Logo da Universidade da Coruña

Grao en Administración e Dirección de Empresas

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
García Lorenzo, Antonio
Vicepresidente
Mariz Pérez, Rosa María
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
Aguiar Maragoto, Fernando Jerónimo
Vogal PDI
García Cebro, Juan Antonio
Vogal PDI
Iglesias Vázquez, Emma María
Vogal PDI
Mirás Araujo, Jesús
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Prol Conde, María José
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María del Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
García-Carro Peña, Beatriz
Vogal PDI
Muiño Vázquez, María Flora
Vogal PDI
Sánchez de Paz, Elena Mª Montserrat
Vogal PDI
Fernández Redondo, Marta
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Vieito Blanco, María Eugenia
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María del Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 35.720
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 8.670
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.842
% créditos repetidos 2015/2016 27,44
Total de créditos matriculados 2015/2016 49.240
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 946
Homes 2015/2016 477
Mulleres 2015/2016 469
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,05
Taxa de evaluación 2015/2016 84,74
Taxa de éxito 2015/2016 74,92
Taxa de rendemento 2015/2016 63,49
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 24,23
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 95,09
Taxa de graduación (%) 2011/2012 34,53

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 91.490
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 18.360
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 11.470
% créditos repetidos 2015/2016 24,58
Total de créditos matriculados 2015/2016 121.300
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.447
Homes 2015/2016 1.167
Mulleres 2015/2016 1.280
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,58
Taxa de evaluación 2015/2016 85,12
Taxa de éxito 2015/2016 77,63
Taxa de rendemento 2015/2016 66,08

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 36.020
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 9.030
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 4.290
% créditos repetidos 2014/2015 26,99
Total de créditos matriculados 2014/2015 49.340
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 940
Homes 2014/2015 465
Mulleres 2014/2015 475
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 52,49
Taxa de evaluación 2014/2015 86,5
Taxa de éxito 2014/2015 75,15
Taxa de rendemento 2014/2015 65
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 26,01
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 89,85
Taxa de graduación (%) 2010/2011 29,73

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 88.820
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 19.170
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 13.000
% créditos repetidos 2014/2015 26,59
Total de créditos matriculados 2014/2015 121.000
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.469
Homes 2014/2015 1.174
Mulleres 2014/2015 1.295
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 49
Taxa de evaluación 2014/2015 84,89
Taxa de éxito 2014/2015 77,43
Taxa de rendemento 2014/2015 65,74

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 37.220
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 8.292
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.746
% créditos repetidos 2013/2014 25,94
Total de créditos matriculados 2013/2014 50.260
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 868
Homes 2013/2014 433
Mulleres 2013/2014 435
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 57,91
Taxa de evaluación 2013/2014 87,41
Taxa de éxito 2013/2014 74,19
Taxa de rendemento 2013/2014 64,84
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 21,62
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 86,85
Taxa de graduación (%) 2009/2010 22,53

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 89.240
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 19.750
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 18.630
% créditos repetidos 2013/2014 30,07
Total de créditos matriculados 2013/2014 127.600
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.662
Homes 2013/2014 1.238
Mulleres 2013/2014 1.424
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 47,94
Taxa de evaluación 2013/2014 83,71
Taxa de éxito 2013/2014 77,6
Taxa de rendemento 2013/2014 64,96

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
127
87
43
Historia Económica
143
54
25
Socioloxía
165
8
19
Análise das Operacións Financeiras
135
74
47
Principios de Macroeconomía
136
41
45
Estatística I
134
85
64
Dereito da Empresa
148
14
26
Economía da Empresa: Dirección e Organización
130
21
17
Matemáticas I
114
137
34
Matemáticas II
111
162
85

2º Curso

Economía Mundial e Española
97
67
15
Microeconomía. Mercados e Competencia
115
99
33
Contabilidade Financeira I
119
27
8
Estatística e Introdución á Econometría
140
37
24
Introdución ao Marketing
129
27
8
Política Económica
115
42
31
Macroeconomía e Contorno Empresarial
85
71
23
Contabilidade Financeira II
111
77
41
Econometría
185
64
48
Teoría do Investimento
90
93
61

3º Curso

Teoría do Financiamento
127
63
11
Contabilidade de Xestión
156
31
5
Análise Económica das Organizacións
146
12
1
Investigación de Mercados
135
17
9
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
149
16
3
Facenda Pública. Sistema Fiscal
163
34
17
Contabilidade das Operacións Societarias
104
95
36
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
154
0
6
Deseño Organizativo
137
19
3
Distribución Comercial
134
26
6

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
153
54
17
Contabilidade Directiva
165
27
11
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
183
33
11
Planificación Financeira
118
49
18
Dirección Comercial
156
1
2
Traballo Fin de Grao
160
2
110
Comportamento do Consumidor. Produtos e Marcas
15
0
1
Políticas Sociais e Medioambientais da Empresa
15
0
1
Economía Sectorial Europea
8
0
1
Facenda Pública. Fiscalidade Empresarial Avanzada
4
0
0
Deseño de Sistemas de Información
5
0
2
Simulación e Xogos de Empresa
Historia Económica da Empresa
Técnicas de Contabilidade Social e Análise de Conxuntura
Técnicas Estatísticas Aplicadas á Empresa
Prácticas en Empresas
90
0
10

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
128
83
47
Historia Económica
137
61
24
Socioloxía
152
28
21
Análise das Operacións Financeiras
168
97
27
Principios de Macroeconomía
141
47
54
Estatística I
116
111
59
Dereito da Empresa
139
18
28
Economía da Empresa: Dirección e Organización
127
17
21
Matemáticas I
160
127
44
Matemáticas II
93
169
81

2º Curso

Economía Mundial e Española
179
47
24
Microeconomía. Mercados e Competencia
153
114
29
Contabilidade Financeira I
146
42
13
Estatística e Introdución á Econometría
163
80
18
Introdución ao Marketing
127
43
10
Política Económica
154
50
25
Macroeconomía e Contorno Empresarial
132
57
16
Contabilidade Financeira II
196
78
53
Econometría
167
95
94
Teoría do Investimento
157
106
48

3º Curso

Teoría do Financiamento
154
40
10
Contabilidade de Xestión
148
21
6
Análise Económica das Organizacións
146
3
7
Investigación de Mercados
163
5
6
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
134
19
1
Facenda Pública. Sistema Fiscal
129
50
9
Contabilidade das Operacións Societarias
115
43
27
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
143
0
2
Deseño Organizativo
134
8
3
Distribución Comercial
137
4
6

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
93
85
7
Contabilidade Directiva
125
49
6
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
125
33
37
Planificación Financeira
120
51
14
Dirección Comercial
153
0
2
Traballo Fin de Grao
66
6
76
Comportamento do Consumidor. Produtos e Marcas
29
0
1
Políticas Sociais e Medioambientais da Empresa
21
0
3
Economía Sectorial Europea
9
1
0
Facenda Pública. Fiscalidade Empresarial Avanzada
7
0
0
Deseño de Sistemas de Información
18
0
1
Simulación e Xogos de Empresa
4
0
1
Historia Económica da Empresa
Técnicas de Contabilidade Social e Análise de Conxuntura
Técnicas Estatísticas Aplicadas á Empresa
Prácticas en Empresas
88
0
6

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A análise da relación de franquía: estructura de propiedade

A Colaboración Público-Privada no Sector Turístico

A Competitividade da economía española na eurozona

A competitividade fiscal. O caso irlandés

A comunicación na rede: YouTube

A controversia sobre a emisión de débeda pública. O caso español durante a Gran Recesión.

A corrección da dobre imposición sobre dividendos no marco da Directiva Matriz-Filial

A crise financeira e a súa influencia no sector bancario

A distribución comercial no sector da alimentación en España. Estudo comparativo de Mercadona e Eroski.

A diversificación dunha explotación láctea: Planificación financeira dunha fábrica de queixo.

A Dobre Imposición Internacional no Sistema Fiscal Español. Mecanismos para evitar a DII

A factoría Citroen de Vigo, un pilar fundamental na economía galega

A Financiación dos partidos políticos: Un modelo susceptible de mellora, ¿é iso posible?

A importancia dos sistemas de incentivos na Teoría da Axencia. A su aplicación no sector da educación.

a influencia do punto de venta no comportamento de compra: Estudo empírico para a cadena Decathlon

A influencia do punto de venta no comportamento do consumidor: Unha aproximación mediante o modelo S-O-R

A inserción laboral das persoas con discapacidade.

A Internacionalización da Franquicia

A Internacionalización da Franquicia

A participación dos compoñentes do agregado monetario M3 na Eurozona e os tipos de interese

A política monetaria do BCE: inflación, crecemento e liquidez

A problemática dos incentivos e a súa relación coa motivación dos empregados

A reforma da Ley Electoral

A reforma do sistema de post-trading español: principais causas e consecuencias.

A relación entre crecemento económico e desemprego na economía española (1978-2016)

A relación entre inflación e paro. A evidencia empírica para o caso español (1978-2016)

A renda básica como política redistributiva: Fundamentos teóricos e experiencias internacionais

A Responsabilidade Social Corporativa no sector textil: Análise do caso Inditex

A sincronización cíclica na Eurozona

A sustentabilidade ambiental no sector do transporte de mercadorías por estrada. Marco global e español e caso de estudo

A trampa da liquidez

A venta directa en España: caracterización, evolución recente e proposta de futuro. Grupo Planeta como caso de estudo.

Análise cuantitativa da desigualdade na distribución da renda: A incidencia das políticas públicas redistributivas

Análise de viabilidade dun negocio téxtil en Oporto

Análise de viabilidade dunha empresa de bebidas isotónicas

Analise do grao de internacionalización dos principais grupos de distribucion textil e confección do mercado Español

Análise do marketing político.Estudio da evolución dun líder.

Análise do Modelo de Bass

Análise do potencial de mercado dos productos de pesca e desenvolvemento de productos de alto valor engadido. Revisión da literatura e evidencia empírica.

Análise do punto de venda mediante o modelo S-O-R: unha aplicación ao sector da moda rápida.

Análise do valor da marca no sector da cosmética: Unha aproximación mediante o modelo de Aaker

Análise dunha estratexia con opcións: Bear Put Ladder sobre Técnicas Reunidas

Análise dunha estratexia con opcións: Bull Call Ladder sobre Iberdrola

Análise dunha estratexia con opcións: Bull put ladder sobre Enegás

Análise dunha estratexia con opcións: Diagonal Call sobre Banco Popular

Análise dunha estratexia con opcións: Ratio call Backspread sobre Banco Sabadell

Análise dunha estratexia con opcións: Ratio Put Backspread sobre Inditex

Análise dunha estratexia con opcións: Short Strap Strangle sobre Endesa

Análise dunha estratexia con opcións: Short Strip Strangle sobre Gas Natural

Análise dunha estratexia con opcións: Strap Strangle Longo sobre Caixabank

Análise dunha estratexia con opcións: Strip Strangle Largo sobre IAG

Análise dunha estratexia con opcións:ratio put spread sobre Red Eléctrica de España

Análise e estudo das Sociedades de Inversión de Capital Variable

Análise económica- financeira de Sistemas Técnicos do Accesorio e Compoñentes, S.L.

Análise económico-financieiro do sector pesqueiro

Análise sectorial e microecónomico: o caso de Iberia

Análisis de una estrategia con opciones sobre acciones: BULL SPREAD

Análisis do mercado dos smartphones mediante dinámica de sistemas

Análisis económico-financieiro de Almirall S.A. e subsidiarios (Grupo Almirall)

Aplicación dos modelos de valoración de opcións nun mercado real

As estratexias do marketing mix no caso de Gadis & Eroski

Cambio de modelo produtivo e novas relacións sociais e industriais. 1960 - 2016

Comercio electrónico: análise e aplicación

Compra programática e a súa aplicación ó sector hoteleiro

Concentración sectorial e procesos de reestructuración bancaria

Control de calidade Padre Rubinos cara a certificación

Crecemento económico e emisións de CO2 en España. Un análise empírico da Curva Medioambiental de Kuznets.

Crise económica e os seus efectos no mercado laboral en Galicia.

Derivados financieiros e aplicacións en entornos empresariais

Desenvolvemento dun modelo de simulación para a xestión de listas de espera

Desenvolvemento dun plan de negocio para a creación dunha escola infantil

Determinantes da eficiencia nos sistemas educativos nos países da OCDE

Distribución física e online: Análise da categoría de producto como factor determinante na eleción de canle.

Doble Imposición Económica Internacional. A perspectiva española

Dobre imposición internacional.

É unha cuestión de confianza ?: Intención e satisfacción de compra das Marcas de Distribución.

Economía e deporte: análisis do consumidor de fútbol na Coruña

Economía sumerxida

Economía sumerxida

Efectos da crise sobre o mecanismo de transmisión da política monetaria

Efectos sobre a eficiencia e a equidade dos modelos de financiación da educación superior en la OCDE

Elaboración dun plan de negocio

Empresario autónomo ou sociedade mercantil. Elección dende o punto de vista fiscal

Enerxía eólica: Unha visión económica global do sector

Estratexia de distribución de Mercadona e a súa influencia na satisfacción dos consumidores

Evidencia empírica da avaliación continua. Estudo na asignatura de Estatística I do grao en ADE.

Exportacións e crecemento económico: Análise aplicada a países de renda media

FENOSA auxe e ocaso de unha gran eléctrica galega

Financiación dos partidos políticos en España:cuestión de debate

Globalización do mercado pesqueiro. Oportunidades e retos na comercialización do atún.

Implantación dun sistema de información contable nunha PEME

Implantación dun sistema de información contable nunha PEME. Automatización de procesos

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

'Implantación dun sistema de información contable nunha PYME. Automatización de tareas.'

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PYME. Automatización de tarefas.

Implantación dun sistema de información de contabilidade nunha PEME

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online. Venda de produtos dun estudo de videoxogos.

Implantación dunha tenda Online. Venta de cervexas artesanais.

Implantación dunha tenda online. Venta de tés e accesorios

Implantación dunha tenda online: Venda de libros e accesorios de lectura.

Implantación dunha tenda online: venda de produtos de artesanía

Implantación dunha tenda online: Venda de tecidos e produtos decorativos

Implementación de unha tenda online

Implementación dunha tenda de venda online. Venda de películas.

Importancia da marca no mercado de moda e complementos de luxo: Tendencias e estudio de caso

Innovación abierta y su impacto en los resultados de innovación: una revisión de la literatura.

Integración omnicanal no sector de moda rápida

Internacionalización de born-globals no sector de xinebra premium: O caso de Vánagandr

Marketing de cidades: o caso de Ferrol. As empresas como público obxetivo

Marketing e patrocinio no deporte

Marketing político municipal: O liderado de Carlos Calvelo

Marketing político: Aplicación no Concello de Ferrol (anos 2007-2015)

Medición do valor de marca dende o punto de vista do consumidor: unha aproximación ó caso Apple.

Medición do Valor de Marca na industria dos Smartphone: Un enfoque a través do modelo de Aaker

Modelo de Markowitz aplicado ó sector enerxético. Caso estadounidense.

Neuromarketing aplicado ao consumidor

Neuromarketing y neurogastronomía: un acercamiento al comensal a través de su cerebro

Neuromarketing: Chegar ao consumidor a través da emoción e dos sentidos

O comercio electrónico

O Comercio Electrónico na actividade téxtil: O caso de H&M

O comportamento de compra de marcas do distribuidor e marcas do fabricante: un analise dende o punto de vista da implicación

O financiamento dos partidos políticos en España

O goberno corporativo como instrumento de solución ao conflito entre accionista e directivo

O impacto da política de cohesión europea na converxencia real rexional: O caso de Galicia (1980-2016)

O impacto do Big Data na xestión empresarial: oportunidades e ameazas

O mercado da arte en España: principais magnitudes, marco legal e intervinientes.

O modelo de negocio de Mercadona: Calidade total e sistema interproveedor

O nivel de crecemento para a creación de emprego en España vs Europa

O novo contexto da banca tras a crise financeira

O patrocinio deportivo: o caso de Estrella Galicia

O PSOE, Pedro Sánchez e as primarias socialistas

O sistema de financiamento das Comunidades Autónomas

O sistema de pensións. A administración da Seguridade Social. Perspectivas

Obxectivo do Banco Central Europeo. Ferramentas e resultados

Os denominados paraísos fiscais.

Os fondos de inversión: características e xestión

Os incentivos non monetarios no sector da alta tecnoloxía

Os modelos de financiación da educación superior. Unha guía para diseñar un novo modelo de financiación da educación superior en España

Plan de Continuidade do Negocio

Plan de marketing de una empresa de aceite de oliva

Planificación Financeira dunha perrucaría canina

Pobreza económica e o Efecto Mateo: Un estudo multidimensional dende a perspectiva de P. Bourdieu.

Posta en marcha dunha tenda en liña. Venda de mariscos en liña.

Principais indicadores de prezos da economía española: Análise e relación co crecemento económico

Racionalización na prestación de servizos públicos locais axustado ao tamaño territorial

Regulación e características do sector eólico galego. Nacemento, auxe e estancamento

Relación entre nivel de estudos e acceso ó mercado laboral dos xóvenes en Galicia.

Repercusión do turismo cinematográfico para os destinos. O caso das series Mareas Vivas e Padre Casares nas localidades de Laxe e Redes

Revisión bibliográfica acerca do rol dos incentivos na crisis financiera

Revisión de algún dos supostos do MRLNC. Unha aplicación empírica.

Rixideces nominais e reais nos mercados monetarios e no de traballo

RSC, Performance Financieira e Reputación

Seguinte parada: A Unión Bancaria

Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

Sistema de información contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

Sistema de Información contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

Sistema de información contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

Sistema Sanitario Español: Análise macroeconómico e comparativo

Sostibilidade no sector pesqueiro: revisión da literatura e evidencia empírica.

Sustentabilidade no sector téxtil: o Grupo Inditex

Tendencias do Marketing Sensorial

Tendencias e retos na comercialización de productos de acuicultura. Análise do caso do cultivo e industria do mexillón.

Teorías do desenvolvemento rexional: Converxencia e diverxencia nas CCAA para o período 2000-2015.

Transición das mulleres xóvenes do estudio ó emprego. O caso de Galicia.

Turismo comunitario en Ecuador, desenvolvemento dun proxecto

Unha transición urbana pausada. España 1787-1936

Uso e satisfacción dos usuarios ca banca en liña: unha aproximación mediante o modelo TAM

Valoración dun proxecto de inversión con opcións reais: un campo de golf

Xestión dos Recursos Humanos. Un análise nas Administracións Públicas.

A Aceptación da tecnoloxía nas compras online: aproximación mediante o modelo TAM para dúas categorías de produto.

A Banca Ética: A Responsabilidade Social Corporativa no ámbito das Cooperativas de Crédito

A calidade percibida nos servicios turísticos: unha aproximación mediante o modelo SERVPERF

A cooperación intermunicipal: fusión dos concellos de Ares e Mugardos.

A Cooperación Público-Privada na Xestión de Infraestructuras: Autovías do Barbanza e do Salnés

A crise bancaria, ¿ e agora que? Orixe, causas, medidas adoptadas en España e Unión Bancaria

A crise española e as súas consecuencias socioeconómicas

A crise financieira e a súa translación ao sector bancario español

A crise inmobiliaria española, motivacións e perspectivas

A distribución online no sector do xoguete: un estudo empírico perante a aplicación do modelo TAM

A diversidade na empresa: casos de éxito e boas prácticas

A estratexia "Low Cost" e a súa percepción polo consumidor: unha aproximación ó sector da moda

A estratexia de política monetaria do BCE: obxetivos, instrumentos e resultados.

A franquicia en España

A industria de conservas de pescado en Galicia e o Grupo Calvo

A Industria Farmacéutica en España. Entorno competitivo, evolución recente e tendencias.

A influencia do punto de venda no comportamento do consumidor: unha aproximación mediante o modelo S-O-R

A innovación abierta en Apple Inc.: o caso iPod

A inserción económica das Persoas sen Fogar na cidade de A Coruña

A intermediación no mercado laboral español: análise xenérico e estatístico das Empresas de Traballo Temporal

A internacionalización da empresa:Análise do caso Cortefiel

A mellora de procesos en situacións de recursos limitados. Un modelo de dinámica de sistemas.

A Moda na red: a web 2.0

A motivación e a súa relación co absentismo laboral

A Nova Ciencia da Felicidade, a Cultura e o Desenvolvemento Económico

A política fiscal en Unións Monetarias

A Responsabilidade Social Corporativa no sector da enerxía. Análise comparativo entre Iberdrola S.A. e Endesa S.A.

A Responsabilidade Social Corporativa no sector enerxético: o caso Repsol (2013-2015).

A Responsabilidade Social Corporativa no Tercer Sector

A RSC en Iberia. Análise do período 2008-2014

A xestión da liquidez do Banco Central Europeo antes e despois da crise

Adecuación do espazo socioeconómico á prestación dos servizos públicos locais

Análise comparativa das estratexias de Responsabilidade Social Corporativa: Inditex e H&M (2013-2015)

Análise da aceptación da tecnoloxía nas compras online: estudo empírico segundo a categoría de produto

Análise da viabilidade dunha residencia de ancianos

Análise da viabilidade económico-financeira da creación dunha empresa de reparacións de compoñentes de aeroxeradores

Análise da viabilidade económico-financeira dunha empresa de asesoramento financeiro (EAFI)

Análise de retos e tendencias na prestación dos servizos sanitarios no ámbito público e privado. Investigación previa e estudo do caso.

Análise de viabilidade de proxectos e organizacións.

Análise de viabilidade de proxectos e organizacións. Vinos Roble S.L.

Análise de viabilidade de proxectos ou organizacións

Análise de viabilidade dun proxecto empresarial: Creación dunhas instalacións deportivas no entorno do encoro de Cecebre.

Análise de viabilidade dun surf camp

Análise do impacto da responsabilidade social corporativa no sector bancario español. Estudio de caso: Banco Santander (2009 - 2014)

Análise do mercado de traballo en España. Tendencias e efectos.

Análise do mercado de videoxogos: panorámica xeral, investigación previa e estudo de caso.

Análise do problema da sobrepesca. Un modelo de dinámica de sistemas.

Análise do sector automobilístico no período 1990-2015: Panorámica xeral, previsión de demanda e avaliación do cambio estrutural na serie histórica

Análise do valor da marca e do grao de internacionalización das marcas de calzado deportivo

Análise dos Estados Financeiros de Atresmedia

Análise dos fondos de inversión dende unha perspectiva xeral. Aspectos legais, económicos e financeiros.

Análise dunha estratexia con opcións de accións: Bear Spread.

Análise dunha estratexia con opcións sobre accións: Straddle

Análise dunha estratexia con opcións sobre accións: Strangle

Analise dunha estratexia con opcions sobre accions: Strap

Análise dunha estratexia con opcións sobre accións: Strip

Análise dunha estratexia con opcións: Guts

Análise e medición da internacionalización das empresas do sector do calzado

Análise Económica-Financeira de Mercadona e consum cooperativa

Analise económico financieiro dunha empresa: Zardoya Otis S.A

Análise económico-financieiro de tres empresas do sector textil

Análise económico-financieiro do sector do transporte de viaxeiros por carretera

Análise estratéxico da Compañía de Tranvías a través do CMI

Aplicación de técnicas estatísticas de análise descritiva ás variables nivel de parados total e gasto en consumo final

Aplicación de técnicas estatísticas de análise descritiva ás variables remuneración dos asalariados e gasto en consumo final dos fogares

Aplicación do modelo Waterfront á cidade de A Coruña

As emocións no consumo: unha aproximación mediante a Ley de Asimetría Hedónica ó caso do café

As estratexias de marketing de Hijos de Rivera: o caso de Cabreiroá, Agua de Cuevas e Fontarel

Capital Intelectual. Xestión do capital humano no turismo español

Capital social individual: as relacións sociais como fonte de recursos e benestar.

Celebración da Copa do Rey de baloncesto na Coruña: Exemplo de Marketing territorial.

Comercio e medioambiente

Conflicto de intereses entre o accionista e o directivo

Consecuencias do NAFTA en México

Consumo de drogas en España. Estimación das perdas de productividade por mortes relacionadas co consumo de drogas.

Cooperación intermunicipal: a fusión dos concellos de Aranga e Curtis

Cooperación intermunicipal: A fusión dos concellos de Cerdedo e Cotobade

Cooperación público-privada na xestión de infraestruturas: autovía Santiago-Brión.

Coopetition: Fundamentos teóricos e evidencias empíricas

Deseño e avaliación das accións de marketing dixital no mercado da moda. Evidencia empírica e caso de estudo.

Deseño e validación dunha idea de negocio e a súa aplicación sectorial : Movete as Renovables

Deseño e validación dunha idea de negocio e a sua aplicación sectorial.

Desigualdade e crecemento económico

Desigualdade, causas e efectos.

Determinantes da Inversión Estranxeira Directa. O caso de China.

Dinámica da industria do petróleo

Diseño y desarrollo del plan de negocio de un centro deportivo. Functional Fit

Distribución Comercial. Marketing Sensorial no punto de venta

Distribución comercial. O comercio electrónico e seu impacto sobre a empresa Gallega

Distribución comercial: Analise estratexico das promocions de ventas no comercio minorista alimentario da Coruña

Dobre imposición xurídica internacional

Elaboración dun plan de empresa ou model de negocio de "E-Commerce"

Estudo de viabilidade de plantacións de lúpulo na Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras de Mandeo

Estudo do caso Danone e aplicación para os segmentos do iogur e os derivados lácteos funcionais

Estudo do Gasto en Saude no Contexto do Gasto Social

Ética e empresa: A demanda interna de RSC

Evolución do reporting de Gas Natural Fenosa en materia de RSC: indicadores e grupos de interés (2009-2013)

Fairplaybet: Diseño, implantación e xestión dun sitio web para o mercado de apostas deportivas

Gallega de Distribuidores de Alimentación S.A., Líder da distribución no noroeste peninsular

Globalización económica e os clusters empresariais como ferramenta de política industrial. O caso Galego

Impacto do Big Data na mercadotecnia

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

Implantación dunha tenda en liña : Venta de produtos de surf , snowboarding e skateboarding.

Implantación dunha tenda on line

Implantación dunha tenda on line

Implantación dunha tenda on line . Venda de productos de karate .

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha tenda online

Implementación dunha tenda en liña

Importancia da orientación ao mercado nas estratexias de innovación e imitación. Investigación previa e estudo de caso.

Innovación aberta: estudo do caso de colaboración entre Lambdastream S.L. e Blu:sens

Innovación na xestión do punto de venta. Aplicación ó sector de conxelados de pesca

Internalización da franquicia

Investigación do mercado do café: panorámica xeral, tendencias e análise do comportamento do consumidor.

La Responsabilidad Social Corporativa. Un análisis comparativo entre Nestlé y Danone.

Marketing Móbil no Sector Turístico

Marketing online, publicidade 3.0 e Redes Sociais

Medicións de Benestar Social

Mercados de valores. Análise das variables que influen na súa evolución.

Mirror of Cinderella S.L.

Moda democrática e moda de luxo: unha aproximación á percepción das marcas Zara e Carolina Herrera

Neuromarketing

Neuromarketing, coñecendo ó consumidor

NH Hotel Group e os retos do sector hoteleiro en España.

O comercio electrónico na economía española: Tipoloxía, marco legal, principales magnitudes e tendencias

O comercio electrónico: Comportamento do consumidor no sector da moda

O desaxuste entre educación e emprego. Expansión educativa e mercado de traballo.

O deselvolvemento da enerxía solar fotovoltaica en España

O desenvolvemento e implementación de Basilea III

O esgotamento dos recursos naturais non renovables: Tendencias recentes e perspectivas para o século XXI

O fraude fiscal en España

O impacto das novas tecnoloxías sobre a experiencia de compra nas tendas físicas

O mercado alternativo bolsista

O sector eólico en Galicia: Antecedentes e situación actual

O sector fotovoltaico: impacto económico da evolución lexislativa recente

O sector lácteo ante a globalización do mercado. Análisis de supervivencia e evaluación de oportunidades de crecemento.

O sistema de información contable nunha PEME. Automatización de tarefas

O sistema de información contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

O sistema de información contable nunha peme. Automatización de tarefas.

O sistema de información contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

O suicidio en España nun contexto de crise

O turismo rural en Taramundi (Asturias). A situación actual e a súa comunicación

O uso do marketing político no partido Ciudadanos

O valor de marca nun contexto de baixa credibilidade: o caso Volkswagen

Os efectos económicos do cambio climático: Unha revisión da literatura sobre o impacto do quentamento global no século XXI

Os modelos do ciclo político-economico: Unha aplicación do modelo de Nordhaus á política económica española (1978-2014)

Os paraísos fiscais: a privacidade nas xurisdiccións offshore.

Os Xogos Olímpicos en Brasil como unha atracción turística dende a perspectiva dos seus cidadáns

Plan de Negocio empresarial. Galicia Sport Academy.

Plan de viabilidade empresarial no marco dun acordo de refinanciamento e reestruturación da débeda.

Posicionamento en Google e en Facebook dos destinos turísticos da España Verde

Prestación e eficiencia na provisión dos servizos municipais: Comarca de Lemos

Promoción turística nas redes sociais: o caso dos balnearios galegos en Facebook

Protección da marca e doutros signos distintivos. Fundamentos teóricos e estudo de casos

Redes Sociais e Política 2.0: Análise da presencia en Twitter dos candidatos ás eleccións do 20D

Reestructuración empresarial dunha empresa en expansión

Regulando a reestruturación da débeda pública: Aspectos Económicos.

Responsabilidade Social Corporativa no sector dos Recursos Humáns

Responsabilidade Social Corporativa. O caso Indra

Responsabilidade Social Corporativa: o caso das principais cadenas hoteleras españolas

Responsabilidade Social Empresarial no Sector Textil

RSC e sustentabilidade. Un enfoque crítico.

RSC: Os Recursos humanos no sector téxtil

Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

Sistema de Información contable nunha peme. Automatización de tarefas.

Sistema de Información Contable nunha PEME. Automatización de tarefas.

Sistema de Información contable nunha PYME. Automatización de tarefas.

Sistemas de xestión de continuidade do negocio

Solvencia e liquidez do sector bancario

Tecnoloxías da información e comunicación e xestión do coñecemento.

Tecnoloxías da información e comunicación e xestión do coñecemento: análise no sector venda e reparación de vehículos.

Tenda on-line

Tendencias no mercado mundial da automoción e retos da industria española:Investigación previa e evidencia empírica

Teoría da axencia. Aplicación á regulación bancaria

Teoría de la axencia nas empresas familiares

Teoría Xeral do Intercambio e novas aplicacións: Investigación previa e estudo de casos

TQM: A paradoxa da mellora de procesos

Transición enerxética tras as crises do petróleo. O sector eólico galego.

Trazabilidade e etiquetado de produtos pesqueiros: Investigación previa e estudo do caso.

Tributación dos non residentes. Imposto sobre a renda de non residentes e os acordos de dobre imposición.

Uso e xestión das Redes Sociais Dixitais no ámbito non lucrativo. Investigación previa e estudo de caso.

Validazon dunha idea de negocio

Valoración dunha empresa: Compañía de Tranvías de La Coruña S.A.

Valorización e transformación de productos de pesca. Panorámica xeral, investigación previa i estudo de caso

Xestión da Continuidade do Negocio

Xestión da innovación, desenvolvemento e lanzamento de novos productos agroalimentarios. Investigación previa e estudo de casos.

Xestión da innovación. Análise teórica e aplicación práctica do modelo canvas: O caso Loyna

Xestión do coñecemento e desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e Comunicación. Estudo no sector de actividades inmobiliarias

Xestión do coñecemento e Tecnoloxías da Información e a Comunicación

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 180