Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral

2018/2019 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

López Fernández, José Luis
Presidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario/a
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal PDI
Rolón Varela, José María
Vogal PDI
García López, Javier Ángel
Vogal PDI
Gómez Castro, Carla
Vogal Estudante
Lada Vilariño, Juan José
Vogal Estudante
López Fernández, José Luis
Presidente
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vicepresidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario/a
López Arranz, María Asunción
Vogal PDI
Rolón Varela, José María
Vogal PDI
Grueiro Acción, Isabel
Vogal Estudante
Vieites Estraviz, Andrea
Vogal Estudante
Iglesias Blanco, Ana Beatriz
Vogal PAS
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal Coordinador de Título
Fernández Rey, Ana María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 30
Homes 2017/2018 6
Mulleres 2017/2018 24
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.680
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.668
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 12
% créditos repetidos 2017/2018 0,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 56
Taxa de evaluación 2017/2018 95,89
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 95,89
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100
Taxa de graduación 2016/2017 94,74
Taxa de abandono 2015/2016 10

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 225
Homes 2017/2018 88
Mulleres 2017/2018 137
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 12.380
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 11.140
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 859,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 378
% créditos repetidos 2017/2018 10
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,02
Taxa de evaluación 2017/2018 92,37
Taxa de éxito 2017/2018 93,07
Taxa de rendemento 2017/2018 85,97

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 25
Homes 2016/2017 6
Mulleres 2016/2017 19
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.173
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.134
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 33
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 6
% créditos repetidos 2016/2017 3,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 46,92
Taxa de evaluación 2016/2017 97,44
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 97,44
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 98,77
Taxa de graduación 2015/2016 75
Taxa de abandono 2014/2015 5,26

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 228
Homes 2016/2017 92
Mulleres 2016/2017 136
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 11.840
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 10.660
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 597
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 580,5
% créditos repetidos 2016/2017 9,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 51,93
Taxa de evaluación 2016/2017 90,93
Taxa de éxito 2016/2017 92,36
Taxa de rendemento 2016/2017 83,99

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 27
Homes 2015/2016 9
Mulleres 2015/2016 18
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.272
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.236
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 30
% créditos repetidos 2015/2016 2,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 47,11
Taxa de evaluación 2015/2016 90,57
Taxa de éxito 2015/2016 99,74
Taxa de rendemento 2015/2016 90,33
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 90,68
Taxa de graduación 2014/2015 89,47
Taxa de abandono 2013/2014 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 239
Homes 2015/2016 89
Mulleres 2015/2016 150
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 13.020
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 11.710
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 912
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 396
% créditos repetidos 2015/2016 10,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,48
Taxa de evaluación 2015/2016 90,7
Taxa de éxito 2015/2016 95,1
Taxa de rendemento 2015/2016 86,26

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Común

Seguridade Social Complementaria
28
0
0
Dereito do Traballo e Crise da Empresa
28
0
0
Xestión da Prevención de Riscos Laborais
26
0
0
Aspectos Macroeconómicos e Territoriais do Mercado de Traballo
28
0
0
Xestión Tributaria
28
0
0
Análise Contable
28
0
0
Aspectos Xurídico-Laborais en Materia de Igualdade
28
0
0

Recursos Humanos ( UDC )

Dirección Estratéxica de RRHH
27
0
1
A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de RRHH
27
0
1
Xestión do Coñecemento
27
0
1
Liderazgo e Habilidades Directivas
27
0
1
As Dúas Visións do Conflicto Laboral
28
0
0
Xestión da Seguridade Social
27
0
1
Iniciativa Emprendedora
27
0
1

Prácticas externas

Prácticas Externas
25
0
2

Traballo de fin de Máster

Traballo de Fin de Máster
24
0
6

Superado Non superado Non presentado

Común

Seguridade Social Complementaria
19
0
0
Dereito do Traballo e Crise da Empresa
19
0
0
Xestión da Prevención de Riscos Laborais
19
0
0
Aspectos Macroeconómicos e Territoriais do Mercado de Traballo
19
0
0
Xestión Tributaria
19
0
0
Análise Contable
19
0
0
Aspectos Xurídico-Laborais en Materia de Igualdade
19
0
0

Recursos Humanos ( UDC )

Dirección Estratéxica de RRHH
19
0
0
A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de RRHH
19
0
0
Xestión do Coñecemento
20
0
0
Liderazgo e Habilidades Directivas
19
0
0
As Dúas Visións do Conflicto Laboral
19
0
0
Xestión da Seguridade Social
19
0
0
Iniciativa Emprendedora
19
0
0

Prácticas externas

Prácticas Externas
18
0
0

Traballo de fin de Máster

Traballo de Fin de Máster
20
0
5

Superado Non superado Non presentado

Común

Seguridade Social Complementaria
21
0
0
Dereito do Traballo e Crise da Empresa
20
0
0
Xestión da Prevención de Riscos Laborais
21
0
0
Aspectos Macroeconómicos e Territoriais do Mercado de Traballo
21
0
0
Xestión Tributaria
20
0
1
Análise Contable
21
0
0
Aspectos Xurídico-Laborais en Materia de Igualdade
20
0
0

Recursos Humanos ( UDC )

Dirección Estratéxica de RRHH
18
0
2
A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de RRHH
18
0
2
Xestión do Coñecemento
17
1
2
Liderazgo e Habilidades Directivas
19
0
2
As Dúas Visións do Conflicto Laboral
18
0
2
Xestión da Seguridade Social
18
0
2
Iniciativa Emprendedora
18
0
2

Prácticas externas

Prácticas Externas
19
0
2

Traballo de fin de Máster

Traballo de Fin de Máster
18
0
9

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A contratación laboral. Análise España vs República Dominicana

A dobre imposición internacional

A liberdade empresarial na elección de traballadores

Análise comparada da discriminación no traballo por razón de idade en Colombia e España

Análise comparada da normativa reguladora do dereito do traballo en igualdade entre homes e mulleres en España e na República Dominicana

As condicións de traballo nas minas e a súa evolución

Comunicación organizacional interna

Determinantes da satisfacción laboral en España

Imposto de sociedades

Imposto sobre sucesións e doazóns

Mobbing ou acoso psicolóxico laboral

Negociación e xénero

O bonus salarial

O despedimento obxectivo por necesidades da empresa

O Fintech e o seu impacto na xestión de recursos humanos

O réxime especial dos traballadores autónomos

O traballo en horario nocturno e as súas diferentes condicións

Os centros especiais de emprego

Plan de igualdade de Blackspot Consulting SL

Proposta dun programa formativo en habilidades de comunicación non verbal dirixido a mandos intermedios

Relación entre intelixencia emocional e satisfacción laboral

Réxime xurídico-laboral dos futbolistas

Unha aproximación ao Contrato en Prácticas

Xestión do talento e desenvolvemento de habilidades persoais

A evolución das prestacións por morte e supervivencia

A Evolución dos impostos en España

A evolución dos RRHH: Reclutamento 3.0

A incidencia das ETT no emprego

A motivación laboral

A relación laboral especial das institucións penitenciarias

Burnout ou síndrome de queimarse no traballo: que é e como previlo

Contratación laboral: a precarización do mercado de traballo

Imposto ao carbono

La cultura empresarial y los beneficios de la empresa diversificada

Mobbing ou acoso psicolóxico laboral

O Employer Branding e os seus efectos na xestión de persoas

Os dereitos laborais de P.R.China

Plan de empresa para un negocio de servizos de xestoría e asesoría

Plan de Igualdade CEIP '€œPolígono Río do Pozo'€

Psicoloxía positiva organizacional: felicidade no traballo

Recrutamento e selección de persoal

Traballo de amistade, benevolencia e boa vontade: como exención da relación laboral

Un paradigma e unha frustración: as sociedades escandinavas e a implantación do seu modelo en España

Unha aproximación ao contrato de axencia e as súas posibles confusións

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 30