Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Acuicultura

2017/2018 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Díaz Varela, José
Vogal PDI
Manso Revilla, María Jesús
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Del Carmen
Vogal PDI
López Mahía, Purificación
Vogal PDI
Santaballa López, Juan Arturo
Vogal PDI
Fernández Sánchez, Jesús José
Vogal PDI
Santos Fidalgo, Luísa
Vogal PDI
Rodríguez Torres, Ana María
Vogal PDI
Rodríguez Longueira, Jorge
Vogal Estudante
García-Junco García, Rosa María
Vogal Estudante
Vázquez Domínguez, Martín
Vogal Estudante
Fontán Vázquez, Alicia
Vogal Estudante
Pérez Martínez, Lucía
Vogal Estudante
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Pérez Sestelo, José
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Rodríguez González, Noelia
Vogal Estudante
Gómez Toba, Martín
Vogal Estudante
Pena Blanco, Lorenzo
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Belmonte, María Esther
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Barreiro Lozano, Rodolfo
Vogal Coordinador de Título
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 603
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0
Total de créditos matriculados 2015/2016 603
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 13
Homes 2015/2016 8
Mulleres 2015/2016 5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 46,38
Taxa de evaluación 2015/2016 97,01
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 97,01
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 100
Taxa de graduación (%) 2014/2015 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 38.280
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6.052
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.012
% créditos repetidos 2015/2016 20,82
Total de créditos matriculados 2015/2016 48.340
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 892
Homes 2015/2016 357
Mulleres 2015/2016 535
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,19
Taxa de evaluación 2015/2016 90,53
Taxa de éxito 2015/2016 80,86
Taxa de rendemento 2015/2016 73,2

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 600
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 3
% créditos repetidos 2014/2015 2,44
Total de créditos matriculados 2014/2015 615
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 15
Homes 2014/2015 8
Mulleres 2014/2015 7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 41
Taxa de evaluación 2014/2015 100
Taxa de éxito 2014/2015 100
Taxa de rendemento 2014/2015 100
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 12,5
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 97,4
Taxa de graduación (%) 2013/2014 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 33.540
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.361
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 4.145
% créditos repetidos 2014/2015 23,85
Total de créditos matriculados 2014/2015 44.040
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 807
Homes 2014/2015 303
Mulleres 2014/2015 504
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 54,58
Taxa de evaluación 2014/2015 89,64
Taxa de éxito 2014/2015 78,49
Taxa de rendemento 2014/2015 70,35

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 759
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 42
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 5,24
Total de créditos matriculados 2013/2014 801
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 17
Homes 2013/2014 10
Mulleres 2013/2014 7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 47,12
Taxa de evaluación 2013/2014 98,5
Taxa de éxito 2013/2014 99,24
Taxa de rendemento 2013/2014 97,75
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 94,16
Taxa de graduación (%) 2012/2013 75

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 31.250
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.548
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.564
% créditos repetidos 2013/2014 26,23
Total de créditos matriculados 2013/2014 42.360
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 787
Homes 2013/2014 302
Mulleres 2013/2014 485
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,83
Taxa de evaluación 2013/2014 87,67
Taxa de éxito 2013/2014 76,1
Taxa de rendemento 2013/2014 66,72

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Básico

Bioloxía dos animais acuícolas cultivables
5
0
0
Bioloxía das algas cultivables
6
0
0
Fisioloxía dos animais acuícolas cultivables
5
0
0
Xenética aplicada á acuicultura
6
0
0
Inmunoloxía
6
0
0
Patoloxía; prevención e control
5
0
0
Calidade da auga e instalacións
5
0
0
Alimentación e nutrición animal
6
0
0
Xestión económica, xurídica e medioambiental en acuicultura
5
0
0

Produción acuícola

Cultivo de macroalgas
4
0
0
Cultivo de microalgas e zooplancton
4
0
0
Cultivo de peixes
3
0
0
Cultivo de moluscos bivalvos
1
0
0
Cultivo doutros invertebrados
4
0
0
Mareas tóxicas
4
0
0
Enfermidades en invertebrados
3
0
0
Enfermidades en peixes
3
0
0

Biotecnoloxía en acuicultura

Xenética de poboacións
1
0
0
Xenómica e mellora genética
2
0
0
Aplicacións biotecnolóxicas en acuicultura
3
0
0
Desenvolvemento de ferramentas de prevención e control
1
0
0
Desenvolvemento de ferramentas de diagnose e análise epidemiolóxica
1
0
0
Calidade, mellora e procesamento dos produtos derivados da acuicultura
4
0
0
Aplicacións estatísticas ao deseño experimental e análise de datos
3
0
0
Análise filogenética
1
0
0

Traballo fin de máster

Traballo fin de mestrado
10
0
0

Especialización Fin de Mestrado

Prácticas en empresas
7
0
0
Iniciación á investigación
3
0
0

Superado Non superado Non presentado

Básico

Bioloxía dos animais acuícolas cultivables
9
0
0
Bioloxía das algas cultivables
9
1
0
Fisioloxía dos animais acuícolas cultivables
10
0
0
Xenética aplicada á acuicultura
10
0
1
Inmunoloxía
10
0
1
Patoloxía; prevención e control
9
0
0
Calidade da auga e instalacións
10
0
0
Alimentación e nutrición animal
9
1
0
Xestión económica, xurídica e medioambiental en acuicultura
9
0
0

Produción acuícola

Cultivo de macroalgas
5
0
0
Cultivo de microalgas e zooplancton
10
0
0
Cultivo de peixes
9
0
0
Cultivo de moluscos bivalvos
10
0
0
Cultivo doutros invertebrados
10
0
0
Mareas tóxicas
0
0
2
Enfermidades en invertebrados
10
0
0
Enfermidades en peixes
10
0
0

Biotecnoloxía en acuicultura

Xenética de poboacións
1
0
0
Desenvolvemento de ferramentas de prevención e control
6
0
0
Desenvolvemento de ferramentas de diagnose e análise epidemiolóxica
3
0
0
Calidade, mellora e procesamento dos produtos derivados da acuicultura
1
0
0
Aplicacións estatísticas ao deseño experimental e análise de datos
2
0
0

Traballo fin de máster

Traballo fin de mestrado
7
0
0

Especialización Fin de Mestrado

Prácticas en empresas
4
0
0
Iniciación á investigación
3
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Aquarium Finisterrae: Proxecto DIVERSIFY e protocolarización do cultivo do copépodo Tisbe sp. (Copepoda: Harpacticoida)

Asistencia técnica no desenvolvemento e execución de probas nutricionais en peixes, e outras actividades no ámbito da acuicultura aplicada.

Calidade da auga en engorde de rodaballo (Stolt Sea Farm)

Cultivo de ameixas en criadeiro. Experiencias coa ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum Adams & Reeve, 1850) e a ameixa fina (Ruditapes decussatus Linnaeus, 1758)

Engorde de ollomol (Pagellus bogaraveo) en gaiolas, na ría de Lorbé.

Ulva ohnoi (Ulvales, Chlorophyta) como biofiltro en sistemas AMTI-RAS: Influencia no seu desenvolvemento das concentracións de nitróxeno e fósforo do medio de cultivo

Ulva ohnoi (Ulvales, Chlorophyta) como biofiltro en sistemas AMTI-RAS: Influencia no seu desenvolvemento do pH e da reserva alcalina do medio de cultivo

Avances para o futuro da acuicultura europea.

Cultivo intensivo de abalón xaponés Haliotus discus hannai e abalón europeo Haliotis tuberculata en Galician Marine Aquaculture (GMA)

Desenvolvemento de cultivos de Ulva (Ulvales, Chlorophyta) como biofiltro en sistema de AMTI

Estudo preliminar da gloquidiose en salmónidos

Granxa de engorde de rodaballo e hatchery de rodaballo e ollomol en Valdoviño. Isidro de la Cal

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 10