Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Técnicas Estatísticas

2016/2017 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ladra González, Susana
Presidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Vázquez Regueiro, Carlos
Vogal PDI
Pérez Sánchez, Beatriz
Vogal PDI
Rodríguez Yáñez, Santiago
Vogal PDI
Francisco Fernández, Mario
Vogal PDI
González Gómez, Patricia
Vogal PDI
Cubilla Currás, Matías
Vogal Estudante
Ramil Díaz, Juan
Vogal Estudante
Ribao Álvarez, María Cristina
Vogal PAS
Bello Neira, María Del Pilar
Administrador/a do centro
Hervella Nieto, Luís María
Presidente
González Gómez, Patricia
Vicepresidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Vogal PDI
Valderruten Vidal, Alberto
Vogal PDI
Rivera Dourado, Martiño
Vogal Estudante
Hermida Carrera, Diego
Vogal Estudante
Rodríguez Facal, Teresa
Vogal PAS
García Filgueira, Ana María
Vogal PAS
Vilar Fernández, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
Vázquez Naya, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Arregui Álvarez, Iñigo
Vogal Coordinador de Título
Pereira Loureiro, Javier
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 17
Homes 2016/2017 7
Mulleres 2016/2017 10
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 901
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 891
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 10
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 1,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53
Taxa de evaluación 2016/2017 83,35
Taxa de éxito 2016/2017 64,18
Taxa de rendemento 2016/2017 53,5
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 100
Taxa de graduación 2014/2015 66,67
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.247
Homes 2016/2017 1.075
Mulleres 2016/2017 172
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 66.390
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 47.070
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 11.460
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 7.860
% créditos repetidos 2016/2017 29,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,24
Taxa de evaluación 2016/2017 77,21
Taxa de éxito 2016/2017 76,66
Taxa de rendemento 2016/2017 59,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 7
Homes 2015/2016 2
Mulleres 2015/2016 5
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 201
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 181
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 20
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 9,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 28,71
Taxa de evaluación 2015/2016 85,07
Taxa de éxito 2015/2016 94,15
Taxa de rendemento 2015/2016 80,1
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 100
Taxa de graduación 2013/2014 42,86
Taxa de abandono 2013/2014 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 1.192
Homes 2015/2016 1.043
Mulleres 2015/2016 149
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 62.050
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 42.970
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 11.270
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 7.800
% créditos repetidos 2015/2016 30,74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,05
Taxa de evaluación 2015/2016 76,23
Taxa de éxito 2015/2016 76,8
Taxa de rendemento 2015/2016 58,54

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 9
Homes 2014/2015 1
Mulleres 2014/2015 8
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 326
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 316
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 10
% créditos repetidos 2014/2015 3,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 36,22
Taxa de evaluación 2014/2015 90,8
Taxa de éxito 2014/2015 100
Taxa de rendemento 2014/2015 90,8
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2014/2015 100
Taxa de graduación 2012/2013 60
Taxa de abandono 2012/2013 20

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 1.170
Homes 2014/2015 1.022
Mulleres 2014/2015 148
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 60.340
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 39.920
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 12.770
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 7.654
% créditos repetidos 2014/2015 33,85
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 51,58
Taxa de evaluación 2014/2015 73,72
Taxa de éxito 2014/2015 74,19
Taxa de rendemento 2014/2015 54,69

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

I (Fundamental)

Modelos de Probabilidade
7
4
2
Estatística Aplicada
7
4
2
Modelos de Regresión
4
7
2
Análise Exploratoria de Datos
6
6
2
Programación Linear e Enteira
8
3
2

Estatística A

Procesos Estocásticos
2
0
1
Estatística Non Paramétrica
1
0
1
Mostraxe
6
4
1
Series de Tempo
3
7
2
Deseño e Análise de Experimentos
5
0
1
Simulación Estatística
7
5
0
Análise Multivariante
1
0
2
Estatística Espacial
6
4
2
Fiabilidade e Modelos Biométricos
1
0
1

Investigación Operativa A

Redes e Planificación
2
0
0
Introducción á Teoría de Xogos
4
4
2
Colas e Inventarios
9
1
1

Estatística B

Enxeñería Financeira
2
0
0
Control Estatístico da Calidade
2
0
0
Técnicas de Remostraxe
3
0
0
Datos Funcionais
2
0
0

Obrigatorio

Traballo Fin de Mestrado
1
0
2

Superado Non superado Non presentado

I (Fundamental)

Modelos de Probabilidade
1
0
0
Estatística Aplicada
1
0
0
Modelos de Regresión
1
0
0
Análise Exploratoria de Datos
2
0
0
Programación Linear e Enteira
1
0
0

Estatística A

Procesos Estocásticos
0
1
0
Estatística Non Paramétrica
1
1
0
Mostraxe
1
0
0
Series de Tempo
2
0
0
Simulación Estatística
1
0
0
Análise Multivariante
2
0
0
Estatística Espacial
1
0
0
Fiabilidade e Modelos Biométricos
1
0
0

Investigación Operativa A

Introducción á Teoría de Xogos

Estatística B

Estatística Matemática
1
0
0
Enxeñería Financeira
2
0
0
Control Estatístico da Calidade
4
0
0
Técnicas de Remostraxe
2
0
0
Datos Funcionais
2
0
0

Investigación Operativa B

Programación Matemática
1
0
0

Obrigatorio

Traballo Fin de Mestrado
2
0
3

Superado Non superado Non presentado

I (Fundamental)

Modelos de Probabilidade
2
0
0
Estatística Aplicada
2
0
0
Modelos de Regresión
2
0
0
Análise Exploratoria de Datos
3
0
0
Programación Linear e Enteira
2
0
0

Estatística A

Procesos Estocásticos
1
0
0
Estatística Non Paramétrica
3
0
0
Mostraxe
1
0
0
Series de Tempo
3
0
0
Simulación Estatística
2
0
0
Análise Multivariante
3
0
0
Estatística Espacial
3
0
0
Fiabilidade e Modelos Biométricos
1
0
0

Investigación Operativa A

Introducción á Teoría de Xogos

Estatística B

Teoría da Probabilidade
1
0
0
Estatística Matemática
1
0
0
Control Estatístico da Calidade
5
0
0
Técnicas de Remostraxe
5
0
0
Contrastes de Especificación
4
0
0
Datos Funcionais
5
0
0

Investigación Operativa B

Modelos Interactivos da Investigación Operativa
1
0
0
Xogos Cooperativos
1
0
0

Obrigatorio

Traballo Fin de Mestrado
3
0
3

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Estudo de asociación de variantes xenéticas coa miocardiopatía hipertrófica

Selección de modelos en modelos lineais mixtos. Aplicación a datos económicos da Comunidade de Galicia

Selectores bootstrap do parámetro de suavizado para a estimación non paramétrica da función de densidade con datos dependentes

Análise das líneas de autobuses urbanos de A Coruña

Estudio de modelos estadísticos para la degradación de biomateriales

Selección de variables: unha revisión de métodos existentes

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 25