Grao en Administración e Dirección de Empresas

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
García Lorenzo, Antonio
Vicepresidente
Mariz Pérez, Rosa María
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretario/a
Mirás Araujo, Jesús
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Prol Conde, María Josefa
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
García-Carro Peña, María Beatriz
Vogal PDI
Muiño Vázquez, María Flora
Vogal PDI
Sánchez de Paz, Elena M. Montserrat
Vogal PDI
Fernández Redondo, Marta María
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Vieito Blanco, María Eugenia
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 910
Homes 2018/2019 511
Mulleres 2018/2019 399
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 48.140
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 33.630
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 9.174
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 5.340
% créditos repetidos 2018/2019 30,15
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,91

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.106
Homes 2018/2019 1.135
Mulleres 2018/2019 971
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 111.200
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 80.880
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 18.740
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 11.600
% créditos repetidos 2018/2019 27,28
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,81

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 902
Homes 2017/2018 479
Mulleres 2017/2018 423
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 48.920
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 35.860
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.884
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 5.178
% créditos repetidos 2017/2018 26,7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,23
Taxa de evaluación 2017/2018 83,71
Taxa de éxito 2017/2018 71,5
Taxa de rendemento 2017/2018 59,86
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 82,99
Taxa de graduación 2013/2014 25,4
Taxa de abandono 2015/2016 13,16

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.070
Homes 2017/2018 1.068
Mulleres 2017/2018 1.002
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 112.800
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 84.620
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 16.810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 11.350
% créditos repetidos 2017/2018 24,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,48
Taxa de evaluación 2017/2018 83,96
Taxa de éxito 2017/2018 75,42
Taxa de rendemento 2017/2018 63,32

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 923
Homes 2016/2017 472
Mulleres 2016/2017 451
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 49.120
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 35.080
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 8.796
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 5.238
% créditos repetidos 2016/2017 28,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,21
Taxa de evaluación 2016/2017 85,43
Taxa de éxito 2016/2017 75,08
Taxa de rendemento 2016/2017 64,13
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 81,41
Taxa de graduación 2012/2013 33,88
Taxa de abandono 2014/2015 10,81

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.086
Homes 2016/2017 1.074
Mulleres 2016/2017 1.012
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 113.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 84.150
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 18.330
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 11.230
% créditos repetidos 2016/2017 25,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 54,51
Taxa de evaluación 2016/2017 84,69
Taxa de éxito 2016/2017 76,57
Taxa de rendemento 2016/2017 64,85

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
143
72
51
Historia Económica
123
95
21
Socioloxía
177
4
11
Análise das Operacións Financeiras
107
129
36
Principios de Macroeconomía
131
81
41
Estatística I
132
77
56
Dereito da Empresa
140
21
30
Economía da Empresa: Dirección e Organización
126
31
25
Matemáticas I
111
173
44
Matemáticas II
113
130
92

2º Curso

Economía Mundial e Española
144
71
27
Microeconomía. Mercados e Competencia
122
87
41
Contabilidade Financeira I
138
12
15
Estatística e Introdución á Econometría
120
76
23
Introdución ao Márketing
151
25
11
Política Económica
134
23
27
Macroeconomía e Contorno Empresarial
111
65
33
Contabilidade Financeira II
89
111
56
Econometría
77
110
112
Teoría do Investimento
115
92
76

3º Curso

Teoría do Financiamento
120
50
20
Contabilidade de Xestión
141
4
5
Análise Económica das Organizacións
71
63
16
Investigación de Mercados
123
22
11
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
124
15
8
Facenda Pública. Sistema Fiscal
105
36
14
Contabilidade das Operacións Societarias
149
60
33
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
132
2
7
Deseño Organizativo
123
6
7
Distribución Comercial
96
45
6

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
134
48
16
Contabilidade Directiva
116
18
9
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
121
38
46
Planificación Financeira
130
38
8
Dirección Comercial
121
14
2
Traballo Fin de Grao
142
0
128
Comportamento do Consumidor. Produtos e Marcas
3
0
1
Políticas Sociais e Medioambientais da Empresa
4
1
0
Economía Sectorial Europea
10
0
0
Facenda Pública. Fiscalidade Empresarial Avanzada
13
0
0
Deseño de Sistemas de Información
13
0
1
Simulación e Xogos de Empresa
0
0
1
Técnicas de Contabilidade Social e Análise de Conxuntura
Prácticas en Empresas
81
0
11

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
139
78
63
Historia Económica
154
61
30
Socioloxía
170
15
18
Análise das Operacións Financeiras
158
112
26
Principios de Macroeconomía
109
74
43
Estatística I
133
97
42
Dereito da Empresa
167
12
31
Economía da Empresa: Dirección e Organización
140
19
29
Matemáticas I
133
158
45
Matemáticas II
144
117
92

2º Curso

Economía Mundial e Española
94
72
32
Microeconomía. Mercados e Competencia
143
65
37
Contabilidade Financeira I
135
25
16
Estatística e Introdución á Econometría
113
51
23
Introdución ao Márketing
136
27
9
Política Económica
126
27
13
Macroeconomía e Contorno Empresarial
127
69
23
Contabilidade Financeira II
136
78
38
Econometría
119
71
85
Teoría do Investimento
121
104
52

3º Curso

Teoría do Financiamento
108
50
12
Contabilidade de Xestión
132
6
12
Análise Económica das Organizacións
107
31
6
Investigación de Mercados
102
30
8
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
120
9
3
Facenda Pública. Sistema Fiscal
118
24
11
Contabilidade das Operacións Societarias
120
78
37
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
136
2
8
Deseño Organizativo
129
8
7
Distribución Comercial
121
23
8

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
170
54
10
Contabilidade Directiva
136
17
10
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
157
33
34
Planificación Financeira
117
42
22
Dirección Comercial
147
3
1
Traballo Fin de Grao
175
0
115
Comportamento do Consumidor. Produtos e Marcas
10
0
2
Políticas Sociais e Medioambientais da Empresa
18
1
1
Economía Sectorial Europea
14
0
1
Facenda Pública. Fiscalidade Empresarial Avanzada
12
0
1
Deseño de Sistemas de Información
10
0
3
Simulación e Xogos de Empresa
3
0
4
Prácticas en Empresas
72
0
4

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
137
78
54
Historia Económica
133
53
35
Socioloxía
160
14
19
Análise das Operacións Financeiras
114
113
32
Principios de Macroeconomía
151
34
40
Estatística I
136
80
60
Dereito da Empresa
133
26
37
Economía da Empresa: Dirección e Organización
134
13
28
Matemáticas I
90
165
42
Matemáticas II
148
120
101

2º Curso

Economía Mundial e Española
135
39
25
Microeconomía. Mercados e Competencia
117
95
37
Contabilidade Financeira I
94
37
21
Estatística e Introdución á Econometría
122
44
26
Introdución ao Márketing
121
36
12
Política Económica
156
20
20
Macroeconomía e Contorno Empresarial
134
53
26
Contabilidade Financeira II
118
70
50
Econometría
80
85
82
Teoría do Investimento
137
68
62

3º Curso

Teoría do Financiamento
126
55
11
Contabilidade de Xestión
113
26
17
Análise Económica das Organizacións
121
14
6
Investigación de Mercados
105
19
12
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
119
15
7
Facenda Pública. Sistema Fiscal
122
26
14
Contabilidade das Operacións Societarias
85
108
39
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
119
0
10
Deseño Organizativo
109
19
4
Distribución Comercial
101
28
8

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
134
77
21
Contabilidade Directiva
144
25
10
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
164
43
26
Planificación Financeira
145
55
13
Dirección Comercial
169
0
4
Traballo Fin de Grao
196
0
118
Comportamento do Consumidor. Produtos e Marcas
18
0
0
Políticas Sociais e Medioambientais da Empresa
19
0
0
Economía Sectorial Europea
13
1
1
Facenda Pública. Fiscalidade Empresarial Avanzada
4
0
0
Deseño de Sistemas de Información
8
0
0
Simulación e Xogos de Empresa
2
0
0
Historia Económica da Empresa
Técnicas de Contabilidade Social e Análise de Conxuntura
Técnicas Estatísticas Aplicadas á Empresa
Prácticas en Empresas
113
0
4

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A crisis do sistema financeiro galego: Causas e efectos

A desigualdade no poder do voto: O malapportionment no sistema electoral galego

A Dobre Imposición Internacional e os mecanismos para eliminala

A Europa das dúas velocidades: causas e consecuencias

A evolución da industria musical ata o streaming: implicacións e consumo. O caso de Spotify

A evolución do marketing influente: novas técnicas e o fenómeno dos influencers no sector moda

A formulación das contas anuais e a contabilidade no concurso de acredores

A influencia da loxística nas organizacións

A influencia das promocións e os descontos no comportamento de compra do consumidor

A influencia do crecemento económico na desigualdade. O caso chileno

A influencia do punto de venda no comportamento dos consumidores: o caso FNAC

A influencia do punto de venda sobre a satisfación do consumidor: Unha aproximación aos grandes almacéns

A influenza das recomendacións das celebridades no comportamento do consumidor

A liberalización do sector eléctrico en España. Obxectivos e resultados

A NBA como industria do entretemento

A problemática dos incentivos. O caso concreto da Sanidade Pública

A Regulación das Telecomunicacións en España no longo prazo

A Traxedia dos bens comúns. O Sector Farmacéutico

A tributación verde: imposición ambiental en España, a facenda autonómica e experiencia compada

A valoración económico-financeira dos activos reais de xeración de electricidade:Deseñando a carteira eficiente de produción renovable na Unión Europea

Alianzas para a sustentabilidade na industria da moda

Análise da industria do transporte aéreo en Europa: o caso Ryanair

Análise da reforma laboral e os seus efectos no emprego xuvenil

Análise da relación marca-consumidor a través de internet: Marcas Nativas Dixitais

Análise da solvencia a través do efe: caso do sector enerxético

Análise da viabilidade dun proxecto.Melgo

Análise da viabilidade e da capacidade de xeración de valor para o accionista: unha residencia da terceira idade no rural

Análise das percepcións dos cidadáns acerca da contaminación mariña en Galicia

Análise de viabilidade da creación dun centro deportivo

Análise de viabilidade dun apartamento turístico

Análise de viabilidade dunha empresa de asesoramento de compra de vehículos

Análise de viabilidade dunha escola de educación infantil de inmersión lingüística

Análise do Indicador AROPE. Pobreza infantil

Análise do investimento en innovación para a supervivencia das empresas españolas

Análise do mercado de traballo fronte á crise

Analise do mercado laboral español

Análise do risco percibido de compra en produtos de marca de distribuidor

Análise económica e financeira do sector da mensaxería urxente

Análise económico financiero do sector téxtil español

Análise económico-financeira do sector metalúrxico

Análise Económico-Financeiro de Incoga Norte S.L.U.

Análise económico-financieiro de tres empresas do sector automobilístico (BMW, Volkswagen e Ford)

Análise extratéxica das empresas Born Global: estudo do caso PharmaMar

Análisis económico-financiero: Sociedad Textil Lonia

Aplicación do Plan de Acción BEPS e normativa Controlled Foreign Companies

Aspectos contratuais do comercio electrónico

Benestar subxetivo e ingreso. Un estudo do caso español

Club Zona. Implantación dunha tenda online. Venta de productos e servizos de tenis e padel

Comercialización de produtos ecolóxicos

Comercio Internacional do viño con China

Comercio internacional. Exportacións de bens entre España e Estados Unidos

Conciliación laboral e familiar. Unha comparativa entre os modelos sueco e español

Crise económica e reformas laborais adoptadas en España e Portugal no século XXI

Crise, reestruturación e regulación bancaria

Crise, reestruturación e Unión Bancaria

Definición das bases estratéxicas do márketing para a súa aplicación a un club deportivo: O caso do Club Ourense Volei Praia

Desenvolvemento dunha empresa nas novas tecnoloxías

Deseño e análise dunha carteira de activos financeiros do sector enerxético

Desequilibrios por conta corrente e políticas de axuste exterior

Distribución da renta e empleo

Dixitalización e transformación do escenario monetario: o bitcoin

Efectos da crise nunha constructora. PROYECON GALICIA S.A.

Elaboración dun plan de negocio dunha plataforma: WeMeet

Estratexias de Merchandising no sector de venda polo miúdo

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Long Iron Condor

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Long put Condor

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: short call condor

Estudo da satisfacción laboral

Estudo e Análise dun Modelo de Negocio: O caso de BlaBlaCar

Estudo teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Bear Call Ladder

Estudo teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Bear Put Spread

Estudo teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: strangle longo

Estudo teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Strap longo sobre Caixabank

Evolución do sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de Réxime Común

Evolución e análise do deseño organizativo dunha entidade

Financiación dos partidos políticos en España

Globalización e desigualdade tras a caída do Muro de Berlín

Habilidades Directivas

Habilidades directivas: liderado e motivación

Implantación de unha tenda online

Implantación duhna tenda online

Implantación dun sistema de información contable nunha PYME

Implantación dunha tenda online: Venta de viño

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online. Venda de mel e os seus produtos derivados

Implantación dunha tenda online. Venda de produtos de domótica

Implantación dunha tenda online. Venda de produtos para ir de acampada

Implantación dunha tenda online. Venda de produtos rexionais de León e Galicia

Implantación dunha tenda online. Venda de roupa de segunda man

Implantación dunha tenda online: venda de produtos gourmet

Implantación dunha tenda online: Venda de zapatos e accesorios para homes

Influencia do merchandising sensorial sobre o consumidor no punto de venta

Innovación e desenvolvemento sostible no sector automobilístico

Irrupción da industria textil na economía de plataformas. Caso Inditex

Loxística inversa sustentable

Marketing de cidade: evaluación e tendencias dende a óptica da investigación e do análise académico

Marketing deportivo aplicado ao fútbol

Marketing Dixital no Sector Editorial. O caso de Círculo Rojo

Marketing non lucrativo. O caso de NormalizAutismo Galicia

Marketing Político: Estudo do seu emprego nas eleccións municipais 2019 no Concello da Coruña

Marketing Territorial Verín

Marketing territorial. Cidade da Coruña

Marketing Territorial. Creación de valor para os residentes de Lugo

Medición da desigualdade económica en España

Medidas anti-elusión no marco BEPS. O caso concreto dos prezos de transferencia

medidas de planificación tributaria e anticonvención no marco da fiscalidade internacional no SI

Mercadotecnia Política: Cidade A Coruña (anos 2011-2019)

Moda e imitación: análise nas marcas de moda rápida

Moda e Sostenibilidade. ¿Cómo combatir a insostenibilidade?: O Grupo Inditex

Modelo de crecemento empresarial

Neuromarketing aplicado ó comportamento do consumidor

Neuromarketing Sensorial

Novos modelos de negocio no sector da paquetería. A revolución das taquillas tecnolóxicas

O automóbil. Historia, actualidade e novas realidades

O comportamento de compra dos produtos sostíbeis: O caso de Ecoalf

O mercado de traballo e as Empresas de Traballo Temporal

O mercado de traballo español: análise do emprego e desemprego xuvenil

O mercado de valores. Variables que inflúen na súa evolución

O neuromarketing e a súa aplicación á gastronomía

O problema da dobre imposición internacional. Un enfoque sobre a actividade empresarial no exterior

O proxecto BEPS, caso particular do establecemento permanente

O transporte tradicional e a nova era da mobilidade en España. Taxi versus VTC

Paraísos Fiscais: Territorios de baixa e nula tributación. O caso dun non paraíso fiscal: Irlanda

Plan de Marketing Estratégico: análise do caso de Repsol S.A.

Plan de negocio cabañas rurais

Plan de negocio: Exportación de sidra orgánica de España ao Reino Unido

Plan de negocio: Restaurante 'O Manxar'

Plan de viabilidade de unha plataforma de lectura dixital

Plan financeiro e análise de Ecopay

Plataforma de venda para pequenos e medianos produtores de embutidos do sector cárnico galego

Posta en marcha de proxecto de turismo rural

Posta en marcha dunha tenda online

Proposta e desenvolvemento dun plan de empresa

Proxecto de Empresa - BubbleGo

Raz SurfCamp: O plan financeiro para analizar a súa viabilidade e creación de valor

Reposicionamiento de marca. Caso de Mercedes-Benz

Responsabilidade Social Corporativa e Sostibilidade no Sector Automobilístico. Estudo do caso Volkswagen

Resultados do coaching aplicado ao ámbito empresarial

Rixideces no mercado laboral español a través do salario mínimo e as políticas de emprego

Sistema de Control de Xestión dunha Empresa de Hidrocarburos. Deseño dun Cadro de Mando Integral

Sistemas de retribución na empresa

Spin-offs universitarias en Galicia: Análise da Universidade da Coruña

Supermercado de comida sana e libre de plástico: análise da viabilidade e da creación de valor para o accionista

Supermercados sostibles: análise comparativa de Mercadona e Covirán

Teoría do capital humano: a flexibilidade laboral

Xestión do coñecemento e Tecnoloxías da Información e Comunicación

Xustiza e responsabilidade

A compra de marcas do distribuidor: unha análise da confianza do consumidor

"Medidas anti elusión no marco BEPS: O caso particular da deducibilidade de gastos financeiros"

¿Importan os títulos? Análise do comportamento laboral das mulleres con estudos superiores en España

¿O Bitcoin é diñeiro?

A competencia no sector bancario nacional

A compra de moda a través de Internet: unha aproximación mediante o modelo UTAUT

A compra de moda a través de Internet: unha aproximación utilizando o modelo UTAUT

A crise financeira no sector bancario español

A Curva de Kuznets: Unha análise internacional da relación entre renda e desigualdade

A dixitalización do Sistema Bancario. O caso de BBVA

A Economía Circular. Unha proposta de futuro para España e Europa

A estimación da Regra de Taylor para a Eurozona

A evolución de Iberia nas últimas dúas décadas. Análise económica e financieira da empresa e das principais empresas asociadas

A industria do automóbil: o caso de SEAT

A inflación en España: medición, características e estudo da súa evolución recente

A influencia da recomendación das "celebridades" na intención de compra

A influencia do punto de venta no comportamento do consumidor (Análisis do caso Primark)

a influencia do punto de venta no comportamento do consumidor: unha aproximación á canle HORECA

A liberalización das telecomunicacións en España

A morosidade nas operacións comerciais

A motivación como factor decisivo na resolución do problema de axencia

A problemática da teoría da axencia e a aplicación práctica na Administración Pública

A promoción das enerxías renovables:Os casos de España e Reino Unido

A proxección do marketing no século XXI

A revolución do mundo Start-up

A sostenibilidade no sector alimentación

A universidade española en época de crise económica. Un estudo entre 2008-2015

A xestión de carteiras automatizada: os Robo-Advisors

Análise comparativa do mercado laboral alemán e español entre 2000 e 2016: salarios e produtividade

Analise da Imprantación do vehículo eléctrico en España

Análise da información financeira

Análise da viabilidade do proxecto Boxing Camp

Análise de viabilidade da creación dun centro de día

Análise de viabilidade de proxectos ou organizacións

Análise de viabilidade de unha gardería. O proxecto Pipiolos

Análise de viabilidade dun centro deportivo

Análise de Viabilidade dunha Empresa de Producción Alimentaria

Análise do marketing deportivo

Análise do mercado laboral en España

Análise dunha estratexia con opcións financeiras. Calendar spread sobre ACS.

Analise economico- financeira de Mercadona y Lidl

Análise económico-financiero do sector da cervexa

Analise estratéxica do sector do transporte e da economía colaborativa

Análisis económico-financeiro de Gadisa, Vegalsa e Froiz

As cidades españolas entre o Antigo Réxime e a modernización do país, 1787-1936

As empresas "Born-global" e o seu acelerado proceso de internacionalización. A perspectiva de CO2 Smart Tech

As externalidades medioambientais no sistema enerxético actual: aspectos generales y tratamiento del problema

Asesoramento financieiro e carteiras de investimento

Axuste do beneficio de empresas vinculadas. O Convenio Europeo de Arbitraxe

Comercio electrónico: análise e aplicación nunha tenda en liña de produtos galegos

Contribución ao turismo sostible no municipio da Coruña

Cooperación público-privada no ámbito sanitario

Criptoactivos como representacións de valor, perspectiva legal e económica

Desarrollo de un modelo de difusión de nuevas tecnologías: el vehículo eléctrico

Desenvolvemento e Valoración de un Plan de Empresas

Desigualdade económica en España

Determinantes da Calidade de Vida en coidadores informais con demencias

Distribución física e distribución online: unha aplicación ao caso da moda

Distribución online: Unha análise comparativa para dúas categorías de produto

Dobre Imposición Interna

Ecommerce en España. Evolución e determinantes principáis.

Economía colaborativa

Economía da felicidade. O papel do ingreso no benestar subxectivo

Efectos da crise e as reformas laborais no mercado de traballo español

Emprendemento: Creación dunha start-up en base a unha app de xestión de stock.

Estratexias de distribución dos fabricantes de alimentación. O caso do Grupo Siro

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Bear Call Spread sobre ACS

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Bull Put Spread sobre Mediaset

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Straddle corto sobre Iberdrola

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Straddle sobre Endesa

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Strangle corto sobre BBVA

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Strap curto sobre Telefónica

Estudio teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Strip Corto sobre Amadeus

Estudo sobre o modelo waterfront na cidade da Coruña

Estudo teórico-práctico dunha combinación de opcións financeiras: Bull Call Spread sobre Banco Santander

Gasto sanitario e estado subxectivo de saúde: unha aproximación á realidade das Comunidades Autónomas españolas

Implantación de unha tenda de venta online - Venta de produtos de xoiaría e bisutería

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME

Implantación dun sistema de información contable nunha PEME

Implantación dunha tenda en liña: Venda de equipamento para peregrinos do Camiño de Santiago

Implantación dunha tenda on line

Implantación dunha tenda on line

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha Tenda Online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online, Venda de productos deportivos

Implantación dunha tenda online. Venta de mobles e artículos de decoración en madeira

Implantación dunha tenda online: LVE escola de surf: venta de material e clases

Incentivos non monetarios e motivación: Retribución á carta

Inditex: unha carreira cara ao liderazgo mundial no sector textil

Influencers, un novo perfil de prescritores

Marcas do distribuidor e marcas do fabricante: Análise da calidade percibida do producto

Marketing cultural: O fenómeno das Meninas de Canido

Marketing Dixital 3.0: o caso YouTube

Marketing dixital no sector da moda

Marketing no sector do luxo: Evolución do sector, comportamento dos consumidores e novas tendencias en marketing dixital

Marketing político. Investigación de mercado sobre o nacionalismo galego

Marketing político: o marketing dixital dos partidos españois

Medición do valor de marca: o caso de Apple

Mercado de traballo español e a desigualdade en términos de emprego e salarios

Modelo de innovación tecnolóxica e de servizos bancarios

Modelos culturais e economía

Neuromarketing e xeración de confianza. Aplicación ao sector bancario español

Neuromarketing: comportamento do consumidor

Novas tendencias nos procesos de recrutamento e selección de persoal: as redes sociais

O cambio lexislativo nas enerxías renovables. As subastas e o seu impacto económico

O comportamento de compra de marca do distribuidor e marca do fabricante: Análise da influencia da categoría do produto

O comportamento do consumidor no sector do café: Nespresso e o café convencional

O gasto sanitario en España. Evolución e factores determinantes

O Reino Unido e a súa saída da Unión Europea

O reto da sostenibilidade no sector textil-moda

O sector eléctrico. Análise estratéxica de Chc Energía.

O sistema fiscal español: unha análise descritiva da percepción dos cidadáns sobre o pagamento de impostos

O teito de cristal e a brecha salarial en España e Galicia

O Turismo en España. Un Análise Económetrico

O turismo en España: Os determinantes da demanda

O valor das marcas de distribuidor: Estudio da marca Eroski

Os paraísos fiscais. Un caso particular: a evolución de Andorra

Paraisos Fiscais

Pasado e futuro da banca: a reestruturación bancaria

Plan de Marketing do fútbol

Plan de negocio sobre un proxecto de restauración

Plan de negocio: Cervecería O Consulado

Plan de viabilidade dunha empresa de mecanizado

Plan estratéxico e análise económico-financeiro da compañía Agüita

Plan financeiro dunha nova liña de negocio

Plan Financieiro "Brincamontes"

Política fiscal e resultados electorais en España (1978-2015)

Política monetaria en situacións de trampa de liquidez

Publicidade Dixital e Estratexia: evolución do investimento, implementación e impacto da performance

Renda Básica

Sistema de Informacion Contable nunha PYME. Automatización de procesos

Tecnoloxías da Información e a Comunicación e Xestión do Coñecemento

Tecnoloxías da Información e da Comunicación e Xestión do Coñecemento

Tributación do empresario individual e da sociedade mercantil

Xestión do coñecemento e tecnoloxías da información e da comunicación. Aplicación ó sector do transporte e do almacenaxe

Xestión sostible da cadea de subministro de distribucion alimentaria: Caso Mercadona

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 180