Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns

2016/2017 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

García Núñez, Moisés Alberto
Presidente
López Arranz, María Asunción
Secretario/a
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vogal PDI
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal PDI
García Núñez, Moisés Alberto
Presidente
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vicepresidente
López Arranz, María Asunción
Secretario/a
López Fernández, José Luis
Vogal PDI
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal PDI
Fernández Rey, Ana María
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 2.784
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 90
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 6
% créditos repetidos 2015/2016 3,33
Total de créditos matriculados 2015/2016 2.880
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 46
Homes 2015/2016 19
Mulleres 2015/2016 27
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 62,61
Taxa de avaliación (%) 2015/2016 97,34
Taxa de éxito (%) 2015/2016 100
Taxa de rendemento (%) 2015/2016 97,34
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 83,93
Taxa de graduación (%) 2014/2015 83,78

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 13.680
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 886,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 334,5
% créditos repetidos 2013/2014 8,19
Total de créditos matriculados 2013/2014 14.910
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 265
Homes 2013/2014 95
Mulleres 2013/2014 170
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 56,25
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 91,37
Taxa de éxito (%) 2013/2014 94,32
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 86,17

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 2.619
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0,23
Total de créditos matriculados 2014/2015 2.625
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 39
Homes 2014/2015 26
Mulleres 2014/2015 13
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 67,31
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 96,34
Taxa de éxito (%) 2014/2015 99,76
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 96,11
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 83,33
Taxa de graduación (%) 2013/2014 97,5

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 2.814
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 1,26
Total de créditos matriculados 2013/2014 2.850
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 41
Homes 2013/2014 26
Mulleres 2013/2014 15
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 69,51
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 99,79
Taxa de éxito (%) 2013/2014 100
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 99,79
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 32,5
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 83,33
Taxa de graduación (%) 2012/2013 100

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Fundamentos das técnicas de mellora das condicións de traballo
35
0
0
Técnicas de prevención de riscos laborais. Seguridade no traballo.
37
0
0
Técnicas de prevención de riscos laborais. Hixiene industrial.
37
0
0
Técnicas de prevención de riscos laborais. Medicina do traballo, Ergonomía e Psicosocioloxía aplicada
36
1
0
Formación, información e negociación en materia de prevención de riscos laborais.
36
0
1
Xestión, planificación e auditorias da prevención de riscos laborais.
36
0
1
Técnicas afíns
36
0
1
Ámbito xurídico da prevención
36
0
1
Protección civil e xestión de emerxencias
36
0
1
Prácticas externas
28
0
3

Seguridade no Traballo

Seguridade no traballo en sectores económicos estratéxicos
35
0
0
Seguridade das instalacións
36
0
0

Hixiene Industrial

Axentes físicos
37
0
1
Axentes químicos e biolóxicos
38
0
0

Ergonomía e Psicosocioloxía aplicada

Xestión dos riscos ergonómicos
36
0
1
Xestión dos riscos psicosociais
36
0
1

Traballo de fin de Máster

Traballo de fin de Mestrado
30
0
8

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Fundamentos das técnicas de mellora das condicións de traballo
39
0
0
Técnicas de prevención de riscos laborais. Seguridade no traballo.
40
0
0
Técnicas de prevención de riscos laborais. Hixiene industrial.
40
0
0
Técnicas de prevención de riscos laborais. Medicina do traballo, Ergonomía e Psicosocioloxía aplicada
40
0
0
Formación, información e negociación en materia de prevención de riscos laborais.
41
0
0
Xestión, planificación e auditorias da prevención de riscos laborais.
40
0
0
Técnicas afíns
40
0
0
Ámbito xurídico da prevención
40
0
0
Protección civil e xestión de emerxencias
41
0
0
Prácticas externas
40
0
0

Seguridade no Traballo

Seguridade no traballo en sectores económicos estratéxicos
39
0
0
Seguridade das instalacións
40
0
0

Hixiene Industrial

Axentes físicos
37
0
0
Axentes químicos e biolóxicos
36
0
0

Ergonomía e Psicosocioloxía aplicada

Xestión dos riscos ergonómicos
37
0
0
Xestión dos riscos psicosociais
37
0
0

Traballo de fin de Máster

Traballo de fin de Mestrado
40
0
1

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

A política preventiva nas empresas: unha medida de aforro

Adecuación de maquinaria en buques de pesca para os requirimentos de seguridade

Análise de riscos e plans de autoprotección na industria téxtil

Análise de riscos en centro de tratamento de vehículos (CAT)

Análise de riscos na obra dun supermercado

Análise de riscos nunha ferraxería

Análise de riscos nunha gasolineira

Análise e avaliación de riscos laborais nunha fábrica de cervexa

Análise e avaliación dun sistema contraincendios nunha instalación dunha nave destinada a loxística

Análise e estudo de riscos no sector vitivinícola

As mariscadoras en Galicia: unha profesión de risco para a saúde

Avaliación de riscos nun hotel

Avaliación de riscos nunha clínica dental

Avaliación de riscos nunha fábrica de cervexa

Avaliación de riscos nunha froitería

Avaliación e planificación de riscos na planta de reciclaxe de residuos de obras de construción e demolición (RCDs) de RESIDUOS, S.L.

Como poden afectar as novas formas de contratación na saúde laboral

Elaboración dun plan de prevención dunha empresa de instalacións eléctricas

Estudo de seguridade e saúde para o proxecto construtivo 'Circuito de karting en Melide (A Coruña)'

Estudo de seguridade para proxecto de planta química de produción de silicio

Estudo e avaliación de riscos da empresa Loira Inter, S.L

Estudo e avaliación de riscos laborais nunha peixaría

Estudo e avaliación dos riscos biolóxicos na profesión enfermeira

Estudo piloto sobre prevalencia de accidentes biolóxicos e aplicación de normas de bioseguridade en alumnos da Escola de Enfermaría.

Evaluación de riscos laborais nunha instalación portuaria

Intervención psicolóxica para a redución da sinistralidade laboral

Os custos para a empresa dos accidentes de traballo e as enfermedades profesionais

Plan de autoprotección dun colexio

Plan de autoprotección dun edificio de 3 plantas destinado a gardería

Plan de autoprotección dunha escola infantil de Mugardos

Plan de prevención dun buque de graneis líquidos

Plan de seguridade e saúde dunha obra de ensanche de estrada

Plan de seguridade e saúde na construción dunha vivenda unifamiliar

Plan de seguridade e saúde para a construcción dun taller de carpintaría industrial

Seguridade nun laboratorio: Correcto manexo de sustancias químicas

A autoprotección nos centros de atención a persoas con discapacidade

A formación como técnica de prevención do estrés laboral

Análise e avaliación de riscos nunha lonxa de peixe

Análise e avaliación de riscos nunha planta embotelladora

Análise e estudo de riscos laborais para a montaxe e o mantemento de aeroxeradores en parques eólicos

Aplicación da lexislación específica do Sector da Construción sobre Plans de Seguridade, Saúde e Medio Ambiente ó Sector Naval: Plans de Seguridade, Saúde e Medio Ambiente para buques da Armada Australiana en Navantia-Ferrol

Avaliación de riscos dun parque eólico

Avaliación de riscos laborais nunha perruquería

Avaliación de riscos na construción de túneles mediante métodos convencionais

Avaliación de riscos nunha panadería

Avaliación dos riscos ergonómicos e psicosociais: consolas multifunción CONAM

Avaliación dos Riscos Laborais dunha panadaría

Avaliación inicial de riscos por maquinaria e planificación preventiva no sector de aluguer de maquinaria para a construcción

Estudo de riscos e desenvolvemento de ferramenta informática para implementación de permisos de traballo dunha planta regasificadora de gas natural

Estudo de seguridade e saúde para o traballo de conclusión da construción dun edificio de tres sotos, planta baixa, seis plantas altas, para garaxes e 70 vivendas en Burela

Estudo e avaliación de riscos dun centro de tatuaxe

Estudo e avaliación de riscos laborais nunha sala de despece

Estudo e avaliación de riscos nunha empresa de construción

Estudo sobre a sintomatoloxía musculoesquelética nas costas, asociada á carga postural durante a actividade laboral, en auxiliares de enfermería dun centro xeriátrico

Instructor de contedor de Flashover. Historia e evolución. Desenvolvemento dunha actividade formativa. Análise do risco. Estudo de accidentes. Plan de seguridade

O mobbing nas organizacións

Plan de autoprotección dun Centro de Formación para o emprego

Plan de autoprotección dunha Escola infantil

Plan de Prevención de riscos laborais nun buque pesqueiro de baixura

Plan de prevención de riscos laborais nun taller de reparación mecánica e electricidade en automóviles e vehículos de carga

Plan de seguridade e saúde do proxecto Centro Xove de creación cultural da Almáciga

Plan de Seguridade e saúde na execución e renovación dun campo de fútbol

Plan de Seguridade e Saúde nas obras de construcción dun edificio para centro tecnolóxico

Plan de seguridade e saúde para a obra paseo fluvial e acondicionamento das marxes do río Landro desde Landrove ata Portochao

Riscos inherentes e medidas preventivas en parque eólico

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 40