Logo da Universidade da Coruña

Grao en Economía

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
García Lorenzo, Antonio
Vicepresidente
Mariz Pérez, Rosa María
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
Mirás Araujo, Jesús
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Prol Conde, María Josefa
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
García-Carro Peña, María Beatriz
Vogal PDI
Muiño Vázquez, María Flora
Vogal PDI
Sánchez de Paz, Elena M. Montserrat
Vogal PDI
Fernández Redondo, Marta María
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Vieito Blanco, María Eugenia
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 417
Homes 2017/2018 242
Mulleres 2017/2018 175
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 23.200
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.690
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.864
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.646
% créditos repetidos 2017/2018 28,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,64

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.073
Homes 2017/2018 1.071
Mulleres 2017/2018 1.002
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 113.100
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 84.630
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 16.940
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 11.530
% créditos repetidos 2017/2018 25,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,55

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 424
Homes 2016/2017 254
Mulleres 2016/2017 170
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 23.960
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 17.420
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.948
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.592
% créditos repetidos 2016/2017 27,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,5
Taxa de evaluación 2016/2017 81,14
Taxa de éxito 2016/2017 74,38
Taxa de rendemento 2016/2017 60,36
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 79,03
Taxa de graduación 2012/2013 27,08
Taxa de abandono 2014/2015 12,96

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.086
Homes 2016/2017 1.074
Mulleres 2016/2017 1.012
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 113.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 84.150
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 18.330
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 11.230
% créditos repetidos 2016/2017 25,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 54,51
Taxa de evaluación 2016/2017 84,69
Taxa de éxito 2016/2017 76,57
Taxa de rendemento 2016/2017 64,85

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 405
Homes 2015/2016 230
Mulleres 2015/2016 175
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 22.930
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 16.640
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 4.122
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.172
% créditos repetidos 2015/2016 27,45
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 56,62
Taxa de evaluación 2015/2016 84,22
Taxa de éxito 2015/2016 75,55
Taxa de rendemento 2015/2016 63,63
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 89,64
Taxa de graduación 2011/2012 38,46
Taxa de abandono 2013/2014 5,68

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.107
Homes 2015/2016 1.059
Mulleres 2015/2016 1.048
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 111.000
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 82.790
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 17.780
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 10.390
% créditos repetidos 2015/2016 25,39
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,66
Taxa de evaluación 2015/2016 84,49
Taxa de éxito 2015/2016 76,68
Taxa de rendemento 2015/2016 64,79

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
61
43
45
Historia Económica
53
35
13
Socioloxía
71
10
7
Análise das Operacións Financeiras
74
55
21
Principios de Macroeconomía
78
13
29
Estatística I
61
38
26
Dereito da Empresa
73
10
21
Economía da Empresa: Dirección e Organización
62
13
18
Matemáticas I
50
66
23
Matemáticas II
48
56
77

2º Curso

Economía Mundial
44
45
24
Microeconomía e Mercados
54
19
16
Política Económica
64
13
20
Estatística II
61
19
17
Historia Económica de España
78
23
16
Economía Española
58
25
18
Macroeconomía
61
8
23
Políticas Económicas Sectoriais
56
42
25
Métodos Estatísticos e Introdución á Econometría
65
26
21
Contabilidade
61
15
6

3º Curso

Principios de Facenda Pública
72
1
3
Econometría I
38
70
20
Teoría Microeconómica
81
37
3
Política Monetaria e Sistema Financeiro
70
7
10
Integración Económica e Economía Europea
63
17
4
Facenda Pública
71
2
1
Econometría II
55
44
37
Macreoeconomía. Crecemento e Dinámica
70
2
4
Teoría Económica Internacional
59
30
37
Economía Rexional: Economía de Galicia
74
0
7

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
64
12
8
Análise Económica das Organizacións
48
12
1
Organización Industrial Europea
58
1
1
Finanzas
50
21
8
Marketing
61
0
3
Desenvolvemento e Técnicas de Contabilidade Social
Finanzas Internacionais
6
0
2
Mercados e Intermediarios Financeiros
9
0
2
Investigación de Mercados
14
0
0
Fiscalidade das Operacións Financeiras
9
0
0
Historia Económica de Galicia
2
0
0
Dereito da Intermediación Financeira
6
0
0
Prácticas en Empresas
33
0
2
Traballo Fin de Grao
49
0
65

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
52
52
39
Historia Económica
99
15
20
Socioloxía
87
2
9
Análise das Operacións Financeiras
74
61
21
Principios de Macroeconomía
80
25
34
Estatística I
73
31
32
Dereito da Empresa
70
18
20
Economía da Empresa: Dirección e Organización
80
9
16
Matemáticas I
77
50
25
Matemáticas II
49
70
58

2º Curso

Economía Mundial
68
34
17
Microeconomía e Mercados
74
14
12
Política Económica
78
16
15
Estatística II
66
17
11
Historia Económica de España
81
25
26
Economía Española
48
25
11
Macroeconomía
73
8
7
Políticas Económicas Sectoriais
65
37
11
Métodos Estatísticos e Introdución á Econometría
75
27
10
Contabilidade
71
15
8

3º Curso

Principios de Facenda Pública
60
3
4
Econometría I
46
44
13
Teoría Microeconómica
41
31
18
Política Monetaria e Sistema Financeiro
54
12
4
Integración Económica e Economía Europea
63
2
5
Facenda Pública
63
1
4
Econometría II
37
37
25
Macreoeconomía. Crecemento e Dinámica
61
3
1
Teoría Económica Internacional
39
44
12
Economía Rexional: Economía de Galicia
60
0
9

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
33
27
5
Análise Económica das Organizacións
61
0
0
Organización Industrial Europea
57
0
1
Finanzas
51
26
6
Marketing
56
5
4
Desenvolvemento e Técnicas de Contabilidade Social
Finanzas Internacionais
10
1
1
Mercados e Intermediarios Financeiros
6
0
0
Investigación de Mercados
16
0
1
Fiscalidade das Operacións Financeiras
7
0
0
Historia Económica de Galicia
8
0
1
Dereito da Intermediación Financeira
14
0
1
Prácticas en Empresas
25
0
0
Traballo Fin de Grao
37
0
43

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
76
47
29
Historia Económica
71
53
10
Socioloxía
80
5
7
Análise das Operacións Financeiras
38
59
28
Principios de Macroeconomía
61
45
23
Estatística I
66
40
28
Dereito da Empresa
72
17
18
Economía da Empresa: Dirección e Organización
74
20
13
Matemáticas I
60
65
20
Matemáticas II
44
49
63

2º Curso

Economía Mundial
56
34
27
Microeconomía e Mercados
75
15
11
Política Económica
55
45
9
Estatística II
63
21
13
Historia Económica de España
49
35
33
Economía Española
74
3
16
Macroeconomía
64
19
13
Políticas Económicas Sectoriais
46
41
14
Métodos Estatísticos e Introdución á Econometría
53
36
13
Contabilidade
63
16
14

3º Curso

Principios de Facenda Pública
68
1
3
Econometría I
38
30
22
Teoría Microeconómica
58
22
9
Política Monetaria e Sistema Financeiro
62
7
4
Integración Económica e Economía Europea
56
4
2
Facenda Pública
59
1
1
Econometría II
45
15
29
Macreoeconomía. Crecemento e Dinámica
60
4
2
Teoría Económica Internacional
45
18
20
Economía Rexional: Economía de Galicia
58
3
5

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
52
13
1
Análise Económica das Organizacións
62
0
1
Organización Industrial Europea
66
0
1
Finanzas
32
25
5
Marketing
63
1
2
Desenvolvemento e Técnicas de Contabilidade Social
Finanzas Internacionais
14
0
2
Mercados e Intermediarios Financeiros
20
0
1
Contabilidade Pública
Investigación de Mercados
10
0
1
Fiscalidade das Operacións Financeiras
8
0
0
Historia Económica de Galicia
6
0
0
Simulación de Modelos Económicos
Dereito da Intermediación Financeira
22
0
0
Prácticas en Empresas
37
0
2
Traballo Fin de Grao
39
1
31

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A distribución funcional da renda en España: un estudo de largo prazo (1986-2018)

A economía colaborativa no ámbito dos sectores do aloxamento e transporte

A eficiencia enerxética como factor chave de desenvolvemento: dimensión económica e medioambiental

A empresa familiar en España: unha análise dende a perspectiva da historia económica

A extratexia de política monetaria do Banco Popular de China: Obxectivos e instrumentos

A industria alimentaria: o caso de Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA FOOD)

A influencia das TIC's no sector da intermediación turística

A internacionalización da empresa dende unha perspectiva de longo prazo.

A temporalidade en España. Análise dos colectivos máis vulnerables.

Análise comparativa do sector turístico en España e Francia: Visión xeral do sector turístico e hotelero.

Análise da competitividade e custos do transporte de mercadorías por ferrocarril en España

Análise de Produtos Bancarios desde unha Perspectiva Financeira

Análisis Macroeconómico da Empresa Familiar en España 2006-2016

As balanzas fiscais das Comunidades Autónomas segundo o Sistema de Contas Públicas Territorializadas: análise razoada dos saldos resultantes

As TIC en España. Evolución e análise detallada dos microdatos no ano 2017.

Balanzas fiscais e de comercio inter-rexional das CCAA

Configuración do sector enerxético galego. O caso particular da eólica e da biomasa.

Dinámica do mercado de traballo en España e evolución no periodo post-crise

Envellecemento demográfico, mercado de traballo e estado de benestar: o caso galego (1981-2017)

Estudo estático e dinámico dos fogares españois mediante a Enquisa de Presupostos Familiares. Aplicación da regresión loxística binaria.

Factores que explican o tipo de cambio. A evolución da libra dende 2015.

Marketing 3.0 e comunicación dixital

Marketing Político: PSOE e Pedro Sánchez, condeados a entenderse.

Mercado laboral xuvenil e educación durante a crise: unha perspectiva europea

Modelos organizativos do deporte profesional: unha perspectiva económica

Neuromarketing sensorial

Novas tendencias do sector lácteo galego para o desenvolvemento económico local: exemplos de innovación e diferenciación do produto

Novos medios de pago e o fin do diñeiro en efectivo

O desempleo xuvenil en España. Unha análise de longo prazo (1987-2017)

O Estado de Benestar ante o envellecemento demográfico: o caso de España (1982-2015)

O financiamento autonómico en España

O sector asegurador español: análise de concentración e solvencia

O sector asegurador: análise de competencia e concentración empresarial

O sector eléctrico español

Os cambios no sector turístico internacional dende unha perspectiva de longo prazo. Evolución e debate do modelo turístico español.

Rendibilidade e eficiencia no sector bancario español: O caso de Abanca e Banco Pastor

TIC e xestión do coñecemento no sector hoteleiro: as organizacións que aprenden.

Valoración económico-financieira do potencial da carteira de produción eléctrica renovable no espazo atlántico

A construcción histórica do sistema hospitalario en Galicia.

A cooperación intermunicipal: fusión de concellos

A industria 4.0

A industria do luxo

A terciarización da economía española: un proceso de longo prazo

Análise da interdependencia do mercado de valores español co do seus principais socios comerciais

Análise da sustentabilidade do sistema público de pensións en España

Análise de viabilidade de proxectos ou organizacións.

Análise do sector eléctrico español: Endesa

Análise dos factores determinantes do coaching en valores

Analise económico-finacieiro do sector farmacéutico en Europa

Análise estatística aplicada: Obtención de perfís de consumidores de moda online

Análise estatística de variables cualitativas: unha aplicación á innovación no sector enerxético

Análisis sobre os paraísos fiscais

As relacións comerciais de España e Francia: estudo empírico do seu comercio intraindustrial de bens (2000-2015)

Crisis Bancaria: Analise Comparativo entre EE.UU e España.

Diagnóstico da pobreza e a exclusión social en España. Análise das novas formas de pobreza.

Disparidades rexionais en España : Análise das traxectorias recentes

Efecto do fin das cuotas lácteas sobre a producción leiteira española.

Elaboración dunha proposta neokeynesiana expansiva sen incremento da presión fiscal basada nunha reinterpretación do señoreaxe monetario

Emprendemento. Tendencias e desarrolo

Especialización comercial e contido tecnolóxico das exportacións españolas

Estrutura espacial de Galicia: Análise a través de indicadores gravitacionais

Estudos sobre o desenvolvemento económico galego. A obra de Xosé Manuel Beiras

Evolución recente do sector bancario español: o caso da banca online

Financiamento dos partidos políticos: elección pública vs privada

Implantación dun sistema de información contable nunha PYME. tarefas de automatización

Liga bipolar: Impacto económico dos contratos televisivos na Primera División e comparación entre as Big Five

Marketing Dixital e a Transformación Dixital da Banca

Marketing Online, Publicidade 3.0 e Redes Sociais

Mercado de apostas deportivas

Neuromarketing

Novas alternativas de financiamento: O ascenso do crowdfunding e novos mercados MAB e MARF.

Novas técnicas estadísticas: Text Mining en Web. Unha análise de marcas de móbiles.

O desemprego xuvenil en España

O sector do transporte por estrada e a Economía Colaborativa

O TTIP e o seu efecto comercial

Política de competencia e carteis: o caso do sector turronero en España.

Relacións comerciais na Unión Europea. A integración entre socios desiguais.

Sistema financeiro e actividade económica: evidencia para o caso español

Situación actual e perspectivas do consumo colaborativo en España

Teorías de crecemento e converxencia rexional: Análise do caso da UE-15 para o período 2000-2015.

Teorías do Desenvolvemento Rexional e Local - Unha aplicación ó caso do Barbanza

Unha análise das principais causas do Shadow banking actual e delimitación dos produtos financeiros que engloba.

Unha breve ollada ao neuromarketing

Unha proposta de estratexias especulativas de carry trade para unha selección de divisas latinoamericanas

Unha proposta de racionalización administrativa para a provisión dos servizos públicos locais nun espazo semiurbano

Valoración de opcións bursátiles e implementación de estratexias non direccionales en mercados organizados

Variables socioeconómicas e estado de saúde: evidencia empírica e mecanismos de relación.

"O atraso económico de Galicia" catro décadas despois (Análise das teses demográficas)

A desigualdade en Galiza: estrutura e evolución da distribución da renda entre 1981 e 2015

A política económica de reformas estruturais: O caso das reformas laborais en España 1978-2015

A regulación financeira internacional

A relación entre esperanza de vida e desigualdade de renta : unha análise empírica

A Sostibilidade do Sistema de Pensións

A transmisión da política monetaria única nos países periféricos da zona euro

Algúns elementos do mercado de traballo en España: Unha análise a través dos multiplicadores de emprego da TIOE 2010

Análise da orixe e as tendencias do neuromarketing a través de fontes bibliográficas.

Análise de Correspondencias aplicado: Comparación entre características do desemprego.

Análise de correspondencias aplicado: estudo de variables relacionadas coa situación laboral

Análise económico- financieiro da industria automovilística europea

Análisis do modelo de desenvolvemento de Ecuador. O cambio cara o Plan Nacional del Buen Vivir

Análisis económico da posta en marcha dunha planta de reciclaxe de PET post-consumo na cidade de A Coruña

Análisis Factorial: Unha aplicación ao mercado laboral das mulleres extracomunitarias en España

Bitcoin, ¿a moeda do futuro?

Desenrolo e evolución da publicidade en España e a súa relación con as novas tecnoloxías

Determinantes do rendemento dos fondos de investimento do mercado monetario

Factores clave na evolución do sector vitivinícola en España. Análise para o periodo 1980-2014

Globalización económica e crecemento económico en América Latina: efectos da crise do 2007 no Brasil

Globalización, comercio e deslocalización productiva: Evolución do 'outsourcing' do sector manufactureiro español a partires das Taboas Input-Output 2000-2005-2010

I+D+i e crecemento económico: o multiplicador do valor añadido a través das TIOE 2010

Implicacións da pertenza a unha área monetaria: unha comparativa entre España e Reino Unido.

Influencia das TIC na xestión de negocios. Aspectos legais e económico-financieiros.

Interacción estratéxica e localización no sector bancario español

Intervención cambiaria e bancos centrais

Modelo econométrico aplicado á análise do sector forestal en España para o período 1980-2014.

O ASESORAMENTO COMO FRANQUICIA E VIABILIDADE DO MODELO DE NEGOCIO.

O Sector da construcción en España dende unha perspectiva histórica, 1985-2015

O sector lácteo en Galicia: especialización, crise e reestructuración do sector

O Voto económico en España (1978-2015)

Oligopolios mixtos e privatización: sistema de saúde español e análise comparativa

Os productos financeiros derivados

Posicionamento orgánico en buscadores como estratexia de marketing on-line

Razón Vs Emoción nas decisións económicas: Aroximación a través das claves explicativas da Neuroeconomía

Técnicas estatísticas aplicadas a redes sociais e análise de sentemento: o caso Volkswagen

Turismo e economía española no largo plazo: aspectos positivos e negativos.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 90