Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Neurociencia

2016/2017 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Díaz Varela, José
Vogal PDI
Manso Revilla, María Jesús
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Del Carmen
Vogal PDI
López Mahía, Purificación
Vogal PDI
Santaballa López, Juan Arturo
Vogal PDI
Fernández Sánchez, Jesús José
Vogal PDI
Santos Fidalgo, Luísa
Vogal PDI
Rodríguez Torres, Ana María
Vogal PDI
Rodríguez Longueira, Jorge
Vogal Estudante
García-Junco García, Rosa María
Vogal Estudante
Vázquez Domínguez, Martín
Vogal Estudante
Fontán Vázquez, Alicia
Vogal Estudante
Pérez Martínez, Lucía
Vogal Estudante
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Pérez Sestelo, José
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Rodríguez González, Noelia
Vogal Estudante
Gómez Toba, Martín
Vogal Estudante
Pena Blanco, Lorenzo
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Belmonte, María Esther
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Barreiro Lozano, Rodolfo
Vogal Coordinador de Título
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 396
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 19
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 19
% créditos repetidos 2015/2016 8,76
Total de créditos matriculados 2015/2016 434
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 9
Homes 2015/2016 3
Mulleres 2015/2016 6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 48,22
Taxa de evaluación 2015/2016 82,49
Taxa de éxito 2015/2016 99,16
Taxa de rendemento 2015/2016 81,8
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2013/2014 25
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 100
Taxa de graduación (%) 2014/2015 75

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 38.280
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6.052
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.012
% créditos repetidos 2015/2016 20,82
Total de créditos matriculados 2015/2016 48.340
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 892
Homes 2015/2016 357
Mulleres 2015/2016 535
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,19
Taxa de evaluación 2015/2016 90,53
Taxa de éxito 2015/2016 80,86
Taxa de rendemento 2015/2016 73,2

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 200
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 42
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 23
% créditos repetidos 2014/2015 24,53
Total de créditos matriculados 2014/2015 265
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 7
Homes 2014/2015 4
Mulleres 2014/2015 3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 37,86
Taxa de evaluación 2014/2015 85,66
Taxa de éxito 2014/2015 100
Taxa de rendemento 2014/2015 85,66
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 76,68
Taxa de graduación (%) 2013/2014 75

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 33.540
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.361
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 4.145
% créditos repetidos 2014/2015 23,85
Total de créditos matriculados 2014/2015 44.040
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 807
Homes 2014/2015 303
Mulleres 2014/2015 504
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 54,58
Taxa de evaluación 2014/2015 89,64
Taxa de éxito 2014/2015 78,49
Taxa de rendemento 2014/2015 70,35

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 220
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 27
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 10,93
Total de créditos matriculados 2013/2014 247
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 6
Homes 2013/2014 4
Mulleres 2013/2014 2
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 41,17
Taxa de evaluación 2013/2014 69,23
Taxa de éxito 2013/2014 95,32
Taxa de rendemento 2013/2014 65,99
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 100
Taxa de graduación (%) 2012/2013 50

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 31.250
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.548
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.564
% créditos repetidos 2013/2014 26,23
Total de créditos matriculados 2013/2014 42.360
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 787
Homes 2013/2014 302
Mulleres 2013/2014 485
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,83
Taxa de evaluación 2013/2014 87,67
Taxa de éxito 2013/2014 76,1
Taxa de rendemento 2013/2014 66,72

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Módulo de materias obrigatorias

Bioloxía Celular do Sistema Nervioso
4
0
0
Neuroquímica
4
0
0
Neuroanatomía
4
0
0
Fisioloxía do Sistema Nervioso
4
0
0
Neurociencia do Comportamento
6
0
0
Traballo Fin de Mestrado
4
0
2

Módulo de Neurociencia cognitiva

Técnicas Psicofisiolóxicas
1
0
0
Investigación Aplicada en Neurociencia Cognitiva
3
0
0
Procesos Psíquicos Superiores
3
0
0
Condutas Adictivas
1
0
0
Exploracións Nucleares en Neuroloxía: SPET e PET. Neuroimaxe Dixital
1
0
0
Neurodexeneración e Neurorreparación
2
0
0
Fundamentos de Neurofisioloxía Clinica
3
0
0
Fundamentos de Psiquiatría
2
0
0
Fundamentos de Neuroloxía
3
0
0
Neurociencia Computacional
1
0
0
Modelos Biolóxicos e Computacionais de Representación do Coñecemento
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo de materias obrigatorias

Bioloxía Celular do Sistema Nervioso
4
0
1
Neuroquímica
2
0
1
Neuroanatomía
3
0
0
Fisioloxía do Sistema Nervioso
2
0
1
Neurociencia do Comportamento
3
2
1
Traballo Fin de Mestrado
2
0
3

Módulo de Neurociencia cognitiva

Técnicas Psicofisiolóxicas
1
0
0
Procesos Psíquicos Superiores
1
0
0
Exploracións Nucleares en Neuroloxía: SPET e PET. Neuroimaxe Dixital
1
0
0
Neurodexeneración e Neurorreparación
1
0
0
Fundamentos de Neurofisioloxía Clinica
1
0
0
Fundamentos de Psiquiatría
1
0
0
Fundamentos de Neuroloxía
2
0
0
Neurociencia Computacional
2
0
0
Modelos Biolóxicos e Computacionais de Representación do Coñecemento
2
0
1

Módulo de Neurobioloxía Celular e Molecular

Fundamentos de Xenómica e Proteómica en Neurociencias
2
0
0
Neurofarmacoloxía
2
0
0
Técnicas de Neurobioloxía Molecular
1
0
0
Desenvolvemento do Sistema Nervioso
1
0
0
Evolución do Sistema Nervioso
2
0
0
Técnicas Neuroanatómicas
1
0
0
Técnicas Electrofisiolóxicas
2
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Angiotensina 1-7/Receptor MAS en neuronas dopaminérxicas.

Efecto da aplicación de Estimulación Transcraneal por Corrente Directa sobre a corteza prefrontal en tarefas de memoria de traballo.

Efectos da anodal ETCC no córtex prefrontal dorsolateral esquerdo e as súas implicacións na memoria de traballo

Estabilidade postural e rendemento en dobre tarefa de doentes coa enfermidade de Parkinson

Efectos do consumo intensivo de alcohol (Binge Drinking) sobre procesos de atención e memoria en poboación universitaria: Un estudo de seguemento con Potenciais Evocados.

Efectos dos campos magnéticos estáticos aplicados en M1 sobre a excitabilidade dos circuitos corticais inhibitorios de corta latencia

Estudo das propiedades inhibidoras MAO-A e MAO-B de novos derivados cumarínicos de interese para o tratamento da enfermidade de Parkinson.

Estudo do efecto da microperfusión de ACPT-1 nas crisis epilépticas inducidas porpicrotoxina no hipocampo da rata

Valoración do tecido hipóxico mediante 18F-FMISO PET en modelos de ratas con accidente cerebrovascular

Estudio da organización citoarquitectónica e neuroquímica do colículo inferior no rato reeler.

Estudo da fatiga en doentes con enfermidade de Parkinson: estudo preliminar

Estudo retrospectivo das peticións de electroencefalografía urxente no paciente pediátrico

Sistema Renina Angiotensina Nuclear: Implicacións na dexeneraxión dopaminerxética

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 10