Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Bioloxía Mariña

2017/2018 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Sarandeses da Costa, Luis Alberto
Vogal PDI
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Harriswangler Harriswangler, Charlene María
Vogal Estudante
Patiño Raña, Denis Marcelino
Vogal Estudante
Loureiro Gammariello, Noelia Manuela
Vogal Estudante
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Delgado Ferreiro, Ignacio
Vogal Estudante
Martínez Amado, Iria
Vogal Estudante
Ruibal López, María
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinador de Título
Jiménez González, Carlos
Vogal Coordinador de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Bárbara Criado, Ignacio Manuel
Secretario/a
Ruíz De La Rosa, José Miguel
Vogal PDI
Parapar Vegas, Julio
Vogal PDI
Fernández Casal, Rubén
Vogal PDI
Naveira Fachal, Horacio
Vogal PDI
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 19
Homes 2017/2018 11
Mulleres 2017/2018 8
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 846
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 840
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 44,53
Taxa de evaluación 2017/2018 96,45
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 96,45
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 99,26
Taxa de graduación 2015/2016 100
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 825
Homes 2017/2018 352
Mulleres 2017/2018 473
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 36.740
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.204
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.810
% créditos repetidos 2017/2018 23,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,88
Taxa de evaluación 2017/2018 89,51
Taxa de éxito 2017/2018 79,33
Taxa de rendemento 2017/2018 71,01

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 15
Homes 2016/2017 9
Mulleres 2016/2017 6
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 720
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 720
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 48
Taxa de evaluación 2016/2017 99,17
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 99,17
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 100
Taxa de graduación 2014/2015 100
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 824
Homes 2016/2017 336
Mulleres 2016/2017 488
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 47.420
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 37.880
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.110
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.430
% créditos repetidos 2016/2017 20,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,55
Taxa de evaluación 2016/2017 90,14
Taxa de éxito 2016/2017 77,05
Taxa de rendemento 2016/2017 69,45

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 15
Homes 2015/2016 6
Mulleres 2015/2016 9
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 663
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 630
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 33
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 4,98
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 44,2
Taxa de evaluación 2015/2016 100
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 93,1
Taxa de graduación 2013/2014 75
Taxa de abandono 2013/2014 12,5

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 807
Homes 2015/2016 320
Mulleres 2015/2016 487
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 45.380
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 36.040
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.313
% créditos repetidos 2015/2016 20,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 56,23
Taxa de evaluación 2015/2016 90,55
Taxa de éxito 2015/2016 80,16
Taxa de rendemento 2015/2016 72,59

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Materias básicas

O Medio Mariño: Oceanografía Física
9
0
0
Botánica Mariña
9
0
0
Zooloxía Mariña
9
0
0
Microbioloxía Mariña
9
0
0
Ecoloxía Mariña
9
0
0
Fisioloxía de Organismos Mariños
9
0
0
Bases Moleculares da Adaptación ao Medio Mariño
9
0
0
Técnicas de Estudo de Organismos Mariños
9
0
0
Deseño Experimental e Recursos de Información
9
0
0

Materias comúns

Técnicas de Mostraxe e Recoñecemento de Organismos e Comunidades Mariñas
10
0
1
Cartografía, S.I.G. e Teledetección
9
0
1
Xestión do Medio: Socioeconomía, Educación Ambiental e Lexislación
9
0
1

Usos sostibles e xestión do medio mariño

Bioloxía da Conservación
7
0
0
Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños
7
0
0
Contaminación e Ecotoxicoloxía Mariña
7
0
0

Recursos mariños

Bioloxía de Especies Explotadas e Potencialmente Explotables
2
0
1
Avaliación e Explotación de Recursos no Litoral
2
0
1
Pesquería e Explotación de derivados da Pesca
2
0
1

Materias optativas

Especies Invasoras e Fouling
5
0
1
Bioloxía do Desenvolvemento de Organismos Mariños
7
0
1
Mecanismos de Toxicidade e Desintoxicación de Xenobióticos
6
0
0

Prácticas externas

Prácticas Externas
9
0
0

Traballo fin de máster

Traballo Fin de Máster
9
0
0

Superado Non superado Non presentado

Materias básicas

O Medio Mariño: Oceanografía Física
9
0
0
Botánica Mariña
9
0
0
Zooloxía Mariña
9
0
0
Microbioloxía Mariña
9
0
0
Ecoloxía Mariña
9
0
0
Fisioloxía de Organismos Mariños
9
0
0
Bases Moleculares da Adaptación ao Medio Mariño
9
0
0
Técnicas de Estudo de Organismos Mariños
9
0
0
Deseño Experimental e Recursos de Información
9
0
0

Materias comúns

Técnicas de Mostraxe e Recoñecemento de Organismos e Comunidades Mariñas
8
0
1
Cartografía, S.I.G. e Teledetección
9
0
0
Xestión do Medio: Socioeconomía, Educación Ambiental e Lexislación
9
0
0

Usos sostibles e xestión do medio mariño

Bioloxía da Conservación
6
0
0
Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños
6
0
0
Contaminación e Ecotoxicoloxía Mariña
6
0
0

Recursos mariños

Bioloxía de Especies Explotadas e Potencialmente Explotables
3
0
0
Avaliación e Explotación de Recursos no Litoral
3
0
0
Pesquería e Explotación de derivados da Pesca
3
0
0

Materias optativas

Estatística Espacial e Modelización
4
0
0
Especies Invasoras e Fouling
8
0
0
Bioloxía do Desenvolvemento de Organismos Mariños
2
0
0
Mecanismos de Toxicidade e Desintoxicación de Xenobióticos
4
0
0

Prácticas externas

Prácticas Externas
6
0
0

Traballo fin de máster

Traballo Fin de Máster
6
0
0

Superado Non superado Non presentado

Materias básicas

O Medio Mariño: Oceanografía Física
7
0
0
Botánica Mariña
7
0
0
Zooloxía Mariña
7
0
0
Microbioloxía Mariña
7
0
0
Ecoloxía Mariña
7
0
0
Fisioloxía de Organismos Mariños
7
0
0
Bases Moleculares da Adaptación ao Medio Mariño
7
0
0
Técnicas de Estudo de Organismos Mariños
7
0
0
Deseño Experimental e Recursos de Información
8
0
0

Materias comúns

Técnicas de Mostraxe e Recoñecemento de Organismos e Comunidades Mariñas
6
0
0
Cartografía, S.I.G. e Teledetección
6
0
0
Xestión do Medio: Socioeconomía, Educación Ambiental e Lexislación
6
0
0

Usos sostibles e xestión do medio mariño

Bioloxía da Conservación
5
0
0
Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños
5
0
0
Contaminación e Ecotoxicoloxía Mariña
5
0
0

Recursos mariños

Bioloxía de Especies Explotadas e Potencialmente Explotables
1
0
0
Avaliación e Explotación de Recursos no Litoral
1
0
0
Pesquería e Explotación de derivados da Pesca
1
0
0

Materias optativas

Estatística Espacial e Modelización
4
0
0
Especies Invasoras e Fouling
5
0
0
Bioloxía do Desenvolvemento de Organismos Mariños
2
0
0
Mecanismos de Toxicidade e Desintoxicación de Xenobióticos
1
0
0

Prácticas externas

Prácticas Externas
9
0
0

Traballo fin de máster

Traballo Fin de Máster
9
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Aspectos reprodutivos de Donax trunculus (Linnaeus, 1758) no banco marisqueiro de Vilarrube. Implicacións na xestión pesqueira.

Caracterización morfolóxica e molecular da especie Deania calcea

Determinación da talla de madurez sexual en Patella vulgata. Implicacións para a xestión das súas poboacións en Galicia

Estudo da ecoloxía espacial de Raja undulata na Reserva Mariña de Interese Pesqueiro - Ría de Cedeira

Estudo da fecundidade da especie Patella vulgata no Noroeste da Península Ibérica

Estudo espazo-temporal da epifauna asociada a macroalgas no Arquipélago de Cíes (Parque Nacional das Illas Atlánticas, NO España).

Factores empíricos de conversión leucina-carbono para a estimación da produción heterotrófica bacteriana: relación coa diversidade microbiana e a calidade da materia orgánica

O mexillón (Mytilus sp.) como organismo sentinela da contaminación por microplásticos

Redescripción anatómica de Algarvia Alba García-Gómez & Cervera, 1989 (Mollusca, Nudibranchia, Aeolidioidea).

Abundancia e parámetros poboacionais de Octopus vulgaris aplicando un modelo de captura-recaptura especialmente explícito en ambientes antrópicos (Port d’Andratx, Mallorca)

Avaliación do impacto da extracción da semente de mexillón sobre a comunidade bentónica en Galicia (NO. Iberia)

Diversidade doFilo Porifera no Sistema de Canóns de Avilés: proxecto COCACE.

Estudo da mesofauna en fondos de area e Halimeda incrassata (Chlorophyta, Bryopsidales) de Cap Enderrocat, Mallorca.

Hábitos alimenticios en Cubomedusas, mediante o estudo de contidos gástricos

Influencia dos afloramentos costeiros na estrutura das comunidades de Zostera marina en Galicia

Análise macro- e micro-xeográfico da fortaleza de suxeción do mexillón (Mytilus galloprovincialis) en cultivo.

As Áreas de Corentena nos Acuarios de Exhibición. Caso de estudo: o acuario de Xixón

Determinación da expresión de xenes relacionados co crecemento na sola do Senegal ( Solea senegalensis Kaup , 1858)

Efecto de indicadores da calidade do alimento sobre a contaminación do biomarcador SFG (marxe de crecemento) no Mytilus galloprovincialis.

Estudo taxonómico de Sacoglosos e Nudibranquios ( Gastropoda : Heterobranchia ) do Porto de València ( Península Ibérica )

O marisqueo a pe en Galicia. Seguemento biolóxico e productivo dende o ano 2012 ata o ano 2015

'Ontoxenia da pegada isotópica en larvas preflexión de pescada (Merluccius merluccius) cultivadas'.

Optimización do cultivo en tanque de distintas especies de “leituga de mar” (Ulva spp., Chlorophyta).

Tartaruga cabeçuda (Caretta caretta, Linnaeus 1758) no Mediterráneo Occidental. Proxecto “headstarting” na Oceanográfico de Valencia.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 10