Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Técnicas Estatísticas

2015/2016 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ladra González, Susana
Presidente
Arregui Álvarez, Iñigo
Secretario/a
Vázquez Regueiro, Carlos
Vogal PDI
García Abel, Marta
Vogal PDI
Pérez Sánchez, Beatriz
Vogal PDI
Rodríguez Yáñez, Santiago
Vogal PDI
Hermida Mourelle, David
Vogal Estudante
Sousa Moral, Andrea
Vogal Estudante
Egea Lapina, Enriqueta
Administrador/a do centro
Hervella Nieto, Luís María
Presidente
Fraguela Rodríguez, Basilio Bernardo
Vicepresidente
Arregui Álvarez, Iñigo
Secretario/a
Carpente Rodríguez, María Luísa
Vogal PDI
Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Vogal PDI
Pintos Ruíz, Jorge
Vogal Estudante
Sánchez Fontao, Martín
Vogal Estudante
Rodríguez Facal, Teresa
Vogal PAS
García Filgueira, Ana María
Vogal PAS
González Ares, Luís Andrés
Vogal Coordinador de Título
Vázquez Cendón, Carlos
Vogal Coordinador de Título
García Jurado, Ignacio Miguel
Vogal Coordinador de Título
González Gómez, Patricia
Vogal Coordinador de Título
Dapena Janeiro, Adriana
Vogal Coordinador de Título
Ladra González, Susana
Vogal Coordinador de Título

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 316
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 10
% créditos repetidos 2014/2015 3,07
Total de créditos matriculados 2014/2015 326
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 9
Homes 2014/2015 1
Mulleres 2014/2015 8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 36,22
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 90,8
Taxa de éxito (%) 2014/2015 100
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 90,8
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 20
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 100
Taxa de graduación (%) 2013/2014 60

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 40.940
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 14.310
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 13.270
% créditos repetidos 2014/2015 40,25
Total de créditos matriculados 2014/2015 68.520
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 1.572
Homes 2014/2015 1.338
Mulleres 2014/2015 234
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 43,59
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 69,41
Taxa de éxito (%) 2014/2015 75,12
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 52,14

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 445
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 10
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 2,2
Total de créditos matriculados 2013/2014 455
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 12
Homes 2013/2014 4
Mulleres 2013/2014 8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 37,92
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 97,8
Taxa de éxito (%) 2013/2014 100
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 97,8
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 16,67
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 100
Taxa de graduación (%) 2012/2013 60

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 46.620
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 14.650
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 13.520
% créditos repetidos 2013/2014 37,67
Total de créditos matriculados 2013/2014 74.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 1.650
Homes 2013/2014 1.390
Mulleres 2013/2014 260
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 45,33
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 66,81
Taxa de éxito (%) 2013/2014 74,64
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 49,86

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 369
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 10
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 0
% créditos repetidos 2012/2013 2,64
Total de créditos matriculados 2012/2013 379
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 9
Homes 2012/2013 3
Mulleres 2012/2013 6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 42,11
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 83,11
Taxa de éxito (%) 2012/2013 100
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 83,11
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2012/2013 93,1
Taxa de graduación (%) 2011/2012 50

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 43.930
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 16.370
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 15.640
% créditos repetidos 2012/2013 42,15
Total de créditos matriculados 2012/2013 75.950
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 1.634
Homes 2012/2013 1.387
Mulleres 2012/2013 247
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 46,48
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 66,84
Taxa de éxito (%) 2012/2013 73,78
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 49,32

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

I (Fundamental)

Modelos de Probabilidade
5
0
0
Estatística Aplicada
5
0
0
Modelos de Regresión
5
0
0
Análise Exploratoria de Datos
5
0
0
Programación Linear e Enteira
5
0
0

Estatística A

Estatística Non Paramétrica
4
0
0
Mostraxe
5
0
0
Series de Tempo
5
0
0
Deseño e Análise de Experimentos
4
0
0
Simulación Estatística
1
0
0
Análise Multivariante
5
0
0
Estatística Espacial
1
0
0
Fiabilidade e Modelos Biométricos
4
0
0

Investigación Operativa A

Redes e Planificación
Introducción á Teoría de Xogos
1
0
0
Colas e Inventarios

Estatística B

Estatística Matemática
1
0
0
Enxeñería Financeira
1
0
0
Control Estatístico da Calidade
2
0
0
Técnicas de Remostraxe
4
0
0
Contrastes de Especificación
4
0
0
Datos Funcionais
3
0
0

Investigación Operativa B

Modelos Interactivos da Investigación Operativa
1
0
0
Xogos Cooperativos
1
0
0
Programación Matemática

Obrigatorio

Traballo Fin de Mestrado
6
0
1

Superado Non superado Non presentado

I (Fundamental)

Modelos de Probabilidade
4
0
1
Estatística Aplicada
3
0
1
Modelos de Regresión
3
0
1
Análise Exploratoria de Datos
3
0
0
Programación Linear e Enteira
2
0
1

Estatística A

Procesos Estocásticos
2
0
0
Estatística Non Paramétrica
3
0
1
Mostraxe
0
0
1
Series de Tempo
3
0
1
Deseño e Análise de Experimentos
3
0
1
Simulación Estatística
1
0
0
Análise Multivariante
4
0
1
Estatística Espacial
4
0
1

Investigación Operativa A

Redes e Planificación
1
0
0
Introducción á Teoría de Xogos
2
0
0
Colas e Inventarios
1
0
0

Estatística B

Estatística Matemática
1
0
0
Enxeñería Financeira
1
0
0
Control Estatístico da Calidade
2
0
0
Técnicas de Remostraxe
4
0
0
Contrastes de Especificación
3
0
0
Datos Funcionais
3
0
0

Investigación Operativa B

Xogos Cooperativos
Programación Matemática
1
0
0

Obrigatorio

Traballo Fin de Mestrado
3
0
1

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Selección de modelos en modelos lineais mixtos. Aplicación a datos económicos da Comunidade de Galicia

Selectores bootstrap do parámetro de suavizado para a estimación non paramétrica da función de densidade con datos dependentes

Análise das líneas de autobuses urbanos de A Coruña

Estudio de modelos estadísticos para la degradación de biomateriales

Selección de variables: unha revisión de métodos existentes

Aplicación de algoritmos heurísticos para optimizalo custo do dobraxe de películas

Clustering de series de tempo con datos categóricos

Glucosa e hemoglobina glicada na poboación xeral. Enfoque baixo análise de datos funcionais

Intervalos de confianza para a estimación da mortalidade atribuíble a un factor de risco

Optimización da Transferencia de Inventarios: Estudo de caso sobre unha empresa de distribución de moda da Coruña, Galicia, Spain

PLRModels: un paquete de R para realizar inferencia estatística en modelos de regresión parcialmente lineal

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2014/2015
Oferta xeral 25