Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Xestión e Dirección Laboral

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

López Fernández, José Luis
Presidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario/a
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal PDI
Rolón Varela, José María
Vogal PDI
García López, Javier Ángel
Vogal PDI
Gómez Castro, Carla
Vogal Estudante
Lada Vilariño, Juan José
Vogal Estudante
López Fernández, José Luis
Presidente
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vicepresidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario/a
López Arranz, María Asunción
Vogal PDI
Rolón Varela, José María
Vogal PDI
Grueiro Acción, Isabel
Vogal Estudante
Vieites Estraviz, Andrea
Vogal Estudante
Iglesias Blanco, Ana Beatriz
Vogal PAS
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal Coordinador de Título
Fernández Rey, Ana María
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.236
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 30
% créditos repetidos 2015/2016 2,83
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.272
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 27
Homes 2015/2016 9
Mulleres 2015/2016 18
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 47,11
Taxa de evaluación 2015/2016 90,57
Taxa de éxito 2015/2016 99,74
Taxa de rendemento 2015/2016 90,33
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 90,68
Taxa de graduación (%) 2014/2015 89,47

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 13.680
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 886,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 334,5
% créditos repetidos 2013/2014 8,19
Total de créditos matriculados 2013/2014 14.910
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 265
Homes 2013/2014 95
Mulleres 2013/2014 170
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 56,25
Taxa de evaluación 2013/2014 91,37
Taxa de éxito 2013/2014 94,32
Taxa de rendemento 2013/2014 86,17

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.083
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 6
% créditos repetidos 2014/2015 3,73
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.125
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 25
Homes 2014/2015 6
Mulleres 2014/2015 19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 45
Taxa de evaluación 2014/2015 96,8
Taxa de éxito 2014/2015 100
Taxa de rendemento 2014/2015 96,8
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 8
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 99,42
Taxa de graduación (%) 2013/2014 86,21

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.689
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 27
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 1,57
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.716
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 31
Homes 2013/2014 8
Mulleres 2013/2014 23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 55,35
Taxa de evaluación 2013/2014 98,25
Taxa de éxito 2013/2014 100
Taxa de rendemento 2013/2014 98,25
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 56,25
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 99,24
Taxa de graduación (%) 2012/2013 80

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Común

Seguridade Social Complementaria
18
0
0
Dereito do Traballo e Crise da Empresa
19
0
0
Xestión da Prevención de Riscos Laborais
18
0
0
Aspectos Macroeconómicos e Territoriais do Mercado de Traballo
19
0
0
Xestión Tributaria
18
0
0
Análise Contable
18
0
0
Aspectos Xurídico-Laborais en Materia de Igualdade
19
0
0

Recursos Humanos ( UDC )

Dirección Estratéxica de RRHH
19
0
0
A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de RRHH
19
0
0
Xestión do Coñecemento
19
0
0
Liderazgo e Habilidades Directivas
18
0
0
As Dúas Visións do Conflicto Laboral
19
0
0
Xestión da Seguridade Social
19
0
0
Iniciativa Emprendedora
19
0
0

Prácticas externas

Prácticas Externas
16
0
0

Traballo de fin de Máster

Traballo de Fin de Mestrado
17
0
6

Superado Non superado Non presentado

Común

Seguridade Social Complementaria
28
0
0
Dereito do Traballo e Crise da Empresa
28
0
0
Xestión da Prevención de Riscos Laborais
26
0
0
Aspectos Macroeconómicos e Territoriais do Mercado de Traballo
28
0
0
Xestión Tributaria
28
0
0
Análise Contable
29
0
0
Aspectos Xurídico-Laborais en Materia de Igualdade
28
0
0

Xestión Sociolaboral ( USC )

Auditoría Sociolaboral
1
0
0
Xestión Laboral e da Seguridade Social
1
0
0
Seguridade Social Comunitaria
1
0
0
Réxime Fiscal das Relacións Laborais
1
0
0
Empresas, Traballadores e Dereito Tributario Transnacional
1
0
0
Políticas Sociolaborais
1
0
0

Recursos Humanos ( UDC )

Dirección Estratéxica de RRHH
28
0
0
A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de RRHH
28
0
0
Xestión do Coñecemento
29
0
0
Liderazgo e Habilidades Directivas
28
0
0
As Dúas Visións do Conflicto Laboral
28
0
0
Xestión da Seguridade Social
28
0
0
Iniciativa Emprendedora
28
0
0

Prácticas externas

Prácticas Externas
27
0
0

Traballo de fin de Máster

Traballo de Fin de Mestrado
26
0
5

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

A Evolución dos impostos en España

A evolución dos RRHH: Reclutamento 3.0

A incidencia das ETT no emprego

A motivación laboral

A relación laboral especial das institucións penitenciarias

Burnout ou síndrome de queimarse no traballo: que é e como previlo

Contratación laboral: a precarización do mercado de traballo

Imposto ao carbono

La cultura empresarial y los beneficios de la empresa diversificada

Mobbing ou acoso psicolóxico laboral

O Employer Branding e os seus efectos na xestión de persoas

Os dereitos laborais de P.R.China

Plan de empresa para un negocio de servizos de xestoría e asesoría

Psicoloxía positiva organizacional: felicidade no traballo

Recrutamento e selección de persoal

Traballo de amistade, benevolencia e boa vontade: como exención da relación laboral

Un paradigma e unha frustración: as sociedades escandinavas e a implantación do seu modelo en España

Unha aproximación ao contrato de axencia e as súas posibles confusións

¿Cómo atopar o candidato ideal?

¿Empresario individual ou sociedade mercantil?

A cultura organizativa: o modelo de dirección xaponés

A discriminación laboral da muller

A economía somerxida

A Fundación Laboral da Construción e a sua funcionalidade

A posta en marcha dunha cooperativa de traballo asociado (CTA)

Empresario individual ou sociedade mercantil

Evolución das técnicas de selección

Job Community Manager: o papel do técnico de RRHH

O embargo de salarios e pensións: normativa e xurisprudencia

O profesional de recursos humanos e a xestión por competencias

Os recursos humanos no sector téxtil

Procedemento concursal e viabilidade: Balneario de Mondariz

Recruiting: Selección de persoal 2.0

Responsabilidade social corporativa: os centros especiais de emprego

Segregación e diferenzas ocupacionais por xénero en Ferrolterra

Sustentabilidade do sistema público de pensións

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 30