Logo da Universidade da Coruña

Grao en Química

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Díaz Varela, José
Vogal PDI
Manso Revilla, María Jesús
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Carmen
Vogal PDI
López Mahía, Purificación
Vogal PDI
Santaballa López, Juan Arturo
Vogal PDI
Fernández Sánchez, Jesús José
Vogal PDI
Santos Fidalgo, Luísa
Vogal PDI
Rodríguez Torres, Ana María
Vogal PDI
Rodríguez Longueira, Jorge
Vogal Estudante
García-Junco García, Rosa María
Vogal Estudante
Vázquez Domínguez, Martín
Vogal Estudante
Fontán Vázquez, Alicia
Vogal Estudante
Pérez Martínez, Lucía
Vogal Estudante
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Pérez Sestelo, José
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Rodríguez González, Noelia
Vogal Estudante
Gómez Toba, Martín
Vogal Estudante
Pena Blanco, Lorenzo
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Belmonte, María Esther
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Barreiro Lozano, Rodolfo
Vogal Coordinador de Título
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Carlosena Zubieta, Alatzne
Vogal PDI
Fernández López, Alberto
Vogal PDI
Martínez Cebeira, Montserrat
Vogal PDI
Rodríguez Barro, María del Pilar
Vogal PDI
Veiga Barbazán, Maria Carmen
Vogal PDI
Gómez Toba, Martín
Vogal Estudante
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 284
Homes 2017/2018 139
Mulleres 2017/2018 145
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 16.190
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 10.910
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.585
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.692
% créditos repetidos 2017/2018 32,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 56,99

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 825
Homes 2017/2018 354
Mulleres 2017/2018 471
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 47.990
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 36.910
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.258
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.816
% créditos repetidos 2017/2018 23,08
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 58,16

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 288
Homes 2016/2017 134
Mulleres 2016/2017 154
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 16.490
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 12.410
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 2.544
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.539
% créditos repetidos 2016/2017 24,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,26
Taxa de evaluación 2016/2017 87,63
Taxa de éxito 2016/2017 64,37
Taxa de rendemento 2016/2017 56,41
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 85,09
Taxa de graduación 2012/2013 26,23
Taxa de abandono 2014/2015 10

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 824
Homes 2016/2017 336
Mulleres 2016/2017 488
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 47.420
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 37.880
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.110
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.430
% créditos repetidos 2016/2017 20,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,55
Taxa de evaluación 2016/2017 90,14
Taxa de éxito 2016/2017 77,05
Taxa de rendemento 2016/2017 69,45

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 259
Homes 2015/2016 118
Mulleres 2015/2016 141
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 14.320
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 10.280
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 2.760
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.278
% créditos repetidos 2015/2016 28,2
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 55,28
Taxa de evaluación 2015/2016 85,5
Taxa de éxito 2015/2016 72,11
Taxa de rendemento 2015/2016 61,66
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 81,68
Taxa de graduación 2011/2012 25
Taxa de abandono 2013/2014 12,12

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 807
Homes 2015/2016 320
Mulleres 2015/2016 487
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 45.380
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 36.040
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.313
% créditos repetidos 2015/2016 20,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 56,23
Taxa de evaluación 2015/2016 90,55
Taxa de éxito 2015/2016 80,16
Taxa de rendemento 2015/2016 72,59

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
34
38
8
Matemáticas 2
46
25
25
Física 1
32
48
18
Física 2
31
45
32
Bioloxía
64
19
4
Xeoloxía
62
25
8
Química Xeral 1
58
23
6
Química Xeral 2
25
54
4
Química Xeral 3
48
36
5
Laboratorio de Química 1
72
2
1

2º Curso

Química Analítica 1
27
32
5
Química Analítica 2
44
15
6
Química Física 1
22
67
5
Química Física 2
19
50
6
Química Inorgánica 1
44
26
5
Química Inorgánica 2
46
17
3
Química Orgánica 1
36
13
10
Química Orgánica 2
37
28
10
Química, Información e Sociedade
48
0
4
Laboratorio de Química 2
41
4
4

3º Curso

Química Analítica Instrumental 1
32
35
1
Química Analítica Instrumental 2
27
46
5
Química Física 3
31
39
13
Experimentación en Química Física
29
29
4
Química Inorgánica 3
31
29
14
Química Inorgánica 4
49
5
11
Ampliación de Química Orgánica
30
24
27
Experimentación en Química Orgánica
49
1
3
Enxeñaría Química
58
6
16
Bioquímica e Química Biolóxica
39
16
15

4º Curso

Química Analítica Avanzada e Quimiometría
35
8
2
Química Física Avanzada
33
14
8
Química Inorgánica Avanzada
34
3
4
Química Orgánica Avanzada
37
12
1
Ciencia de Materiais
25
12
3
Deseño, Redacción e Xestión de Proxectos en Química
38
12
5
Medio Ambiente e Calidade
7
0
0
Laboautomatización
7
0
0
Química Industrial
8
0
0
Química Médica
11
0
0
Tecnoloxía Química
2
0
0
Traballo Fin de Grao
27
0
15
Prácticas externas 1
33
0
1
Prácticas externas 2
25
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
46
13
8
Matemáticas 2
41
16
24
Física 1
38
33
12
Física 2
35
23
34
Bioloxía
48
13
8
Xeoloxía
44
20
13
Química Xeral 1
40
21
10
Química Xeral 2
40
9
17
Química Xeral 3
43
24
12
Laboratorio de Química 1
45
4
2

2º Curso

Química Analítica 1
39
21
1
Química Analítica 2
40
17
5
Química Física 1
33
47
5
Química Física 2
40
27
9
Química Inorgánica 1
41
24
12
Química Inorgánica 2
44
19
11
Química Orgánica 1
36
17
4
Química Orgánica 2
42
26
13
Química, Información e Sociedade
46
0
5
Laboratorio de Química 2
47
4
3

3º Curso

Química Analítica Instrumental 1
60
23
3
Química Analítica Instrumental 2
31
26
7
Química Física 3
28
32
7
Experimentación en Química Física
38
10
1
Química Inorgánica 3
30
13
10
Química Inorgánica 4
36
3
8
Ampliación de Química Orgánica
38
12
25
Experimentación en Química Orgánica
43
1
3
Enxeñaría Química
28
24
9
Bioquímica e Química Biolóxica
50
8
26

4º Curso

Química Analítica Avanzada e Quimiometría
27
6
2
Química Física Avanzada
28
9
9
Química Inorgánica Avanzada
25
3
2
Química Orgánica Avanzada
29
8
1
Ciencia de Materiais
29
6
1
Deseño, Redacción e Xestión de Proxectos en Química
21
7
1
Medio Ambiente e Calidade
Laboautomatización
3
0
0
Química Industrial
3
0
0
Química Médica
9
0
0
Tecnoloxía Química
1
0
0
Traballo Fin de Grao
28
0
8
Prácticas externas 1
13
0
3
Prácticas externas 2
14
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
54
12
8
Matemáticas 2
46
23
12
Física 1
48
30
10
Física 2
37
32
21
Bioloxía
40
16
9
Xeoloxía
57
16
12
Química Xeral 1
51
22
4
Química Xeral 2
48
11
13
Química Xeral 3
33
26
11
Laboratorio de Química 1
49
1
2

2º Curso

Química Analítica 1
40
25
2
Química Analítica 2
39
18
4
Química Física 1
33
44
7
Química Física 2
38
28
6
Química Inorgánica 1
31
34
3
Química Inorgánica 2
48
25
10
Química Orgánica 1
39
12
3
Química Orgánica 2
39
23
14
Química, Información e Sociedade
44
3
3
Laboratorio de Química 2
47
8
5

3º Curso

Química Analítica Instrumental 1
14
45
1
Química Analítica Instrumental 2
29
24
2
Química Física 3
27
23
6
Experimentación en Química Física
25
8
1
Química Inorgánica 3
29
15
1
Química Inorgánica 4
34
1
4
Ampliación de Química Orgánica
24
10
20
Experimentación en Química Orgánica
38
0
2
Enxeñaría Química
32
18
6
Bioquímica e Química Biolóxica
27
17
13

4º Curso

Química Analítica Avanzada e Quimiometría
26
7
5
Química Física Avanzada
28
9
9
Química Inorgánica Avanzada
30
0
0
Química Orgánica Avanzada
27
10
0
Ciencia de Materiais
34
6
1
Deseño, Redacción e Xestión de Proxectos en Química
42
0
1
Medio Ambiente e Calidade
2
0
0
Laboautomatización
13
0
0
Química Industrial
3
0
0
Química Médica
16
0
0
Tecnoloxía Química
2
0
0
Traballo Fin de Grao
28
0
4
Prácticas externas 1
13
0
5
Prácticas externas 2
8
0
5

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

 Aminas en mostras atmosféricas

 Biodisponibilidade oral de metais en materia particulada

Activación de enlaces C=CH2 via coordinación a fragmentos metálicos

Caracterización fisicoquímica de macroemulsións cosméticas con aucubina e diagnóstico da súa influencia en parámetros da pel por métodos non invasivos

Caracterización fisicoquímica de macroemulsións cosméticas con catalpol e diagnóstico da súa influencia sobre parámetros da pel por métodos non invasibles/invasivos

Complexos de metais como axentes antitumorais

Desenvolvemento de novos compostos con potencial regulatorio nas conexinas e os seus canais

Determinacíón de constantes de acidez en medios micelares

Determinación de residuos de pesticidas en sedimentos do estuario do río Dee (United Kingdom)

Diseño de sondas moleculares: Síntese química de análogos de sideróforos para a preparación de conxugados

Emprego da técnica de RMN de sólidos para a determinación estructural de polímeros de impronta molecular

Enhebrando moléculas. Quimica supramolecular con pseudorrotaxanos

Estudio arqueométrico de pezas de excavacións arqueolóxicas

Estudo da Capacidade Coordinante dun Derivado do Ciclam cross-bridged hacia Chumbo(II)

Funcionalización de ligandos coordinados

Ligandos derivados da Estrutura Ciclam Cross-bridged con Interese no Desenvolvemento de Sondas para PET

Metalociclos de Pd(II) / Pt (II) como receptores moleculares

Metalociclos de Pt (II) como axentes de unión ao ADN

Preparación e caracterización de complexos de Bi(III) derivados de ligandos macrocíclicos

Preparación e caracterización fisicoquímica dun ligando macrocíclico e os seus complexos dos ions lantánidos

Preparación e caracterización fisicoquímica dun ligando macrocíclico para complexación de Cu(II)

Produción de biocombustibles a partir de biomasa e residuos

Reaccións de cicloisomerización de alenos catalizadas con indio(III)

Reaccións de formación de enlaces carbono-carbono catalizadas por metais de transición. Aplicacións sintéticas

Síntese e caracterización de biomateriais nanoestructurados aptos para a rexeneración de tecidos biolóxicos

Síntese e caracterización de complexos derivados do Ciclam Cross-bridged sustituido asimétricamente

Tecnoloxías híbridas de química sustentable e química supramolecular para a reducción/eliminación de microcontaminantes orgánicos persistentes de mostras medioambientais.

Valorización de residuos agroindustriais para a obtención de ácidos grasos volátiles

Caracterización analítica de plásticos en praias

Compostos de coordinación de metais nobles con ligandos hidrazona

Compostos de coordinación de rutenio con ligandos base de Schiff

Contaminantes emerxentes no medio ambiente: análise de ftalatos en sedimentos mariños

Deseño de sondas moleculares: síntese química de análogos de sideróforos para a preparación de conxugados

Determinación de herbicidas triazínicos e os seus metabolitos no medio mariño

Eliminación de colorantes mediante a utilización de nanopartículas

Enhebrando moléculas. Estudo das interaccións non covalentes nun pseudorrotaxano

Enhebrando moléculas. Preparación e estudo de pseudorrotaxanos.

Estratexias de análise de mostras sólidas para a determinación de metais

Explorando a fotosínstese artificial: procesos reductivos sobre superficies.

Influencia dos nutrientes na eficacia do tratamento de augas residuais en humidais construidos de fluxo vertical

Modificación da reactividade de ligandos coordinados: adición de nucleófilos ao dobre enlace C=C da vdpp coordinada

Nanocontenedores moleculares de sustratos de interese biolóxico e mediambiental (II).

Nanocontenedores moleculares de sustratos de interese biolóxico e medioambiental

Nanocontenedores moleculares funcionalizados

Nanosensores plasmónicos na detección colorimétrica dalgunhas bases pirimidínicas e derivados

Novos receptores macrociclicos e os seus complexos metálicos

Operación dun reactor para producir bioplásticos

Optimización dun método de extracción de metais en alimentos (noces do Brasil) mediante Hidrólise enzimática asistida por Enerxía Microondas (EH−MAE)

Reaccións de organometálicos con ésteres proparxílicos baixo catálise de metáis de transición.

Síntese de ferrocenos funcionalizados mediante reaccións de acoplamento cruzado con organometálicos de indio

Síntese de nanopartículas de óxidos de ferro: aplicación á descontaminación de disolucións de cromo.

Síntese e caracterización de biomateriais con aplicacións na rexeneración de tecidos biolóxicos.

Síntese, caracterización e funcionalización de nanopartículas magnéticas para detección de patóxenos. Estudo da morfoloxía das nanopartículas magnéticas.

Síntese, caracterización e funcionalización de nanopartículas magnéticas para detección e eliminación de patóxenos. Estudo da funcionalización con SiO2 mesoporoso.

Tecnoloxías híbridas de química sostible e nanoquímica para a reducción/eliminación de microcontaminantes orgánicos persistentes de mostras medioambientais.

Validación do método para a determinación de ftalatos en xoguetes e artigos de puericultura.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 50