Logo da Universidade da Coruña

Grao en Química

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Díaz Varela, José
Vogal PDI
Manso Revilla, María Jesús
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Del Carmen
Vogal PDI
López Mahía, Purificación
Vogal PDI
Santaballa López, Juan Arturo
Vogal PDI
Fernández Sánchez, Jesús José
Vogal PDI
Santos Fidalgo, Luísa
Vogal PDI
Rodríguez Torres, Ana María
Vogal PDI
Rodríguez Longueira, Jorge
Vogal Estudante
García-Junco García, Rosa María
Vogal Estudante
Vázquez Domínguez, Martín
Vogal Estudante
Fontán Vázquez, Alicia
Vogal Estudante
Pérez Martínez, Lucía
Vogal Estudante
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Pérez Sestelo, José
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Rodríguez González, Noelia
Vogal Estudante
Gómez Toba, Martín
Vogal Estudante
Pena Blanco, Lorenzo
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Belmonte, María Esther
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Barreiro Lozano, Rodolfo
Vogal Coordinador de Título
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Carlosena Zubieta, Alatzne
Vogal PDI
Fernández López, Alberto
Vogal PDI
Martínez Cebeira, Montserrat
Vogal PDI
Rodríguez Barro, Pilar
Vogal PDI
Veiga Barbazán, Maria del Carmen
Vogal PDI
Gómez Toba, Martín
Vogal Estudante
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 10.310
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 2.760
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.278
% créditos repetidos 2015/2016 28,14
Total de créditos matriculados 2015/2016 14.350
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 259
Homes 2015/2016 118
Mulleres 2015/2016 141
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 55,41
Taxa de avaliación (%) 2015/2016 85,49
Taxa de éxito (%) 2015/2016 72,25
Taxa de rendemento (%) 2015/2016 61,76
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 42,19
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 92,66
Taxa de graduación (%) 2011/2012 24,66

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 38.280
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6.052
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.012
% créditos repetidos 2015/2016 20,82
Total de créditos matriculados 2015/2016 48.340
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 892
Homes 2015/2016 357
Mulleres 2015/2016 535
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,19
Taxa de avaliación (%) 2015/2016 90,53
Taxa de éxito (%) 2015/2016 80,86
Taxa de rendemento (%) 2015/2016 73,2

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 10.110
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 2.387
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 1.266
% créditos repetidos 2014/2015 26,55
Total de créditos matriculados 2014/2015 13.760
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 246
Homes 2014/2015 104
Mulleres 2014/2015 142
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 55,93
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 89,16
Taxa de éxito (%) 2014/2015 70,56
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 62,91
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 35,62
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 89,41
Taxa de graduación (%) 2010/2011 25,71

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 33.540
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.361
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 4.145
% créditos repetidos 2014/2015 23,85
Total de créditos matriculados 2014/2015 44.040
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 807
Homes 2014/2015 303
Mulleres 2014/2015 504
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 54,58
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 89,64
Taxa de éxito (%) 2014/2015 78,49
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 70,35

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 9.516
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 2.388
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 1.032
% créditos repetidos 2013/2014 26,44
Total de créditos matriculados 2013/2014 12.940
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 228
Homes 2013/2014 101
Mulleres 2013/2014 127
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 56,74
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 88,51
Taxa de éxito (%) 2013/2014 68,3
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 60,45
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 35,71
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 81,71
Taxa de graduación (%) 2009/2010 28,26

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 31.250
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.548
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.564
% créditos repetidos 2013/2014 26,23
Total de créditos matriculados 2013/2014 42.360
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 787
Homes 2013/2014 302
Mulleres 2013/2014 485
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,83
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 87,67
Taxa de éxito (%) 2013/2014 76,1
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 66,72

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
54
12
8
Matemáticas 2
46
23
12
Física 1
48
30
10
Física 2
37
32
21
Bioloxía
40
16
9
Xeoloxía
57
16
12
Química Xeral 1
51
22
4
Química Xeral 2
48
11
13
Química Xeral 3
33
26
11
Laboratorio de Química 1
49
1
2

2º Curso

Química Analítica 1
40
25
2
Química Analítica 2
39
18
4
Química Física 1
33
44
7
Química Física 2
38
28
6
Química Inorgánica 1
31
34
3
Química Inorgánica 2
48
25
10
Química Orgánica 1
39
12
3
Química Orgánica 2
39
23
14
Química, Información e Sociedade
44
3
3
Laboratorio de Química 2
47
8
5

3º Curso

Química Analítica Instrumental 1
14
45
1
Química Analítica Instrumental 2
29
24
2
Química Física 3
27
23
6
Experimentación en Química Física
25
8
1
Química Inorgánica 3
29
15
1
Química Inorgánica 4
34
1
4
Ampliación de Química Orgánica
24
10
20
Experimentación en Química Orgánica
38
0
2
Enxeñaría Química
32
18
6
Bioquímica e Química Biolóxica
27
17
13

4º Curso

Química Analítica Avanzada e Quimiometría
26
7
5
Química Física Avanzada
28
9
9
Química Inorgánica Avanzada
30
0
0
Química Orgánica Avanzada
27
10
0
Ciencia de Materiais
34
6
1
Deseño, Redacción e Xestión de Proxectos en Química
42
0
1
Medio Ambiente e Calidade
2
0
0
Laboautomatización
13
0
0
Química Industrial
3
0
0
Química Médica
16
0
0
Tecnoloxía Química
2
0
0
Traballo Fin de Grao
28
0
4
Prácticas externas 1
13
0
5
Prácticas externas 2
8
0
5

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
51
28
3
Matemáticas 2
43
21
21
Física 1
52
51
5
Física 2
53
45
13
Bioloxía
58
15
5
Xeoloxía
37
37
14
Química Xeral 1
40
38
6
Química Xeral 2
52
29
9
Química Xeral 3
46
19
14
Laboratorio de Química 1
59
3
4

2º Curso

Química Analítica 1
43
32
2
Química Analítica 2
34
17
7
Química Física 1
32
27
11
Química Física 2
43
16
13
Química Inorgánica 1
33
18
14
Química Inorgánica 2
25
35
12
Química Orgánica 1
48
19
2
Química Orgánica 2
41
33
10
Química, Información e Sociedade
38
3
0
Laboratorio de Química 2
40
10
4

3º Curso

Química Analítica Instrumental 1
32
20
1
Química Analítica Instrumental 2
25
17
4
Química Física 3
28
11
3
Experimentación en Química Física
36
2
0
Química Inorgánica 3
31
12
1
Química Inorgánica 4
31
1
12
Ampliación de Química Orgánica
34
4
15
Experimentación en Química Orgánica
33
0
2
Enxeñaría Química
38
15
8
Bioquímica e Química Biolóxica
28
10
16

4º Curso

Química Analítica Avanzada e Quimiometría
15
3
1
Química Física Avanzada
7
4
4
Química Inorgánica Avanzada
18
2
0
Química Orgánica Avanzada
12
2
1
Ciencia de Materiais
12
3
0
Deseño, Redacción e Xestión de Proxectos en Química
18
2
3
Medio Ambiente e Calidade
5
0
0
Laboautomatización
2
0
0
Química Industrial
6
0
0
Química Médica
4
0
1
Tecnoloxía Química
2
0
0
Traballo Fin de Grao
8
0
2
Prácticas externas 1
2
0
2
Prácticas externas 2
1
0
2

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Caracterización analítica de plásticos en praias

Compostos de coordinación de metais nobles con ligandos hidrazona

Compostos de coordinación de rutenio con ligandos base de Schiff

Contaminantes emerxentes no medio ambiente: análise de ftalatos en sedimentos mariños

Deseño de sondas moleculares: síntese química de análogos de sideróforos para a preparación de conxugados

Determinación de herbicidas triazínicos e os seus metabolitos no medio mariño

Eliminación de colorantes mediante a utilización de nanopartículas

Enhebrando moléculas. Estudo das interaccións non covalentes nun pseudorrotaxano

Enhebrando moléculas. Preparación e estudo de pseudorrotaxanos.

Estratexias de análise de mostras sólidas para a determinación de metais

Explorando a fotosínstese artificial: procesos reductivos sobre superficies.

Influencia dos nutrientes na eficacia do tratamento de augas residuais en humidais construidos de fluxo vertical

Modificación da reactividade de ligandos coordinados: adición de nucleófilos ao dobre enlace C=C da vdpp coordinada

Nanocontenedores moleculares de sustratos de interese biolóxico e mediambiental (II).

Nanocontenedores moleculares de sustratos de interese biolóxico e medioambiental

Nanocontenedores moleculares funcionalizados

Nanosensores plasmónicos na detección colorimétrica dalgunhas bases pirimidínicas e derivados

Novos receptores macrociclicos e os seus complexos metálicos

Operación dun reactor para producir bioplásticos

Optimización dun método de extracción de metais en alimentos (noces do Brasil) mediante Hidrólise enzimática asistida por Enerxía Microondas (EH−MAE)

Reaccións de organometálicos con ésteres proparxílicos baixo catálise de metáis de transición.

Síntese de ferrocenos funcionalizados mediante reaccións de acoplamento cruzado con organometálicos de indio

Síntese de nanopartículas de óxidos de ferro: aplicación á descontaminación de disolucións de cromo.

Síntese e caracterización de biomateriais con aplicacións na rexeneración de tecidos biolóxicos.

Síntese, caracterización e funcionalización de nanopartículas magnéticas para detección de patóxenos. Estudo da morfoloxía das nanopartículas magnéticas.

Síntese, caracterización e funcionalización de nanopartículas magnéticas para detección e eliminación de patóxenos. Estudo da funcionalización con SiO2 mesoporoso.

Tecnoloxías híbridas de química sostible e nanoquímica para a reducción/eliminación de microcontaminantes orgánicos persistentes de mostras medioambientais.

Validación do método para a determinación de ftalatos en xoguetes e artigos de puericultura.

Aplicación de Compostos de Metais de Transición no Recoñecemento Molecular.

Avaliación dos Catións Sr(II), Ca(II) e Mg(II) como 'Guía' na Síntese de Macrobiciclos Laterais derivados de 4,13-diaza-18-corona-6

Complexos metálicos de ions de transición con ligandos quelantes. Potenciais axentes de contraste en IRM

Complexos metálicos de ions de transición cun ligando macrocíclico reforzado. Novos axentes de contraste en IRM?

Compostos de metáis de transición: síntese, determinación estrutural e propiedades

Desenvolvemento de materiais híbridos para a eliminación de contaminantes en efluentes acuosos

Deseño e propiedades de compostos metálicos moleculares e supramoleculares

Deseño e síntese de compostos poliheteroaromáticos derivados de pirimidina con potencial interés en materiais orgánicos

Deseño, síntese e caracterización de materiais moleculares orgánicos con fluorescencia en estado sólido.

Determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) en lodos de depuradora.

Emprego de lamas bermellas co fin de adsorber colorantes.

Estudo da evolución dos macronutrintes dun sistema biolóxico con aporte de C02.

Estudo das variables implicadas na extracción de alquilfenoles en algas mediante auga sobrequentada (PHWE)

Estudo das variables implicadas no proceso de extracción de metáis en leituga de mar (Ulva rigida) mediante auga sobrequentada (PHWE)

Estudo, mediante Química Computacional, dunha nanochave: reaccións de fotociclación / fotorreversión on/off

Estudos para a síntese de Thelepamide

lllamento e identificación de produtos naturais bioactivos

Metodoloxía analítica verde para determinar cadmio en sedimentos.

Operación dun biorreactor para a eliminación de contaminantes e/ou su conversión en biocombustibles

Reaccións de hidroarilación intramolecular de alquinos catalizadas por indio(lll): Aplicacións en Síntese Orgánica

Remediación da contaminación por fosfatos mediante métodos de adsorción.

Seguimento analítico do proceso de maduramento de cervexa artesán

Síntese de nanopartículas con propiedades adsorbentes mediante métodos de Química sustentable

Síntese de nanopartículas con propiedades adsorbentes mediante métodos de Química sustentable

Síntese e caracterización de materiais fotovoltaicos para paneis solares de baixo custe e alta eficiencia.

Síntese e caracterización de materiais fotovoltaicos para paneis solares de baixo custe e alta eficiencia.

Sistemas moleculares de metais de transición: deseño e propiedades

Validación dun método analítico para a determinación de triazinas en troita de acuicultura

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 50