Logo da Universidade da Coruña

Programa de simultaneidade do Grao en Bioloxía e o Grao en Química

2016/2017 · 369 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Díaz Varela, José
Vogal PDI
Manso Revilla, María Jesús
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Del Carmen
Vogal PDI
López Mahía, Purificación
Vogal PDI
Santaballa López, Juan Arturo
Vogal PDI
Fernández Sánchez, Jesús José
Vogal PDI
Santos Fidalgo, Luísa
Vogal PDI
Rodríguez Torres, Ana María
Vogal PDI
Rodríguez Longueira, Jorge
Vogal Estudante
García-Junco García, Rosa María
Vogal Estudante
Vázquez Domínguez, Martín
Vogal Estudante
Fontán Vázquez, Alicia
Vogal Estudante
Pérez Martínez, Lucía
Vogal Estudante
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Pérez Sestelo, José
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Rodríguez González, Noelia
Vogal Estudante
Gómez Toba, Martín
Vogal Estudante
Pena Blanco, Lorenzo
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Belmonte, María Esther
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Barreiro Lozano, Rodolfo
Vogal Coordinador de Título
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 44
Homes 2016/2017 18
Mulleres 2016/2017 26
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 3.066
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 2.970
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 96
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 3,13
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 69,68
Taxa de evaluación 2016/2017 97,65
Taxa de éxito 2016/2017 93,59
Taxa de rendemento 2016/2017 91,39
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2014/2015 7,14

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 824
Homes 2016/2017 336
Mulleres 2016/2017 488
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 47.420
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 37.880
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.110
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.430
% créditos repetidos 2016/2017 20,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,55
Taxa de evaluación 2016/2017 90,14
Taxa de éxito 2016/2017 77,05
Taxa de rendemento 2016/2017 69,45

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 30
Homes 2015/2016 13
Mulleres 2015/2016 17
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 2.076
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 2.070
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 69,2
Taxa de evaluación 2015/2016 99,42
Taxa de éxito 2015/2016 94,48
Taxa de rendemento 2015/2016 93,93

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 807
Homes 2015/2016 320
Mulleres 2015/2016 487
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 45.380
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 36.040
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.313
% créditos repetidos 2015/2016 20,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 56,23
Taxa de evaluación 2015/2016 90,55
Taxa de éxito 2015/2016 80,16
Taxa de rendemento 2015/2016 72,59

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 15
Homes 2014/2015 6
Mulleres 2014/2015 9
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.032
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.032
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 68,8
Taxa de evaluación 2014/2015 97,09
Taxa de éxito 2014/2015 99,4
Taxa de rendemento 2014/2015 96,51

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 736
Homes 2014/2015 273
Mulleres 2014/2015 463
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 41.750
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 32.310
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.164
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 3.284
% créditos repetidos 2014/2015 22,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 56,73
Taxa de evaluación 2014/2015 90,45
Taxa de éxito 2014/2015 78,05
Taxa de rendemento 2014/2015 70,59

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
16
0
0
Química Xeral 1
17
0
0
Química Xeral 2
16
0
0
Química Xeral 3
16
1
0
Física
16
0
0
Estatística
17
0
0
Xeografía Física
17
0
0
Citoloxía
17
0
0
Histoloxía
17
0
0
Bioquímica I
17
0
0
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
17
0
0

2º Curso

Química Analítica 1
13
1
0
Química Analítica 2
13
1
0
Química Física 1
12
3
0
Química Física 2
13
0
2
Química Orgánica 1
14
0
0
Química Orgánica 2
13
3
0
Laboratorio de Química 2
13
1
0
Organografía Microscópica
13
1
0
Bioquímica II
13
1
0
Botánica Sistemática: Criptogamia
13
0
0
Zooloxía I
12
1
0
Zooloxía II
13
1
0

3º Curso

Química Analítica Instrumental 1
7
4
0
Química Física 3
8
2
1
Experimentación en Química Física
9
2
0
Química Inorgánica 1
7
3
1
Química Inorgánica 2
8
2
0
Enxeñaría Química
9
0
1
Microbioloxía
10
1
0
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
9
2
0
Xenética
10
0
0
Fisioloxía Vexetal I
9
1
0
Fisioloxía Vexetal II
8
0
2

4º Curso

Química Analítica Instrumental 2
3
0
1
Química Inorgánica 3
4
0
0
Química Inorgánica 4
2
0
2
Ampliación de Química Orgánica
3
0
1
Experimentación en Química Orgánica
3
0
1
Técnicas en Microbioloxía
3
0
0
Xenética Molecular
4
0
0
Botánica Sistemática: Fanerogamia
3
1
0
Fisioloxía Vexetal Aplicada
3
0
0
Fisioloxía Animal I
3
0
0
Fisioloxía Animal II
4
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
14
1
0
Química Xeral 1
17
0
0
Química Xeral 2
14
1
0
Química Xeral 3
16
1
0
Física
13
1
1
Estatística
14
1
0
Xeografía Física
16
0
0
Citoloxía
15
0
0
Histoloxía
15
0
0
Bioquímica I
14
1
0
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
15
0
0

2º Curso

Química Analítica 1
10
0
0
Química Analítica 2
10
0
0
Química Física 1
8
2
0
Química Física 2
9
2
0
Química Orgánica 1
10
0
0
Química Orgánica 2
7
3
0
Laboratorio de Química 2
10
0
0
Organografía Microscópica
9
1
0
Bioquímica II
9
1
0
Botánica Sistemática: Criptogamia
10
0
0
Zooloxía I
11
0
0
Zooloxía II
10
1
0

3º Curso

Química Analítica Instrumental 1
4
1
0
Química Física 3
4
1
0
Experimentación en Química Física
4
1
0
Química Inorgánica 1
4
0
1
Química Inorgánica 2
5
0
0
Enxeñaría Química
5
0
0
Microbioloxía
4
0
0
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
4
0
0
Xenética
5
0
0
Fisioloxía Vexetal I
5
0
0
Fisioloxía Vexetal II
5
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
9
0
1
Química Xeral 1
14
0
1
Química Xeral 2
9
0
0
Química Xeral 3
14
0
0
Física
9
0
0
Estatística
9
0
0
Xeografía Física
9
0
1
Citoloxía
9
0
1
Histoloxía
9
0
0
Bioquímica I
9
0
0
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
9
0
1

2º Curso

Química Analítica 1
5
0
0
Química Analítica 2
5
0
0
Química Física 1
5
0
0
Química Física 2
4
1
0
Química Orgánica 1
5
0
0
Química Orgánica 2
5
0
0
Laboratorio de Química 2
5
0
0
Organografía Microscópica
5
0
0
Bioquímica II
5
0
0
Botánica Sistemática: Criptogamia
5
0
0
Zooloxía I
4
0
0
Zooloxía II
4
0
0

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 10