de viabilidade dun centro deportivo

Análise de Viabilidade dunha Empresa de Producción Alimentaria

Análise do marketing deportivo

Análise do mercado laboral en España

Análise dunha estratexia con opcións financeiras. Calendar spread sobre ACS.

Analise economico- financeira de Mercadona y Lidl

Análise económico-financiero do sector da cervexa

Analise estratéxica do sector do transporte e da economía colaborativa

Análisis económico-financeiro de Gadisa, Vegalsa e Froiz

As cidades españolas entre o Antigo Réxime e a modernización do país, 1787-1936

As empresas "Born-global" e o seu acelerado proceso de internacionalización. A perspectiva de CO2 Smart Tech

As externalidades medioambientais no sistema enerxético actual: aspectos generales y tratamiento del problema

Asesoramento financieiro e carteiras de investimento

Axuste do beneficio de empresas vinculadas. O Convenio Europeo de Arbitraxe

Comercio electrónico: análise e aplicación nunha tenda en liña de produtos galegos

Contribución ao turismo sostible no municipio da Coruña

Cooperación público-privada no ámbito sanitario

Criptoactivos como representacións de valor, perspectiva legal e económica

Desarrollo de un modelo de difusión de nuevas tecnologías: el vehículo eléctrico

Desenvolvemento e Valoración de un Plan de Empresas

Desigualdade económica en España

Determinantes da Calidade de Vida en coidadores informais con demencias

Distribución física e distribución online: unha aplicación ao caso da moda

Distribución online: Unha análise comparativa para dúas categorías de produto

Dobre Imposición Interna

Ecommerce en España. Evolución e determinantes principáis.

Economía colaborativa

Economía da felicidade. O papel do ingreso no benestar subxectivo

Efectos da crise e as reformas laborais no mercado de traballo español

Emprendemento: Creación dunha start-up en base a unha app de xestión de stock.

Estratexias de distribución dos fabricantes de alimentación. O caso do Grupo Siro

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Bear Call Spread sobre ACS

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Bull Put Spread sobre Mediaset

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Straddle corto sobre Iberdrola

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Straddle sobre Endesa

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Strangle corto sobre BBVA

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Strap curto sobre Telefónica

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Strip Corto sobre Amadeus

Estudo sobre o modelo waterfront na cidade da Coruña

Estudo teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Bull Call Spread sobre Banco Santander

Gasto sanitario e estado subxectivo de saúde: unha aproximación á realidade das Comunidades Autónomas españolas

Implantación de unha tenda de venta online - Venta de produtos de xoiaría e bisutería

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME

Implantación dun sistema de información contable nunha PEME

Implantación dunha tenda en liña: Venda de equipamento para peregrinos do Camiño de Santiago

Implantación dunha tenda on line

Implantación dunha tenda on line

Implantación dunha Tenda Online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online, Venda de productos deportivos

Implantación dunha tenda online. Venta de mobles e artículos de decoración en madeira

Implantación dunha tenda online: LVE escola de surf: venta de material e clases

Incentivos non monetarios e motivación: Retribución á carta

Inditex: unha carreira cara ao liderazgo mundial no sector textil

Influencers, un novo perfil de prescritores

Marcas do distribuidor e marcas do fabricante: Análise da calidade percibida do producto

Marketing cultural: O fenómeno das Meninas de Canido

Marketing Dixital 3.0: o caso YouTube

Marketing dixital no sector da moda

Marketing no sector do luxo: Evolución do sector, comportamento dos consumidores e novas tendencias en marketing dixital

Marketing político. Investigación de mercado sobre o nacionalismo galego

Marketing político: o marketing dixital dos partidos españois

Medición do valor de marca: o caso de Apple

Mercado de traballo español e a desigualdade en términos de emprego e salarios

Modelo de innovación tecnolóxica e de servizos bancarios

Modelos culturais e economía

Neuromarketing e xeración de confianza. Aplicación ao sector bancario español

Neuromarketing: comportamento do consumidor

Novas tendencias nos procesos de recrutamento e selección de persoal: as redes sociais

O cambio lexislativo nas enerxías renovables. As subastas e o seu impacto económico

O comportamento de compra de marca do distribuidor e marca do fabricante: Análise da influencia da categoría do produto

O comportamento do consumidor no sector do café: Nespresso e o café convencional

O gasto sanitario en España. Evolución e factores determinantes

O Reino Unido e a súa saída da Unión Europea

O reto da sostenibilidade no sector textil-moda

O sector eléctrico. Análise estratéxica de Chc Energía.

O sistema fiscal español: unha análise descritiva da percepción dos cidadáns sobre o pagamento de impostos

O teito de cristal e a brecha salarial en España e Galicia

O Turismo en España. Un Análise Económetrico

O turismo en España: Os determinantes da demanda

O valor das marcas de distribuidor: Estudio da marca Eroski

Os paraísos fiscais. Un caso particular: a evolución de Andorra

Paraisos Fiscais

Pasado e futuro da banca: a reestruturación bancaria

Plan de Marketing do fútbol

Plan de negocio sobre un proxecto de restauración

Plan de negocio: Cervecería O Consulado

Plan de viabilidade dunha empresa de mecanizado

Plan estratéxico e análise económico-financeiro da compañía Agüita

Plan financeiro dunha nova liña de negocio

Plan Financieiro "Brincamontes"

Política fiscal e resultados electorais en España (1978-2015)

Política monetaria en situacións de trampa de liquidez

Publicidade Dixital e Estratexia: evolución do investimento, implementación e impacto da performance

Renda Básica

Sistema de Informacion Contable nunha PYME. Automatización de procesos

Tecnoloxías da Información e a Comunicación e Xestión do Coñecemento

Tecnoloxías da Información e da Comunicación e Xestión do Coñecemento

Tributación do empresario individual e da sociedade mercantil

Xestión do coñecemento e tecnoloxías da información e da comunicación. Aplicación ó sector do transporte e do almacenaxe

Xestión sostible da cadea de subministro de distribucion alimentaria: Caso Mercadona

A análise da relación de franquía: estructura de propiedade

A Colaboración Público-Privada no Sector Turístico

A Competitividade da economía española na eurozona

A competitividade fiscal. O caso irlandés

A comunicación na rede: YouTube

A controversia sobre a emisión de débeda pública. O caso español durante a Gran Recesión.

A corrección da dobre imposición sobre dividendos no marco da Directiva Matriz-Filial

A crise financeira e a súa influencia no sector bancario

A distribución comercial no sector da alimentación en España. Estudo comparativo de Mercadona e Eroski.

A diversificación dunha explotación láctea: Planificación financeira dunha fábrica de queixo.

A Dobre Imposición Internacional no Sistema Fiscal Español. Mecanismos para evitar a DII

A factoría Citroen de Vigo, un pilar fundamental na economía galega

A Financiación dos partidos políticos: Un modelo susceptible de mellora, ¿é iso posible?

A importancia dos sistemas de incentivos na Teoría da Axencia. A su aplicación no sector da educación

a influencia do punto de venta no comportamento de compra: Estudo empírico para a cadena Decathlon

A influencia do punto de venta no comportamento do consumidor: Unha aproximación mediante o modelo S-O-R

A inserción laboral das persoas con discapacidade.

A Internacionalización da Franquicia

A Internacionalización da Franquicia

A participación dos compoñentes do agregado monetario M3 na Eurozona e os tipos de interese

A política monetaria do BCE: inflación, crecemento e liquidez

A problemática dos incentivos e a súa relación coa motivación dos empregados

A reforma da Ley Electoral

A reforma do sistema de post-trading español: principais causas e consecuencias

A relación entre crecemento económico e desemprego na economía española (1978-2016)

A relación entre inflación e paro. A evidencia empírica para o caso español (1978-2016)

A renda básica como política redistributiva: Fundamentos teóricos e experiencias internacionais

A Responsabilidade Social Corporativa no sector textil: Análise do caso Inditex

A sincronización cíclica na Eurozona

A sustentabilidade ambiental no sector do transporte de mercadorías por estrada. Marco global e español e caso de estudo

A trampa da liquidez

A venta directa en España: caracterización, evolución recente e proposta de futuro. Grupo Planeta como caso de estudo

Análise cuantitativa da desigualdade na distribución da renda: A incidencia das políticas públicas redistributivas

Análise de viabilidade dun negocio téxtil en Oporto

Análise de viabilidade dunha empresa de bebidas isotónicas

Analise do grao de internacionalización dos principais grupos de distribucion textil e confección do mercado Español

Análise do marketing político.Estudio da evolución dun líder

Análise do Modelo de Bass

Análise do potencial de mercado dos productos de pesca e desenvolvemento de productos de alto valor engadido. Revisión da literatura e evidencia empírica.

Análise do punto de venda mediante o modelo SOR: unha aplicación ao sector da moda rápida

Análise do valor da marca no sector da cosmética: Unha aproximación mediante o modelo de Aaker

Análise dunha estratexia con opcións: Bear Put Ladder sobre Técnicas Reunidas

Análise dunha estratexia con opcións: Bull Call Ladder sobre Iberdrola

Análise dunha estratexia con opcións: Bull put ladder sobre Enegás

Análise dunha estratexia con opcións: Diagonal Call sobre Banco Popular

Análise dunha estratexia con opcións: Ratio call Backspread sobre Banco Sabadell

Análise dunha estratexia con opcións: Ratio Put Backspread sobre Inditex

Análise dunha estratexia con opcións: Short Strap Strangle sobre Endesa

Análise dunha estratexia con opcións: Short Strip Strangle sobre Gas Natural

Análise dunha estratexia con opcións: Strap Strangle Longo sobre Caixabank

Análise dunha estratexia con opcións: Strip Strangle Largo sobre IAG

Análise dunha estratexia con opcións:ratio put spread sobre Red Eléctrica de España

Análise e estudo das Sociedades de Inversión de Capital Variable

Análise económica- financeira de Sistemas Técnicos do Accesorio e Compoñentes, S.L.

Análise económico-financieiro do sector pesqueiro

Análise sectorial e microecónomico: o caso de Iberia

Análisis de una estrategia con opciones sobre acciones: BULL SPREAD

Análisis do mercado dos smartphones mediante dinámica de sistemas

Análisis económico-financieiro de Almirall S.A. e subsidiarios (Grupo Almirall)

Aplicación dos modelos de valoración de opcións nun mercado real

As estratexias do marketing mix no caso de Gadis & Eroski

Cambio de modelo produtivo e novas relacións sociais e industriais. 1960 - 2016

Comercio electrónico: análise e aplicación

Compra programática e a súa aplicación ó sector hoteleiro

Concentración sectorial e procesos de reestructuración bancaria

Control de calidade Padre Rubinos cara a certificación

Crecemento económico e emisións de CO2 en España. Un análise empírico da Curva Medioambiental de Kuznets

Crise económica e os seus efectos no mercado laboral en Galicia.

Derivados financieiros e aplicacións en entornos empresariais

Desenvolvemento dun modelo de simulación para a xestión de listas de espera

Desenvolvemento dun plan de negocio para a creación dunha escola infantil

Determinantes da eficiencia nos sistemas educativos nos países da OCDE

Distribución física e online: Análise da categoría de producto como factor determinante na eleción de canle

Doble Imposición Económica Internacional. A perspectiva española

Dobre imposición internacional

É unha cuestión de confianza: Intención e satisfacción de compra das Marcas de Distribución

Economía e deporte: análisis do consumidor de fútbol na Coruña

Economía sumerxida

Economía sumerxida

Efectos da crise sobre o mecanismo de transmisión da política monetaria

Efectos sobre a eficiencia e a equidade dos modelos de financiación da educación superior en la OCDE

Elaboración dun plan de negocio

Empresario autónomo ou sociedade mercantil. Elección dende o punto de vista fiscal

Enerxía eólica: Unha visión económica global do sector

Estratexia de distribución de Mercadona e a súa influencia na satisfacción dos consumidores

Evidencia empírica da avaliación continua. Estudo na asignatura de Estatística I do grao en ADE

Exportacións e crecemento económico: Análise aplicada a países de renda media

FENOSA auxe e ocaso de unha gran eléctrica galega

Financiación dos partidos políticos en España:cuestión de debate

Globalización do mercado pesqueiro. Oportunidades e retos na comercialización do atún.

Implantación dun sistema de información contable nunha PEME

Implantación dun sistema de información contable nunha PEME. Automatización de procesos

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas

Implantación dun sistema de información contable nunha PYME. Automatización de tareas

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PYME. Automatización de tarefas

Implantación dun sistema de información de contabilidade nunha PEME

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online. Venda de produtos dun estudo de videoxogos.

Implantación dunha tenda Online. Venta de cervexas artesanais

Implantación dunha tenda online. Venta de tés e accesorios

Implantación dunha tenda online: Venda de libros e accesorios de lectura

Implantación dunha tenda online: venda de produtos de artesanía

Implantación dunha tenda online: Venda de tecidos e produtos decorativos

Implementación de unha tenda online

Implementación dunha tenda de venda online. Venda de películas.

Importancia da marca no mercado de moda e complementos de luxo: Tendencias e estudio de caso

Innovación abierta y su impacto en los resultados de innovación: una revisión de la literatura

Integración omnicanal no sector de moda rápida

Internacionalización de born-globals no sector de xinebra premium: O caso de Vánagandr

Marketing de cidades: o caso de Ferrol. As empresas como público obxetivo

Marketing e patrocinio no deporte

Marketing político municipal: O liderado de Carlos Calvelo

Marketing político: Aplicación no Concello de Ferrol (anos 2007-2015)

Medición do valor de marca dende o punto de vista do consumidor: unha aproximación ó caso Apple

Medición do Valor de Marca na industria dos Smartphone: Un enfoque a través do modelo de Aaker

Modelo de Markowitz aplicado ó sector enerxético. Caso estadounidense

Neuromarketing aplicado ao consumidor

Neuromarketing y neurogastronomía: un acercamiento al comensal a través de su cerebro

Neuromarketing: Chegar ao consumidor a través da emoción e dos sentidos

O comercio electrónico

O Comercio Electrónico na actividade téxtil: O caso de H&M

O comportamento de compra de marcas do distribuidor e marcas do fabricante: un analise dende o punto de vista da implicación

O financiamento dos partidos políticos en España

O goberno corporativo como instrumento de solución ao conflito entre accionista e directivo

O impacto da política de cohesión europea na converxencia real rexional: O caso de Galicia (1980-2016)

O impacto do Big Data na xestión empresarial: oportunidades e ameazas

O mercado da arte en España: principais magnitudes, marco legal e intervinientes

O modelo de negocio de Mercadona: Calidade total e sistema interproveedor

O nivel de crecemento para a creación de emprego en España vs Europa

O novo contexto da banca tras a crise financeira

O patrocinio deportivo: o caso de Estrella Galicia

O PSOE, Pedro Sánchez e as primarias socialistas

O sistema de financiamento das Comunidades Autónomas

O sistema de pensións. A administración da Seguridade Social. Perspectivas

Obxectivo do Banco Central Europeo. Ferramentas e resultados

Os denominados paraísos fiscais

Os fondos de inversión: características e xestión

Os incentivos non monetarios no sector da alta tecnoloxía

Os modelos de financiación da educación superior. Unha guía para diseñar un novo modelo de financiación da educación superior en España

Plan de Continuidade do Negocio

Plan de marketing de una empresa de aceite de oliva

Planificación Financeira dunha perrucaría canina

Pobreza económica e o Efecto Mateo: Un estudo multidimensional dende a perspectiva de P. Bourdieu.

Posta en marcha dunha tenda en liña. Venda de mariscos en liña

Principais indicadores de prezos da economía española: Análise e relación co crecemento económico

Racionalización na prestación de servizos públicos locais axustado ao tamaño territorial

Regulación e características do sector eólico galego. Nacemento, auxe e estancamento

Relación entre nivel de estudos e acceso ó mercado laboral dos xóvenes en Galicia.

Repercusión do turismo cinematográfico para os destinos. O caso das series Mareas Vivas e Padre Casares nas localidades de Laxe e Redes

Revisión bibliográfica acerca do rol dos incentivos na crisis financiera

Revisión de algún dos supostos do MRLNC. Unha aplicación empírica

Rixideces nominais e reais nos mercados monetarios e no de traballo

RSC, Performance Financieira e Reputación

Seguinte parada: A Unión Bancaria

Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas

Sistema de información contable nunha PEME. Automatización de tarefas

Sistema de Información contable nunha PEME. Automatización de tarefas

Sistema de información contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

Sistema Sanitario Español: Análise macroeconómico e comparativo

Sostibilidade no sector pesqueiro: revisión da literatura e evidencia empírica

Sustentabilidade no sector téxtil: o Grupo Inditex

Tendencias do Marketing Sensorial

Tendencias e retos na comercialización de productos de acuicultura. Análise do caso do cultivo e industria do mexillón

Teorías do desenvolvemento rexional: Converxencia e diverxencia nas CCAA para o período 2000-2015.

Transición das mulleres xóvenes do estudio ó emprego. O caso de Galicia.

Turismo comunitario en Ecuador, desenvolvemento dun proxecto

Unha transición urbana pausada. España 1787-1936

Uso e satisfacción dos usuarios ca banca en liña: unha aproximación mediante o modelo TAM

Valoración dun proxecto de inversión con opcións reais: un campo de golf

Xestión dos Recursos Humanos. Un análise nas Administracións Públicas

A Aceptación da tecnoloxía nas compras online: aproximación mediante o modelo TAM para dúas categorías de produto

A Banca Ética: A Responsabilidade Social Corporativa no ámbito das Cooperativas de Crédito

A calidade percibida nos servicios turísticos: unha aproximación mediante o modelo SERVPERF

A cooperación intermunicipal: fusión dos concellos de Ares e Mugardos.

A Cooperación Público-Privada na Xestión de Infraestructuras: Autovías do Barbanza e do Salnés

A crise bancaria, ¿ e agora que? Orixe, causas, medidas adoptadas en España e Unión Bancaria

A crise española e as súas consecuencias socioeconómicas

A crise financieira e a súa translación ao sector bancario español

A crise inmobiliaria española, motivacións e perspectivas

A distribución online no sector do xoguete: un estudo empírico perante a aplicación do modelo TAM

A diversidade na empresa: casos de éxito e boas prácticas

A estratexia "Low Cost" e a súa percepción polo consumidor: unha aproximación ó sector da moda

A estratexia de política monetaria do BCE: obxetivos, instrumentos e resultados

A franquicia en España

A industria de conservas de pescado en Galicia e o Grupo Calvo

A Industria Farmacéutica en España. Entorno competitivo, evolución recente e tendencias

A influencia do punto de venda no comportamento do consumidor: unha aproximación mediante o modelo S-O-R

A innovación abierta en Apple Inc.: o caso iPod

A inserción económica das Persoas sen Fogar na cidade de A Coruña

A intermediación no mercado laboral español: análise xenérico e estatístico das Empresas de Traballo Temporal

A internacionalización da empresa:Análise do caso Cortefiel

A mellora de procesos en situacións de recursos limitados. Un modelo de dinámica de sistemas

A Moda na red: a web 2.0

A motivación e a súa relación co absentismo laboral

A Nova Ciencia da Felicidade, a Cultura e o Desenvolvemento Económico

A política fiscal en Unións Monetarias

A Responsabilidade Social Corporativa no sector da enerxía. Análise comparativo entre Iberdrola S.A. e Endesa S.A.

A Responsabilidade Social Corporativa no sector enerxético: o caso Repsol (2013-2015)

A Responsabilidade Social Corporativa no Tercer Sector

A RSC en Iberia. Análise do período 2008-2014

A xestión da liquidez do Banco Central Europeo antes e despois da crise

Adecuación do espazo socioeconómico á prestación dos servizos públicos locais

Análise comparativa das estratexias de Responsabilidade Social Corporativa: Inditex e H&M (2013-2015)

Análise da aceptación da tecnoloxía nas compras online: estudo empírico segundo a categoría de produto

Análise da viabilidade dunha residencia de ancianos

Análise da viabilidade económico-financeira da creación dunha empresa de reparacións de compoñentes de aeroxeradores

Análise da viabilidade económico-financeira dunha empresa de asesoramento financeiro (EAFI)

Análise de retos e tendencias na prestación dos servizos sanitarios no ámbito público e privado. Investigación previa e estudo do caso

Análise de viabilidade de proxectos e organizacións

Análise de viabilidade de proxectos e organizacións. Vinos Roble S.L.

Análise de viabilidade de proxectos ou organizacións

Análise de viabilidade dun proxecto empresarial: Creación dunhas instalacións deportivas no entorno do encoro de Cecebre.

Análise de viabilidade dun surf camp

Análise do impacto da responsabilidade social corporativa no sector bancario español. Estudio de caso: Banco Santander (2009 - 2014)

Análise do mercado de traballo en España. Tendencias e efectos.

Análise do mercado de videoxogos: panorámica xeral, investigación previa e estudo de caso.

Análise do problema da sobrepesca. Un modelo de dinámica de sistemas

Análise do sector automobilístico no período 1990-2015: Panorámica xeral, previsión de demanda e avaliación do cambio estrutural na serie histórica

Análise do valor da marca e do grao de internacionalización das marcas de calzado deportivo

Análise dos Estados Financeiros de Atresmedia

Análise dos fondos de inversión dende unha perspectiva xeral. Aspectos legais, económicos e financeiros.

Análise dunha estratexia con opcións de accións: Bear Spread.

Análise dunha estratexia con opcións sobre accións: Straddle

Análise dunha estratexia con opcións sobre accións: Strangle

Analise dunha estratexia con opcions sobre accions: Strap

Análise dunha estratexia con opcións sobre accións: Strip

Análise dunha estratexia con opcións: Guts

Análise e medición da internacionalización das empresas do sector do calzado

Análise Económica-Financeira de Mercadona e consum cooperativa

Analise económico financieiro dunha empresa: Zardoya Otis S.A

Análise económico-financieiro de tres empresas do sector textil

Análise económico-financieiro do sector do transporte de viaxeiros por carretera

Análise estratéxico da Compañía de Tranvías a través do CMI

Aplicación de técnicas estatísticas de análise descritiva ás variables nivel de parados total e gasto en consumo final

Aplicación de técnicas estatísticas de análise descritiva ás variables remuneración dos asalariados e gasto en consumo final dos fogares

Aplicación do modelo Waterfront á cidade de A Coruña

As emocións no consumo: unha aproximación mediante a Ley de Asimetría Hedónica ó caso do café

As estratexias de marketing de Hijos de Rivera: o caso de Cabreiroá, Agua de Cuevas e Fontarel

Capital Intelectual. Xestión do capital humano no turismo español

Capital social individual: as relacións sociais como fonte de recursos e benestar

Celebración da Copa do Rey de baloncesto na Coruña: Exemplo de Marketing territorial

Comercio e medioambiente

Conflicto de intereses entre o accionista e o directivo

Consecuencias do NAFTA en México

Consumo de drogas en España. Estimación das perdas de productividade por mortes relacionadas co consumo de drogas.

Cooperación intermunicipal: a fusión dos concellos de Aranga e Curtis

Cooperación intermunicipal: A fusión dos concellos de Cerdedo e Cotobade

Cooperación público-privada na xestión de infraestruturas: autovía Santiago-Brión

Coopetition: Fundamentos teóricos e evidencias empíricas

Deseño e avaliación das accións de marketing dixital no mercado da moda. Evidencia empírica e caso de estudo

Deseño e validación dunha idea de negocio e a sua aplicación sectorial

Deseño e validación dunha idea de negocio e a súa aplicación sectorial : Movete as Renovables

Deseño e valoración dunha idea de negocio e a súa aplicación sectorial. Organización de eventos para estudantes

Desigualdade e crecemento económico

Desigualdade, causas e efectos.

Determinantes da Inversión Estranxeira Directa. O caso de China

Dinámica da industria do petróleo

Diseño y desarrollo del plan de negocio de un centro deportivo. Functional Fit

Distribución Comercial. Marketing Sensorial no punto de venta

Distribución comercial. O comercio electrónico e seu impacto sobre a empresa Gallega

Distribución comercial: Analise estratexico das promocions de ventas no comercio minorista alimentario da Coruña

Dobre imposición xurídica internacional

Elaboración dun plan de empresa ou model de negocio de "E-Commerce"

Estudo de viabilidade de plantacións de lúpulo na Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras de Mandeo

Estudo do caso Danone e aplicación para os segmentos do iogur e os derivados lácteos funcionais

Estudo do Gasto en Saude no Contexto do Gasto Social

Ética e empresa: A demanda interna de RSC

Evolución do reporting de Gas Natural Fenosa en materia de RSC: indicadores e grupos de interés (2009-2013)

Fairplaybet: Diseño, implantación e xestión dun sitio web para o mercado de apostas deportivas

Gallega de Distribuidores de Alimentación S.A., Líder da distribución no noroeste peninsular

Globalización económica e os clusters empresariais como ferramenta de política industrial. O caso Galego

Impacto do Big Data na mercadotecnia

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

Implantación dunha tenda en liña : Venta de produtos de surf , snowboarding e skateboarding

Implantación dunha tenda on line

Implantación dunha tenda on line

Implantación dunha tenda on line . Venda de productos de karate .

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implementación dunha tenda en liña

Importancia da orientación ao mercado nas estratexias de innovación e imitación. Investigación previa e estudo de caso

Innovación aberta: estudo do caso de colaboración entre Lambdastream S.L. e Blu:sens

Innovación na xestión do punto de venta. Aplicación ó sector de conxelados de pesca

Internalización da franquicia

Investigación do mercado do café: panorámica xeral, tendencias e análise do comportamento do consumidor.

La Responsabilidad Social Corporativa. Un análisis comparativo entre Nestlé y Danone.

Marketing Móbil no Sector Turístico

Marketing online, publicidade 3.0 e Redes Sociais

Medicións de Benestar Social

Mercados de valores. Análise das variables que influen na súa evolución.

Mirror of Cinderella S.L.

Moda democrática e moda de luxo: unha aproximación á percepción das marcas Zara e Carolina Herrera

Neuromarketing

Neuromarketing, coñecendo ó consumidor

NH Hotel Group e os retos do sector hoteleiro en España.

O comercio electrónico na economía española: Tipoloxía, marco legal, principales magnitudes e tendencias

O comercio electrónico: Comportamento do consumidor no sector da moda

O desaxuste entre educación e emprego. Expansión educativa e mercado de traballo.

O deselvolvemento da enerxía solar fotovoltaica en España

O desenvolvemento e implementación de Basilea III

O esgotamento dos recursos naturais non renovables: Tendencias recentes e perspectivas para o século XXI

O fraude fiscal en España

O impacto das novas tecnoloxías sobre a experiencia de compra nas tendas físicas

O mercado alternativo bolsista

O sector eólico en Galicia: Antecedentes e situación actual

O sector fotovoltaico: impacto económico da evolución lexislativa recente

O sector lácteo ante a globalización do mercado. Análisis de supervivencia e evaluación de oportunidades de crecemento

O sistema de información contable nunha PEME. Automatización de tarefas

O sistema de información contable nunha PEME. Automatización de tarefas

O sistema de información contable nunha peme. Automatización de tarefas

O sistema de información contable nunha PEME. Automatización de tarefas

O suicidio en España nun contexto de crise

O turismo rural en Taramundi (Asturias). A situación actual e a súa comunicación

O uso do marketing político no partido Ciudadanos

O valor de marca nun contexto de baixa credibilidade: o caso Volkswagen

Os efectos económicos do cambio climático: Unha revisión da literatura sobre o impacto do quentamento global no século XXI

Os modelos do ciclo político-economico: Unha aplicación do modelo de Nordhaus á política económica española (1978-2014)

Os paraísos fiscais: a privacidade nas xurisdiccións offshore.

Os Xogos Olímpicos en Brasil como unha atracción turística dende a perspectiva dos seus cidadáns

Plan de Negocio empresarial. Galicia Sport Academy

Plan de viabilidade empresarial no marco dun acordo de refinanciamento e reestruturación da débeda

Posicionamento en Google e en Facebook dos destinos turísticos da España Verde

Prestación e eficiencia na provisión dos servizos municipais: Comarca de Lemos

Promoción turística nas redes sociais: o caso dos balnearios galegos en Facebook

Protección da marca e doutros signos distintivos. Fundamentos teóricos e estudo de casos

Redes Sociais e Política 2.0: Análise da presencia en Twitter dos candidatos ás eleccións do 20D

Reestructuración empresarial dunha empresa en expansión

Regulando a reestruturación da débeda pública: Aspectos Económicos

Responsabilidade Social Corporativa no sector dos Recursos Humáns

Responsabilidade Social Corporativa. O caso Indra

Responsabilidade Social Corporativa: o caso das principais cadenas hoteleras españolas

Responsabilidade Social Empresarial no Sector Textil

RSC e sustentabilidade. Un enfoque crítico

RSC: Os Recursos humanos no sector téxtil

Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas

Sistema de Información contable nunha peme. Automatización de tarefas

Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

Sistema de Información contable nunha PYME. Automatización de tarefas

Sistemas de xestión de continuidade do negocio

Solvencia e liquidez do sector bancario

Tecnoloxías da información e comunicación e xestión do coñecemento

Tecnoloxías da información e comunicación e xestión do coñecemento: análise no sector venda e reparación de vehículos

Tenda on-line

Tendencias no mercado mundial da automoción e retos da industria española:Investigación previa e evidencia empírica

Teoría da axencia. Aplicación á regulación bancaria

Teoría de la axencia nas empresas familiares

Teoría Xeral do Intercambio e novas aplicacións: Investigación previa e estudo de casos

TQM: A paradoxa da mellora de procesos

Transición enerxética tras as crises do petróleo. O sector eólico galego

Trazabilidade e etiquetado de produtos pesqueiros: Investigación previa e estudo do caso.

Tributación dos non residentes. Imposto sobre a renda de non residentes e os acordos de dobre imposición

Uso e xestión das Redes Sociais Dixitais no ámbito non lucrativo. Investigación previa e estudo de caso

Validazon dunha idea de negocio

Valoración dunha empresa: Compañía de Tranvías de La Coruña S.A.

Valorización e transformación de productos de pesca. Panorámica xeral, investigación previa i estudo de caso

Xestión da Continuidade do Negocio

Xestión da innovación, desenvolvemento e lanzamento de novos productos agroalimentarios. Investigación previa e estudo de casos

Xestión da innovación. Análise teórica e aplicación práctica do modelo canvas: O caso Loyna

Xestión do coñecemento e desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e Comunicación. Estudo no sector de actividades inmobiliarias

Xestión do coñecemento e Tecnoloxías da Información e a Comunicación

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 180