Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Xerontoloxía

2017/2018 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Santos Del Riego, Sergio Eduardo
Presidente
Ávila Álvarez, Adriana I.
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Agrasar Cruz, Carlos María
Vogal PDI
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Antelo Álvarez, Jessica
Vogal Estudante
Rama Fandiño, José Antonio
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña
Vogal PAS
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Meijide Faílde, Rosa
Vogal Coordinador de Título
Millán Calenti, José Carlos
Vogal Coordinador de Título
Viana Moldes, Inés
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Santos Del Riego, Sergio Eduardo
Presidente
Ávila Álvarez, Adriana I.
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Agrasar Cruz, Carlos María
Vogal PDI
Rama Fandiño, José Antonio
Vogal Estudante
Antelo Álvarez, Jessica
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña
Vogal PAS
Millán Calenti, José Carlos
Vogal Coordinador de Título
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Meijide Faílde, Rosa
Vogal Coordinador de Título
Viana Moldes, Inés
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Millán Calenti, José Carlos
Presidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Ávila Álvarez, Adriana I.
Vogal PDI
Maseda Rodríguez, Ana Belén
Vogal PDI
Salvado Carballo, María Jesús
Vogal PAS

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 990
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 1,2
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.002
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 22
Homes 2015/2016 2
Mulleres 2015/2016 20
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 45,55
Taxa de evaluación 2015/2016 97,01
Taxa de éxito 2015/2016 99,38
Taxa de rendemento 2015/2016 96,41
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2013/2014 4,35
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 98,68
Taxa de graduación (%) 2014/2015 91,67

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.377
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0,43
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.383
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 34
Homes 2014/2015 0
Mulleres 2014/2015 34
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 40,68
Taxa de evaluación 2014/2015 97,83
Taxa de éxito 2014/2015 99,11
Taxa de rendemento 2014/2015 96,96
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 5,88
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 98,36
Taxa de graduación (%) 2013/2014 91,3

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.998
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 0
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.998
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 39
Homes 2013/2014 0
Mulleres 2013/2014 39
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 51,23
Taxa de evaluación 2013/2014 100
Taxa de éxito 2013/2014 99,1
Taxa de rendemento 2013/2014 99,1
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 89,55
Taxa de graduación (%) 2012/2013 94,12

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Módulo obrigatorio común

Valoración e intervención en Xerontoloxía
11
0
0
Xerontoloxía Social I
11
0
0
Xerontoloxía Clínica I
11
0
0
Metodoloxía da Investigación en Xerontoloxía
12
0
0

Módulo obrigatorio por especialidade

Xerontoloxía Clínica II
11
0
0
Patoloxía e Intervención Xeriátrica I
11
0
0
Patoloxía e Intervención Xeriátrica II
9
2
0
Psicoloxía Clínica
11
0
0
Xerontoloxía Social II
1
0
0
Atención Sociosanitaria
1
0
0
Dirección e Xestión Xerontolóxica
1
0
0
Demografía da ancianidade
1
0
0
Dereito e Responsabilidade Civil Xerontolóxica
1
0
0

Módulo de actividades obrigatorias

Traballo Fin de Mestrado
21
0
2
Practicum (Prácticas Externas)
23
0
0

Módulo optativo

O proxecto de investigación en Xerontoloxía
11
0
0
Intervención non farmacolóxica en demencias
11
0
0
Farmacoloxía xeriátrica
6
0
0
Inglés I
11
0
0
Inglés II
5
0
0
Psicobioloxía do avellentamento
Lecer e Tempo Libre en Xerontoloxía
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo obrigatorio común

Valoración e intervención en Xerontoloxía
23
0
0
Xerontoloxía Social I
23
0
0
Xerontoloxía Clínica I
22
1
0
Metodoloxía da Investigación en Xerontoloxía
22
1
0

Módulo obrigatorio por especialidade

Xerontoloxía Clínica II
22
0
0
Patoloxía e Intervención Xeriátrica I
22
0
0
Patoloxía e Intervención Xeriátrica II
22
0
0
Psicoloxía Clínica
22
0
0
Xerontoloxía Social II
6
0
0
Atención Sociosanitaria
6
0
0
Dirección e Xestión Xerontolóxica
6
0
0
Demografía da ancianidade
6
0
0
Dereito e Responsabilidade Civil Xerontolóxica
6
0
0

Módulo de actividades obrigatorias

Traballo Fin de Mestrado
16
0
0
Practicum (Prácticas Externas)
16
0
0

Módulo optativo

O proxecto de investigación en Xerontoloxía
17
0
0
Intervención non farmacolóxica en demencias
22
1
0
Farmacoloxía xeriátrica
13
1
0
Inglés I
23
0
0
Inglés II
13
0
0
Lecer e Tempo Libre en Xerontoloxía
4
0
0
Programas de Intervención en Xerontoloxía
4
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Anorexia e demencia: Causas e intervención non farmacolóxica

Avaliación da dor en persoas con demencia

Coidados en posibles úlceras vasculares do adulto maior

Consumo de medicamentos en persoas maiores de 65 anos. Revisión sistemática.

Detección e avaliación do síndrome de fraxilidade nunha poboación de suxeitos institucionalizados

Efecto da aplicación da psicoloxía positiva na promoción das emocións e o afecto positivo nas persoas maiores

Luminoterapia como intervención sobre os síntomas psicolóxicos e condutuais e o deterioro cognitivo en persoas maiores con demencia

Patoloxía oral no avellentamento

Perfil comunicativo diferencial dos terapeutas ocupacionais na atención a persoas maiores con respecto a outros grupos de idade

Valor terapéutico das intervencións asistidas con cans en Centros Xerontolóxicos

A terapia asistida con animais como instrumento de intervención na saúde da persoa maior institucionalizada

Acción protectora da intelixencia emocional no coidado informal de persoas maiores con demencia

Comprensión verbal e perda auditiva no avellentamento: Revisión bibliográfica

Deseño dun instrumento de avaliación das competencias comunicativas do coidador

Efectividade da musicoterapia como intervención no farmacolóxica en coidados paliativos

Estado nutricional das persoas maiores de acordo ao seu fenotipo de fraxilidade

Inmobilidade en persoas maiores

Neumonía nosocomial no doente de 65 anos ou máis

O suicidio en persoas maiores: Implicacións psicolóxicas e sociais. Unha revisión bibliográfica

Percepción do observador sobre os efectos da xerontoximnasia en suxeitos maiores institucionalizados e semiinstitucionalizados con artrose

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 40