Logo da Universidade da Coruña

Grao en Bioloxía

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Sarandeses da Costa, Luis Alberto
Vogal PDI
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Harriswangler Harriswangler, Charlene María
Vogal Estudante
Patiño Raña, Denis Marcelino
Vogal Estudante
Loureiro Gammariello, Noelia Manuela
Vogal Estudante
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Delgado Ferreiro, Ignacio
Vogal Estudante
Martínez Amado, Iria
Vogal Estudante
Ruibal López, María
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinador de Título
Jiménez González, Carlos
Vogal Coordinador de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Pimentel Pereira, Manuel
Secretario/a
Cid Blanco, María Ángeles
Vogal PDI
Freire Picos, María Ángeles
Vogal PDI
González Tizón, Ana María
Vogal PDI
Grandal D'Anglade, Aurora María
Vogal PDI
Servia García, María José
Vogal PDI
Díaz Varela, José
Vogal PDI
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Domínguez Pérez, Montserrat
Vogal PDI
Lamas Criado, Ibán
Vogal PDI
Rodríguez Roiloa, Sergio
Vogal PDI
Lorenzo Catoira, Lidia
Vogal Estudante
Salvado Carballo, Ramón
Vogal PAS
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 370
Homes 2017/2018 148
Mulleres 2017/2018 222
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 22.050
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.520
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.426
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.100
% créditos repetidos 2017/2018 25,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 59,59
Taxa de evaluación 2017/2018 90,26
Taxa de éxito 2017/2018 79,41
Taxa de rendemento 2017/2018 71,67
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 79,27
Taxa de graduación 2013/2014 41,41
Taxa de abandono 2015/2016 15,24

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 825
Homes 2017/2018 352
Mulleres 2017/2018 473
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 36.740
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.204
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.810
% créditos repetidos 2017/2018 23,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,88
Taxa de evaluación 2017/2018 89,51
Taxa de éxito 2017/2018 79,33
Taxa de rendemento 2017/2018 71,01

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 372
Homes 2016/2017 143
Mulleres 2016/2017 229
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 21.860
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 16.610
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.390
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.860
% créditos repetidos 2016/2017 24,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 58,77
Taxa de evaluación 2016/2017 90,04
Taxa de éxito 2016/2017 77,75
Taxa de rendemento 2016/2017 70,01
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 82,78
Taxa de graduación 2012/2013 36,79
Taxa de abandono 2014/2015 9,88

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 824
Homes 2016/2017 336
Mulleres 2016/2017 488
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 47.420
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 37.880
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.110
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.430
% créditos repetidos 2016/2017 20,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,55
Taxa de evaluación 2016/2017 90,14
Taxa de éxito 2016/2017 77,05
Taxa de rendemento 2016/2017 69,45

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 393
Homes 2015/2016 142
Mulleres 2015/2016 251
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 23.020
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 17.840
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 3.156
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.016
% créditos repetidos 2015/2016 22,47
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 58,56
Taxa de evaluación 2015/2016 91,5
Taxa de éxito 2015/2016 78,06
Taxa de rendemento 2015/2016 71,43
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 81,82
Taxa de graduación 2011/2012 48,54
Taxa de abandono 2013/2014 5,05

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 807
Homes 2015/2016 320
Mulleres 2015/2016 487
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 45.380
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 36.040
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.313
% créditos repetidos 2015/2016 20,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 56,23
Taxa de evaluación 2015/2016 90,55
Taxa de éxito 2015/2016 80,16
Taxa de rendemento 2015/2016 72,59

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Química
35
63
8
Física
68
17
15
Matemáticas
66
22
22
Xeoloxía
58
1
4
Estatística
56
35
20
Xeografía Física
60
9
6
Citoloxía
52
27
10
Histoloxía
64
14
8
Bioquímica I
69
30
10
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
66
22
7

2º Curso

Organografía Microscópica
55
33
6
Bioquímica II
79
31
2
Microbioloxía
72
13
5
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
73
32
10
Xenética
72
20
4
Botánica Sistemática: Criptogamia
65
22
0
Fisioloxía Vexetal I
64
19
15
Fisioloxía Vexetal II
60
27
18
Zooloxía I
79
40
15
Zooloxía II
82
38
7

4º Curso

Bioloxía do Desenvolvemento
16
0
5
Fundamentos Bioquímicos de Biotecnoloxía
27
0
1
Microbioloxía e Biotecnoloxía Ambiental
46
0
1
Citoxenética
21
0
2
Xeografía Botánica: Xeobotánica
9
1
0
Resposta das Plantas en Condicións Adversas
21
0
1
Biodiversidade Animal e Medio Ambiente
79
7
4
Sustentabilidade e Conservación da Fauna
34
1
1
Adaptacións Funcionais da Fauna ao Medio
68
4
9
Etoloxía
39
1
7
Ecoloxía Humana
75
3
0
Ecotoxicoloxía
41
3
3
Paleobioloxía
35
0
1
Análise de Datos en Bioloxía
27
0
0
Edafoloxía
19
0
1
Traballo Fin de Grao
54
0
28
Prácticas externas I
41
0
2
Prácticas externas II
41
0
4

3º Curso

Bioquímica e Bioloxía Molecular
77
29
4
Técnicas en Microbioloxía
63
8
2
Xenética Molecular
64
8
8
Xenética de Poboacións e Evolución
69
6
3
Botánica Sistemática: Fanerogamia
58
14
4
Fisioloxía Vexetal Aplicada
73
6
4
Fisioloxía Animal I
54
6
20
Fisioloxía Animal II
60
11
7
Ecoloxía I: Individuos e Ecosistemas
64
22
9
Ecoloxía II: Poboacións e Comunidades
64
38
35

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Química
42
46
7
Física
63
31
16
Matemáticas
58
40
21
Xeoloxía
74
1
1
Estatística
68
45
11
Xeografía Física
73
10
4
Citoloxía
73
32
9
Histoloxía
59
20
3
Bioquímica I
75
37
15
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
55
31
9

2º Curso

Organografía Microscópica
58
18
2
Bioquímica II
62
22
18
Microbioloxía
74
9
11
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
60
25
13
Xenética
71
24
5
Botánica Sistemática: Criptogamia
63
19
4
Fisioloxía Vexetal I
86
22
16
Fisioloxía Vexetal II
78
21
24
Zooloxía I
51
46
22
Zooloxía II
59
42
20

4º Curso

Bioloxía do Desenvolvemento
13
5
0
Fundamentos Bioquímicos de Biotecnoloxía
21
1
0
Microbioloxía e Biotecnoloxía Ambiental
35
1
2
Citoxenética
25
0
0
Xeografía Botánica: Xeobotánica
4
0
0
Resposta das Plantas en Condicións Adversas
16
0
0
Biodiversidade Animal e Medio Ambiente
58
6
8
Sustentabilidade e Conservación da Fauna
13
2
1
Adaptacións Funcionais da Fauna ao Medio
65
4
3
Etoloxía
38
1
1
Ecoloxía Humana
64
0
1
Ecotoxicoloxía
24
3
1
Paleobioloxía
23
2
5
Análise de Datos en Bioloxía
37
0
1
Edafoloxía
10
0
0
Traballo Fin de Grao
59
0
19
Prácticas externas I
45
0
1
Prácticas externas II
40
0
0

3º Curso

Bioquímica e Bioloxía Molecular
68
34
4
Técnicas en Microbioloxía
78
7
1
Xenética Molecular
62
10
6
Xenética de Poboacións e Evolución
77
11
4
Botánica Sistemática: Fanerogamia
74
15
1
Fisioloxía Vexetal Aplicada
63
3
6
Fisioloxía Animal I
66
8
17
Fisioloxía Animal II
57
20
6
Ecoloxía I: Individuos e Ecosistemas
87
12
13
Ecoloxía II: Poboacións e Comunidades
27
40
31

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Química
75
32
7
Física
64
34
28
Matemáticas
60
50
16
Xeoloxía
80
9
3
Estatística
76
45
22
Xeografía Física
86
14
11
Citoloxía
76
49
7
Histoloxía
93
17
2
Bioquímica I
53
47
21
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
82
21
7

2º Curso

Organografía Microscópica
77
7
1
Bioquímica II
60
33
3
Microbioloxía
61
24
6
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
75
32
6
Xenética
69
23
11
Botánica Sistemática: Criptogamia
70
15
2
Fisioloxía Vexetal I
60
42
16
Fisioloxía Vexetal II
67
34
16
Zooloxía I
71
41
22
Zooloxía II
76
45
16

4º Curso

Bioloxía do Desenvolvemento
23
2
0
Fundamentos Bioquímicos de Biotecnoloxía
17
1
0
Microbioloxía e Biotecnoloxía Ambiental
44
1
1
Citoxenética
25
0
0
Xeografía Botánica: Xeobotánica
7
0
0
Resposta das Plantas en Condicións Adversas
13
0
0
Biodiversidade Animal e Medio Ambiente
66
9
9
Sustentabilidade e Conservación da Fauna
24
0
2
Adaptacións Funcionais da Fauna ao Medio
60
8
4
Etoloxía
47
2
2
Ecoloxía Humana
72
0
1
Ecotoxicoloxía
38
3
1
Paleobioloxía
39
0
2
Análise de Datos en Bioloxía
24
0
1
Edafoloxía
21
0
0
Traballo Fin de Grao
63
0
8
Prácticas externas I
46
0
0
Prácticas externas II
39
0
1

3º Curso

Bioquímica e Bioloxía Molecular
58
32
3
Técnicas en Microbioloxía
62
9
4
Xenética Molecular
70
17
1
Xenética de Poboacións e Evolución
72
7
6
Botánica Sistemática: Fanerogamia
62
10
7
Fisioloxía Vexetal Aplicada
68
3
2
Fisioloxía Animal I
60
12
10
Fisioloxía Animal II
61
4
3
Ecoloxía I: Individuos e Ecosistemas
68
24
19
Ecoloxía II: Poboacións e Comunidades
60
12
16

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

 Análise xenética de Donax trunculus mediante marcadores mitocondriais

 Perspectivas actuais en Astrobioloxía: unha revisión acerca da deteción e caracterización de bioseñais exoplanetarias. O papel de Marte

ADN antigo en sedimentos lacustres: usos e limitacións. Revisión bibliográfica

Alimentación da curuxa común (Tyto alba) en diferentes localidades de Galicia.

Análise da calidade microbiolóxica dos alimentos procedentes de cadeas de comida rápida

Análise da dieta de pequenos mamíferos: un traballo experimental con Micromys minutus

Análise da variación xenómica e a evolución do grupo Fb de retrovirus endóxenos humanos

Análise de datos climatolóxicos na área de A Coruña

Análise filoxeográfica do género Lynx na Península Ibérica

Análisis florístico de prados húmidos de alto valor natural sometidos a intensificación agraria

Aplicacións da bioloxía molecular na práctica forense (Traballo bibliográfico)

Avaliación das propiedades funxicidas dun composto derivado da piridina fronte a fungos patóxenos

Avaliación de parámetros nutracéuticos en variedades tradicionais de pemento da rexión Andina

Avaliación in situ da interacción dos antibióticos aminoglucósidos con ciprofloxacino e meropenem

Bioloxía, ecoloxía e impacto dunha especie exótica invasora en Galicia

Caracterización da materia orgánica de solos e sedimentos sometidos a chuvia simulada por espectroscopía infravermella

Cordinación da ruta de sinalización de TOR e Greatwall-ENSA na diferenciación de S. pombe.

Cuantificación do ADN mitocondrial no líquido de diálise de pacientes sometidos a diálise peritoneal

Desenvolvemento de cultivos celulares nunha especie de Anfibio

Desenvolvemento de métodos para a extracción de carpóforos de basidiomicetes

Detección molecular de axentes causantes de enfermedades transmitidos por garrapatas en ganderías de España e/ou Eslovaquia.

Determinación sexual de aves mediante métodos moleculares.

Diverxencia de atributos funcionais en plantas dunares: un estudo experimental no sistema dunar costero de Villarube (A Coruña)

Divulgación científica en mass media

Efecto de manvert silikon na protección do tomate frente ó aluminio

Efectos da integración clonal nas invasións de sistemas costeiros por Carpobrotus edulis: un traballo de campo

Efectos da invasora Oxalis pes-caprae nas interaccións planta-insecto: evaluación de costes e beneficios para a nativa Sinapis arvensis

Estudio dos mecanismos de resistencia bacteriana a antibióticos.

Estudo da capacidade antioxidante do medio extracelular de suspensions elicitadas cun extracto de follas de Moringa oleifera.

Estudo da capacidade antioxidante en células de pemento elicitadas cun extracto de follas de Moringa oleifera

Estudo da expansión da especie invasora Cortaderia selloana mediante o uso de ferramentas web de acceso aberto e SIX (Sistemas de Información Xeográfica).

Estudo da expresión xénica en Mytilus Galloprovincialis tras a exposición a prorocentrum lima empregando PCR cuantitativa en tempo real

Estudo de variantes nos xenes ANK2 e AKAP9 e a súa asociación coa fibrilación ventricular no infarto agudo de miocardio

Estudo proteómico de biopsias de cancro de colon mediante array de proteínas.

Hydropriming de sementes como estratexia para superar o estrés abiótico na fase de xerminación e estabelecemento de vástagos.

Illamento e caracterización de clons con actividade hidrolasa a partires dunha metaxenoteca de augas termais

Influenza dos microorganismos na elaboración dos queixos galegos

O lastre xenético procedente do Neandertal nas poboacións do home moderno

O papel da activación de ampk sobre a disfunción mitocondrial no envellecemento do cartílago articular e na artrose

O papel dos ecosistemas noveis: comparación da estructura da comunidade de aves paseriformes de dous bosques nativos fronte á dun conxunto de especies exóticas

Patrón de distribución de algas intermareais comúns en Galicia: ¿influencia do cambio climático?

Pegadas de selección sobre o xene da supresina, recrutado dun retrovirus endóxeno e implicado na inhibición da fusión celular nos mamíferos.

Péptidos miméticos dirixidos á Conexina43 para tratamento de dexeneración tisular e cancro.

Proba de resistencia a simvastatina en células sanas de próstata

Proba de resistencia a simvastatina en células tumorales de próstata

Revisión bibliográfica: Alternativas médicas ao sangue natural.

Revisión bibliográfica: O microbioma humano

Ritmos circadianos/estacionais de fauna vertebrada acuática e terrestre a partir do fotrampeo

Ritmos circadianos/estacionales do cangrexo americano e selección de tamaño de cangrexo por parte da lontra no encoro de cecebre.

Sensibilidade bacteriana aos antibióticos comerciais Amoxicilina e Ciprofloxacino

Telómeros e cancro de mama

Toxicidade de un microcontaminante acuático sobre microalgas

Toxicidade exercida por Bisfenol A a diferentes temperaturas sobre a microalga mariña Tetraselmis suecica

Traballo bibliográfico: A construción de estoxos en tricópteros (Insecta: Trichoptera).

 Análise das comunidades de humidais artificiais sobre solos mineiros restaurados. Efecto das propiedades do medio na diversidade

 Análise xenética da coquina Donax trunculus mediante marcadores microsatélite

 Estudo topográfico das poboacións neuronais do telencéfalo do muxo

 Revisión bibliográfica. Xeración e almacenamento de electricidade mediante sistemas biolóxicos: células de combustible microbiano

Alumeado público e invertebrados terrestres: efectos da contaminación luminosa sobre a composición das comunidades

Análise bibliométrica dos estudos de comportamento en macroinvertebrados acuáticos de auga doce

Análise dos efectos teraroxénicos do ácido valproico no desenvolvemento do tubo neural do peixe cebra e dos efectos protectores da vitamina C

Análise microbiolóxico de augas naturais

Avaliación da calidade do Rego do Lagar no marco da Directiva 2000/60/CE: determinación do Estado Ecolóxico mediante o emprego de macroinvertebrados bentónicos 

Avaliación das propiedades funxicidas do ácido salicílico fronte a fungos patóxenos

Calidade microbiolóxica da auga do río Mero

Características espectrais da superficie do solo

Caracterización de mutacións de resistencia asociadas a inhibidores de NS5A en pacientes con infección crónica polo virus da hepatite C.

Comparación da dieta da londra en dous encoros con distintos gremios de grandes piscívoros

Cría para peor: A raza de cans PUG como caso paradigmático do conflito entre benestar animal e resposta á selección aplicada polos criadores

Descontaminación de azul de metileno en auga por biomasa de microalgas

Descrpción do sistema CRISPR-Cas e deseño de sgRNAs (single guide RNAs) para edición de ADN xenómico en lévedos

Diferenzas xenéticas ou epixenéticas entre poboacións de Silene latifolia sometidas a condicións litorais e continentais?

Dinámica do microzooplancton nun alfloramentos costeiro

Efecto de fitofortificantes e outros productos sobre o crecemento e metabolismo de cultivos hortícolas

Efecto de manvert silikon na protección do tomate frente ó aluminio

Elaboración do proxecto: estrutura poboacional do Gobio lozanoi (Doadrio & Madeira, 2004) no baixo Miño mediante análise de microsatélites e DNA mitocondriais.

Elaboración dun proxecto divulgativo científico

Enfermidades autoinmunes inducidas por virus

Ensaio de elicitación de suspensions celulares empregando como elicitor un extracto de raíz de Moringa oleifera

Ensaio de elicitación de suspensions celulares utilizando como elicitor un extracto de follas de Moringa oleifera

Estudio estructural e ultraestructural do Toro lonxitudinal do peixe zebra (Danio rerio)

Estudo comparativo da actividade antioxidante en fresas de cultivos de orixe tradicional versus ecolóxico

Estudo comparativo da micro-anatomía externa de tres especies do xénero Terebellides (Annelida; Trichobranchidae) utilizando microscopía electrónica de varrido.

Estudo da biodiversidade dos arrecifes de coral da área protexida de Boca Chica (República Dominicana): implicacións para a súa conservación.

Estudo da Bioloxía reproductiva de Dactylorhiza cantabrica (Orchidaceae), endemismo das montañas galegas

Estudo da contaminación microbiolóxica nun gradiente do rio Mero

Estudo da dieta da avispa asiática (Vespa velutina) mediante isótopos estables

Estudo da toxicidade dun composto de rutenio con anéis quelato de 4 membros no desenvolvemento temperá do peixe cebra (Danio rerio)

Estudo da toxicidade dun composto de rutenio con anéis quelato de 6 membros no desenvolvemento temperá do peixe cebra (Danio rerio)

Estudo das propiedades elásticas do cabelo

Estudo experimental das conexions dos núcleos pretectais do peixe zebra (Danio rerio)

Estudo in vitro do efecto do RSV na expresión da enzima antioxidante superóxido dismutasa-2 en sinoviocitos de rata en cultivo

Estudo sobre a capacidade antioxidante de extractos de folla de Moringa oleifera de diferente orixen xeográfico

Fenoloxía e uso do espazo das aves migratorias na ria do Burgo (A Coruña) durante o paso otoñal

Hibridación de plantas en poboacións finícolas. Estudo comparado en Galicia e Illas Británicas

Identificación de xenes supresores de mutacións na fosfatasa Ssu72

Importancia da habilidade competitiva nas invasións vexetais: un experimento con dúas especies exóticas de Carpobrotus

Importancia da plasticidade fenotípica nas invasións vexetais: un experimento con dúas especies exóticas de Carpobrotus

Inventario das bolboretas nocturnas (Lepidoptera, Heterocera) dunha localidade de Oleiros (As Pedreiras, Líans), A Coruña

Microorganismos termorresistentes na produción de cervexa. Estudo inicial.

Moringa oleifera (Traballo bibliográfico)

Neuroxénese no mesencéfalo do peixe cebra

Os isótopos estables de Carbono e Nitróxeno como biomarcadores para a trazabilidade alimentaria

Poboacións bacterianas en covas graníticas de Galicia e meteorización das rochas

Preparación dun sistema monohibrido para estudio de promotores baseado nun promotor basal dun marcador auxotrófico.

Propiedades de extractos de algas para o control de Botrytis cinerea en pemento

Proxecto de investigación en covas graníticas das Illas Atlánticas

Regulación da resistencia de pemento fronte a Botrytis cinerea por bencilaminopurina e ácido abscísico

Revisión bibliográfica: Catálogo das Familias Terebellidae Johnston, 1846 e Eunicidae Berthold, 1827 (Annelida; Polychaeta) da península ibérica.

Toxicidade dun produto de hixiene persoal (triclosan) sobre a microalga mariña Tetraselmis suecica: efecto dun incremento da temperatura

Toxicidade exercida polo antibiótico oxitetraciclina, un microcontaminante emerxente, sobre a microalga doceacuícola Haematococcus pluvialis Flotow

Virus e cancro

Xenética de poboacións do lepidóptero Graellsia isabellae

A lapa (Patella spp) como organismo indicador de calidade ambiental

A toxicoloxia forense e o analise do primeiro nivel

Abundancia das aves de Elviña

Análise cromosómica de lapas do X. Patella

Análise de secuencias xénicas na centola Maja brachydactyla

Análise filoxenético das especies do xénero Panthera

Análise preliminar do metabolismo mitocondrial da patoloxía artrósica in vitro, usando cíbridos transmitocondriais portadores do haplogrupo de ADNmt T.

Analise xenética de Donax vittatus mediante marcadores moleculares

Análisis das interaccións físicas de HMGB1 polo sistema do doble híbrido

Análisis das interacións físicas de HMGB2 polo sistema do doble híbrido

Análisis microbiolóxico das augas de praias da costa da Coruña

Anomalías en la pigmentación en peces planos de interese comercial

Avaliación da capacidade antimicrobiana de dous produtos naturais, o allo e o mel

Causas do cambio estacional na dieta da nutria europea nun sistema pechado para as presas

Comparación de diferentes métodos de depleción das proteínas máis abundates no soro humano para análise proteómico

Crecemento clonal en poboacións de Zostera marina

Deseño dun programa de enriquecemento ambiental para pulpos (Octopus vulgaris) no Aquarium Finisterrae (A Coruña, España)

Deseño experimental para a obtención de suspensións celulares de Capsicum annuum L. var. annuum

Diatomeas do deserto de Atacama, norte de Chile, e o seu uso como indicadores paleoambientais nos últimos 160 ka

Distribución das especies de gasterópodos no horizonte de fucaceas de costa protexida na ría de Ferrol.

Efecto da adición de enmendas na mobilización de Cu nun solo de viñedo (D.O. Ribeiro)

Efecto da integración clonal no proceso invasor de Carpobrotus edulis

Efecto de dous fertilizantes agrícolas comerciais sobre as microalgas Tetraselmis suecica (Kylin) Butcher e Chlorella vulgaris Beijerinck

Efecto de manvert silikon na protección do tomate frente ó alumnio

Efecto de manvert sulphos sobre o crecemento da leituga

Efecto do antibiótico oxitetraciclina, un microcontaminante acuático emerxente, sobre a microalga doceacuícola Chlamydomonas reinhardtii Dangeard

Efecto do ibuprofeno, un antiinflamatorio non esteroideo, sobre a microalga doceacuícola Chlamydomonas reinhardtii Dangeard

Elaboración da memoria científico-técnica dun proxecto de investigación en Bioquímica, Bioloxía Molecular ou Biotecnoloxía.

Elaboración do proxecto: analise do efecto de patacas transxénicas en Galiza

Elaboración do proxecto: Efecto dos factores abióticos no polvo (Octopus vulgaris, Cuvier 1797)

Empregando lévedos para o estudo da enfermidade do Alzheimer

Enerxía: vén e vai...... ¿como?€

Estudando as invasións biolóxicas: un traballo experimental con Carpobrotus edulis

Estudando as invasións biolóxicas: un traballo experimental con Carpobrotus edulis

Estudando as invasións biolóxicas: un traballo experimental con Carpobrotus edulis

Estudo comparativo entre froitos de frambuesa procedentes de cultivo tradicional versus ecolóxico sobre a presenza de compostos fenólicos e a súa capacidade antioxidante

Estudo da anatomía interna do xénero Laubieripsis Petersen, 2000 (Polychaeta; Fauveliopsidae) mediante o emprego do micro-CT.

Estudo dos efectos tóxicos do chumbo sobre a microalga mariña "Tetraselmis suecica"

Estudo métrico comparado do Oso das Cavernas (Ursus spelaeus ROSENMÜLLER) de Cova da Ceza (Folgoso do Courel, Lugo)

Estudo preliminar sobre a problemática da invasión da avespa asiática (Vespa velutina Lepeletier, 1836) en Galicia (España)

Evolución histórica das uceiras húmidas en Galicia empregando Sistemas de Información Xeográfica (SIX)

Éxito reproductivo dunha planta exótica invasora no Golfo Ártabro

Factores que determinan a dieta de Lutra lutra ao longo dun ciclo anual nun encoro do Noroeste da Península Ibérica

Inventario da fauna de micromamíferos do Parque Natural das Fragas do Eume

Inventario e distribución da herpetofauna en zonas ameazadas pola expansión urbana da cidade da Coruña

Mitigación da repelencia ó auga en solos queimados empregando polímeros orgánicos

NGS na diagnose da diabetes MODY

Novas aportacións ao estudo da diversidade do xénero Terebellides (Annelida; Polychaeta) da rexión Indo-Pacífica

O concepto de estereotipia: análise dun comportamento de deglución en foca común (Phoca vitulina)

Procura de enzimas de interese (glicosidasas) nunha metaxenoteca de augas termais

Procura de enzimas lipolíticas termoestables nunha metaxenoteca de augas termais

Propiedades da bencilaminopurina para o control de Botrytis cinerea en feixón: actividade funxicida e indución de resistencia

Regulación da resistencia a Phytophthora capsici por citocininas en feixón

Relación entre a diversidade do bacterioplancton e a entrada de nutrintes na columna de auga, nas augas superficiais da costa da Coruña

Relación entre o ritmo metabólico e a esperanza de vida en mamíferos e aves

Reproducción en Lithophyllum hibernicum (Corallinales, Rhodophyta): estudo dos conceptáculos asexuais.

Revisión bibliográfica: Síndrome de Behçet

Selección de sustratos nas aves de Elviña

Sexado molecular no corvo pequeno (Corvus corone)

Stphylococcus epidermidis resistenta a Linezolid no Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. Estudo de mecanismos de resistencia e impacto clínico

Uso das plantas carnívoras na docencia de disciplinas científicas

Utilización do estudo de isótopos estables de carbono e nitrógeno en feces de mamíferos en condicións controladas para a determinación de dieta en animais silvestres

Variación da microbiota oral por factores ambientais

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 70