Grao en Química

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Sarandeses da Costa, Luis Alberto
Vogal PDI
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Harriswangler Harriswangler, Charlene María
Vogal Estudante
Patiño Raña, Denis Marcelino
Vogal Estudante
Loureiro Gammariello, Noelia Manuela
Vogal Estudante
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Delgado Ferreiro, Ignacio
Vogal Estudante
Martínez Amado, Iria
Vogal Estudante
Ruibal López, María
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinador de Título
Jiménez González, Carlos
Vogal Coordinador de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Vilariño Barreiro, María Teresa
Secretario/a
Sarandeses da Costa, Luis Alberto
Vogal PDI
García Romero, Marcos Daniel
Vogal PDI
Gonzalez Castro, Maria Jose
Vogal PDI
Barriada Pereira, José Luis
Vogal PDI
Esteban Gómez, David
Vogal PDI
García Garabal Mosquera, Sandra María
Vogal PDI
Harriswangler Harriswangler, Charlene María
Vogal Estudante
Salvado Carballo, Ramón
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 271
Homes 2018/2019 122
Mulleres 2018/2019 149
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 15.370
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 10.440
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.978
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.953
% créditos repetidos 2018/2019 32,09
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,7

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 833
Homes 2018/2019 329
Mulleres 2018/2019 504
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 46.890
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 36.800
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.175
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.915
% créditos repetidos 2018/2019 21,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,29

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 283
Homes 2017/2018 137
Mulleres 2017/2018 146
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 16.120
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 10.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.531
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.686
% créditos repetidos 2017/2018 32,37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 56,96
Taxa de evaluación 2017/2018 83,98
Taxa de éxito 2017/2018 66,77
Taxa de rendemento 2017/2018 56,07
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 78,58
Taxa de graduación 2013/2014 28,79
Taxa de abandono 2015/2016 14,06

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 825
Homes 2017/2018 352
Mulleres 2017/2018 473
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 36.740
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.204
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.810
% créditos repetidos 2017/2018 23,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,88
Taxa de evaluación 2017/2018 89,51
Taxa de éxito 2017/2018 79,33
Taxa de rendemento 2017/2018 71,01

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 288
Homes 2016/2017 134
Mulleres 2016/2017 154
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 16.490
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 12.410
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 2.544
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.539
% créditos repetidos 2016/2017 24,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,26
Taxa de evaluación 2016/2017 87,63
Taxa de éxito 2016/2017 64,37
Taxa de rendemento 2016/2017 56,41
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 85,09
Taxa de graduación 2012/2013 26,23
Taxa de abandono 2014/2015 10

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 824
Homes 2016/2017 336
Mulleres 2016/2017 488
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 47.420
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 37.880
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.110
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.430
% créditos repetidos 2016/2017 20,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,55
Taxa de evaluación 2016/2017 90,14
Taxa de éxito 2016/2017 77,05
Taxa de rendemento 2016/2017 69,45

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
40
37
8
Matemáticas 2
38
21
26
Física 1
24
41
36
Física 2
40
33
34
Bioloxía
57
15
3
Xeoloxía
43
27
7
Química Xeral 1
41
26
7
Química Xeral 2
65
21
10
Química Xeral 3
49
25
8
Laboratorio de Química 1
56
4
2

2º Curso

Química Analítica 1
41
30
4
Química Analítica 2
37
13
7
Química Física 1
18
78
6
Química Física 2
44
31
10
Química Inorgánica 1
28
34
7
Química Inorgánica 2
28
24
8
Química Orgánica 1
28
21
15
Química Orgánica 2
31
13
27
Química, Información e Sociedade
54
0
3
Laboratorio de Química 2
35
10
10

3º Curso

Química Analítica Instrumental 1
43
25
3
Química Analítica Instrumental 2
28
30
28
Química Física 3
24
31
20
Experimentación en Química Física
33
21
2
Química Inorgánica 3
41
25
6
Química Inorgánica 4
43
2
5
Ampliación de Química Orgánica
48
8
22
Experimentación en Química Orgánica
35
2
2
Enxeñaría Química
33
12
9
Bioquímica e Química Biolóxica
49
7
13

4º Curso

Química Analítica Avanzada e Quimiometría
39
14
4
Química Física Avanzada
32
11
10
Química Inorgánica Avanzada
35
7
9
Química Orgánica Avanzada
24
21
0
Ciencia de Materiais
37
14
8
Deseño, Redacción e Xestión de Proxectos en Química
34
15
6
Medio Ambiente e Calidade
9
0
0
Laboautomatización
4
0
0
Química Industrial
6
0
0
Química Médica
2
1
0
Tecnoloxía Química
Traballo Fin de Grao
33
0
17
Prácticas Externas 1
23
0
2
Prácticas Externas 2
21
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
34
38
8
Matemáticas 2
46
25
25
Física 1
32
48
18
Física 2
31
45
32
Bioloxía
64
19
4
Xeoloxía
62
25
8
Química Xeral 1
58
23
6
Química Xeral 2
25
54
4
Química Xeral 3
48
36
5
Laboratorio de Química 1
72
2
1

2º Curso

Química Analítica 1
27
32
5
Química Analítica 2
44
15
6
Química Física 1
22
67
5
Química Física 2
19
50
6
Química Inorgánica 1
44
26
5
Química Inorgánica 2
46
17
3
Química Orgánica 1
36
13
10
Química Orgánica 2
37
28
10
Química, Información e Sociedade
48
0
4
Laboratorio de Química 2
41
4
4

3º Curso

Química Analítica Instrumental 1
32
35
1
Química Analítica Instrumental 2
27
46
5
Química Física 3
31
39
13
Experimentación en Química Física
29
29
4
Química Inorgánica 3
31
29
14
Química Inorgánica 4
49
5
11
Ampliación de Química Orgánica
30
24
27
Experimentación en Química Orgánica
49
1
3
Enxeñaría Química
58
6
16
Bioquímica e Química Biolóxica
39
16
15

4º Curso

Química Analítica Avanzada e Quimiometría
35
8
2
Química Física Avanzada
33
14
8
Química Inorgánica Avanzada
34
3
4
Química Orgánica Avanzada
37
12
1
Ciencia de Materiais
25
12
3
Deseño, Redacción e Xestión de Proxectos en Química
38
12
5
Medio Ambiente e Calidade
7
0
0
Laboautomatización
7
0
0
Química Industrial
8
0
0
Química Médica
11
0
0
Tecnoloxía Química
2
0
0
Traballo Fin de Grao
27
0
15
Prácticas Externas 1
33
0
1
Prácticas Externas 2
25
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
46
13
8
Matemáticas 2
41
16
24
Física 1
38
33
12
Física 2
35
23
34
Bioloxía
48
13
8
Xeoloxía
44
20
13
Química Xeral 1
40
21
10
Química Xeral 2
40
9
17
Química Xeral 3
43
24
12
Laboratorio de Química 1
45
4
2

2º Curso

Química Analítica 1
39
21
1
Química Analítica 2
40
17
5
Química Física 1
33
47
5
Química Física 2
40
27
9
Química Inorgánica 1
41
24
12
Química Inorgánica 2
44
19
11
Química Orgánica 1
36
17
4
Química Orgánica 2
42
26
13
Química, Información e Sociedade
46
0
5
Laboratorio de Química 2
47
4
3

3º Curso

Química Analítica Instrumental 1
60
23
3
Química Analítica Instrumental 2
31
26
7
Química Física 3
28
32
7
Experimentación en Química Física
38
10
1
Química Inorgánica 3
30
13
10
Química Inorgánica 4
36
3
8
Ampliación de Química Orgánica
38
12
25
Experimentación en Química Orgánica
43
1
3
Enxeñaría Química
28
24
9
Bioquímica e Química Biolóxica
50
8
26

4º Curso

Química Analítica Avanzada e Quimiometría
27
6
2
Química Física Avanzada
28
9
9
Química Inorgánica Avanzada
25
3
2
Química Orgánica Avanzada
29
8
1
Ciencia de Materiais
29
6
1
Deseño, Redacción e Xestión de Proxectos en Química
21
7
1
Medio Ambiente e Calidade
Laboautomatización
3
0
0
Química Industrial
3
0
0
Química Médica
9
0
0
Tecnoloxía Química
1
0
0
Traballo Fin de Grao
28
0
8
Prácticas Externas 1
13
0
3
Prácticas Externas 2
14
0
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Aplicación de Compostos de Coordinación como Sondas Luminicentes por Imaxe Óptica

Autoensamblaxe de nanocontenedores mediante química covalente dinámica

Biodisponibilidade oral de hidrocarburos policiclicos aromáticos en materia particulada atmosférica

Búsqueda dunha ferramenta sinxela para a detección de eventos de nucleación de nanopartículas en aire

Caracterización analítica de plásticos en peixes

Caracterización analítica de plásticos en sedimentos de rías gallegas

Caracterización físico-química das tellas cerámicas cocidas a diferentes temperaturas

Complexos de Mo susceptibles de interaccionar co ADN con potenciais aplicacións

Composición iónica da materia particulada atmosférica

Estudo da retención do cloruro de benzalconio en columna de tipo core-shell. Aplicación a formulacións farmacéuticas.

Estudo de distintas variables para unha óptima absorción de derivados do ácido benzoico.

Estudo físico-químico de eliminación de Fe(II) mediante o emprego de biomasa procedente da alga Fucus vesiculosus

Preparación de materiais híbridos funcionalizados con ferro para o seu uso en procesos de descontaminación

Reaccións de organometálicos de indio(III) con bromodifluoroamidas.

Síntese de complexos con potencial actividade fitosanitaria

Síntese de compostos de rutenio con ligandos fosfina.

Síntese de compostos de rutenio con ligandos heteropolifuncionais.

Síntese de compostos heterocíclicos mediante reaccións de cicloisomerización catalizadas con indio(III)

Síntese de compostos organometálicos con potencial actividad antitumoral

Síntese de ferramentas péptidicas para o estudo de estrés oxidativo en mitocondria

Síntese do derivado de α-metilestireno fluorado con función fosfonato, formación do enlace C-P asistido por microndas e catalizado por sales de paladio (II).

Síntese e caracterización de ligandos macrocíclicos e os seus complexos metálicos con posible aplicación en terapia

Síntese e caraterización de compostos de vanadio(IV)

Síntese y caracterización de partículas luminiscentes de Fe:ZnSe estabilizadas con ácido mercaptoacético

Síntese, caracterización estrutural e optimización de parámetros barocalóricos e fotoluminiscentes en perovskitas híbridas DMAPbCl3-xBrx

€œEstudo dos Catións Sr(II) e Ca(II) como "€œGuía" na Síntese de Macrobiciclos Laterais Base de Schiff

Activación de enlaces C=CH2 por coordinación a centros de rutenio

Análises de control de calidade para a exportación de viños e bebidas espirituosas.

Aplicación de Compostos de Coordinación como Sensores Ópticos

Aprendizaxe e Servizo para protexer o Medio Ambiente: Plásticos e microplásticos

Bioconversión de biomasa e contaminantes en productos de interés comercial.

Caracterización analítica de plásticos en praias. Estudo do envellecimento de HDPE e LDPE

Caracterización Biogeoquímica do Mar Mediterráneo no 2018.

Caracterización da materia particulada atmosférica

Compostos organometálicos de rutenio derivados de p-cimeno

Constantes de acidez e de potenciais red-ox de compostos derivados dos carboranos meidante cálculos de estrutura electrónica

Conxugados violóxeno-péptido en química supramolecular

Desenvolvemento de dispositivos de polidimetilsiloxano para a análise de amonio en auga de chuvia.

Determinación de metales de interes para el control de calidad de gasoil y fueloil mediante icp-oes

Determinación de microplásticos en mexillón.

Efecto do ligando axial nas propiedades espectroscópicas de complexos de Yb3+ ([Xe]4f13). Racionalización usando a Teoría do Campo Cristalino

Ensaios respirométricos na caracterización de residuos orgánicos e compost

Estratexias sintéticas no marco dos organometálicos de indio e a súa aplicación á síntese de compostos de interés en ciencia de materiais.

Estudo a escala de laboratorio da eficacia de humidais construidos no tratamento avanzado de augas residuais

Estudo da interacción de especies de vanadio(V) mononucleares e polinucleares con ADN ea súa posible aplicación como axentes antitumorales.

Estudo Termodinámico e Cinético de Compostos de Coordinación de Metais de Transición

Funcionalización de ligandos coordinados a fragmentos organometálicos

Híbridos violóxeno-aminoácido: Síntese e química receptor-sustrato

Obtención e determinación de aspectos estructurais de xilooligosacáridos do Ulex.

Preparación de intermediarios clave na síntese do sideroforo piscibactin.

Preparación de nanopartículas de plata conxugadas con sideróforos e evaluación da súa aplicación na detección bacteriana

Produción de biopolímeros usando soro de leite fermentado.

Reaccións de acoplamento cruzado catalizadas por paladio de triorganoíndicos con cromonas e cumarinas.

Reaccións de acoplamento cruzado de α-bromo amidas baixo catálise de metais de transición.

Síntese de heterociclos oxixenados mediante reaccións de hidroalcoxilación catalizadas por indio(III)

Síntese e caracterización estructural de receptores moleculares metalocíclicos exo-funcionalizados.

Síntese e reactividade de compostos organometálicos de indio (III) en reaccións de acoplamento cruzado catalizadas por paladio.

Validación dun analizador automático para a determinación de dióxido de xofre e azucres en viños.

 Aminas en mostras atmosféricas

 Biodisponibilidade oral de metais en materia particulada

Activación de enlaces C=CH2 via coordinación a fragmentos metálicos

Caracterización fisicoquímica de macroemulsións cosméticas con aucubina e diagnóstico da súa influencia en parámetros da pel por métodos non invasivos

Caracterización fisicoquímica de macroemulsións cosméticas con catalpol e diagnóstico da súa influencia sobre parámetros da pel por métodos non invasibles/invasivos

Complexos de metais como axentes antitumorais

Desenvolvemento de novos compostos con potencial regulatorio nas conexinas e os seus canais

Determinacíón de constantes de acidez en medios micelares

Determinación de residuos de pesticidas en sedimentos do estuario do río Dee (United Kingdom)

Diseño de sondas moleculares: Síntese química de análogos de sideróforos para a preparación de conxugados

Emprego da técnica de RMN de sólidos para a determinación estructural de polímeros de impronta molecular

Enhebrando moléculas. Quimica supramolecular con pseudorrotaxanos

Estudio arqueométrico de pezas de excavacións arqueolóxicas

Estudo da Capacidade Coordinante dun Derivado do Ciclam cross-bridged hacia Chumbo(II)

Funcionalización de ligandos coordinados

Ligandos derivados da Estrutura Ciclam Cross-bridged con Interese no Desenvolvemento de Sondas para PET

Metalociclos de Pd(II) / Pt (II) como receptores moleculares

Metalociclos de Pt (II) como axentes de unión ao ADN

Preparación e caracterización de complexos de Bi(III) derivados de ligandos macrocíclicos

Preparación e caracterización fisicoquímica dun ligando macrocíclico e os seus complexos dos ions lantánidos

Preparación e caracterización fisicoquímica dun ligando macrocíclico para complexación de Cu(II)

Produción de biocombustibles a partir de biomasa e residuos

Reaccións de cicloisomerización de alenos catalizadas con indio(III)

Reaccións de formación de enlaces carbono-carbono catalizadas por metais de transición. Aplicacións sintéticas

Síntese e caracterización de biomateriais nanoestructurados aptos para a rexeneración de tecidos biolóxicos

Síntese e caracterización de complexos derivados do Ciclam Cross-bridged sustituido asimétricamente

Tecnoloxías híbridas de química sustentable e química supramolecular para a reducción/eliminación de microcontaminantes orgánicos persistentes de mostras medioambientais.

Valorización de residuos agroindustriais para a obtención de ácidos grasos volátiles

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 50