Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Enxeñaría Mariña

2016/2017 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Baaliña Insua, Álvaro
Presidente
Louro Rodríguez, Julio
Vicepresidente
Carbia Carril, José
Secretario/a
Servia Ramos, Francisco J.
Vogal PDI
Souto Martell, Rubén
Vogal Estudante
Aguín Portabales, María Jesús
Vogal Estudante
Díaz Díaz, Elisa
Vogal PAS
Antelo González, Felipe
Vogal Coordinador de Título
García-Bustelo García, Enrique Juan
Vogal Coordinador de Título
Manteiga Outeiro, Minia
Vogal Coordinador de Título
Freire Piñeiro, Ramón
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Sánchez, María Olga Fernanda
Administrador/a do centro
Baaliña Insua, Álvaro
Presidente
Campa Portela, Rosa Mary de la
Vicepresidente
Santos Couceiro, Rafael
Secretario/a
García Dopico, María Victoria
Vogal PDI
Romero Gómez, Manuel
Vogal PDI
Fernández Arines, Julio
Vogal Estudante
Aguín Míguez, Fernando
Vogal Estudante
Torres Labandeira, María Jesús
Vogal PAS
Antelo González, Felipe
Vogal Coordinador de Título
Freire Piñeiro, Ramón
Vogal Coordinador de Título
García-Bustelo García, Enrique Juan
Vogal Coordinador de Título
Manteiga Outeiro, Minia
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Sánchez, María Olga Fernanda
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 711
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 54
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 36
% créditos repetidos 2015/2016 11,24
Total de créditos matriculados 2015/2016 801
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 27
Homes 2015/2016 24
Mulleres 2015/2016 3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 29,67
Taxa de evaluación 2015/2016 68,91
Taxa de éxito 2015/2016 98,91
Taxa de rendemento 2015/2016 68,16
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2013/2014 10,53
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 82,64
Taxa de graduación (%) 2014/2015 64,29

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 19.060
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 3.924
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.741
% créditos repetidos 2015/2016 28,68
Total de créditos matriculados 2015/2016 26.720
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 526
Homes 2015/2016 452
Mulleres 2015/2016 74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 50,81
Taxa de evaluación 2015/2016 75,74
Taxa de éxito 2015/2016 84,43
Taxa de rendemento 2015/2016 63,94

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 999
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 60
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 18
% créditos repetidos 2014/2015 7,24
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.077
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 29
Homes 2014/2015 22
Mulleres 2014/2015 7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 37,14
Taxa de evaluación 2014/2015 83,84
Taxa de éxito 2014/2015 99,34
Taxa de rendemento 2014/2015 83,29
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 21,74
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 95,24
Taxa de graduación (%) 2013/2014 57,89

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 20.440
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.180
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 2.612
% créditos repetidos 2014/2015 30,07
Total de créditos matriculados 2014/2015 29.230
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 595
Homes 2014/2015 507
Mulleres 2014/2015 88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 49,13
Taxa de evaluación 2014/2015 74,09
Taxa de éxito 2014/2015 83,98
Taxa de rendemento 2014/2015 62,22

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.026
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 48
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 4,47
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.074
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 26
Homes 2013/2014 20
Mulleres 2013/2014 6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 41,31
Taxa de evaluación 2013/2014 82,4
Taxa de éxito 2013/2014 98,64
Taxa de rendemento 2013/2014 81,28
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 99,29
Taxa de graduación (%) 2012/2013 56,52

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 23.920
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 2.291
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 3.116
% créditos repetidos 2013/2014 18,43
Total de créditos matriculados 2013/2014 29.330
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 576
Homes 2013/2014 502
Mulleres 2013/2014 74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 50,92
Taxa de evaluación 2013/2014 71,63
Taxa de éxito 2013/2014 83,32
Taxa de rendemento 2013/2014 59,69

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Materias Obrigatorias

Instalacións de Propulsión
17
0
1
Enxeñaría de Mantemento
14
0
1
Instalacións Eléctricas de Propulsión Mariña
17
0
3
Control Avanzado de Sistemas Marinos
15
0
3
Equipos e Servicios Marítimos
14
1
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Mestrado
15
0
12

Materias Optativas

Técnicas Computacionais Aplicadas á Enxeñaría Mariña
2
0
1
Optimización e Deseño de Sistemas Enerxéticos
7
0
2
Enerxías Alternativas aplicadas á Enxeñaría Mariña
13
0
2
Deseño de Servizos Marítimos
4
0
1
Mecánica de Materiais
5
0
2
Xestión Empresarial Marítima
11
0
2
Inspección e Sociedades de Clasificación
3
0
2
Combustión
4
0
1
Formación de Contaminantes e Impacto Ambiental
12
0
0
Operación e Deseño de Buques LNG
6
0
1
Tecnoloxía Off-Shore
10
0
1
Hidrodinámica do Buque
2
0
0
Integración de Sistemas Mariños con PLCs
11
0
0
Xestión da innovación na Enxeñaría Mariña
5
0
0
Xestión da Seguridade e Recursos a Bordo
9
0
1
Deseño de Intercambiadores de Calor
11
0
0

Superado Non superado Non presentado

Materias Obrigatorias

Instalacións de Propulsión
17
0
1
Enxeñaría de Mantemento
16
0
3
Instalacións Eléctricas de Propulsión Mariña
10
0
4
Control Avanzado de Sistemas Marinos
13
0
2
Equipos e Servicios Marítimos
17
2
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Mestrado
7
0
13

Materias Optativas

Técnicas Computacionais Aplicadas á Enxeñaría Mariña
2
0
1
Optimización e Deseño de Sistemas Enerxéticos
5
0
0
Enerxías Alternativas aplicadas á Enxeñaría Mariña
10
0
1
Deseño de Servizos Marítimos
3
0
1
Mecánica de Materiais
7
0
2
Xestión Empresarial Marítima
11
0
1
Inspección e Sociedades de Clasificación
16
0
1
Combustión
10
0
2
Formación de Contaminantes e Impacto Ambiental
9
0
1
Operación e Deseño de Buques LNG
10
0
1
Tecnoloxía Off-Shore
10
0
0
Hidrodinámica do Buque
1
0
0
Integración de Sistemas Mariños con PLCs
11
0
0
Xestión da innovación na Enxeñaría Mariña
6
0
0
Xestión da Seguridade e Recursos a Bordo
14
0
3
Deseño de Intercambiadores de Calor
6
0
1

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Estudo Comparativo dos Equipos para o Tratamento da Agua de Lastre.

O Sistema Nacional de Resposta e o Plan Nacional Marítimo.

Optimización da depuración do aceite mediante os análeses de aceites.

Tratamento de augas residuais en Buques Cruceiros

Alargamento de arrastreiro conxelador de 42 m Lpp.

Cálculo, deseño e optimización dun intercambiador de calor tubular

Planta de Ósmosis Inversa con Sistema de Recuperación de Energía

Proposta dun novo modelo de xestión de mantemento no sector pesqueiro

Reducción de emisións en LNG/C con planta de vapor

Alternativas ao sistema de refrixeración convencional

Aplicación de Metodoloxía de Identificación de Riscos en Buques.

Aproveitamento Enerxértico nun Buque para Instalación de Aire Acondicionado

Automatizacion dun Xerador de Auga Doce

Control electrónico do motor RK-280

Diseño do Sistema Hidráulico dun Buque Remolcador.

Estudio técnico dun Incinerador

Instrumentación e Automatización dun Incinerador de Lodos

Optimización ASU

Os Rovs e as súas aplicacións

Seguidor Solar Mariño.

Sistema fixo de loita contra o lume dun Buque

Sistemas de Propulsión Alternativos al STS (Steam Turbine System) en los Buques LNG-C

Sistemas de Recuperación de Calor Residual

Unidade de Combustión de Gas

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 20