Logo da Universidade da Coruña

Grao en Economía

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
García Lorenzo, Antonio
Vicepresidente
Mariz Pérez, Rosa María
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
Aguiar Maragoto, Fernando Jerónimo
Vogal PDI
García Cebro, Juan Antonio
Vogal PDI
Iglesias Vázquez, Emma María
Vogal PDI
Mirás Araujo, Jesús
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Prol Conde, María José
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María del Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
García-Carro Peña, Beatriz
Vogal PDI
Muiño Vázquez, María Flora
Vogal PDI
Sánchez de Paz, Elena Mª Montserrat
Vogal PDI
Fernández Redondo, Marta
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Vieito Blanco, María Eugenia
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María del Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 17.340
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 3.672
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 1.338
% créditos repetidos 2014/2015 22,42
Total de créditos matriculados 2014/2015 22.350
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 378
Homes 2014/2015 203
Mulleres 2014/2015 175
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 59,13
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 84,4
Taxa de éxito (%) 2014/2015 74,2
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 62,63
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 27,66
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 93,65
Taxa de graduación (%) 2010/2011 36,76

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 88.820
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 19.170
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 13.000
% créditos repetidos 2014/2015 26,59
Total de créditos matriculados 2014/2015 121.000
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.469
Homes 2014/2015 1.174
Mulleres 2014/2015 1.295
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 49
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 84,89
Taxa de éxito (%) 2014/2015 77,43
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 65,74

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 15.320
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 2.460
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 1.098
% créditos repetidos 2013/2014 18,84
Total de créditos matriculados 2013/2014 18.880
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 319
Homes 2013/2014 175
Mulleres 2013/2014 144
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 59,19
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 89,83
Taxa de éxito (%) 2013/2014 77,18
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 69,34
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 25
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 89,51
Taxa de graduación (%) 2009/2010 42,11

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 89.240
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 19.750
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 18.630
% créditos repetidos 2013/2014 30,07
Total de créditos matriculados 2013/2014 127.600
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.662
Homes 2013/2014 1.238
Mulleres 2013/2014 1.424
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 47,94
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 83,71
Taxa de éxito (%) 2013/2014 77,6
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 64,96

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 14.090
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 2.628
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 786
% créditos repetidos 2012/2013 19,51
Total de créditos matriculados 2012/2013 17.500
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 279
Homes 2012/2013 147
Mulleres 2012/2013 132
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 62,73
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 89,75
Taxa de éxito (%) 2012/2013 81,21
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 72,88
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2009/2010 25
Taxa de eficiencia (%) 2012/2013 84,35

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 91.080
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 26.040
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 22.800
% créditos repetidos 2012/2013 34,9
Total de créditos matriculados 2012/2013 139.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 2.739
Homes 2012/2013 1.249
Mulleres 2012/2013 1.490
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 51,08
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 82,17
Taxa de éxito (%) 2012/2013 78,22
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 64,27

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
74
48
19
Historia Económica
49
44
4
Socioloxía
79
1
2
Análise das Operacións Financeiras
73
17
13
Principios de Macroeconomía
77
40
1
Estatística I
65
26
24
Dereito da Empresa
58
19
6
Economía da Empresa: Dirección e Organización
58
14
7
Matemáticas I
53
49
14
Matemáticas II
53
41
34

2º Curso

Economía Mundial
48
38
13
Microeconomía e Mercados
45
22
19
Política Económica
57
29
4
Estatística II
72
8
15
Historia Económica de España
42
34
20
Economía Española
56
15
8
Macroeconomía
57
8
9
Políticas Económicas Sectoriais
48
20
7
Métodos Estatísticos e Introdución á Econometría
55
25
7
Contabilidade
62
19
8

3º Curso

Principios de Facenda Pública
57
1
2
Econometría I
45
19
14
Teoría Microeconómica
42
29
9
Política Monetaria e Sistema Financeiro
60
4
4
Integración Económica e Economía Europea
58
2
5
Facenda Pública
69
1
2
Econometría II
45
20
13
Macreoeconomía. Crecemento e Dinámica
75
1
1
Teoría Económica Internacional
47
28
0
Economía Rexional: Economía de Galicia
61
6
2

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
46
4
0
Análise Económica das Organizacións
46
1
0
Organización Industrial Europea
48
0
1
Finanzas
47
7
1
Marketing
46
0
1
Desenvolvemento e Técnicas de Contabilidade Social
3
0
0
Finanzas Internacionais
12
0
1
Mercados e Intermediarios Financeiros
18
0
1
Contabilidade Pública
Investigación de Mercados
17
0
0
Fiscalidade das Operacións Financeiras
2
0
1
Historia Económica de Galicia
17
0
0
Simulación de Modelos Económicos
Dereito da Intermediación Financeira
17
0
0
Prácticas en Empresas
17
0
0
Traballo Fin de Grao
36
2
14

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
60
47
33
Historia Económica
82
23
10
Socioloxía
83
1
7
Análise das Operacións Financeiras
96
7
23
Principios de Macroeconomía
49
41
14
Estatística I
62
35
22
Dereito da Empresa
76
9
8
Economía da Empresa: Dirección e Organización
82
7
9
Matemáticas I
80
44
13
Matemáticas II
78
36
27

2º Curso

Economía Mundial
59
19
13
Microeconomía e Mercados
48
22
5
Política Económica
71
15
9
Estatística II
50
18
19
Historia Económica de España
50
17
11
Economía Española
66
11
9
Macroeconomía
85
9
0
Políticas Económicas Sectoriais
66
2
5
Métodos Estatísticos e Introdución á Econometría
53
15
9
Contabilidade
68
20
14

3º Curso

Principios de Facenda Pública
54
3
1
Econometría I
42
14
4
Teoría Microeconómica
42
21
0
Política Monetaria e Sistema Financeiro
43
8
1
Integración Económica e Economía Europea
51
2
4
Facenda Pública
52
6
2
Econometría II
42
16
1
Macreoeconomía. Crecemento e Dinámica
43
0
0
Teoría Económica Internacional
43
10
3
Economía Rexional: Economía de Galicia
46
0
4

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
36
2
1
Análise Económica das Organizacións
35
0
0
Organización Industrial Europea
36
0
0
Finanzas
24
12
0
Marketing
35
0
0
Desenvolvemento e Técnicas de Contabilidade Social
4
0
0
Finanzas Internacionais
13
0
0
Mercados e Intermediarios Financeiros
15
0
0
Contabilidade Pública
4
0
0
Investigación de Mercados
10
0
0
Fiscalidade das Operacións Financeiras
6
0
1
Historia Económica de Galicia
4
0
0
Dereito da Intermediación Financeira
8
0
0
Prácticas en Empresas
12
0
1
Traballo Fin de Grao
19
0
7

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

O TTIP e o seu efecto comercial

"O atraso económico de Galicia" catro décadas despois (Análise das teses demográficas)

A desigualdade en Galiza: estrutura e evolución da distribución da renda entre 1981 e 2015

A política económica de reformas estruturais: O caso das reformas laborais en España 1978-2015

A regulación financeira internacional

A relación entre esperanza de vida e desigualdade de renta : unha análise empírica

A Sostibilidade do Sistema de Pensións

A transmisión da política monetaria única nos países periféricos da zona euro

Algúns elementos do mercado de traballo en España: Unha análise a través dos multiplicadores de emprego da TIOE 2010

Análise da orixe e as tendencias do neuromarketing a través de fontes bibliográficas.

Análise de Correspondencias aplicado: Comparación entre características do desemprego.

Análise de correspondencias aplicado: estudo de variables relacionadas coa situación laboral

Análise económico- financieiro da industria automovilística europea

Análisis do modelo de desenvolvemento de Ecuador. O cambio cara o Plan Nacional del Buen Vivir

Análisis económico da posta en marcha dunha planta de reciclaxe de PET post-consumo na cidade de A Coruña

Análisis Factorial: Unha aplicación ao mercado laboral das mulleres extracomunitarias en España

Bitcoin, ¿a moeda do futuro?

Desenrolo e evolución da publicidade en España e a súa relación con as novas tecnoloxías

Determinantes do rendemento dos fondos de investimento do mercado monetario

Factores clave na evolución do sector vitivinícola en España. Análise para o periodo 1980-2014

Globalización económica e crecemento económico en América Latina: efectos da crise do 2007 no Brasil

Globalización, comercio e deslocalización productiva: Evolución do 'outsourcing' do sector manufactureiro español a partires das Taboas Input-Output 2000-2005-2010

I+D+i e crecemento económico: o multiplicador do valor añadido a través das TIOE 2010

Implicacións da pertenza a unha área monetaria: unha comparativa entre España e Reino Unido.

Influencia das TIC na xestión de negocios. Aspectos legais e económico-financieiros.

Interacción estratéxica e localización no sector bancario español

Intervención cambiaria e bancos centrais

Modelo econométrico aplicado á análise do sector forestal en España para o período 1980-2014.

O ASESORAMENTO COMO FRANQUICIA E VIABILIDADE DO MODELO DE NEGOCIO.

O Sector da construcción en España dende unha perspectiva histórica, 1985-2015

O sector lácteo en Galicia: especialización, crise e reestructuración do sector

O Voto económico en España (1978-2015)

Oligopolios mixtos e privatización: sistema de saúde español e análise comparativa

Os productos financeiros derivados

Posicionamento orgánico en buscadores como estratexia de marketing on-line

Razón Vs Emoción nas decisións económicas: Aroximación a través das claves explicativas da Neuroeconomía

Técnicas estatísticas aplicadas a redes sociais e análise de sentemento: o caso Volkswagen

Turismo e economía española no largo plazo: aspectos positivos e negativos.

A análise cluster. Unha aplicación ao estudo de índices de benestar a través dos países.

A análise estatística da desigualdade

A aplicación das Finanzas Islámicas no plano occidental.

A competencia no sector asegurador español

A influencia da aprobación do Estatuto de Autonomía na economía de Galicia

A política monetaria do BCE e a Fed durante a crise. Unha análise comparativa.

A relación entre esperanza de vida, desenvolvemento económico e medio ambiente: Evidencia empírica para grupos de países con diferentes niveis de renda

Achega o análise da toma de decisións dende un novo enfoque: A neuroeconomía.

Análise cluster aplicada: Perfís de consumo de lecer

Análise da demanda de automóbiles en España

Análise da viabilidade económico-financeira dunha residencia de estudantes promovida por unha universidade pública

Análise de correspondencias aplicado: construcción dun índice de calidade das vivendas

Análise discriminante: aplicación á busca de variables relacionadas coa capacidade de exportar

'Análise do mercado e o entorno, nunha situación de crise, dende a perspectiva do consmidor'

Análise estatística dos indicadores macroeconómicos do mercado de traballo

Análise sobre a xeración de valor a través das redes sociais: o caso das empresas

Análise socioeconómica da actividade política en España

Aproximación ó marketing sensorial

Asimetrías na Eurozona: implicacións para a transmisión da política monetaria única.

Do Marketing Clásico ao Marketing Digital

Inflación, tipos de interese e tipo de cambio euro-dólar: unha contrastación empírica do Teorema de Fisher

Marketing 2.0: o comportamento do consumidor

Marketing Territorial: Vilagarcía unha imaxe de futuro

Neuroeconomía e Neuromarketing

O Concurso de Acreedores e a Administración Concursal

O impacto da exclusión social en España

O mercado de traballo en España: o desemprego de longa duración

O mercado do luxo

O papel do sobreendebedamento e a deflación nas crises económicas sistémicas

O sector turístico en España dende unha perspectiva histórica: 1959-2013

O sector turístico en España durante la dictadura franquista (1939-1975)

O Turismo en Galicia: o caso da industria balnearia

Optimización de carteiras de renta variable, estratexia pasiva e activa

Os ingresos correntes dos gobernos locais en España.1975-2014

Paraísos fiscais

Regras de política monetaria. O caso colombiano

Revisión dinámica do modelo multiplicador-acelerador de Samuelson

Teorías de desenvolvemento local: Unha aplicación

Un exame do réxime instrumental seguido na implementación da política monetaria do Banco de Inglaterra: 2001-2014

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 90