Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Neurociencia

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Sarandeses da Costa, Luis Alberto
Vogal PDI
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Harriswangler Harriswangler, Charlene María
Vogal Estudante
Patiño Raña, Denis Marcelino
Vogal Estudante
Loureiro Gammariello, Noelia Manuela
Vogal Estudante
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Delgado Ferreiro, Ignacio
Vogal Estudante
Martínez Amado, Iria
Vogal Estudante
Ruibal López, María
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinador de Título
Jiménez González, Carlos
Vogal Coordinador de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 5
Homes 2017/2018 2
Mulleres 2017/2018 3
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 196
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 123
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 73
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 37,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 39,2
Taxa de evaluación 2017/2018 90,31
Taxa de éxito 2017/2018 97,74
Taxa de rendemento 2017/2018 88,27
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 75,95
Taxa de graduación 2016/2017 44,44
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 825
Homes 2017/2018 352
Mulleres 2017/2018 473
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 36.740
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.204
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.810
% créditos repetidos 2017/2018 23,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,88
Taxa de evaluación 2017/2018 89,51
Taxa de éxito 2017/2018 79,33
Taxa de rendemento 2017/2018 71,01

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 12
Homes 2016/2017 5
Mulleres 2016/2017 7
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 584
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 527
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 38
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 19
% créditos repetidos 2016/2017 9,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 48,67
Taxa de evaluación 2016/2017 64,9
Taxa de éxito 2016/2017 75,46
Taxa de rendemento 2016/2017 48,97
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 70,38
Taxa de graduación 2015/2016 100
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 824
Homes 2016/2017 336
Mulleres 2016/2017 488
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 47.420
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 37.880
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.110
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.430
% créditos repetidos 2016/2017 20,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,55
Taxa de evaluación 2016/2017 90,14
Taxa de éxito 2016/2017 77,05
Taxa de rendemento 2016/2017 69,45

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 9
Homes 2015/2016 3
Mulleres 2015/2016 6
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 434
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 396
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 19
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 19
% créditos repetidos 2015/2016 8,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 48,22
Taxa de evaluación 2015/2016 82,49
Taxa de éxito 2015/2016 99,16
Taxa de rendemento 2015/2016 81,8
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 100
Taxa de graduación 2014/2015 75
Taxa de abandono 2013/2014 25

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 807
Homes 2015/2016 320
Mulleres 2015/2016 487
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 45.380
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 36.040
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.313
% créditos repetidos 2015/2016 20,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 56,23
Taxa de evaluación 2015/2016 90,55
Taxa de éxito 2015/2016 80,16
Taxa de rendemento 2015/2016 72,59

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo de materias obrigatorias

Bioloxía Celular do Sistema Nervioso
3
1
0
Neuroquímica
2
0
0
Neuroanatomía
4
0
0
Fisioloxía do Sistema Nervioso
2
0
0
Neurociencia do Comportamento
2
0
0
Traballo Fin de Máster
4
0
1

Módulo de Neurociencia cognitiva

Técnicas Psicofisiolóxicas
1
0
0
Procesos Psíquicos Superiores
2
0
0
Condutas Adictivas
2
0
0
Neurodexeneración e Neurorreparación
2
0
0
Fundamentos de Neurofisioloxía Clinica
2
0
0
Fundamentos de Psiquiatría
2
0
0
Fundamentos de Neuroloxía
2
0
0
Neurociencia Computacional
1
0
0
Modelos Biolóxicos e Computacionais de Representación do Coñecemento
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo de materias obrigatorias

Bioloxía Celular do Sistema Nervioso
2
5
2
Neuroquímica
5
4
0
Neuroanatomía
2
5
0
Fisioloxía do Sistema Nervioso
5
4
0
Neurociencia do Comportamento
4
3
0
Traballo Fin de Máster
4
0
8

Módulo de Neurociencia cognitiva

Investigación Aplicada en Neurociencia Cognitiva
1
1
2
Procesos Psíquicos Superiores
1
2
1
Condutas Adictivas
4
0
1
Exploracións Nucleares en Neuroloxía: SPET e PET. Neuroimaxe Dixital
3
0
2
Neurodexeneración e Neurorreparación
4
0
0
Fundamentos de Psiquiatría
5
0
1
Fundamentos de Neuroloxía
4
0
0
Neurociencia Computacional
2
0
0
Modelos Biolóxicos e Computacionais de Representación do Coñecemento
1
0
0

Módulo de Neurobioloxía Celular e Molecular

Fundamentos de Xenómica e Proteómica en Neurociencias
1
0
0
Neurofarmacoloxía
4
0
1
Técnicas de Neurobioloxía Molecular
1
0
0
Desenvolvemento do Sistema Nervioso
1
0
0
Evolución do Sistema Nervioso
3
0
1
Neuroanatomía Comparada
2
0
1
Técnicas Neuroanatómicas
1
0
1
Canales Iónicos e Comportamento Neuronal. Introducción ás Canalopatías
1
0
1
Neuroendocrinoloxía
4
0
3
Técnicas Electrofisiolóxicas
3
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo de materias obrigatorias

Bioloxía Celular do Sistema Nervioso
6
0
0
Neuroquímica
6
0
0
Neuroanatomía
6
0
0
Fisioloxía do Sistema Nervioso
6
0
0
Neurociencia do Comportamento
5
0
0
Traballo Fin de Máster
5
0
4

Módulo de Neurociencia cognitiva

Técnicas Psicofisiolóxicas
2
1
0
Investigación Aplicada en Neurociencia Cognitiva
3
0
0
Procesos Psíquicos Superiores
2
0
0
Condutas Adictivas
1
0
0
Exploracións Nucleares en Neuroloxía: SPET e PET. Neuroimaxe Dixital
4
0
0
Neurodexeneración e Neurorreparación
6
0
0
Fundamentos de Neurofisioloxía Clinica
3
0
0
Fundamentos de Neuroloxía
5
0
0
Neurociencia Computacional
2
0
0
Modelos Biolóxicos e Computacionais de Representación do Coñecemento
1
0
0

Módulo de Neurobioloxía Celular e Molecular

Fundamentos de Xenómica e Proteómica en Neurociencias
2
0
0
Neurofarmacoloxía
3
0
0
Técnicas de Neurobioloxía Molecular
1
0
0
Desenvolvemento do Sistema Nervioso
1
0
0
Evolución do Sistema Nervioso
2
0
0
Neuroanatomía Comparada
2
0
0
Técnicas Neuroanatómicas
1
0
0
Canales Iónicos e Comportamento Neuronal. Introducción ás Canalopatías
1
0
0
Neuroendocrinoloxía
1
0
0
Técnicas Electrofisiolóxicas
5
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Estudo da expresión da proteína verde fluorescente (GFP) no encéfalo do peixe cebra adulto (Danio rerio) transxénico ET(ktr4: EGFP)sq et11

Expresión de xenes involucrados en enfermidades neurodexenerativas en especies de lévedos sometidos a estrés.

Procesamento de palabras emocionais positivas e erros de concordancia de xénero: un estudo de potenciais evocados

Trastornos do movemento en animais e humanos. Implicacións teóricas e prácticas

Angiotensina 1-7/Receptor MAS en neuronas dopaminérxicas.

Efecto da aplicación de Estimulación Transcraneal por Corrente Directa sobre a corteza prefrontal en tarefas de memoria de traballo.

Efectos da anodal ETCC no córtex prefrontal dorsolateral esquerdo e as súas implicacións na memoria de traballo

Estabilidade postural e rendemento en dobre tarefa de doentes coa enfermidade de Parkinson

Efectos do consumo intensivo de alcohol (Binge Drinking) sobre procesos de atención e memoria en poboación universitaria: Un estudo de seguemento con Potenciais Evocados.

Efectos dos campos magnéticos estáticos aplicados en M1 sobre a excitabilidade dos circuitos corticais inhibitorios de corta latencia

Estudo das propiedades inhibidoras MAO-A e MAO-B de novos derivados cumarínicos de interese para o tratamento da enfermidade de Parkinson.

Estudo do efecto da microperfusión de ACPT-1 nas crisis epilépticas inducidas porpicrotoxina no hipocampo da rata

Valoración do tecido hipóxico mediante 18F-FMISO PET en modelos de ratas con accidente cerebrovascular

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 10