Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Bioloxía Mariña

2017/2018 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Díaz Varela, José
Vogal PDI
Manso Revilla, María Jesús
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Del Carmen
Vogal PDI
López Mahía, Purificación
Vogal PDI
Santaballa López, Juan Arturo
Vogal PDI
Fernández Sánchez, Jesús José
Vogal PDI
Santos Fidalgo, Luísa
Vogal PDI
Rodríguez Torres, Ana María
Vogal PDI
Rodríguez Longueira, Jorge
Vogal Estudante
García-Junco García, Rosa María
Vogal Estudante
Vázquez Domínguez, Martín
Vogal Estudante
Fontán Vázquez, Alicia
Vogal Estudante
Pérez Martínez, Lucía
Vogal Estudante
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Pérez Sestelo, José
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Rodríguez González, Noelia
Vogal Estudante
Gómez Toba, Martín
Vogal Estudante
Pena Blanco, Lorenzo
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Belmonte, María Esther
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Barreiro Lozano, Rodolfo
Vogal Coordinador de Título
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Bárbara Criado, Ignacio Manuel
Secretario/a
Ruíz De La Rosa, José Miguel
Vogal PDI
Parapar Vegas, Julio
Vogal PDI
Fernández Casal, Rubén
Vogal PDI
Naveira Fachal, Horacio
Vogal PDI
Barreiro Lozano, Rodolfo
Vogal Coordinador de Título
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 630
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 33
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 4,98
Total de créditos matriculados 2015/2016 663
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 15
Homes 2015/2016 6
Mulleres 2015/2016 9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 44,2
Taxa de evaluación 2015/2016 100
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 100
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2013/2014 22,22
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 93,1
Taxa de graduación (%) 2014/2015 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 38.280
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6.052
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.012
% créditos repetidos 2015/2016 20,82
Total de créditos matriculados 2015/2016 48.340
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 892
Homes 2015/2016 357
Mulleres 2015/2016 535
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,19
Taxa de evaluación 2015/2016 90,53
Taxa de éxito 2015/2016 80,86
Taxa de rendemento 2015/2016 73,2

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 660
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 15
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 2,22
Total de créditos matriculados 2014/2015 675
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 16
Homes 2014/2015 7
Mulleres 2014/2015 9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 42,19
Taxa de evaluación 2014/2015 98,22
Taxa de éxito 2014/2015 99,55
Taxa de rendemento 2014/2015 97,78
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 97,22
Taxa de graduación (%) 2013/2014 66,67

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 33.540
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.361
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 4.145
% créditos repetidos 2014/2015 23,85
Total de créditos matriculados 2014/2015 44.040
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 807
Homes 2014/2015 303
Mulleres 2014/2015 504
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 54,58
Taxa de evaluación 2014/2015 89,64
Taxa de éxito 2014/2015 78,49
Taxa de rendemento 2014/2015 70,35

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 543
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 15
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 2,69
Total de créditos matriculados 2013/2014 558
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 13
Homes 2013/2014 6
Mulleres 2013/2014 7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 42,92
Taxa de evaluación 2013/2014 91,4
Taxa de éxito 2013/2014 99,41
Taxa de rendemento 2013/2014 90,86
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 95,74
Taxa de graduación (%) 2012/2013 66,67

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 31.250
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.548
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.564
% créditos repetidos 2013/2014 26,23
Total de créditos matriculados 2013/2014 42.360
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 787
Homes 2013/2014 302
Mulleres 2013/2014 485
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,83
Taxa de evaluación 2013/2014 87,67
Taxa de éxito 2013/2014 76,1
Taxa de rendemento 2013/2014 66,72

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Materias básicas

O Medio Mariño: Oceanografía Física
7
0
0
Botánica Mariña
7
0
0
Zooloxía Mariña
7
0
0
Microbioloxía Mariña
7
0
0
Ecoloxía Mariña
8
0
0
Fisioloxía de Organismos Mariños
7
0
0
Bases Moleculares da Adaptación ao Medio Mariño
7
0
0
Técnicas de Estudo de Organismos Mariños
7
0
0
Deseño Experimental e Recursos de Información
6
1
0

Materias comúns

Técnicas de Mostraxe e Recoñecemento de Organismos e Comunidades Mariñas
8
0
0
Cartografía, S.I.G. e Teledetección
8
0
0
Xestión do Medio: Socioeconomía, Educación Ambiental e Lexislación
8
0
0

Usos sostibles e xestión do medio mariño

Bioloxía da Conservación
5
0
0
Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños
5
0
0
Contaminación e Ecotoxicoloxía Mariña
5
0
0

Recursos mariños

Bioloxía de Especies Explotadas e Potencialmente Explotables
3
0
0
Avaliación e Explotación de Recursos no Litoral
3
0
0
Pesquería e Explotación de derivados da Pesca
3
0
0

Materias optativas

Estatística Espacial e Modelización
1
0
0
Especies Invasoras e Fouling
6
0
0
Bioloxía do Desenvolvemento de Organismos Mariños
5
0
0
Mecanismos de Toxicidade e Desintoxicación de Xenobióticos
4
0
0

Prácticas externas

Prácticas Externas
7
0
0

Traballo fin de mestrado

Traballo Fin de Mestrado
7
0
1

Superado Non superado Non presentado

Materias básicas

O Medio Mariño: Oceanografía Física
7
0
0
Botánica Mariña
7
0
0
Zooloxía Mariña
7
0
0
Microbioloxía Mariña
7
0
0
Ecoloxía Mariña
6
1
0
Fisioloxía de Organismos Mariños
7
0
0
Bases Moleculares da Adaptación ao Medio Mariño
7
0
0
Técnicas de Estudo de Organismos Mariños
7
0
0
Deseño Experimental e Recursos de Información
7
0
0

Materias comúns

Técnicas de Mostraxe e Recoñecemento de Organismos e Comunidades Mariñas
7
0
0
Cartografía, S.I.G. e Teledetección
7
0
0
Xestión do Medio: Socioeconomía, Educación Ambiental e Lexislación
7
0
0

Usos sostibles e xestión do medio mariño

Bioloxía da Conservación
3
0
0
Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños
3
0
0
Contaminación e Ecotoxicoloxía Mariña
3
0
0

Recursos mariños

Bioloxía de Especies Explotadas e Potencialmente Explotables
4
0
0
Avaliación e Explotación de Recursos no Litoral
4
0
0
Pesquería e Explotación de derivados da Pesca
4
0
0

Materias optativas

Estatística Espacial e Modelización
3
0
0
Especies Invasoras e Fouling
3
0
0
Bioloxía do Desenvolvemento de Organismos Mariños
6
0
2
Mecanismos de Toxicidade e Desintoxicación de Xenobióticos
2
0
0

Prácticas externas

Prácticas Externas
3
0
1

Traballo fin de mestrado

Traballo Fin de Mestrado
3
0
2

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Abundancia e parámetros poboacionais de Octopus vulgaris aplicando un modelo de captura-recaptura especialmente explícito en ambientes antrópicos (Port d’Andratx, Mallorca)

Avaliación do impacto da extracción da semente de mexillón sobre a comunidade bentónica en Galicia (NO. Iberia)

Diversidade doFilo Porifera no Sistema de Canóns de Avilés: proxecto COCACE.

Estudo da mesofauna en fondos de area e Halimeda incrassata (Chlorophyta, Bryopsidales) de Cap Enderrocat, Mallorca.

Hábitos alimenticios en Cubomedusas, mediante o estudo de contidos gástricos

Influencia dos afloramentos costeiros na estrutura das comunidades de Zostera marina en Galicia

Análise macro- e micro-xeográfico da fortaleza de suxeción do mexillón (Mytilus galloprovincialis) en cultivo.

As Áreas de Corentena nos Acuarios de Exhibición. Caso de estudo: o acuario de Xixón

Determinación da expresión de xenes relacionados co crecemento na sola do Senegal ( Solea senegalensis Kaup , 1858)

Efecto de indicadores da calidade do alimento sobre a contaminación do biomarcador SFG (marxe de crecemento) no Mytilus galloprovincialis.

Estudo taxonómico de Sacoglosos e Nudibranquios ( Gastropoda : Heterobranchia ) do Porto de València ( Península Ibérica )

O marisqueo a pe en Galicia. Seguemento biolóxico e productivo dende o ano 2012 ata o ano 2015

'Ontoxenia da pegada isotópica en larvas preflexión de pescada (Merluccius merluccius) cultivadas'.

Optimización do cultivo en tanque de distintas especies de “leituga de mar” (Ulva spp., Chlorophyta).

Tartaruga cabeçuda (Caretta caretta, Linnaeus 1758) no Mediterráneo Occidental. Proxecto “headstarting” na Oceanográfico de Valencia.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 10