Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

López Fernández, José Luis
Presidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario/a
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal PDI
Rolón Varela, José María
Vogal PDI
García López, Javier Ángel
Vogal PDI
Gómez Castro, Carla
Vogal Estudante
Lada Vilariño, Juan José
Vogal Estudante
López Fernández, José Luis
Presidente
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vicepresidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario/a
López Arranz, María Asunción
Vogal PDI
Rolón Varela, José María
Vogal PDI
Grueiro Acción, Isabel
Vogal Estudante
Vieites Estraviz, Andrea
Vogal Estudante
Iglesias Blanco, Ana Beatriz
Vogal PAS
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal Coordinador de Título
Fernández Rey, Ana María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 39
Homes 2017/2018 19
Mulleres 2017/2018 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 2.390
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 2.334
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 43,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 12
% créditos repetidos 2017/2018 2,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 61,27
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 228
Homes 2017/2018 89
Mulleres 2017/2018 139
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 12.510
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 11.200
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 871,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 438
% créditos repetidos 2017/2018 10,47
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,85

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 47
Homes 2016/2017 21
Mulleres 2016/2017 26
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 2.501
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 2.418
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 46,5
% créditos repetidos 2016/2017 3,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,2
Taxa de evaluación 2016/2017 90,4
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 90,4
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 79,73
Taxa de graduación 2015/2016 94,87
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 228
Homes 2016/2017 92
Mulleres 2016/2017 136
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 11.840
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 10.660
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 597
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 580,5
% créditos repetidos 2016/2017 9,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 51,93
Taxa de evaluación 2016/2017 90,93
Taxa de éxito 2016/2017 92,36
Taxa de rendemento 2016/2017 83,99

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 46
Homes 2015/2016 19
Mulleres 2015/2016 27
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 2.880
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 2.784
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 90
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 6
% créditos repetidos 2015/2016 3,33
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 62,61
Taxa de evaluación 2015/2016 97,34
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 97,34
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 83,93
Taxa de graduación 2014/2015 83,78
Taxa de abandono 2013/2014 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 239
Homes 2015/2016 89
Mulleres 2015/2016 150
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 13.020
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 11.710
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 912
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 396
% créditos repetidos 2015/2016 10,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,48
Taxa de evaluación 2015/2016 90,7
Taxa de éxito 2015/2016 95,1
Taxa de rendemento 2015/2016 86,26

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Fundamentos das técnicas de mellora das condicións de traballo
31
0
3
Técnicas de prevención de riscos laborais. Seguridade no traballo.
31
0
3
Técnicas de prevención de riscos laborais. Hixiene industrial.
30
0
4
Técnicas de prevención de riscos laborais. Medicina do traballo, Ergonomía e Psicosocioloxía aplicada
31
0
3
Formación, información e negociación en materia de prevención de riscos laborais.
32
0
2
Xestión, planificación e auditorias da prevención de riscos laborais.
32
0
2
Técnicas afíns
31
0
3
Ámbito xurídico da prevención
31
0
4
Protección civil e xestión de emerxencias
31
0
3
Prácticas externas
29
0
5

Seguridade no Traballo

Seguridade no traballo en sectores económicos estratéxicos
32
0
2
Seguridade das instalacións
32
0
2

Hixiene Industrial

Axentes físicos
32
0
1
Axentes químicos e biolóxicos
32
0
1

Ergonomía e Psicosocioloxía aplicada

Xestión dos riscos ergonómicos
30
0
2
Xestión dos riscos psicosociais
31
0
1

Traballo de fin de Máster

Traballo de fin de Mestrado
36
0
9

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Fundamentos das técnicas de mellora das condicións de traballo
39
0
0
Técnicas de prevención de riscos laborais. Seguridade no traballo.
39
0
0
Técnicas de prevención de riscos laborais. Hixiene industrial.
39
0
0
Técnicas de prevención de riscos laborais. Medicina do traballo, Ergonomía e Psicosocioloxía aplicada
40
0
0
Formación, información e negociación en materia de prevención de riscos laborais.
40
0
0
Xestión, planificación e auditorias da prevención de riscos laborais.
40
0
0
Técnicas afíns
40
0
0
Ámbito xurídico da prevención
39
0
1
Protección civil e xestión de emerxencias
40
0
0
Prácticas externas
41
0
1

Seguridade no Traballo

Seguridade no traballo en sectores económicos estratéxicos
38
0
0
Seguridade das instalacións
38
0
0

Hixiene Industrial

Axentes físicos
38
0
0
Axentes químicos e biolóxicos
37
0
0

Ergonomía e Psicosocioloxía aplicada

Xestión dos riscos ergonómicos
39
0
0
Xestión dos riscos psicosociais
39
0
0

Traballo de fin de Máster

Traballo de fin de Mestrado
35
0
11

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Fundamentos das técnicas de mellora das condicións de traballo
35
0
0
Técnicas de prevención de riscos laborais. Seguridade no traballo.
37
0
0
Técnicas de prevención de riscos laborais. Hixiene industrial.
37
0
0
Técnicas de prevención de riscos laborais. Medicina do traballo, Ergonomía e Psicosocioloxía aplicada
36
1
0
Formación, información e negociación en materia de prevención de riscos laborais.
36
0
1
Xestión, planificación e auditorias da prevención de riscos laborais.
36
0
1
Técnicas afíns
36
0
1
Ámbito xurídico da prevención
36
0
1
Protección civil e xestión de emerxencias
36
0
1
Prácticas externas
28
0
3

Seguridade no Traballo

Seguridade no traballo en sectores económicos estratéxicos
35
0
0
Seguridade das instalacións
36
0
0

Hixiene Industrial

Axentes físicos
37
0
1
Axentes químicos e biolóxicos
38
0
0

Ergonomía e Psicosocioloxía aplicada

Xestión dos riscos ergonómicos
36
0
1
Xestión dos riscos psicosociais
36
0
1

Traballo de fin de Máster

Traballo de fin de Mestrado
30
0
8

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Plan de traballo para retirada de placas de fibrocemento en cuberta do edificio da Facultade de Ciencias do Traballo

A visión da inspección de traballo dos riscos psicosociais

Adaptación dunha empresa á norma ISO 14.001:2015

Algunhas consecuencias dos incumplimientos empresariais en materia preventiva

Análise comparativa de métodos de avaliación de riscos psicosociais

Análise e avaliación de riscos do pavillón de deportes da Coruña

Análise e avaliación de riscos no servizo profesional de salvamento e socorrismo nunha praia do litoral

Análise e prevención de riscos laborais nunha nave industrial destinada á carpintería de aluminio

Análise e prevención de riscos no uso de fertilizantes na agricultura

Análise e prevención de riscos nun laboratorio de extracción dun hospital

As infraccións e sancións en materia preventiva e os seus datos

Autodiagnóstico en ergonomía para hipermercados

Avaliación de riscos do clube de remo A Cabana-Ferrol

Avaliación de riscos dun taller de tubos

Avaliación de riscos dun traballador social

Avaliación de riscos dunha cafetería

Avaliación de riscos ergonómicos nunha oficina

Avaliación de riscos nun taller mecánico de vehículos

Avaliación de riscos nunha cristalería

Avaliación de riscos nunha enfermería

Avaliación de riscos nunha estación de servizo

Avaliación de riscos nunha granxa de vacas

Avaliación de riscos nunha peluquería

Avaliación de riscos posto de soldador

Diferentes tipos de responsabilidade dos técnicos de prevención

Estudo e avaliación de medidas preventivas e pautas de actuación en caso de urxencias no mantemento de aeroxeneradores

Estudo e avaliación de riscos laborais nunha empresa do sector contra incendios

Estudo e prevención de riscos laborais na industria panificadora

Estudo sobre a importancia dos riscos profesionais nos plans de estudo de Enfermería en Galicia

Implantación dun servizo de prevención nun edificio de oficinas e locais de atención ao público

O ISSGA e as súas función principais

Plan de autoprotección do Pavillón da Malata en Ferrol

Plan de prevención de riscos laborais nun buque de pesca

Plan de seguridade do desguace dun remolcador

Plan de seguridade e saúde de construcción de vivenda unifamiliar aislada.

Plan de seguridade e saúde na construcción de acceso ferroviario ao porto exterior

Plan de seguridade e saúde nas obras de rehabilitación dun inmoble

A política preventiva nas empresas: unha medida de aforro

Adecuación de maquinaria en buques de pesca para os requirimentos de seguridade

Análise de riscos e plans de autoprotección na industria téxtil

Análise de riscos en centro de tratamento de vehículos (CAT)

Análise de riscos na obra dun supermercado

Análise de riscos nunha ferraxería

Análise de riscos nunha gasolineira

Análise e avaliación de riscos laborais nunha fábrica de cervexa

Análise e avaliación dun sistema contraincendios nunha instalación dunha nave destinada a loxística

Análise e estudo de riscos no sector vitivinícola

As mariscadoras en Galicia: unha profesión de risco para a saúde

Avaliación de riscos nun hotel

Avaliación de riscos nunha clínica dental

Avaliación de riscos nunha fábrica de cervexa

Avaliación de riscos nunha froitería

Avaliación e planificación de riscos na planta de reciclaxe de residuos de obras de construción e demolición (RCDs) de RESIDUOS, S.L.

Como poden afectar as novas formas de contratación na saúde laboral

Elaboración dun plan de prevención dunha empresa de instalacións eléctricas

Estudo de seguridade e saúde para o proxecto construtivo 'Circuito de karting en Melide (A Coruña)'

Estudo de seguridade para proxecto de planta química de produción de silicio

Estudo e avaliación de riscos da empresa Loira Inter, S.L

Estudo e avaliación de riscos laborais nunha peixaría

Estudo e avaliación dos riscos biolóxicos na profesión enfermeira

Estudo piloto sobre prevalencia de accidentes biolóxicos e aplicación de normas de bioseguridade en alumnos da Escola de Enfermaría.

Evaluación de riscos laborais nunha instalación portuaria

Intervención psicolóxica para a redución da sinistralidade laboral

Os custos para a empresa dos accidentes de traballo e as enfermedades profesionais

Plan de autoprotección dun colexio

Plan de autoprotección dun edificio de 3 plantas destinado a gardería

Plan de autoprotección dunha escola infantil de Mugardos

Plan de prevención dun buque de graneis líquidos

Plan de seguridade e saúde dunha obra de ensanche de estrada

Plan de seguridade e saúde na construción dunha vivenda unifamiliar

Plan de seguridade e saúde para a construcción dun taller de carpintaría industrial

Seguridade nun laboratorio: Correcto manexo de sustancias químicas

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 40