Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Novos Produtos Turísticos

2015/2016 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.821
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 33
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 9
% créditos repetidos 2014/2015 2,25
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.863
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 37
Homes 2014/2015 9
Mulleres 2014/2015 28
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 50,35
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 84,38
Taxa de éxito (%) 2014/2015 98,66
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 83,25
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 4,55
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 94,34
Taxa de graduación (%) 2013/2014 73,91

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 16.230
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 2.046
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 1.095
% créditos repetidos 2014/2015 16,22
Total de créditos matriculados 2014/2015 19.370
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 369
Homes 2014/2015 142
Mulleres 2014/2015 227
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 52,48
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 80,89
Taxa de éxito (%) 2014/2015 90,16
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 72,93

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.383
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 105
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 33
% créditos repetidos 2013/2014 9,07
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.521
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 35
Homes 2013/2014 9
Mulleres 2013/2014 26
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 43,46
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 89,35
Taxa de éxito (%) 2013/2014 99,56
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 88,95
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 30
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 88,72
Taxa de graduación (%) 2012/2013 81,82

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 16.210
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.571
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 1.525
% créditos repetidos 2013/2014 16,03
Total de créditos matriculados 2013/2014 19.310
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 375
Homes 2013/2014 138
Mulleres 2013/2014 237
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 51,48
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 82,11
Taxa de éxito (%) 2013/2014 89,21
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 73,25

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 1.455
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 75
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 0
% créditos repetidos 2012/2013 4,9
Total de créditos matriculados 2012/2013 1.530
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 28
Homes 2012/2013 8
Mulleres 2012/2013 20
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 54,64
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 90,98
Taxa de éxito (%) 2012/2013 98,71
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 89,8
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2012/2013 89,17
Taxa de graduación (%) 2011/2012 40

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 14.830
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 2.524
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 1.306
% créditos repetidos 2012/2013 20,53
Total de créditos matriculados 2012/2013 18.650
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 352
Homes 2012/2013 138
Mulleres 2012/2013 214
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 53
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 85,32
Taxa de éxito (%) 2012/2013 89,79
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 76,61

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Común

Turismo e desenvolvemento sostible: A calidade dos destinos e os novos produtos turísticos
22
0
1
Cambio social, as tendencias do consumo turístico e comportamento do consumidor
22
0
1
Promoción e comercialización de destinos e novos produtos turísticos
21
0
2
Dirección estratéxica das organizacións turísticas
23
0
0
Novas tecnoloxías aplicadas a destinos e produtos turísticos
23
0
2
Planificación e xestión de plans de turismo. O papel das organizacións públicas e privadas
22
0
1

Investigación

Métodos e técnicas de investigación en turismo: técnicas cualitativas
10
0
1
Métodos e técnicas de investigación en turismo: Técnicas cuantitativas
9
1
1

Profesional

Planificación e xestión de destinos e novos produtos turísticos para reunións e convencións
18
0
1
Planificación e xestión de destinos e novos produtos turísticos na zona costeira e termal
18
0
1
Planificación e xestión de destinos e novos produtos turísticos gastronómicos e enolóxicos
18
0
1
Planificación e xestión de destinos e novos produtos turísticos de patrimonio
18
0
1

Traballo de fin de Máster

Traballo fin de mestrado
24
0
10

Prácticas

Prácticas
16
0
1

Superado Non superado Non presentado

Común

Turismo e desenvolvemento sostible: A calidade dos destinos e os novos produtos turísticos
22
0
0
Cambio social, as tendencias do consumo turístico e comportamento do consumidor
22
0
0
Promoción e comercialización de destinos e novos produtos turísticos
22
0
0
Dirección estratéxica das organizacións turísticas
22
0
0
Novas tecnoloxías aplicadas a destinos e produtos turísticos
21
0
2
Planificación e xestión de plans de turismo. O papel das organizacións públicas e privadas
23
0
0

Investigación

Métodos e técnicas de investigación en turismo: técnicas cualitativas
20
0
0
Métodos e técnicas de investigación en turismo: Técnicas cuantitativas
20
0
0

Profesional

Planificación e xestión de destinos e novos produtos turísticos para reunións e convencións
13
0
0
Planificación e xestión de destinos e novos produtos turísticos na zona costeira e termal
13
0
0
Planificación e xestión de destinos e novos produtos turísticos gastronómicos e enolóxicos
13
0
0
Planificación e xestión de destinos e novos produtos turísticos de patrimonio
14
0
0

Traballo de fin de Máster

Traballo fin de mestrado
14
0
14

Prácticas

Prácticas
21
2
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

A integración laboral das persoas con discapacidade. O caso do sector turístico da Coruña.

A promoción do Turismo Slow nas Cittaslow españolas. Retos e oportunidades

Análise do turismo mariñeiro en A Coruña

Aplicación da tecnoloxía móvil en turismo. Análisis do comportamento do consumidor.

Creación do produto enogastronómico a ruta do viño SApervi e Churchgela

Deseño e creación da ruta da lamprea en Galicia

Establecementos coa Q de Calidade

Estudo da reputación online dos aloxamentos da cidade de A Coruña nos portais de Booking e Tripadvisor

Litotoponimia: dark tourism na Costa da Morte

o capital social e a súa contribución ao desenvolvemento local na Ruta do Arroz como recurso turístico

O desenvolvemento do turismo MICE na ciudad de A Coruña: oportunidades e desafíos.

O turismo sostenible como estratexia de desenvolvemento local dos municipios galegos do Camiño de Santiago Francés

Os folletos de promoción turística de Betanzos: análise de contenido

Plan de desenvolvemento turístico dos concellos de Mazaricos, Carnota e Dumbría

Relación entre o produto turístico e a población local: aproximación ó caso do Balneario de Carballo

Seguemento e evaluación dos PEDT no destino Malpica de Bergantiños

Tecnoloxías da información e comunicación como estratexia de fidelización de clientes de axencias de viaxes na cidade de Machala (Ecuador)

Tendencias na industria dos cruceiros. Beneficios de ser porto base

A promoción turística a través das redes sociais: o caso dos concellos galegos de menos de 5.000 habitantes

As motivacións dos turistas que visitan os museos de A Coruña

Axencias de viaxe. A coexistencia de minoristas presenciais e virtuais

Carreiras por montaña en Galicia: Criterios para o deseño de percorridos

Imaxe percibida de Venezuela polos turistas que visitan a cidade de Barcelona - España

Motivación turística e raizame dos emigrantes cara ao lugar de orixe (Os turistas de Suaita-Colombia)

O uso institucional das Redes Sociais como ferramentas de promoción dos destinos turísticos. Aplicación á Comarca del Bierzo

Os municipios turísticos de Galicia e a web 2.0

Percepción do imaxinario turístico dos cruceiristas que visitan a cidade da Coruña

Plan estratéxico de turismo enogastronómico en Cambados. Proposta para a súa implantación e desenvolvemento

Plan estratéxico de turismo para a Illa de Arousa

Pontevedra como destino turístico: a percepción da poboación local e a imaxe proxectada

Turismo de natureza no val do río Ulla. Relación entre o impacto do turismo e o grao de divulgación entre a poboación local

Turismo sostible nos espazos naturais do concello de Laxe (A Coruña)

UN CAMIÑO VERDE. Parques e xardíns da Coruña como produto turístico

A industria consserveira galega. Un recurso turístico real

A percepción en Alemania da imaxe de Colombia como destino turístico

A Ruta de Don Vasco e a percepción das comunidades indíxenas na rexión de Uruapan, Michoacán, México

A vida en palacio, unha análise do Patrimonio Nacional

Análise da política turística galega

Análise de A coruña como destino turístico accesible

Aplicación do concepto turismo de shopping ao destino A Coruña

Avaliación dos PEDT e estudo da colaboración público-privada no destino Ría de Arousa

Certificacións en ecoturismo: Reducción de información asimétrica e propensión a pagar. O caso de Costa Rica

Creación dun novo producto turístico: "Tulaytula Halal"

Estudo comparativo entre a gobernantía hoteleira e a unidade residencial en Galicia

Impacto na promoción do destino turístico por parte dos eventos deportivos. Un estudo de caso

Influencia das redes sociais no comportamento do consumidor turístico. A páxina Facebook do Traski Costa da Morte

O papel da administración local no plan de dinamización turística de Ferrol

O turismo arqueolóxico no concello de Carnota: Unha nova atracción turística para o desenvolvemento económico

Os RRHH no subsector hoteleiro da ciudade da Coruña. O proceso de reclutamento, selección e formación dos principais hoteis da cidade.

Percepción de Galicia como destino turístico no mercado brasileiro

Proposta de Plan estratéxico para o desenvolvemento do surf como produto turístico en Galicia

Revisión bibliográfica sobre o turismo accesible, aplicación ao caso da cidade da Coruña

Turismo e espazos naturais protexidos: valoración do impacto económico das Illas Cíes

Turismo sostible na Praia das Catedrais

Visibilidade e reputación online dun destino turístico: caso da Costa da Morte

Xestión Pública do Turismo nos Municipios Turísticos Galegos. Situación actual e perspectivas de futuro

Youtube como ferramenta de marketing turístico para Galicia

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2014/2015
Oferta xeral 30