Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Xerontoloxía

2016/2017 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ávila Álvarez, Adriana I.
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Agrasar Cruz, Carlos María
Vogal PDI
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Antelo Álvarez, Jessica
Vogal Estudante
Rama Fandiño, José Antonio
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña
Vogal PAS
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Meijide Faílde, Rosa
Vogal Coordinador de Título
Millán Calenti, José Carlos
Vogal Coordinador de Título
Viana Moldes, Inés
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Santos Del Riego, Sergio Eduardo
Presidente
Ávila Álvarez, Adriana I.
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Agrasar Cruz, Carlos María
Vogal PDI
Rama Fandiño, José Antonio
Vogal Estudante
Antelo Álvarez, Jessica
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña
Vogal PAS
Millán Calenti, José Carlos
Vogal Coordinador de Título
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Meijide Faílde, Rosa
Vogal Coordinador de Título
Viana Moldes, Inés
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Millán Calenti, José Carlos
Presidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Ávila Álvarez, Adriana I.
Vogal PDI
Maseda Rodríguez, Ana Belén
Vogal PDI
Salvado Carballo, María Jesús
Vogal PAS

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 23
Homes 2016/2017 2
Mulleres 2016/2017 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.044
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.038
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 45,39
Taxa de evaluación 2016/2017 98,56
Taxa de éxito 2016/2017 97,96
Taxa de rendemento 2016/2017 96,55
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 100
Taxa de graduación 2014/2015 83,33
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 293
Homes 2016/2017 52
Mulleres 2016/2017 241
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 16.260
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 15.760
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 405
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 98
% créditos repetidos 2016/2017 3,09
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 55,51
Taxa de evaluación 2016/2017 94,43
Taxa de éxito 2016/2017 98,01
Taxa de rendemento 2016/2017 92,55

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 23
Homes 2015/2016 2
Mulleres 2015/2016 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.017
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 990
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 27
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 2,65
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 44,22
Taxa de evaluación 2015/2016 95,58
Taxa de éxito 2015/2016 99,38
Taxa de rendemento 2015/2016 94,99
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 94,29
Taxa de graduación 2013/2014 86,96
Taxa de abandono 2013/2014 4,35

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 299
Homes 2015/2016 50
Mulleres 2015/2016 249
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 16.150
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 15.530
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 448,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 177
% créditos repetidos 2015/2016 3,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,02
Taxa de evaluación 2015/2016 95,3
Taxa de éxito 2015/2016 98,77
Taxa de rendemento 2015/2016 94,12

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 34
Homes 2014/2015 0
Mulleres 2014/2015 34
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.383
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.377
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0,43
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 40,68
Taxa de evaluación 2014/2015 97,83
Taxa de éxito 2014/2015 99,11
Taxa de rendemento 2014/2015 96,96
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2014/2015 100
Taxa de graduación 2012/2013 94,12
Taxa de abandono 2012/2013 5,88

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 284
Homes 2014/2015 33
Mulleres 2014/2015 251
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 15.810
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 15.410
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 314,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 85,5
% créditos repetidos 2014/2015 2,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 55,66
Taxa de evaluación 2014/2015 96,34
Taxa de éxito 2014/2015 98,58
Taxa de rendemento 2014/2015 94,97

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo obrigatorio común

Valoración e intervención en Xerontoloxía
11
1
0
Xerontoloxía Social I
12
0
0
Xerontoloxía Clínica I
12
0
0
Metodoloxía da Investigación en Xerontoloxía
11
1
0

Módulo obrigatorio por especialidade

Xerontoloxía Clínica II
10
1
0
Patoloxía e Intervención Xeriátrica I
13
0
0
Patoloxía e Intervención Xeriátrica II
11
0
0
Psicoloxía Clínica
12
0
0

Módulo de actividades obrigatorias

Traballo Fin de Mestrado
10
0
1
Practicum (Prácticas Externas)
11
0
0

Módulo optativo

O proxecto de investigación en Xerontoloxía
8
0
0
Intervención non farmacolóxica en demencias
12
0
0
Farmacoloxía xeriátrica
4
1
0
Inglés I
12
0
0
Inglés II
11
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo obrigatorio común

Valoración e intervención en Xerontoloxía
11
0
0
Xerontoloxía Social I
11
0
0
Xerontoloxía Clínica I
11
0
0
Metodoloxía da Investigación en Xerontoloxía
11
0
0

Módulo obrigatorio por especialidade

Xerontoloxía Clínica II
11
0
0
Patoloxía e Intervención Xeriátrica I
10
1
0
Patoloxía e Intervención Xeriátrica II
13
0
0
Psicoloxía Clínica
11
0
0

Módulo de actividades obrigatorias

Traballo Fin de Mestrado
10
0
2
Practicum (Prácticas Externas)
10
0
1

Módulo optativo

O proxecto de investigación en Xerontoloxía
7
0
0
Intervención non farmacolóxica en demencias
11
0
0
Farmacoloxía xeriátrica
11
0
0
Inglés I
11
0
0
Inglés II
4
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo obrigatorio común

Valoración e intervención en Xerontoloxía
11
0
0
Xerontoloxía Social I
11
0
0
Xerontoloxía Clínica I
11
0
0
Metodoloxía da Investigación en Xerontoloxía
12
0
0

Módulo obrigatorio por especialidade

Xerontoloxía Clínica II
11
0
0
Patoloxía e Intervención Xeriátrica I
11
0
0
Patoloxía e Intervención Xeriátrica II
9
2
0
Psicoloxía Clínica
11
0
0
Xerontoloxía Social II
1
0
0
Atención Sociosanitaria
1
0
0
Dirección e Xestión Xerontolóxica
1
0
0
Demografía da ancianidade
1
0
0
Dereito e Responsabilidade Civil Xerontolóxica
1
0
0

Módulo de actividades obrigatorias

Traballo Fin de Mestrado
21
0
2
Practicum (Prácticas Externas)
23
0
0

Módulo optativo

O proxecto de investigación en Xerontoloxía
11
0
0
Intervención non farmacolóxica en demencias
11
0
0
Farmacoloxía xeriátrica
6
0
0
Inglés I
11
0
0
Inglés II
5
0
0
Psicobioloxía do avellentamento
Lecer e Tempo Libre en Xerontoloxía
1
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Anorexia e demencia: Causas e intervención non farmacolóxica

Avaliación da dor en persoas con demencia

Coidados en posibles úlceras vasculares do adulto maior

Consumo de medicamentos en persoas maiores de 65 anos. Revisión sistemática.

Detección e avaliación do síndrome de fraxilidade nunha poboación de suxeitos institucionalizados

Efecto da aplicación da psicoloxía positiva na promoción das emocións e o afecto positivo nas persoas maiores

Luminoterapia como intervención sobre os síntomas psicolóxicos e condutuais e o deterioro cognitivo en persoas maiores con demencia

Patoloxía oral no avellentamento

Perfil comunicativo diferencial dos terapeutas ocupacionais na atención a persoas maiores con respecto a outros grupos de idade

Valor terapéutico das intervencións asistidas con cans en Centros Xerontolóxicos

A terapia asistida con animais como instrumento de intervención na saúde da persoa maior institucionalizada

Acción protectora da intelixencia emocional no coidado informal de persoas maiores con demencia

Comprensión verbal e perda auditiva no avellentamento: Revisión bibliográfica

Deseño dun instrumento de avaliación das competencias comunicativas do coidador

Efectividade da musicoterapia como intervención no farmacolóxica en coidados paliativos

Estado nutricional das persoas maiores de acordo ao seu fenotipo de fraxilidade

Inmobilidade en persoas maiores

Neumonía nosocomial no doente de 65 anos ou máis

O suicidio en persoas maiores: Implicacións psicolóxicas e sociais. Unha revisión bibliográfica

Percepción do observador sobre os efectos da xerontoximnasia en suxeitos maiores institucionalizados e semiinstitucionalizados con artrose

Abordaxe da infección por VIH en persoas maiores: efectos, causas e estratexia terapéutica

Aplicación do Método Montessori nas demencias avanzadas

Asociacionismo e participación social no marco do envellecemento activo: unha revisión bibliográfica

Avaliación da percepción de empatía terapéutica nunha mostra de suxeitos de idade avanzada

Avaliación dos beneficios da utilización dos Centros de Día para os coidadores informais de familiares con demencia

Coidados paliativos nas persoas maiores e o proceso de duelo en coidadores e familiares

Coidados paliativos no domicilio para persoas maiores e os seus posibles beneficios

Dieta e exercicio como factores de prevención da obesidade: Revisión da literatura

Estimulación da comunicación a través de Terapias Alternativas na demencia

Estratexias de afrontamento en situacións de axitación en suxeitos con demencia

Estudo Piloto: Intelixencia Emocional en coidadores formais, Burnout e Satisfacción laboral

Exercicios físicos e fraxilidade: Pode o adestramento de forza cambiar o status de 'ancián fráxil'? Unha revisión sistemática

Hipertensión arterial sistólica illada en persoas de idade avanzada: Revisión sistemática sobre as recomendacións para o seu manexo terapéutico

Manexo da dor no paciente ancián

O apoio social como variable determinante da saúde nunha mostra de persoas con 60 e máis anos

O 'Square Stepping Exercise' en persoas maiores: Unha nova forma de rehabilitación física e cognitiva

Perspectivas ao final da vida: sedación paliativa

Preparación para a xubilación: un reto de futuro

Presbiacusia. Adherencia ao uso de audiófonos en persoas maiores

Tratamento conservador como alternativa para o tratamento de anciáns con enfermidade renal crónica terminal

Valoración xeriátrica integral en persoas con Síndrome de Down

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 25