Logo da Universidade da Coruña

Grao en Administración e Dirección de Empresas

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
García Lorenzo, Antonio
Vicepresidente
Mariz Pérez, Rosa María
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
Aguiar Maragoto, Fernando Jerónimo
Vogal PDI
García Cebro, Juan Antonio
Vogal PDI
Iglesias Vázquez, Emma María
Vogal PDI
Mirás Araujo, Jesús
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Prol Conde, María José
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María del Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
García-Carro Peña, Beatriz
Vogal PDI
Muiño Vázquez, María Flora
Vogal PDI
Sánchez de Paz, Elena Mª Montserrat
Vogal PDI
Fernández Redondo, Marta
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Vieito Blanco, María Eugenia
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María del Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 35.720
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 8.670
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.842
% créditos repetidos 2015/2016 27,44
Total de créditos matriculados 2015/2016 49.240
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 946
Homes 2015/2016 477
Mulleres 2015/2016 469
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,05
Taxa de avaliación (%) 2015/2016 84,74
Taxa de éxito (%) 2015/2016 74,92
Taxa de rendemento (%) 2015/2016 63,49
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 24,23
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 95,09
Taxa de graduación (%) 2011/2012 34,53

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 91.490
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 18.360
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 11.470
% créditos repetidos 2015/2016 24,58
Total de créditos matriculados 2015/2016 121.300
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.447
Homes 2015/2016 1.167
Mulleres 2015/2016 1.280
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,58
Taxa de avaliación (%) 2015/2016 85,12
Taxa de éxito (%) 2015/2016 77,63
Taxa de rendemento (%) 2015/2016 66,08

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 36.020
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 9.030
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 4.290
% créditos repetidos 2014/2015 26,99
Total de créditos matriculados 2014/2015 49.340
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 940
Homes 2014/2015 465
Mulleres 2014/2015 475
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 52,49
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 86,5
Taxa de éxito (%) 2014/2015 75,15
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 65
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 26,01
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 89,85
Taxa de graduación (%) 2010/2011 29,73

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 88.820
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 19.170
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 13.000
% créditos repetidos 2014/2015 26,59
Total de créditos matriculados 2014/2015 121.000
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.469
Homes 2014/2015 1.174
Mulleres 2014/2015 1.295
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 49
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 84,89
Taxa de éxito (%) 2014/2015 77,43
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 65,74

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 37.220
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 8.292
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.746
% créditos repetidos 2013/2014 25,94
Total de créditos matriculados 2013/2014 50.260
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 868
Homes 2013/2014 433
Mulleres 2013/2014 435
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 57,91
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 87,41
Taxa de éxito (%) 2013/2014 74,19
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 64,84
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 21,62
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 86,85
Taxa de graduación (%) 2009/2010 22,53

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 89.240
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 19.750
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 18.630
% créditos repetidos 2013/2014 30,07
Total de créditos matriculados 2013/2014 127.600
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.662
Homes 2013/2014 1.238
Mulleres 2013/2014 1.424
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 47,94
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 83,71
Taxa de éxito (%) 2013/2014 77,6
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 64,96

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
127
87
43
Historia Económica
143
54
25
Socioloxía
165
8
19
Análise das Operacións Financeiras
135
74
47
Principios de Macroeconomía
136
41
45
Estatística I
134
85
64
Dereito da Empresa
148
14
26
Economía da Empresa: Dirección e Organización
130
21
17
Matemáticas I
114
137
34
Matemáticas II
111
162
85

2º Curso

Economía Mundial e Española
97
67
15
Microeconomía. Mercados e Competencia
115
99
33
Contabilidade Financeira I
119
27
8
Estatística e Introdución á Econometría
140
37
24
Introdución ao Marketing
129
27
8
Política Económica
115
42
31
Macroeconomía e Contorno Empresarial
85
71
23
Contabilidade Financeira II
111
77
41
Econometría
185
64
48
Teoría do Investimento
90
93
61

3º Curso

Teoría do Financiamento
127
63
11
Contabilidade de Xestión
156
31
5
Análise Económica das Organizacións
146
12
1
Investigación de Mercados
135
17
9
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
149
16
3
Facenda Pública. Sistema Fiscal
163
34
17
Contabilidade das Operacións Societarias
104
95
36
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
154
0
6
Deseño Organizativo
137
19
3
Distribución Comercial
134
26
6

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
153
54
17
Contabilidade Directiva
165
27
11
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
183
33
11
Planificación Financeira
118
49
18
Dirección Comercial
156
1
2
Traballo Fin de Grao
160
2
110
Comportamento do Consumidor. Produtos e Marcas
15
0
1
Políticas Sociais e Medioambientais da Empresa
15
0
1
Economía Sectorial Europea
8
0
1
Facenda Pública. Fiscalidade Empresarial Avanzada
4
0
0
Deseño de Sistemas de Información
5
0
2
Simulación e Xogos de Empresa
Historia Económica da Empresa
Técnicas de Contabilidade Social e Análise de Conxuntura
Técnicas Estatísticas Aplicadas á Empresa
Prácticas en Empresas
90
0
10

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
128
83
47
Historia Económica
137
61
24
Socioloxía
152
28
21
Análise das Operacións Financeiras
168
97
27
Principios de Macroeconomía
141
47
54
Estatística I
116
111
59
Dereito da Empresa
139
18
28
Economía da Empresa: Dirección e Organización
127
17
21
Matemáticas I
160
127
44
Matemáticas II
93
169
81

2º Curso

Economía Mundial e Española
179
47
24
Microeconomía. Mercados e Competencia
153
114
29
Contabilidade Financeira I
146
42
13
Estatística e Introdución á Econometría
163
80
18
Introdución ao Marketing
127
43
10
Política Económica
154
50
25
Macroeconomía e Contorno Empresarial
132
57
16
Contabilidade Financeira II
196
78
53
Econometría
167
95
94
Teoría do Investimento
157
106
48

3º Curso

Teoría do Financiamento
154
40
10
Contabilidade de Xestión
148
21
6
Análise Económica das Organizacións
146
3
7
Investigación de Mercados
163
5
6
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
134
19
1
Facenda Pública. Sistema Fiscal
129
50
9
Contabilidade das Operacións Societarias
115
43
27
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
143
0
2
Deseño Organizativo
134
8
3
Distribución Comercial
137
4
6

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
93
85
7
Contabilidade Directiva
125
49
6
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
125
33
37
Planificación Financeira
120
51
14
Dirección Comercial
153
0
2
Traballo Fin de Grao
66
6
76
Comportamento do Consumidor. Produtos e Marcas
29
0
1
Políticas Sociais e Medioambientais da Empresa
21
0
3
Economía Sectorial Europea
9
1
0
Facenda Pública. Fiscalidade Empresarial Avanzada
7
0
0
Deseño de Sistemas de Información
18
0
1
Simulación e Xogos de Empresa
4
0
1
Historia Económica da Empresa
Técnicas de Contabilidade Social e Análise de Conxuntura
Técnicas Estatísticas Aplicadas á Empresa
Prácticas en Empresas
88
0
6

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A Competitividade da economía española na eurozona

A diversificación dunha explotación láctea: Planificación financeira dunha fábrica de queixo.

A Internacionalización da Franquicia

A política monetaria do BCE: inflación, crecemento e liquidez

A reforma do sistema de post-trading español: principais causas e consecuencias.

A relación entre inflación e paro. A evidencia empírica para o caso español (1978-2016)

A sincronización cíclica na Eurozona

A venta directa en España: caracterización, evolución recente e proposta de futuro. Grupo Planeta como caso de estudo.

Análise do punto de venda mediante o modelo S-O-R: unha aplicación ao sector da moda rápida.

Análise e estudo das Sociedades de Inversión de Capital Variable

Análisis de una estrategia con opciones sobre acciones: BULL SPREAD

As estratexias do marketing mix no caso de Gadis & Eroski

Crise económica e os seus efectos no mercado laboral en Galicia.

Efectos sobre a eficiencia e a equidade dos modelos de financiación da educación superior en la OCDE

Empresario autónomo ou sociedade mercantil. Elección dende o punto de vista fiscal

Implantación dun sistema de información contable nunha PEME. Automatización de procesos

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PYME. Automatización de tarefas.

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Marketing político: Aplicación no Concello de Ferrol (anos 2007-2015)

Modelo de Markowitz aplicado ó sector enerxético. Caso estadounidense.

O comercio electrónico

O comportamento de compra de marcas do distribuidor e marcas do fabricante: un analise dende o punto de vista da implicación

O novo contexto da banca tras a crise financeira

Obxectivo do Banco Central Europeo. Ferramentas e resultados

Os incentivos non monetarios no sector da alta tecnoloxía

Racionalización na prestación de servizos públicos locais axustado ao tamaño territorial

Relación entre nivel de estudos e acceso ó mercado laboral dos xóvenes en Galicia.

Rixideces nominais e reais nos mercados monetarios e no de traballo

RSC, Performance Financieira e Reputación

Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

Valoración dun proxecto de inversión con opcións reais: un campo de golf

A Aceptación da tecnoloxía nas compras online: aproximación mediante o modelo TAM para dúas categorías de produto.

A Banca Ética: A Responsabilidade Social Corporativa no ámbito das Cooperativas de Crédito

A calidade percibida nos servicios turísticos: unha aproximación mediante o modelo SERVPERF

A cooperación intermunicipal: fusión dos concellos de Ares e Mugardos.

A Cooperación Público-Privada na Xestión de Infraestructuras: Autovías do Barbanza e do Salnés

A crise bancaria, ¿ e agora que? Orixe, causas, medidas adoptadas en España e Unión Bancaria

A crise española e as súas consecuencias socioeconómicas

A crise financieira e a súa translación ao sector bancario español

A crise inmobiliaria española, motivacións e perspectivas

A distribución online no sector do xoguete: un estudo empírico perante a aplicación do modelo TAM

A diversidade na empresa: casos de éxito e boas prácticas

A estratexia "Low Cost" e a súa percepción polo consumidor: unha aproximación ó sector da moda

A estratexia de política monetaria do BCE: obxetivos, instrumentos e resultados.

A franquicia en España

A industria de conservas de pescado en Galicia e o Grupo Calvo

A Industria Farmacéutica en España. Entorno competitivo, evolución recente e tendencias.

A influencia do punto de venda no comportamento do consumidor: unha aproximación mediante o modelo S-O-R

A innovación abierta en Apple Inc.: o caso iPod

A inserción económica das Persoas sen Fogar na cidade de A Coruña

A intermediación no mercado laboral español: análise xenérico e estatístico das Empresas de Traballo Temporal

A internacionalización da empresa:Análise do caso Cortefiel

A mellora de procesos en situacións de recursos limitados. Un modelo de dinámica de sistemas.

A Moda na red: a web 2.0

A motivación e a súa relación co absentismo laboral

A Nova Ciencia da Felicidade, a Cultura e o Desenvolvemento Económico

A política fiscal en Unións Monetarias

A Responsabilidade Social Corporativa no sector da enerxía. Análise comparativo entre Iberdrola S.A. e Endesa S.A.

A Responsabilidade Social Corporativa no sector enerxético: o caso Repsol (2013-2015).

A Responsabilidade Social Corporativa no Tercer Sector

A RSC en Iberia. Análise do período 2008-2014

A xestión da liquidez do Banco Central Europeo antes e despois da crise

Adecuación do espazo socioeconómico á prestación dos servizos públicos locais

Análise comparativa das estratexias de Responsabilidade Social Corporativa: Inditex e H&M (2013-2015)

Análise da aceptación da tecnoloxía nas compras online: estudo empírico segundo a categoría de produto

Análise da viabilidade dunha residencia de ancianos

Análise da viabilidade económico-financeira da creación dunha empresa de reparacións de compoñentes de aeroxeradores

Análise da viabilidade económico-financeira dunha empresa de asesoramento financeiro (EAFI)

Análise de retos e tendencias na prestación dos servizos sanitarios no ámbito público e privado. Investigación previa e estudo do caso.

Análise de viabilidade de proxectos e organizacións.

Análise de viabilidade de proxectos e organizacións. Vinos Roble S.L.

Análise de viabilidade de proxectos ou organizacións

Análise de viabilidade dun proxecto empresarial: Creación dunhas instalacións deportivas no entorno do encoro de Cecebre.

Análise de viabilidade dun surf camp

Análise do impacto da responsabilidade social corporativa no sector bancario español. Estudio de caso: Banco Santander (2009 - 2014)

Análise do mercado de traballo en España. Tendencias e efectos.

Análise do mercado de videoxogos: panorámica xeral, investigación previa e estudo de caso.

Análise do problema da sobrepesca. Un modelo de dinámica de sistemas.

Análise do sector automobilístico no período 1990-2015: Panorámica xeral, previsión de demanda e avaliación do cambio estrutural na serie histórica

Análise do valor da marca e do grao de internacionalización das marcas de calzado deportivo

Análise dos Estados Financeiros de Atresmedia

Análise dos fondos de inversión dende unha perspectiva xeral. Aspectos legais, económicos e financeiros.

Análise dunha estratexia con opcións de accións: Bear Spread.

Análise dunha estratexia con opcións sobre accións: Straddle

Análise dunha estratexia con opcións sobre accións: Strangle

Analise dunha estratexia con opcions sobre accions: Strap

Análise dunha estratexia con opcións sobre accións: Strip

Análise dunha estratexia con opcións: Guts

Análise e medición da internacionalización das empresas do sector do calzado

Análise Económica-Financeira de Mercadona e consum cooperativa

Analise económico financieiro dunha empresa: Zardoya Otis S.A

Análise económico-financieiro de tres empresas do sector textil

Análise económico-financieiro do sector do transporte de viaxeiros por carretera

Análise estratéxico da Compañía de Tranvías a través do CMI

Aplicación de técnicas estatísticas de análise descritiva ás variables nivel de parados total e gasto en consumo final

Aplicación de técnicas estatísticas de análise descritiva ás variables remuneración dos asalariados e gasto en consumo final dos fogares

Aplicación do modelo Waterfront á cidade de A Coruña

As emocións no consumo: unha aproximación mediante a Ley de Asimetría Hedónica ó caso do café

As estratexias de marketing de Hijos de Rivera: o caso de Cabreiroá, Agua de Cuevas e Fontarel

Capital Intelectual. Xestión do capital humano no turismo español

Capital social individual: as relacións sociais como fonte de recursos e benestar.

Celebración da Copa do Rey de baloncesto na Coruña: Exemplo de Marketing territorial.

Comercio e medioambiente

Conflicto de intereses entre o accionista e o directivo

Consecuencias do NAFTA en México

Consumo de drogas en España. Estimación das perdas de productividade por mortes relacionadas co consumo de drogas.

Cooperación intermunicipal: a fusión dos concellos de Aranga e Curtis

Cooperación intermunicipal: A fusión dos concellos de Cerdedo e Cotobade

Cooperación público-privada na xestión de infraestruturas: autovía Santiago-Brión.

Coopetition: Fundamentos teóricos e evidencias empíricas

Deseño e avaliación das accións de marketing dixital no mercado da moda. Evidencia empírica e caso de estudo.

Deseño e validación dunha idea de negocio e a súa aplicación sectorial : Movete as Renovables

Deseño e validación dunha idea de negocio e a sua aplicación sectorial.

Desigualdade e crecemento económico

Desigualdade, causas e efectos.

Determinantes da Inversión Estranxeira Directa. O caso de China.

Dinámica da industria do petróleo

Diseño y desarrollo del plan de negocio de un centro deportivo. Functional Fit

Distribución Comercial. Marketing Sensorial no punto de venta

Distribución comercial. O comercio electrónico e seu impacto sobre a empresa Gallega

Distribución comercial: Analise estratexico das promocions de ventas no comercio minorista alimentario da Coruña

Dobre imposición xurídica internacional

Elaboración dun plan de empresa ou model de negocio de "E-Commerce"

Estudo de viabilidade de plantacións de lúpulo na Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras de Mandeo

Estudo do caso Danone e aplicación para os segmentos do iogur e os derivados lácteos funcionais

Estudo do Gasto en Saude no Contexto do Gasto Social

Ética e empresa: A demanda interna de RSC

Evolución do reporting de Gas Natural Fenosa en materia de RSC: indicadores e grupos de interés (2009-2013)

Fairplaybet: Diseño, implantación e xestión dun sitio web para o mercado de apostas deportivas

Gallega de Distribuidores de Alimentación S.A., Líder da distribución no noroeste peninsular

Globalización económica e os clusters empresariais como ferramenta de política industrial. O caso Galego

Impacto do Big Data na mercadotecnia

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

Implantación dunha tenda en liña : Venta de produtos de surf , snowboarding e skateboarding.

Implantación dunha tenda on line

Implantación dunha tenda on line

Implantación dunha tenda on line . Venda de productos de karate .

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implementación dunha tenda en liña

Importancia da orientación ao mercado nas estratexias de innovación e imitación. Investigación previa e estudo de caso.

Innovación aberta: estudo do caso de colaboración entre Lambdastream S.L. e Blu:sens

Innovación na xestión do punto de venta. Aplicación ó sector de conxelados de pesca

Internalización da franquicia

Investigación do mercado do café: panorámica xeral, tendencias e análise do comportamento do consumidor.

La Responsabilidad Social Corporativa. Un análisis comparativo entre Nestlé y Danone.

Marketing Móbil no Sector Turístico

Marketing online, publicidade 3.0 e Redes Sociais

Medicións de Benestar Social

Mercados de valores. Análise das variables que influen na súa evolución.

Mirror of Cinderella S.L.

Moda democrática e moda de luxo: unha aproximación á percepción das marcas Zara e Carolina Herrera

Neuromarketing

Neuromarketing, coñecendo ó consumidor

NH Hotel Group e os retos do sector hoteleiro en España.

O comercio electrónico na economía española: Tipoloxía, marco legal, principales magnitudes e tendencias

O comercio electrónico: Comportamento do consumidor no sector da moda

O desaxuste entre educación e emprego. Expansión educativa e mercado de traballo.

O deselvolvemento da enerxía solar fotovoltaica en España

O desenvolvemento e implementación de Basilea III

O esgotamento dos recursos naturais non renovables: Tendencias recentes e perspectivas para o século XXI

O fraude fiscal en España

O impacto das novas tecnoloxías sobre a experiencia de compra nas tendas físicas

O mercado alternativo bolsista

O sector eólico en Galicia: Antecedentes e situación actual

O sector fotovoltaico: impacto económico da evolución lexislativa recente

O sector lácteo ante a globalización do mercado. Análisis de supervivencia e evaluación de oportunidades de crecemento.

O sistema de información contable nunha PEME. Automatización de tarefas

O sistema de información contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

O sistema de información contable nunha peme. Automatización de tarefas.

O sistema de información contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

O suicidio en España nun contexto de crise

O turismo rural en Taramundi (Asturias). A situación actual e a súa comunicación

O uso do marketing político no partido Ciudadanos

O valor de marca nun contexto de baixa credibilidade: o caso Volkswagen

Os efectos económicos do cambio climático: Unha revisión da literatura sobre o impacto do quentamento global no século XXI

Os modelos do ciclo político-economico: Unha aplicación do modelo de Nordhaus á política económica española (1978-2014)

Os paraísos fiscais: a privacidade nas xurisdiccións offshore.

Os Xogos Olímpicos en Brasil como unha atracción turística dende a perspectiva dos seus cidadáns

Plan de Negocio empresarial. Galicia Sport Academy.

Plan de viabilidade empresarial no marco dun acordo de refinanciamento e reestruturación da débeda.

Posicionamento en Google e en Facebook dos destinos turísticos da España Verde

Prestación e eficiencia na provisión dos servizos municipais: Comarca de Lemos

Promoción turística nas redes sociais: o caso dos balnearios galegos en Facebook

Protección da marca e doutros signos distintivos. Fundamentos teóricos e estudo de casos

Redes Sociais e Política 2.0: Análise da presencia en Twitter dos candidatos ás eleccións do 20D

Reestructuración empresarial dunha empresa en expansión

Regulando a reestruturación da débeda pública: Aspectos Económicos.

Responsabilidade Social Corporativa no sector dos Recursos Humáns

Responsabilidade Social Corporativa. O caso Indra

Responsabilidade Social Corporativa: o caso das principais cadenas hoteleras españolas

Responsabilidade Social Empresarial no Sector Textil

RSC e sustentabilidade. Un enfoque crítico.

RSC: Os Recursos humanos no sector téxtil

Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

Sistema de Información contable nunha peme. Automatización de tarefas.

Sistema de Información contable nunha PYME. Automatización de tarefas.

Sistemas de xestión de continuidade do negocio

Solvencia e liquidez do sector bancario

Tecnoloxías da información e comunicación e xestión do coñecemento.

Tecnoloxías da información e comunicación e xestión do coñecemento: análise no sector venda e reparación de vehículos.

Tenda on-line

Tendencias no mercado mundial da automoción e retos da industria española:Investigación previa e evidencia empírica

Teoría da axencia. Aplicación á regulación bancaria

Teoría de la axencia nas empresas familiares

Teoría Xeral do Intercambio e novas aplicacións: Investigación previa e estudo de casos

TQM: A paradoxa da mellora de procesos

Transición enerxética tras as crises do petróleo. O sector eólico galego.

Trazabilidade e etiquetado de produtos pesqueiros: Investigación previa e estudo do caso.

Tributación dos non residentes. Imposto sobre a renda de non residentes e os acordos de dobre imposición.

Uso e xestión das Redes Sociais Dixitais no ámbito non lucrativo. Investigación previa e estudo de caso.

Validazon dunha idea de negocio

Valoración dunha empresa: Compañía de Tranvías de La Coruña S.A.

Valorización e transformación de productos de pesca. Panorámica xeral, investigación previa i estudo de caso

Xestión da Continuidade do Negocio

Xestión da innovación, desenvolvemento e lanzamento de novos productos agroalimentarios. Investigación previa e estudo de casos.

Xestión da innovación. Análise teórica e aplicación práctica do modelo canvas: O caso Loyna

Xestión do coñecemento e desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e Comunicación. Estudo no sector de actividades inmobiliarias

Xestión do coñecemento e Tecnoloxías da Información e a Comunicación

A análise cuantitativa dos ingresos públicos en España

A calidade dos aloxamentos rurais e urbanos: unha aproximación dende o modelo SERVQUAL.

A comunicación e promoción de Santiago de Compostela como destino turístico

A crise económica e os seus efectos sobre a pobreza en España

A crise económica e os seus efectos sobre o consumo dos fogares en España

A exposición do primeiro Picasso en A Coruña: Factor de marketing cultural

A internacionalización da empresa: Análise do caso Indra

A internacionalización da empresa: Análise do caso Mango

A moda da velocidade

A percepción de os consumidores sobre viños denominación Fonte: O caso Rioja e Albariño

A programación linear. Aplicacións á Economía e á Empresa

A reforma eléctrica en España: efectos sobre o sector eólico

A relación entre internacionalización e innovación: visión a nivel micro

A Responsabilidad Social no sector público: Análise do caso ADIF

A Responsabilidade Social Corporativa no sector da enerxía. Unha análise comparativa entre Repsol e Total S.A.

A RSC hacia un novo modelo de goberno

A RSC: hacia un novo modelo de goberno. A RSC nas PYMES; o caso do grupo Vogue-LV

A teoría da Axencia no ámbito dos seguros de saúde

Alternativas políticas ó bipartidismo tradicional

Análise aproximativa ó Neuromarketing

Análise da actividade e investimento publicitario en diferentes soportes e protección do consumidor.

Análise da calidade do servizo en axencias de viaxe e a sua relación coa satisfacción e a lealtade. Canle tradicional vs. Canle dixital

Análise da calidade na distribución comercial minorista mediante o modelo SERVPERF: os casos de Mercadona e DIA

Análise da comercialización da pesca en Galicia.

Análise da competencia no mercado enerxético: os carburantes en España

Análise da competencia no sector da distribución minorista alimentaria español

Análise da incidencia do prezo do petróleo no crecemento económico

Análise da influencia das redes sociais nos procesos de atracción e reclutamento de RRHH

Análise da promoción da enerxía eólica en España e Reino Unido

Análise da promoción das enerxías renovables: Casos español e alemán.

Análise da supervivencia das novas entidades financieiras e avaliación das oportunidades de segmentación. Referencia ao caso ABANCA

Análise da Transferencia de coñecemento da universidade ao mercado. Un caso de estudo

Análise da viabilidade económico financeira dunha empresa en situación preconcursal

Análise das implicacións financeiras da reforma eléctrica nunha instalación tipo de enerxía renovable

Análise de oportunidades de crecemento no mercado das alfaias e desenvolvemento dun portal web

Análise de variables cualitativas: unha aplicación a análise de empresas exportadoras

Análise de viabilidade de proxectos ou organizacións

Análise de viabilidade dun proxecto de negocio

Análise do mercado da automoción e estudo do caso Audi (Grupo Volkswagen) - España.

Análise do modelo de negocio das compañías aéreas de baixo custo e o seu desenvolvemento no eido xeográfico galego

Análise do Outsourcing como estratexia de xestión empresarial

Análise do sistema portuario español: concentración e especialización

Análise dos retos na comercialización de marisco e deseño dun sitio web. Aplicación no caso das Rías Galegas.

Análise económico financeiro das granxas escolas de Galicia.

Análise económico financieiro do sector farmaceútico

Análise estratéxico de proxectos de emprendemento académico. Un caso de estudo

Análise macroeconómico do consumo e do IVE en España: o sector alimentario. Un estudo en termos de elasticidade

Aplicación de técnicas estatísticas de análise descritiva ás variables nivel de ocupados total e renta dispoñible bruta

Aplicación do neuromarketing ao estudo do comportamento do cunsumidor: estudo a traves dos casos

As enerxías renovables en Galicia. Evolución e impacto desde a primeira crise enerxética ata a actualidade

As marcas de automóbil no mercado español: Estudo do posicionamento e análise comparativa de Citroën e Mercedes-Benz.

As relacións entre obxectivos de política macroeconómica: Evidencia empírica para o caso español (1978-2014)

Capital Intelectual na compañia: Creando valor a través dos activos intanxibles

Comercio polo miudo e marcas de distribuidor

Comercio polo miudo en Galicia

Cómo a creación de valor compartido fai progresar a Responsabilidade Social Corporativa. Google como estudo de caso

Convenios Doble Imposición suscritos por España

Cooperación en innovación: o caso da Unión Europea.

Coren. Un grupo líder nas cooperativas do rural

Crecemento Económico e Desenvolvemento en África: pasado, presente e futuro.

CUSTO E FINANCIAMENTO DA ACTIVIDADE POLITICA, PARTIDOS E CARGOS POLÍTICOS: FINANCIAMENTO PRIVADO VS PUBLICO

CUSTO PÚBLICO DA ACTIVIDADE POLÍTICA: O MODELO DE FINANCIAMENTO DOS PARTIDOS POLÍTICOS

Derivados financeiros: fundamentos teóricos e leccións recentes. Análise de datos de derivados estandarizados no ámbito internacional

Derivados financeiros: fundamentos teóricos e leccións recentes. Análise de datos de derivados sobre o índice bursátil español

Desenvolvemento dun plan de empresa para a creación dunha asesoría empresarial

Desenvolvemento dun plan de empresa para a creación dunha empresa de mercadotecnia

Dirección por competencias. Análise dos indicadores de calidade na UDC

Dobre imposición internacional no Imposto sobre Sociedades e medidas para a súa corrección

É procíclico o comportamento das importacións?. Unha análise aplicada para os países da OCDE

Economía do Ben Común: ¿Un paso máis na Responsabilidade Social Corporativa?

Economía Social: o sector cooperativo galego na actualidade

Elaboración dun Plan de Empresa ou Modelo de Negocio ''e-commerce''. *Cadena de Cambios -e-commerce de Trueque -*

Entidades de Tenencia de Valores Extranxeiros

Estimación do gasto por alumno en educación non universitaria en España segundo a titularidade do centro educativo para os cursos 2006/2007 e 2011/2012

Estratexia e Estructura: Análise do caso Grupo Correos

Estratexias innovadoras no sector hoteleiro: O caso dalgunhas empresas con éxito en España

Estrutura financeira óptima e custo de capital; Sector Conservero

Estudo da innovación aberta e a sua aplicación no entorno empresarial actual. Caso Hércules de Armamento

Estudo das economías de transición. Oportunidades para a internacionalización da empresa

Estudo de préstamos e axudas para o desenvolvemento dun proxecto empresarial

Estudo dunha empresa familiar: O caso de Adolfo Domínguez

Evolución no asesoramiento financeiro

Factores clave na elección de centros concertados nas distintas Comunidades Autónomas nos cursos 2006-2007 e 2011-2012

Factores de atracción comercial e criterios de xestión de centros comerciais de área urbán.

Factores extrínsecos e intrínsecos de motivación no traballo

Feiraco versus Coren: unha análise comparativa económico-financieira

Financiera Maderera S.A.: Un xigante do sector madeireiro galego

Fraude fiscal

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas

Implantación dunha tenda online

Indicadores para a valoración dos resultados da política macroeconómica dos gobernos: Unha aplicación ó caso da economía española (1978-2014)

INFORME DE ACTUACIÓN ANTE UNHA PROPOSTA DE REORGANIZACIÓN DUNHA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Innovación aberta: Unha revisión e sistematización dos determinantes do grado de apertura nos proceso de innovación

Instrumentos financieros derivados

Intelixencia Emocional e liderazgo, fundamentos teóricos e estudo de caso

Internacionalización da franquia

Investigación do mercado da dermoestética: tendenzas, oportunidades de crecemento e estratexias de marketing

Investigación do mercado do azucre: Tendencias, oportunidades de crecemento e importancia das variables de marketing.

Liderado e emprendemento: unha perspectiva de xénero

Liderado e habilidades directivas: ¿é a intelixencia emocional unha capacidade necesaria nun directivo?

Loxística inversa e comercialización de productos refabricados e reutilizados. Investigación previa e Estudo de casos.

Marca do distribuidor e marca do fabricante: análise para unha categoría de produto

Marketing e emprendemento: Deseño, implantación e xestión dun portal web para a comercialización de produtos e dispositivos electrónicos

Marketing e Innovación: Comercialización do viño de calidade a través da canle dixital

Marketing estratéxico na industria dos videoxogos

Marketing Experiencial

Mercado laboral e empregabilidade dos universitarios de España e da Universidade da Coruña

Mercadotecnia territorial: Os cruceiros na cidade da Coruña

O Acordo Transatlántico para o Comercio e a Inversión: unha análise crítica

O Camiño de Santiago como produto turístico e a súa comunicación

O comercio electrónico na actualidade

O comercio electrónico. Visión xeral e aplicación a posta en marcha dunha tenda en liña

O Comercio Electrónico. Visión xeral e implantación dunha tenda en liña.

O comercio electrónico: Implantación dunha tenda online

O dereito de folga

O dereito mercantil fronte a actual situación económica: normativa societaria e concursal responsabilidade dos administradoresno ámbito corporativo e concursal

O desemprego xuvenil. A importancia da educación.

O enoturismo na comarca de Chantada

O modelo Toyota: Análise e legado. O modelo lean.

O Neuromarketing e a súa vertente audiovisual

O papel das exportacións no crecemento económico. Unha aplicación para países da Unión Europea

O proceso de descentralización do IRPF español. Un estudo en base a pobreza e a desigualdade rexional.

O sector bancario: solvencia e liquidez

O Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

O Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

O sistema de información contable nunha PEME.Automatización de tarefas.

O sistema de venda multinivel: un tipo de venda directa

Os Convenios de Dobre Imposición Subscritos por España e a súas implicacións económicas

Os impostos sobre o consumo

Os museos científicos da cidade da Coruña

Os procesos concursais ante a situación económica actual. Pescanova S.A.

Os produtos financeiros derivados. A súa influencia na xestión da política monetaria.

Paraisos fiscais

Plan de empresa dunha entidade de nova creación de servizos bibliotecarios

Plan de Negocio. Academia de idiomas

Plan estratéxico e análise económica financieira da empresa Old Dogs Clothing

Podemos e Pablo Iglesias, o novo marketing político español do século XXI

Productos financeiros derivados. Aplicación práctica

Racionalización na prestación dos servicios públicos locais: Cee e Corcubión.

Redes de apoio institucional ás mulleres victimas de violencia de xénero na comarca da Coruña, Galicia, España

Reestructuración administrativa da comarca de Ordes: a union dos seus concellos

Retos na dixitalización do sector editorial e deseño dun portal web para a ensinanza universitaria.

RSC e textil moda: análise comparativa do Grupo Inditex e Mango (2012)

Sistema contable nunha PEME. Tarefa de automatización

Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas

Sistema de Xestión da Continuidade do Negocio

Situación das Caixas de Aforros en España e perspectivas dun mercado bancario común

Teoría da Axencia e a súa implicación nas franquicias

Trazabilidade, etiquetaxe e sostibilidade dos produtos da pesca:Investigación anterior e evidencia empírica.

Un proxecto eficiente de fusión territorial: Comarca de Terra de Soneira.

Unha proposta de fusión municipal co obxetivo da estabilidade orzamentaria: Noia-Lousame

Unha terra única, un produto único. Desenvolvemento das estratexias de marketing para o sector pesqueiro en Galiza

Uso das redes sociais dixitais e impacto da actividade publicitaria: Oportunidades comerciais, factores moderadores e protección do consumidor

Valoración da marca e avaliación do risco de confusión. Estudo de casos e evidencia empírica.

Xestión da Continuidade do Negocio en Hostalaria

Xestión da marca en situación de crise: a marca de distribuidor

XESTIÓN DE MARCA EN SITUACIÓNS DE CRISIS. Marca de distribución

Xestión do Capital Intelectual nas Spin Off.

Xestión do coñecemento e tecnoloxías da información e comunicación: estudo no sector do comercio almacenista

Xestión do coñecemento e tecnoloxías da información e comunicación: estudo no sector hoteleiro

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 180