Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

López Fernández, José Luis
Presidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario/a
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal PDI
Rolón Varela, José María
Vogal PDI
López Fernández, José Luis
Presidente
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vicepresidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario/a
López Arranz, María Asunción
Vogal PDI
Rolón Varela, José María
Vogal PDI
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal Coordinador de Título
Fernández Rey, Ana María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 30
Homes 2017/2018 6
Mulleres 2017/2018 24
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.680
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.668
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 12
% créditos repetidos 2017/2018 0,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 56
Taxa de evaluación 2017/2018 95,89
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 95,89
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100
Taxa de graduación 2016/2017 94,74
Taxa de abandono 2015/2016 10

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 225
Homes 2017/2018 88
Mulleres 2017/2018 137
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 12.290
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 11.020
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 829,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 438
% créditos repetidos 2017/2018 10,31
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,62
Taxa de evaluación 2017/2018 91,77
Taxa de éxito 2017/2018 93,51
Taxa de rendemento 2017/2018 85,82

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 25
Homes 2016/2017 6
Mulleres 2016/2017 19
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.173
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.134
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 33
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 6
% créditos repetidos 2016/2017 3,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 46,92
Taxa de evaluación 2016/2017 97,44
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 97,44
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 98,77
Taxa de graduación 2015/2016 75
Taxa de abandono 2014/2015 5,26

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 228
Homes 2016/2017 92
Mulleres 2016/2017 136
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 11.840
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 10.660
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 597
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 580,5
% créditos repetidos 2016/2017 9,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 51,93
Taxa de evaluación 2016/2017 90,93
Taxa de éxito 2016/2017 92,36
Taxa de rendemento 2016/2017 83,99

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 27
Homes 2015/2016 9
Mulleres 2015/2016 18
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.272
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.236
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 30
% créditos repetidos 2015/2016 2,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 47,11
Taxa de evaluación 2015/2016 90,57
Taxa de éxito 2015/2016 99,74
Taxa de rendemento 2015/2016 90,33
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 90,68
Taxa de graduación 2014/2015 89,47
Taxa de abandono 2013/2014 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 239
Homes 2015/2016 89
Mulleres 2015/2016 150
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 13.020
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 11.710
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 912
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 396
% créditos repetidos 2015/2016 10,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,48
Taxa de evaluación 2015/2016 90,7
Taxa de éxito 2015/2016 95,1
Taxa de rendemento 2015/2016 86,26

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Común

Seguridade Social Complementaria
28
0
0
Dereito do Traballo e Crise da Empresa
28
0
0
Xestión da Prevención de Riscos Laborais
26
0
0
Aspectos Macroeconómicos e Territoriais do Mercado de Traballo
28
0
0
Xestión Tributaria
28
0
0
Análise Contable
28
0
0
Aspectos Xurídico-Laborais en Materia de Igualdade
28
0
0

Recursos Humanos ( UDC )

Dirección Estratéxica de RRHH
27
0
1
A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de RRHH
27
0
1
Xestión do Coñecemento
27
0
1
Liderazgo e Habilidades Directivas
27
0
1
As Dúas Visións do Conflicto Laboral
28
0
0
Xestión da Seguridade Social
27
0
1
Iniciativa Emprendedora
27
0
1

Prácticas externas

Prácticas Externas
25
0
2

Traballo de fin de Máster

Traballo de Fin de Máster
24
0
6

Superado Non superado Non presentado

Común

Seguridade Social Complementaria
19
0
0
Dereito do Traballo e Crise da Empresa
19
0
0
Xestión da Prevención de Riscos Laborais
19
0
0
Aspectos Macroeconómicos e Territoriais do Mercado de Traballo
19
0
0
Xestión Tributaria
19
0
0
Análise Contable
19
0
0
Aspectos Xurídico-Laborais en Materia de Igualdade
19
0
0

Recursos Humanos ( UDC )

Dirección Estratéxica de RRHH
19
0
0
A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de RRHH
19
0
0
Xestión do Coñecemento
20
0
0
Liderazgo e Habilidades Directivas
19
0
0
As Dúas Visións do Conflicto Laboral
19
0
0
Xestión da Seguridade Social
19
0
0
Iniciativa Emprendedora
19
0
0

Prácticas externas

Prácticas Externas
18
0
0

Traballo de fin de Máster

Traballo de Fin de Máster
20
0
5

Superado Non superado Non presentado

Común

Seguridade Social Complementaria
21
0
0
Dereito do Traballo e Crise da Empresa
20
0
0
Xestión da Prevención de Riscos Laborais
21
0
0
Aspectos Macroeconómicos e Territoriais do Mercado de Traballo
21
0
0
Xestión Tributaria
20
0
1
Análise Contable
21
0
0
Aspectos Xurídico-Laborais en Materia de Igualdade
20
0
0

Recursos Humanos ( UDC )

Dirección Estratéxica de RRHH
18
0
2
A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de RRHH
18
0
2
Xestión do Coñecemento
17
1
2
Liderazgo e Habilidades Directivas
19
0
2
As Dúas Visións do Conflicto Laboral
18
0
2
Xestión da Seguridade Social
18
0
2
Iniciativa Emprendedora
18
0
2

Prácticas externas

Prácticas Externas
19
0
2

Traballo de fin de Máster

Traballo de Fin de Máster
18
0
9

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A contratación laboral. Análise España vs República Dominicana

A dobre imposición internacional

A liberdade empresarial na elección de traballadores

Análise comparada da discriminación no traballo por razón de idade en Colombia e España

Análise comparada da normativa reguladora do dereito do traballo en igualdade entre homes e mulleres en España e na República Dominicana

As condicións de traballo nas minas e a súa evolución

Comunicación organizacional interna

Determinantes da satisfacción laboral en España

Imposto de sociedades

Imposto sobre sucesións e doazóns

Mobbing ou acoso psicolóxico laboral

Negociación e xénero

O bonus salarial

O despedimento obxectivo por necesidades da empresa

O Fintech e o seu impacto na xestión de recursos humanos

O réxime especial dos traballadores autónomos

O traballo en horario nocturno e as súas diferentes condicións

Os centros especiais de emprego

Plan de igualdade de Blackspot Consulting SL

Proposta dun programa formativo en habilidades de comunicación non verbal dirixido a mandos intermedios

Relación entre intelixencia emocional e satisfacción laboral

Réxime xurídico-laboral dos futbolistas

Unha aproximación ao Contrato en Prácticas

Xestión do talento e desenvolvemento de habilidades persoais

A evolución das prestacións por morte e supervivencia

A Evolución dos impostos en España

A evolución dos RRHH: Reclutamento 3.0

A incidencia das ETT no emprego

A motivación laboral

A relación laboral especial das institucións penitenciarias

Burnout ou síndrome de queimarse no traballo: que é e como previlo

Contratación laboral: a precarización do mercado de traballo

Imposto ao carbono

La cultura empresarial y los beneficios de la empresa diversificada

Mobbing ou acoso psicolóxico laboral

O Employer Branding e os seus efectos na xestión de persoas

Os dereitos laborais de P.R.China

Plan de empresa para un negocio de servizos de xestoría e asesoría

Plan de Igualdade CEIP '€œPolígono Río do Pozo'€

Psicoloxía positiva organizacional: felicidade no traballo

Recrutamento e selección de persoal

Traballo de amistade, benevolencia e boa vontade: como exención da relación laboral

Un paradigma e unha frustración: as sociedades escandinavas e a implantación do seu modelo en España

Unha aproximación ao contrato de axencia e as súas posibles confusións

¿Cómo atopar o candidato ideal?

¿Empresario individual ou sociedade mercantil?

A cultura organizativa: o modelo de dirección xaponés

A discriminación laboral da muller

A economía somerxida

A Fundación Laboral da Construción e a sua funcionalidade

A posta en marcha dunha cooperativa de traballo asociado (CTA)

Empresario individual ou sociedade mercantil

Evolución das técnicas de selección

Job Community Manager: o papel do técnico de RRHH

O embargo de salarios e pensións: normativa e xurisprudencia

O profesional de recursos humanos e a xestión por competencias

Os recursos humanos no sector téxtil

Procedemento concursal e viabilidade: Balneario de Mondariz

Recruiting: Selección de persoal 2.0

Responsabilidade social corporativa: os centros especiais de emprego

Segregación e diferenzas ocupacionais por xénero en Ferrolterra

Sustentabilidade do sistema público de pensións

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 30