Programa de simultaneidade do Grao en Bioloxía e o Grao en Química

2019/2020 · 369 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Sarandeses da Costa, Luis Alberto
Vogal PDI
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Harriswangler Harriswangler, Charlene María
Vogal Estudante
Patiño Raña, Denis Marcelino
Vogal Estudante
Loureiro Gammariello, Noelia Manuela
Vogal Estudante
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Delgado Ferreiro, Ignacio
Vogal Estudante
Martínez Amado, Iria
Vogal Estudante
Ruibal López, María
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinador de Título
Jiménez González, Carlos
Vogal Coordinador de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 59
Homes 2018/2019 23
Mulleres 2018/2019 36
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 3.975
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 3.729
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 162
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 84
% créditos repetidos 2018/2019 6,19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 67,37
Taxa de evaluación 2018/2019 95,25
Taxa de éxito 2018/2019 94,29
Taxa de rendemento 2018/2019 89,81
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 832
Homes 2018/2019 329
Mulleres 2018/2019 503
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 46.830
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 36.740
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.175
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.915
% créditos repetidos 2018/2019 21,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,28
Taxa de evaluación 2018/2019 90,58
Taxa de éxito 2018/2019 79,78
Taxa de rendemento 2018/2019 72,27

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 52
Homes 2017/2018 19
Mulleres 2017/2018 33
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 3.600
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 3.426
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 150
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 24
% créditos repetidos 2017/2018 4,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 69,23
Taxa de evaluación 2017/2018 96,5
Taxa de éxito 2017/2018 93,61
Taxa de rendemento 2017/2018 90,33
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 825
Homes 2017/2018 352
Mulleres 2017/2018 473
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 36.740
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.204
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.810
% créditos repetidos 2017/2018 23,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,88
Taxa de evaluación 2017/2018 89,51
Taxa de éxito 2017/2018 79,33
Taxa de rendemento 2017/2018 71,01

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 44
Homes 2016/2017 18
Mulleres 2016/2017 26
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 3.066
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 2.970
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 96
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 3,13
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 69,68
Taxa de evaluación 2016/2017 97,65
Taxa de éxito 2016/2017 93,59
Taxa de rendemento 2016/2017 91,39
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2014/2015 7,14

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 824
Homes 2016/2017 336
Mulleres 2016/2017 488
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 47.420
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 37.880
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.110
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.430
% créditos repetidos 2016/2017 20,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,55
Taxa de evaluación 2016/2017 90,14
Taxa de éxito 2016/2017 77,05
Taxa de rendemento 2016/2017 69,45

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
8
2
0
Química Xeral 1
10
0
0
Química Xeral 2
8
2
0
Química Xeral 3
8
2
0
Física
9
1
0
Estatística
9
0
1
Xeografía Física
10
0
0
Citoloxía
9
1
0
Histoloxía
10
0
0
Bioquímica I
9
1
0
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
10
0
0

2º Curso

Química Analítica 1
7
3
0
Química Analítica 2
8
0
0
Química Física 1
8
1
0
Química Física 2
8
1
0
Química Orgánica 1
8
0
0
Química Orgánica 2
8
1
0
Laboratorio de Química 2
8
0
0
Organografía Microscópica
7
0
1
Bioquímica II
8
0
0
Botánica Sistemática: Criptogamia
7
1
0
Zooloxía I
8
1
0
Zooloxía II
7
0
1

3º Curso

Química Analítica Instrumental 1
15
1
0
Química Física 3
16
4
1
Experimentación en Química Física
16
0
1
Química Inorgánica 1
17
0
0
Química Inorgánica 2
15
1
0
Enxeñaría Química
14
1
0
Microbioloxía
15
0
0
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
16
0
0
Xenética
17
0
0
Fisioloxía Vexetal I
17
0
0
Fisioloxía Vexetal II
17
0
1

4º Curso

Química Analítica Instrumental 2
9
3
4
Química Inorgánica 3
12
3
0
Química Inorgánica 4
16
0
0
Ampliación de Química Orgánica
15
0
2
Experimentación en Química Orgánica
16
0
0
Técnicas en Microbioloxía
13
0
0
Xenética Molecular
11
1
2
Botánica Sistemática: Fanerogamia
13
0
3
Fisioloxía Vexetal Aplicada
11
1
0
Fisioloxía Animal I
13
1
1
Fisioloxía Animal II
13
0
0

5º Curso

Química Analítica Avanzada e Quimiometría
8
0
1
Química Física Avanzada
6
2
0
Química Inorgánica Avanzada
8
0
0
Química Orgánica Avanzada
6
1
0
Deseño, Redacción e Xestión de Proxectos en Química
8
0
0
Bioquímica e Bioloxía Molecular
6
0
0
Xenética de Poboacións e Evolución
7
0
0
Biodiversidade Animal e Medio Ambiente
9
0
1
Adaptacións Funcionais da Fauna ao Medio
8
0
0
Ecoloxía I: Individuos e Ecosistemas
8
0
1
Ecoloxía II: Poboacións e Comunidades
8
0
0

6º Curso

Ciencia de Materiais
2
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
3
Ecoloxía Humana
2
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
3

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
10
0
0
Química Xeral 1
10
0
0
Química Xeral 2
8
1
1
Química Xeral 3
9
1
0
Física
9
1
0
Estatística
9
1
0
Xeografía Física
9
1
0
Citoloxía
10
0
0
Histoloxía
9
0
1
Bioquímica I
9
0
1
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
9
0
1

2º Curso

Química Analítica 1
13
3
0
Química Analítica 2
16
0
0
Química Física 1
17
2
0
Química Física 2
16
2
0
Química Orgánica 1
15
1
0
Química Orgánica 2
17
2
0
Laboratorio de Química 2
16
0
0
Organografía Microscópica
16
1
0
Bioquímica II
17
0
0
Botánica Sistemática: Criptogamia
17
0
0
Zooloxía I
15
2
0
Zooloxía II
16
1
0

3º Curso

Química Analítica Instrumental 1
14
1
0
Química Física 3
10
1
3
Experimentación en Química Física
12
0
0
Química Inorgánica 1
13
1
1
Química Inorgánica 2
13
1
0
Enxeñaría Química
12
0
1
Microbioloxía
14
0
0
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
14
0
1
Xenética
11
1
0
Fisioloxía Vexetal I
12
1
0
Fisioloxía Vexetal II
12
2
0

4º Curso

Química Analítica Instrumental 2
6
2
2
Química Inorgánica 3
7
1
0
Química Inorgánica 4
7
0
1
Ampliación de Química Orgánica
5
0
4
Experimentación en Química Orgánica
6
0
1
Técnicas en Microbioloxía
10
0
0
Xenética Molecular
7
2
0
Botánica Sistemática: Fanerogamia
7
3
0
Fisioloxía Vexetal Aplicada
9
0
0
Fisioloxía Animal I
7
0
1
Fisioloxía Animal II
7
0
0

5º Curso

Química Analítica Avanzada e Quimiometría
2
0
0
Química Física Avanzada
3
0
0
Química Inorgánica Avanzada
2
0
1
Química Orgánica Avanzada
3
0
0
Deseño, Redacción e Xestión de Proxectos en Química
3
0
0
Bioquímica e Bioloxía Molecular
5
0
0
Xenética de Poboacións e Evolución
4
0
0
Biodiversidade Animal e Medio Ambiente
2
1
0
Adaptacións Funcionais da Fauna ao Medio
3
0
0
Ecoloxía I: Individuos e Ecosistemas
3
0
0
Ecoloxía II: Poboacións e Comunidades
3
1
1

6º Curso

Ciencia de Materiais
1
0
0
Ecoloxía Humana
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
16
0
0
Química Xeral 1
17
0
0
Química Xeral 2
16
0
0
Química Xeral 3
16
1
0
Física
16
0
0
Estatística
17
0
0
Xeografía Física
17
0
0
Citoloxía
17
0
0
Histoloxía
17
0
0
Bioquímica I
17
0
0
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
17
0
0

2º Curso

Química Analítica 1
13
1
0
Química Analítica 2
13
1
0
Química Física 1
12
3
0
Química Física 2
13
0
2
Química Orgánica 1
14
0
0
Química Orgánica 2
13
3
0
Laboratorio de Química 2
13
1
0
Organografía Microscópica
13
1
0
Bioquímica II
13
1
0
Botánica Sistemática: Criptogamia
13
0
0
Zooloxía I
12
1
0
Zooloxía II
13
1
0

3º Curso

Química Analítica Instrumental 1
7
4
0
Química Física 3
8
2
1
Experimentación en Química Física
9
2
0
Química Inorgánica 1
7
3
1
Química Inorgánica 2
8
2
0
Enxeñaría Química
9
0
1
Microbioloxía
10
1
0
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
9
2
0
Xenética
10
0
0
Fisioloxía Vexetal I
9
1
0
Fisioloxía Vexetal II
8
0
2

4º Curso

Química Analítica Instrumental 2
3
0
1
Química Inorgánica 3
4
0
0
Química Inorgánica 4
2
0
2
Ampliación de Química Orgánica
3
0
1
Experimentación en Química Orgánica
3
0
1
Técnicas en Microbioloxía
3
0
0
Xenética Molecular
4
0
0
Botánica Sistemática: Fanerogamia
3
1
0
Fisioloxía Vexetal Aplicada
3
0
0
Fisioloxía Animal I
3
0
0
Fisioloxía Animal II
4
0
0

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 10