Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Técnicas Estatísticas

2018/2019 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Pedreira Fernández, Óscar
Presidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Vázquez Regueiro, Carlos
Vogal PDI
Pérez Sánchez, Beatriz
Vogal PDI
Rodríguez Yáñez, Santiago
Vogal PDI
Francisco Fernández, Mario
Vogal PDI
González Gómez, Patricia
Vogal PDI
Cubilla Currás, Matías
Vogal Estudante
Ramil Díaz, Juan
Vogal Estudante
Ribao Álvarez, María Cristina
Vogal PAS
Bello Neira, María Pilar
Administrador/a do centro
Hervella Nieto, Luís María
Presidente
González Gómez, Patricia
Vicepresidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Vogal PDI
Valderruten Vidal, Alberto
Vogal PDI
Rivera Dourado, Martiño
Vogal Estudante
Hermida Carrera, Diego
Vogal Estudante
Rodríguez Facal, María Teresa
Vogal PAS
García Filgueira, Ana María
Vogal PAS
Vilar Fernández, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
Vázquez Naya, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Arregui Álvarez, Iñigo
Vogal Coordinador de Título
Pereira Loureiro, Javier
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 22
Homes 2018/2019 8
Mulleres 2018/2019 14
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 724
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 653
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 65
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 6
% créditos repetidos 2018/2019 9,81
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 32,91
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2016/2017 42,86

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1.431
Homes 2018/2019 1.213
Mulleres 2018/2019 218
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 73.140
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 53.730
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 11.810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 7.602
% créditos repetidos 2018/2019 26,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,11

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 22
Homes 2017/2018 10
Mulleres 2017/2018 12
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 974
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 883
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 81
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 10
% créditos repetidos 2017/2018 9,34
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 44,27
Taxa de evaluación 2017/2018 87,06
Taxa de éxito 2017/2018 86,79
Taxa de rendemento 2017/2018 75,56
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 87,1
Taxa de graduación 2015/2016 100
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.323
Homes 2017/2018 1.132
Mulleres 2017/2018 191
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 69.150
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 49.970
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 11.560
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 7.624
% créditos repetidos 2017/2018 27,74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,27
Taxa de evaluación 2017/2018 80,91
Taxa de éxito 2017/2018 78,8
Taxa de rendemento 2017/2018 63,75

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 17
Homes 2016/2017 7
Mulleres 2016/2017 10
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 901
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 891
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 10
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 1,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53
Taxa de evaluación 2016/2017 83,35
Taxa de éxito 2016/2017 64,18
Taxa de rendemento 2016/2017 53,5
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 100
Taxa de graduación 2014/2015 66,67
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.247
Homes 2016/2017 1.075
Mulleres 2016/2017 172
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 66.390
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 47.070
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 11.460
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 7.860
% créditos repetidos 2016/2017 29,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,24
Taxa de evaluación 2016/2017 77,21
Taxa de éxito 2016/2017 76,66
Taxa de rendemento 2016/2017 59,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

I (Fundamental)

Modelos de Probabilidade
9
2
0
Estatística Aplicada
11
0
0
Modelos de Regresión
11
2
1
Análise Exploratoria de Datos
11
3
0
Programación Linear e Enteira
9
0
0

Estatística A

Procesos Estocásticos
1
0
0
Estatística Non Paramétrica
5
1
1
Mostraxe
4
1
1
Series de Tempo
11
2
2
Deseño e Análise de Experimentos
6
2
1
Simulación Estatística
9
1
0
Análise Multivariante
8
2
2
Estatística Espacial
4
1
2
Fiabilidade e Modelos Biométricos
2
0
1

Investigación Operativa A

Redes e Planificación
3
0
0
Colas e Inventarios
2
0
0

Estatística B

Enxeñería Financeira
2
0
0
Control Estatístico da Calidade
8
0
0
Técnicas de Remostraxe
5
1
0
Contrastes de Especificación
4
0
0
Datos Funcionais
4
2
0

Investigación Operativa B

Modelos Interactivos da Investigación Operativa
1
0
0
Xogos Cooperativos
1
0
0
Programación Matemática
0
1
0

Obrigatorio

Traballo Fin de Máster
3
0
7

Superado Non superado Non presentado

I (Fundamental)

Modelos de Probabilidade
7
4
2
Estatística Aplicada
7
4
2
Modelos de Regresión
4
7
2
Análise Exploratoria de Datos
6
6
2
Programación Linear e Enteira
8
3
2

Estatística A

Procesos Estocásticos
2
0
1
Estatística Non Paramétrica
1
0
1
Mostraxe
6
4
1
Series de Tempo
3
7
2
Deseño e Análise de Experimentos
5
0
1
Simulación Estatística
7
5
0
Análise Multivariante
1
0
2
Estatística Espacial
6
4
2
Fiabilidade e Modelos Biométricos
1
0
1

Investigación Operativa A

Redes e Planificación
2
0
0
Introducción á Teoría de Xogos
4
4
2
Colas e Inventarios
9
1
1

Estatística B

Enxeñería Financeira
2
0
0
Control Estatístico da Calidade
2
0
0
Técnicas de Remostraxe
3
0
0
Datos Funcionais
2
0
0

Obrigatorio

Traballo Fin de Máster
1
0
2

Superado Non superado Non presentado

I (Fundamental)

Modelos de Probabilidade
1
0
0
Estatística Aplicada
1
0
0
Modelos de Regresión
1
0
0
Análise Exploratoria de Datos
2
0
0
Programación Linear e Enteira
1
0
0

Estatística A

Procesos Estocásticos
0
1
0
Estatística Non Paramétrica
1
1
0
Mostraxe
1
0
0
Series de Tempo
2
0
0
Simulación Estatística
1
0
0
Análise Multivariante
2
0
0
Estatística Espacial
1
0
0
Fiabilidade e Modelos Biométricos
1
0
0

Investigación Operativa A

Introducción á Teoría de Xogos

Estatística B

Estatística Matemática
1
0
0
Enxeñería Financeira
2
0
0
Control Estatístico da Calidade
4
0
0
Técnicas de Remostraxe
2
0
0
Datos Funcionais
2
0
0

Investigación Operativa B

Programación Matemática
1
0
0

Obrigatorio

Traballo Fin de Máster
2
0
3

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Aplicación de Técnicas de Minería de Textos en Intelixencia de Clientes

Estimación non paramétrica da función de probabilidade de mora en risco de crédito. Un estudo comparativo

Modelado do patrón de comportamento dos equipos de climatización no sector retail

Modelización estadística dos movementos de buques atracados no porto

Optimización do proceso de enchido de placas PCR en secuenciación Sanger

Análise de datos espaciais de devolucións

Formulación dun modelo de scoring para solicitantes de créditos, non clientes dunha entidade financeira

Implementación dun paquete en R para a modelización estatística de curvas de emerxencia en malherboloxía

Estudo de asociación de variantes xenéticas coa miocardiopatía hipertrófica

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 25