Máster Universitario en Bioloxía Mariña

2019/2020 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Sarandeses da Costa, Luis Alberto
Vogal PDI
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Harriswangler Harriswangler, Charlene María
Vogal Estudante
Patiño Raña, Denis Marcelino
Vogal Estudante
Loureiro Gammariello, Noelia Manuela
Vogal Estudante
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Delgado Ferreiro, Ignacio
Vogal Estudante
Martínez Amado, Iria
Vogal Estudante
Ruibal López, María
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinador de Título
Jiménez González, Carlos
Vogal Coordinador de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Bárbara Criado, Ignacio Manuel
Secretario/a
Ruíz De La Rosa, José Miguel
Vogal PDI
Parapar Vegas, Julio
Vogal PDI
Fernández Casal, Rubén
Vogal PDI
Naveira Fachal, Horacio
Vogal PDI
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 17
Homes 2018/2019 8
Mulleres 2018/2019 9
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 750
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 750
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 44,12
Taxa de evaluación 2018/2019 100
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 100
Taxa de graduación 2016/2017 100
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 832
Homes 2018/2019 329
Mulleres 2018/2019 503
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 46.830
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 36.740
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.175
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.915
% créditos repetidos 2018/2019 21,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,28
Taxa de evaluación 2018/2019 90,58
Taxa de éxito 2018/2019 79,78
Taxa de rendemento 2018/2019 72,27

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 19
Homes 2017/2018 11
Mulleres 2017/2018 8
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 846
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 840
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 44,53
Taxa de evaluación 2017/2018 96,45
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 96,45
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 99,26
Taxa de graduación 2015/2016 100
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 825
Homes 2017/2018 352
Mulleres 2017/2018 473
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 36.740
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.204
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.810
% créditos repetidos 2017/2018 23,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,88
Taxa de evaluación 2017/2018 89,51
Taxa de éxito 2017/2018 79,33
Taxa de rendemento 2017/2018 71,01

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 15
Homes 2016/2017 9
Mulleres 2016/2017 6
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 720
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 720
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 48
Taxa de evaluación 2016/2017 99,17
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 99,17
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 100
Taxa de graduación 2014/2015 100
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 824
Homes 2016/2017 336
Mulleres 2016/2017 488
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 47.420
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 37.880
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.110
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.430
% créditos repetidos 2016/2017 20,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,55
Taxa de evaluación 2016/2017 90,14
Taxa de éxito 2016/2017 77,05
Taxa de rendemento 2016/2017 69,45

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Materias Básicas

O Medio Mariño: Oceanografía Física
8
0
0
Botánica Mariña
8
0
0
Zooloxía Mariña
8
0
0
Microbioloxía Mariña
8
0
0
Ecoloxía Mariña
8
0
0
Fisioloxía de Organismos Mariños
8
0
0
Bases Moleculares da Adaptación ao Medio Mariño
8
0
0
Técnicas de Estudo de Organismos Mariños
8
0
0
Deseño Experimental e Recursos de Información
8
0
0

Materias Comúns

Técnicas de Mostraxe e Recoñecemento de Organismos e Comunidades Mariñas
8
0
0
Cartografía, S.I.G. e Teledetección
8
0
0
Xestión do Medio: Socioeconomía, Educación Ambiental e Lexislación
8
0
0

Usos Sostibles e Xestión do Medio Mariño

Bioloxía da Conservación
7
0
0
Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños
7
0
0
Contaminación e Ecotoxicoloxía Mariña
7
0
0

Recursos Mariños

Bioloxía de Especies Explotadas e Potencialmente Explotables
1
0
0
Avaliación e Explotación de Recursos no Litoral
1
0
0
Pesquería e Explotación de derivados da Pesca
1
0
0

Materias Optativas

Estatística Espacial e Modelización
2
0
0
Especies Invasoras e Fouling
5
0
0
Bioloxía do Desenvolvemento de Organismos Mariños
4
0
0
Mecanismos de Toxicidade e Desintoxicación de Xenobióticos
2
0
0
Xenómica Mariña
3
0
0

Prácticas Externas

Prácticas Externas
9
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
9
0
0

Superado Non superado Non presentado

Materias Básicas

O Medio Mariño: Oceanografía Física
9
0
0
Botánica Mariña
9
0
0
Zooloxía Mariña
9
0
0
Microbioloxía Mariña
9
0
0
Ecoloxía Mariña
9
0
0
Fisioloxía de Organismos Mariños
9
0
0
Bases Moleculares da Adaptación ao Medio Mariño
9
0
0
Técnicas de Estudo de Organismos Mariños
9
0
0
Deseño Experimental e Recursos de Información
9
0
0

Materias Comúns

Técnicas de Mostraxe e Recoñecemento de Organismos e Comunidades Mariñas
10
0
1
Cartografía, S.I.G. e Teledetección
9
0
1
Xestión do Medio: Socioeconomía, Educación Ambiental e Lexislación
9
0
1

Usos Sostibles e Xestión do Medio Mariño

Bioloxía da Conservación
7
0
0
Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños
7
0
0
Contaminación e Ecotoxicoloxía Mariña
7
0
0

Recursos Mariños

Bioloxía de Especies Explotadas e Potencialmente Explotables
2
0
1
Avaliación e Explotación de Recursos no Litoral
2
0
1
Pesquería e Explotación de derivados da Pesca
2
0
1

Materias Optativas

Especies Invasoras e Fouling
5
0
1
Bioloxía do Desenvolvemento de Organismos Mariños
7
0
1
Mecanismos de Toxicidade e Desintoxicación de Xenobióticos
6
0
0

Prácticas Externas

Prácticas Externas
9
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
9
0
0

Superado Non superado Non presentado

Materias Básicas

O Medio Mariño: Oceanografía Física
9
0
0
Botánica Mariña
9
0
0
Zooloxía Mariña
9
0
0
Microbioloxía Mariña
9
0
0
Ecoloxía Mariña
9
0
0
Fisioloxía de Organismos Mariños
9
0
0
Bases Moleculares da Adaptación ao Medio Mariño
9
0
0
Técnicas de Estudo de Organismos Mariños
9
0
0
Deseño Experimental e Recursos de Información
9
0
0

Materias Comúns

Técnicas de Mostraxe e Recoñecemento de Organismos e Comunidades Mariñas
8
0
1
Cartografía, S.I.G. e Teledetección
9
0
0
Xestión do Medio: Socioeconomía, Educación Ambiental e Lexislación
9
0
0

Usos Sostibles e Xestión do Medio Mariño

Bioloxía da Conservación
6
0
0
Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños
6
0
0
Contaminación e Ecotoxicoloxía Mariña
6
0
0

Recursos Mariños

Bioloxía de Especies Explotadas e Potencialmente Explotables
3
0
0
Avaliación e Explotación de Recursos no Litoral
3
0
0
Pesquería e Explotación de derivados da Pesca
3
0
0

Materias Optativas

Estatística Espacial e Modelización
4
0
0
Especies Invasoras e Fouling
8
0
0
Bioloxía do Desenvolvemento de Organismos Mariños
2
0
0
Mecanismos de Toxicidade e Desintoxicación de Xenobióticos
4
0
0

Prácticas Externas

Prácticas Externas
6
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
6
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Bioxeografía da familia Rhodomelaceae (Rhodophyta) na Macaronesia

Caracterización dos fondos brandos do Golfo Ártabro: biodiversidade e contaminación por lixo mariño

Dinámica e evolución da pesquería do poliqueto Gavilán Scoletoma laurentiana (Grube, 1863) (Polychaeta, Lumbrineridae) no ámbito xeográfico da confraría de pescadores da Coruña

Distribución espacial diferencial do xénero Balaenoptera no Océano Atlántico Tropical Oriental

Efectos da temperatura sobre o crecemento e mortalidade da medusa lúa Aurelia aurita (Linnaeus, 1758)

Enriquecemento ambiental en dúas especies de pinnípedos (Odobenus rosmarus y Otaria flavescens)

Estudo da afección dos lixos mariños en praias sobre diferentes fases da reprodución la tortuga boba (Caretta caretta)

Estudo da aplicación de extractos dunha alga mariña (Sargassum muticum) e outros axentes para inducir resistencia a fungos patóxenos de pemento.

Primeira aproximación á reprodución sexual do vulnerable gorgoniano Ellisella paraplexauroides

Aspectos reprodutivos de Donax trunculus (Linnaeus, 1758) no banco marisqueiro de Vilarrube. Implicacións na xestión pesqueira.

Caracterización morfolóxica e molecular da especie Deania calcea

Determinación da talla de madurez sexual en Patella vulgata. Implicacións para a xestión das súas poboacións en Galicia

Estudo da ecoloxía espacial de Raja undulata na Reserva Mariña de Interese Pesqueiro - Ría de Cedeira

Estudo da fecundidade da especie Patella vulgata no Noroeste da Península Ibérica

Estudo espazo-temporal da epifauna asociada a macroalgas no Arquipélago de Cíes (Parque Nacional das Illas Atlánticas, NO España).

Factores empíricos de conversión leucina-carbono para a estimación da produción heterotrófica bacteriana: relación coa diversidade microbiana e a calidade da materia orgánica

O mexillón (Mytilus sp.) como organismo sentinela da contaminación por microplásticos

Redescripción anatómica de Algarvia Alba García-Gómez & Cervera, 1989 (Mollusca, Nudibranchia, Aeolidioidea).

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 10