Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Xestión e Dirección Laboral

2016/2017 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

García Núñez, Moisés Alberto
Presidente
López Arranz, María Asunción
Secretario/a
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vogal PDI
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal PDI
García Núñez, Moisés Alberto
Presidente
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vicepresidente
López Arranz, María Asunción
Secretario/a
López Fernández, José Luis
Vogal PDI
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal PDI
Fernández Rey, Ana María
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.236
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 30
% créditos repetidos 2015/2016 2,83
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.272
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 27
Homes 2015/2016 9
Mulleres 2015/2016 18
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 47,11
Taxa de avaliación (%) 2015/2016 90,57
Taxa de éxito (%) 2015/2016 99,74
Taxa de rendemento (%) 2015/2016 90,33
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 90,68
Taxa de graduación (%) 2014/2015 89,47

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 13.680
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 886,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 334,5
% créditos repetidos 2013/2014 8,19
Total de créditos matriculados 2013/2014 14.910
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 265
Homes 2013/2014 95
Mulleres 2013/2014 170
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 56,25
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 91,37
Taxa de éxito (%) 2013/2014 94,32
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 86,17

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.083
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 6
% créditos repetidos 2014/2015 3,73
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.125
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 25
Homes 2014/2015 6
Mulleres 2014/2015 19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 45
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 96,8
Taxa de éxito (%) 2014/2015 100
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 96,8
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 8
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 99,42
Taxa de graduación (%) 2013/2014 86,21

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.689
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 27
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 1,57
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.716
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 31
Homes 2013/2014 8
Mulleres 2013/2014 23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 55,35
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 98,25
Taxa de éxito (%) 2013/2014 100
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 98,25
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 56,25
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 99,24
Taxa de graduación (%) 2012/2013 80

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Común

Seguridade Social Complementaria
18
0
0
Dereito do Traballo e Crise da Empresa
19
0
0
Xestión da Prevención de Riscos Laborais
18
0
0
Aspectos Macroeconómicos e Territoriais do Mercado de Traballo
19
0
0
Xestión Tributaria
18
0
0
Análise Contable
18
0
0
Aspectos Xurídico-Laborais en Materia de Igualdade
19
0
0

Recursos Humanos ( UDC )

Dirección Estratéxica de RRHH
19
0
0
A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de RRHH
19
0
0
Xestión do Coñecemento
19
0
0
Liderazgo e Habilidades Directivas
18
0
0
As Dúas Visións do Conflicto Laboral
19
0
0
Xestión da Seguridade Social
19
0
0
Iniciativa Emprendedora
19
0
0

Prácticas externas

Prácticas Externas
16
0
0

Traballo de fin de Máster

Traballo de Fin de Mestrado
17
0
6

Superado Non superado Non presentado

Común

Seguridade Social Complementaria
28
0
0
Dereito do Traballo e Crise da Empresa
28
0
0
Xestión da Prevención de Riscos Laborais
26
0
0
Aspectos Macroeconómicos e Territoriais do Mercado de Traballo
28
0
0
Xestión Tributaria
28
0
0
Análise Contable
29
0
0
Aspectos Xurídico-Laborais en Materia de Igualdade
28
0
0

Xestión Sociolaboral ( USC )

Auditoría Sociolaboral
1
0
0
Xestión Laboral e da Seguridade Social
1
0
0
Seguridade Social Comunitaria
1
0
0
Réxime Fiscal das Relacións Laborais
1
0
0
Empresas, Traballadores e Dereito Tributario Transnacional
1
0
0
Políticas Sociolaborais
1
0
0

Recursos Humanos ( UDC )

Dirección Estratéxica de RRHH
28
0
0
A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de RRHH
28
0
0
Xestión do Coñecemento
29
0
0
Liderazgo e Habilidades Directivas
28
0
0
As Dúas Visións do Conflicto Laboral
28
0
0
Xestión da Seguridade Social
28
0
0
Iniciativa Emprendedora
28
0
0

Prácticas externas

Prácticas Externas
27
0
0

Traballo de fin de Máster

Traballo de Fin de Mestrado
26
0
5

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

A evolución dos RRHH: Reclutamento 3.0

¿Cómo atopar o candidato ideal?

¿Empresario individual ou sociedade mercantil?

A cultura organizativa: o modelo de dirección xaponés

A discriminación laboral da muller

A economía somerxida

A Fundación Laboral da Construción e a sua funcionalidade

A posta en marcha dunha cooperativa de traballo asociado (CTA)

Empresario individual ou sociedade mercantil

Evolución das técnicas de selección

Job Community Manager: o papel do técnico de RRHH

O embargo de salarios e pensións: normativa e xurisprudencia

O profesional de recursos humanos e a xestión por competencias

Os recursos humanos no sector téxtil

Procedemento concursal e viabilidade: Balneario de Mondariz

Recruiting: Selección de persoal 2.0

Responsabilidade social corporativa: os centros especiais de emprego

Segregación e diferenzas ocupacionais por xénero en Ferrolterra

Sustentabilidade do sistema público de pensións

A asignatura pendente dos RRHH: o teito de cristal

A conciliación da vida laboral e familiar nos países da UE: un estudo comparado

A muller directiva en España: un camiño por percorrer

A seguridade social complementaria para os nosos maiores

Algúns aspectos do acoso moral no traballo

Análise económico-financieiro e aspectos laborais da empresa Mercadona

Diferentes permisos en relación coa maternidade e paternidade

Directivos 2.0: liderazgo na era das redes sociais

Liderazgo transformacional nas organizacións

O alcance do chamado "dereito á indemnidade do traballador" fronte ó poder disciplinario da empresa

O contrato temporal: Un estudio comparado no ámbito Europeo

O mercado de traballo español: a efectividade da Reforma Laboral de 2012

O modelo das "Start-ups"

Orixe e evolución da asistencia sanitaria

Os ámbitos persoal e funcional das empresas de traballo temporal

Os impostos sobre o consumo

Paraísos fiscais

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 30