Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Xerontoloxía

2017/2018 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Agrasar Cruz, Carlos María Camilo
Vogal PDI
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Antelo Álvarez, Jessica
Vogal Estudante
Rama Fandiño, José Antonio
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña María
Vogal PAS
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Meijide Faílde, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Viana Moldes, Inés
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Santos Del Riego, Sergio Eduardo
Presidente
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Agrasar Cruz, Carlos María Camilo
Vogal PDI
Rama Fandiño, José Antonio
Vogal Estudante
Antelo Álvarez, Jessica
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña María
Vogal PAS
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Meijide Faílde, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
Viana Moldes, Inés
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Presidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Vogal PDI
Maseda Rodríguez, Ana Belén
Vogal PDI
Salvado Carballo, María Jesús
Vogal PAS

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 27
Homes 2017/2018 3
Mulleres 2017/2018 24
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.191
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.176
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 15
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 1,26
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 44,11
Taxa de evaluación 2017/2018 88,41
Taxa de éxito 2017/2018 99,43
Taxa de rendemento 2017/2018 87,91
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100
Taxa de graduación 2015/2016 90,91
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 297
Homes 2017/2018 54
Mulleres 2017/2018 243
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 16.350
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 15.580
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 601
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 160,5
% créditos repetidos 2017/2018 4,66
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,04
Taxa de evaluación 2017/2018 93,52
Taxa de éxito 2017/2018 98,68
Taxa de rendemento 2017/2018 92,29

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 23
Homes 2016/2017 2
Mulleres 2016/2017 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.044
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.038
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 45,39
Taxa de evaluación 2016/2017 98,56
Taxa de éxito 2016/2017 97,96
Taxa de rendemento 2016/2017 96,55
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 100
Taxa de graduación 2014/2015 83,33
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 293
Homes 2016/2017 52
Mulleres 2016/2017 241
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 16.260
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 15.760
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 405
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 98
% créditos repetidos 2016/2017 3,09
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 55,51
Taxa de evaluación 2016/2017 94,43
Taxa de éxito 2016/2017 98,01
Taxa de rendemento 2016/2017 92,55

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 23
Homes 2015/2016 2
Mulleres 2015/2016 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.017
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 990
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 27
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 2,65
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 44,22
Taxa de evaluación 2015/2016 95,58
Taxa de éxito 2015/2016 99,38
Taxa de rendemento 2015/2016 94,99
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 94,29
Taxa de graduación 2013/2014 86,96
Taxa de abandono 2013/2014 4,35

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 299
Homes 2015/2016 50
Mulleres 2015/2016 249
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 16.150
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 15.530
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 448,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 177
% créditos repetidos 2015/2016 3,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,02
Taxa de evaluación 2015/2016 95,3
Taxa de éxito 2015/2016 98,77
Taxa de rendemento 2015/2016 94,12

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo obrigatorio común

Valoración e intervención en Xerontoloxía
13
0
1
Xerontoloxía Social I
12
0
2
Xerontoloxía Clínica I
13
0
1
Metodoloxía da Investigación en Xerontoloxía
12
0
2

Módulo obrigatorio por especialidade

Xerontoloxía Clínica II
13
0
2
Patoloxía e Intervención Xeriátrica I
12
1
1
Patoloxía e Intervención Xeriátrica II
14
0
1
Psicoloxía Clínica
12
0
2

Módulo de actividades obrigatorias

Traballo Fin de Máster
9
0
2
Practicum (Prácticas Externas)
10
0
1

Módulo optativo

O proxecto de investigación en Xerontoloxía
9
0
2
Intervención non farmacolóxica en demencias
12
0
2
Farmacoloxía xeriátrica
10
0
2
Inglés I
13
0
1
Inglés II
6
0
0
Economía Xerontolóxica
1
0
0
Actividade Física en Xerontoloxía
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo obrigatorio común

Valoración e intervención en Xerontoloxía
11
1
0
Xerontoloxía Social I
12
0
0
Xerontoloxía Clínica I
12
0
0
Metodoloxía da Investigación en Xerontoloxía
11
1
0

Módulo obrigatorio por especialidade

Xerontoloxía Clínica II
10
1
0
Patoloxía e Intervención Xeriátrica I
13
0
0
Patoloxía e Intervención Xeriátrica II
11
0
0
Psicoloxía Clínica
12
0
0

Módulo de actividades obrigatorias

Traballo Fin de Máster
10
0
1
Practicum (Prácticas Externas)
11
0
0

Módulo optativo

O proxecto de investigación en Xerontoloxía
8
0
0
Intervención non farmacolóxica en demencias
12
0
0
Farmacoloxía xeriátrica
4
1
0
Inglés I
12
0
0
Inglés II
11
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo obrigatorio común

Valoración e intervención en Xerontoloxía
11
0
0
Xerontoloxía Social I
11
0
0
Xerontoloxía Clínica I
11
0
0
Metodoloxía da Investigación en Xerontoloxía
11
0
0

Módulo obrigatorio por especialidade

Xerontoloxía Clínica II
11
0
0
Patoloxía e Intervención Xeriátrica I
10
1
0
Patoloxía e Intervención Xeriátrica II
13
0
0
Psicoloxía Clínica
11
0
0

Módulo de actividades obrigatorias

Traballo Fin de Máster
10
0
2
Practicum (Prácticas Externas)
10
0
1

Módulo optativo

O proxecto de investigación en Xerontoloxía
7
0
0
Intervención non farmacolóxica en demencias
11
0
0
Farmacoloxía xeriátrica
11
0
0
Inglés I
11
0
0
Inglés II
4
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Alteracións do sono en persoas maiores: tratamentos e alternativas

Beneficios da terapia de reminiscencia nas persoas maiores con demencia

Calidad de vida en personas mayores frágiles institucionalizadas

Capacidade funcional en persoas maiores fráxiles institucionalizadas

Capacidade para o desempeño das actividades básicas da vida diaria en persoas maiores: diferencias de xénero

Comorbilidade: Factores asociados nunha poboación de persoas maiores fráxiles

Deficiencia auditiva e implantes cocleares en persoas maiores: abordaxe dende a logopedia

Impacto dos trastornos de ansiedade e depresión na capacidade funcional en persoas maiores non institucionalizadas

Intervención non farmacolóxica da disfaxia na enfermidade de Parkinson

Anorexia e demencia: Causas e intervención non farmacolóxica

Avaliación da dor en persoas con demencia

Coidados en posibles úlceras vasculares do adulto maior

Consumo de medicamentos en persoas maiores de 65 anos. Revisión sistemática.

Detección e avaliación do síndrome de fraxilidade nunha poboación de suxeitos institucionalizados

Efecto da aplicación da psicoloxía positiva na promoción das emocións e o afecto positivo nas persoas maiores

Luminoterapia como intervención sobre os síntomas psicolóxicos e condutuais e o deterioro cognitivo en persoas maiores con demencia

Patoloxía oral no avellentamento

Perfil comunicativo diferencial dos terapeutas ocupacionais na atención a persoas maiores con respecto a outros grupos de idade

Valor terapéutico das intervencións asistidas con cans en Centros Xerontolóxicos

A terapia asistida con animais como instrumento de intervención na saúde da persoa maior institucionalizada

Acción protectora da intelixencia emocional no coidado informal de persoas maiores con demencia

Comprensión verbal e perda auditiva no avellentamento: Revisión bibliográfica

Deseño dun instrumento de avaliación das competencias comunicativas do coidador

Efectividade da musicoterapia como intervención no farmacolóxica en coidados paliativos

Estado nutricional das persoas maiores de acordo ao seu fenotipo de fraxilidade

Inmobilidade en persoas maiores

Neumonía nosocomial no doente de 65 anos ou máis

O suicidio en persoas maiores: Implicacións psicolóxicas e sociais. Unha revisión bibliográfica

Percepción do observador sobre os efectos da xerontoximnasia en suxeitos maiores institucionalizados e semiinstitucionalizados con artrose

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 40