Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Acuicultura

2017/2018 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Sarandeses da Costa, Luis Alberto
Vogal PDI
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Harriswangler Harriswangler, Charlene María
Vogal Estudante
Patiño Raña, Denis Marcelino
Vogal Estudante
Loureiro Gammariello, Noelia Manuela
Vogal Estudante
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Delgado Ferreiro, Ignacio
Vogal Estudante
Martínez Amado, Iria
Vogal Estudante
Ruibal López, María
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinador de Título
Jiménez González, Carlos
Vogal Coordinador de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 15
Homes 2017/2018 8
Mulleres 2017/2018 7
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 744
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 744
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 49,6
Taxa de evaluación 2017/2018 96,37
Taxa de éxito 2017/2018 98,74
Taxa de rendemento 2017/2018 95,16
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 94,94
Taxa de graduación 2015/2016 100
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 825
Homes 2017/2018 352
Mulleres 2017/2018 473
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 36.740
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.204
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.810
% créditos repetidos 2017/2018 23,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,88
Taxa de evaluación 2017/2018 89,51
Taxa de éxito 2017/2018 79,33
Taxa de rendemento 2017/2018 71,01

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 12
Homes 2016/2017 8
Mulleres 2016/2017 4
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 504
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 486
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 3,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 42
Taxa de evaluación 2016/2017 100
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 99,53
Taxa de graduación 2014/2015 100
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 824
Homes 2016/2017 336
Mulleres 2016/2017 488
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 47.420
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 37.880
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.110
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.430
% créditos repetidos 2016/2017 20,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,55
Taxa de evaluación 2016/2017 90,14
Taxa de éxito 2016/2017 77,05
Taxa de rendemento 2016/2017 69,45

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 13
Homes 2015/2016 8
Mulleres 2015/2016 5
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 603
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 603
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 46,38
Taxa de evaluación 2015/2016 97,01
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 97,01
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 100
Taxa de graduación 2013/2014 100
Taxa de abandono 2013/2014 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 807
Homes 2015/2016 320
Mulleres 2015/2016 487
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 45.380
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 36.040
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.313
% créditos repetidos 2015/2016 20,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 56,23
Taxa de evaluación 2015/2016 90,55
Taxa de éxito 2015/2016 80,16
Taxa de rendemento 2015/2016 72,59

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Básico

Bioloxía dos animais acuícolas cultivables
10
0
0
Bioloxía das algas cultivables
10
0
0
Fisioloxía dos animais acuícolas cultivables
10
0
0
Xenética aplicada á acuicultura
9
0
0
Inmunoloxía
8
1
0
Patoloxía; prevención e control
10
0
0
Calidade da auga e instalacións
10
0
0
Alimentación e nutrición animal
9
1
0
Xestión económica, xurídica e medioambiental en acuicultura
10
0
0

Produción acuícola

Cultivo de macroalgas
6
0
1
Cultivo de microalgas e zooplancton
9
0
1
Cultivo de peixes
9
0
1
Cultivo de moluscos bivalvos
9
0
1
Cultivo doutros invertebrados
8
0
1
Mareas tóxicas
7
0
1
Enfermidades en invertebrados
9
1
0
Enfermidades en peixes
9
0
1

Biotecnoloxía en acuicultura

Xenómica e mellora genética
1
0
0
Desenvolvemento de ferramentas de prevención e control
1
0
0
Calidade, mellora e procesamento dos produtos derivados da acuicultura
3
0
0

Traballo fin de máster

Traballo fin de máster
5
0
0

Especialización Fin de Máster

Prácticas en empresas
2
0
0
Iniciación á investigación
3
0
0

Superado Non superado Non presentado

Básico

Bioloxía dos animais acuícolas cultivables
4
0
0
Bioloxía das algas cultivables
4
0
0
Fisioloxía dos animais acuícolas cultivables
5
0
0
Xenética aplicada á acuicultura
4
0
0
Inmunoloxía
4
0
0
Patoloxía; prevención e control
5
0
0
Calidade da auga e instalacións
5
0
0
Alimentación e nutrición animal
5
0
0
Xestión económica, xurídica e medioambiental en acuicultura
5
0
0

Produción acuícola

Cultivo de macroalgas
4
0
0
Cultivo de microalgas e zooplancton
5
0
0
Cultivo de peixes
5
0
0
Cultivo de moluscos bivalvos
5
0
0
Cultivo doutros invertebrados
4
0
0
Mareas tóxicas
5
0
0
Enfermidades en invertebrados
4
0
0
Enfermidades en peixes
4
0
0

Biotecnoloxía en acuicultura

Aplicacións biotecnolóxicas en acuicultura
1
0
0
Desenvolvemento de ferramentas de prevención e control
1
0
0
Desenvolvemento de ferramentas de diagnose e análise epidemiolóxica
1
0
0
Calidade, mellora e procesamento dos produtos derivados da acuicultura
1
0
0
Aplicacións estatísticas ao deseño experimental e análise de datos
1
0
0

Traballo fin de máster

Traballo fin de máster
7
0
0

Especialización Fin de Máster

Prácticas en empresas
5
0
0
Iniciación á investigación
2
0
0

Superado Non superado Non presentado

Básico

Bioloxía dos animais acuícolas cultivables
8
0
0
Bioloxía das algas cultivables
8
0
0
Fisioloxía dos animais acuícolas cultivables
7
0
1
Xenética aplicada á acuicultura
8
0
0
Inmunoloxía
8
0
0
Patoloxía; prevención e control
7
0
1
Calidade da auga e instalacións
7
0
1
Alimentación e nutrición animal
7
0
1
Xestión económica, xurídica e medioambiental en acuicultura
7
0
1

Produción acuícola

Cultivo de macroalgas
6
0
0
Cultivo de microalgas e zooplancton
7
0
0
Cultivo de peixes
7
0
0
Cultivo de moluscos bivalvos
7
0
0
Cultivo doutros invertebrados
7
0
0
Mareas tóxicas
3
0
0
Enfermidades en invertebrados
1
0
0
Enfermidades en peixes
5
0
0

Biotecnoloxía en acuicultura

Aplicacións biotecnolóxicas en acuicultura
1
0
0
Desenvolvemento de ferramentas de prevención e control
1
0
0
Desenvolvemento de ferramentas de diagnose e análise epidemiolóxica
1
0
0
Calidade, mellora e procesamento dos produtos derivados da acuicultura
6
0
0
Aplicacións estatísticas ao deseño experimental e análise de datos
4
0
0

Traballo fin de máster

Traballo fin de máster
5
0
0

Especialización Fin de Máster

Prácticas en empresas
3
0
0
Iniciación á investigación
2
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Acumulación e transferencia de contaminantes emerxentes nunha cadea trófica

Cultivo de fitoplancto en criadeiro de moluscos bivalvos. Interacción microalgas-bacterias

Cultivo de Ulva ohnoi (Ulvales, Chlorophyta) nos sistemas AMTI-RAS: Influencia dos niveis de fósforo e efecto probiótico de biopelículas bacterianas inducidas.

Cultivo do rodaballo (Scophthalmus maximus) e ollomol (Pagellus bogaraveo) en Isidro 1952. Memoria de prácticas

Prácticas de empresa no Aquarium Finisterrae

Aquarium Finisterrae: Proxecto DIVERSIFY e protocolarización do cultivo do copépodo Tisbe sp. (Copepoda: Harpacticoida)

Asistencia técnica no desenvolvemento e execución de probas nutricionais en peixes, e outras actividades no ámbito da acuicultura aplicada.

Calidade da auga en engorde de rodaballo (Stolt Sea Farm)

Cultivo de ameixas en criadeiro. Experiencias coa ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum Adams & Reeve, 1850) e a ameixa fina (Ruditapes decussatus Linnaeus, 1758)

Engorde de ollomol (Pagellus bogaraveo) en gaiolas, na ría de Lorbé.

Ulva ohnoi (Ulvales, Chlorophyta) como biofiltro en sistemas AMTI-RAS: Influencia no seu desenvolvemento das concentracións de nitróxeno e fósforo do medio de cultivo

Ulva ohnoi (Ulvales, Chlorophyta) como biofiltro en sistemas AMTI-RAS: Influencia no seu desenvolvemento do pH e da reserva alcalina do medio de cultivo

Avances para o futuro da acuicultura europea.

Cultivo intensivo de abalón xaponés Haliotus discus hannai e abalón europeo Haliotis tuberculata en Galician Marine Aquaculture (GMA)

Desenvolvemento de cultivos de Ulva (Ulvales, Chlorophyta) como biofiltro en sistema de AMTI

Estudo preliminar da gloquidiose en salmónidos

Granxa de engorde de rodaballo e hatchery de rodaballo e ollomol en Valdoviño. Isidro de la Cal

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 10