Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

López Fernández, José Luis
Presidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario/a
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal PDI
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vogal PDI
Anido Martínez, Cristina
Vogal PDI
del Río Vinyeta, Paula María
Vogal Estudante
Núñez Teijeiro, Daniel
Vogal Estudante
Fernández Rey, Ana María
Vogal PAS
López Fernández, José Luis
Presidente
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vicepresidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario/a
López Arranz, María Asunción
Vogal PDI
Anido Martínez, Cristina
Vogal PDI
Casal Torrente, Antía
Vogal Estudante
Zar Varela, José
Vogal Estudante
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal Coordinador de Título
Fernández Rey, Ana María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 48
Homes 2018/2019 16
Mulleres 2018/2019 32
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 2.885
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 2.837
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 30
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 18
% créditos repetidos 2018/2019 1,66
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 60,09
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2016/2017 11,11

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 235
Homes 2018/2019 93
Mulleres 2018/2019 142
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 12.330
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 10.940
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 834
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 558
% créditos repetidos 2018/2019 11,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,46

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 38
Homes 2017/2018 19
Mulleres 2017/2018 19
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 2.318
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 2.262
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 43,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 12
% créditos repetidos 2017/2018 2,39
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 60,99
Taxa de evaluación 2017/2018 96,63
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 96,63
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 84,91
Taxa de graduación 2016/2017 83,33
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 225
Homes 2017/2018 88
Mulleres 2017/2018 137
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 12.290
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 11.020
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 829,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 438
% créditos repetidos 2017/2018 10,31
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,62
Taxa de evaluación 2017/2018 91,77
Taxa de éxito 2017/2018 93,51
Taxa de rendemento 2017/2018 85,82

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 47
Homes 2016/2017 21
Mulleres 2016/2017 26
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 2.501
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 2.418
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 46,5
% créditos repetidos 2016/2017 3,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,2
Taxa de evaluación 2016/2017 90,4
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 90,4
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 79,73
Taxa de graduación 2015/2016 94,87
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 228
Homes 2016/2017 92
Mulleres 2016/2017 136
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 11.840
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 10.660
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 597
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 580,5
% créditos repetidos 2016/2017 9,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 51,93
Taxa de evaluación 2016/2017 90,93
Taxa de éxito 2016/2017 92,36
Taxa de rendemento 2016/2017 83,99

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Fundamentos das Técnicas de Mellora das Condicións de Traballo
33
0
0
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Seguridade no Traballo
33
0
0
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Hixiene Industrial
32
0
1
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Medicina do Traballo, Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada
32
0
1
Formación, Información e Negociación en Materia de Prevención de Riscos Laborais
33
0
0
Xestión, Planificación e Auditorías da Prevención de Riscos Laborais
32
0
0
Técnicas Afíns
33
0
0
Ámbito Xurídico da Prevención
33
0
0
Protección Civil e Xestión de Emerxencias
32
0
0
Prácticas Externas
32
0
1

Seguridade no Traballo

Seguridade no Traballo en Sectores Económicos Estratéxicos
29
0
0
Seguridade das Instalacións
29
0
0

Hixiene Industrial

Axentes Físicos
28
0
0
Axentes Químicos e Biolóxicos
27
0
1

Ergonomía e Psicosocioloxía aplicada

Xestión dos Riscos Ergonómicos
30
0
0
Xestión dos Riscos Psicosociais
29
0
1

Traballo de fin de Máster

Traballo de Fin de Máster
28
0
9

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Fundamentos das Técnicas de Mellora das Condicións de Traballo
31
0
3
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Seguridade no Traballo
31
0
3
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Hixiene Industrial
30
0
4
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Medicina do Traballo, Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada
31
0
3
Formación, Información e Negociación en Materia de Prevención de Riscos Laborais
32
0
2
Xestión, Planificación e Auditorías da Prevención de Riscos Laborais
32
0
2
Técnicas Afíns
31
0
3
Ámbito Xurídico da Prevención
31
0
4
Protección Civil e Xestión de Emerxencias
31
0
3
Prácticas Externas
29
0
5

Seguridade no Traballo

Seguridade no Traballo en Sectores Económicos Estratéxicos
32
0
2
Seguridade das Instalacións
32
0
2

Hixiene Industrial

Axentes Físicos
32
0
1
Axentes Químicos e Biolóxicos
32
0
1

Ergonomía e Psicosocioloxía aplicada

Xestión dos Riscos Ergonómicos
30
0
2
Xestión dos Riscos Psicosociais
31
0
1

Traballo de fin de Máster

Traballo de Fin de Máster
36
0
9

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Fundamentos das Técnicas de Mellora das Condicións de Traballo
39
0
0
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Seguridade no Traballo
39
0
0
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Hixiene Industrial
39
0
0
Técnicas de Prevención de Riscos Laborais. Medicina do Traballo, Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada
40
0
0
Formación, Información e Negociación en Materia de Prevención de Riscos Laborais
40
0
0
Xestión, Planificación e Auditorías da Prevención de Riscos Laborais
40
0
0
Técnicas Afíns
40
0
0
Ámbito Xurídico da Prevención
39
0
1
Protección Civil e Xestión de Emerxencias
40
0
0
Prácticas Externas
41
0
1

Seguridade no Traballo

Seguridade no Traballo en Sectores Económicos Estratéxicos
38
0
0
Seguridade das Instalacións
38
0
0

Hixiene Industrial

Axentes Físicos
38
0
0
Axentes Químicos e Biolóxicos
37
0
0

Ergonomía e Psicosocioloxía aplicada

Xestión dos Riscos Ergonómicos
39
0
0
Xestión dos Riscos Psicosociais
39
0
0

Traballo de fin de Máster

Traballo de Fin de Máster
35
0
11

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A sinistralidade laboral en España

Acoso psicolóxico no entorno laboral

Análise da prevención de riscos no sector odontolóxico.

Análise de prevencion en traballos en espazos confinados

Analise de riscos en traballos de reparación do barco-porta de un dique.

Análise de riscos laborais en taller de calderería e mecanizado na industria naval

Análise de trastornos musculoesqueléticos en fisioterapeutas pediátricos

Análise e avaliación de riscos nun taller de carpintería

Análise e evaluación de riscos laborais no proceso de construcción dun Buque de Acción Marítima (BAM)

aproximación da norma iso 45001 en micro-empresa

Avaliación dos riscos de 'Obradoiro S.L'

Avaliación Inicial de Riscos dunha empresa de mantemento e montaxe de instalacións de baixa tensión en Fene

Deseño dun método de avaliación dos riscos hixiénicos para pemes do sector da xoiería

Guía para a Avaliación do Risco en actividades de Perrucaría e Estética

O Acoso Sexual: Prevención e Intervención nas Organizacións.

Plan de Autoprotección do Rallye de Narón

Plan de autoprotección Northwest Triman As Pontes

Plan de prevención de riscos eléctricos na construcción e reparación naval

plan de prevención de riscos laborais para un buque de pasaxeiros

Plan de prevención y evaluación de riesgos en una empresa de montaje de ascensores

Prevención de accidentes no fogar

Prevención de riscos psicosociais no ámbito laboral

Prevención de riscos psicosociais no sector docente

Riscos oculares no mundo laboral

Xestión de riscos ergonómicos no servizo forestal (tala de árbores) en Coruña-Arteixo

Análise e avaliación de riscos no uso de televisións e monitores

Análise e avaliación de riscos nunha oficina

Análise e medidas preventivas para evitar riscos psicosociais nunha axencia de viaxes

As infraccións en materia preventiva e o seu procedemento sancionador

Avaliación de riscos da industrial naval-AFB

Avaliación de riscos no proxecto e na execución da ruta de sendeirismo PR-G233

Avaliación de riscos nunha oficina

Estudo da sinistralidade do sector da pesca e da acuicultura en Galicia.

Estudo de prevención de riscos laborais nunha oficina técnica

Estudo de seguridade e saúde dunha edificación existente para rehabilitación en aloxamento hoteleiro

Estudo de seguridade e saúde na reforma do sistema de extracción de cinzas

Evaluación higiénica específica por agentes químicos en el proceso de etiquetado en la industria cervecera

Influencia das quendas de traballo na satisfacción laboral e a aparición da síndrome do queimado no persoal de enfermería de Ferrol

Intervención psicolóxica en accidentes, emerxencias, desastres e catástrofes

Muller e o acoso psicolóxico no entorno laboral

O comportamento antisocial como risco psicosocial na escola: proposta de protocolo para un CEIP

O estrés laboral nos profesionais da enfermería: factores de risco e estratexias de afrontamento

Plan de autoprotección do hotel 'O Burato'

Plan de autoprotección Festival Treme a Terra

Plan de autoprotección para un polideportivo

Plan de traballo para retirada de placas de fibrocemento en cuberta do edificio da Facultade de Ciencias do Traballo

Plan emerxencias para transporte de mercadorías perigosas por estrada en Ferrol

Prevención de riscos psicosociais no sector financeiro

Protocolos de seguridade en edificios administrativos

Revisión ambiental dun hospital e adecuación do seu sistema de xestión ambiental á norma ISO 14001. Procedemento recomendado

Risco de incendio. Proposta de melloras no Teatro Jofre de Ferrol

Riscos de exposición a nanopartículas no laboratorio de Química Física

Xestión de risco nunha empresa de fabricación de pezas de poliespan

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 40