Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Enxeñaría Mariña

2018/2019 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Louzán Lago, Felipe
Presidente
Salgado Don, Alsira
Vicepresidente
Santos Couceiro, Rafael
Secretario/a
Freire Piñeiro, Ramón
Vogal PDI
Bouzón Otero, Rebeca
Vogal PDI
Rodríguez Arós, Ángel Daniel
Vogal PDI
Baaliña Insua, Álvaro
Vogal PDI
Vidal Mogín, Cristina
Vogal Estudante
Couce Rodríguez, Carlos
Vogal Estudante
Díaz Díaz, Elisa
Vogal PAS
Servia Ramos, Francisco José
Vogal Coordinador de Título
Romero Gómez, Javier
Vogal Coordinador de Título
López Varela, Pablo
Vogal Coordinador de Título
Orosa García, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
Fernández Le, Teresa
Administrador/a do centro
Louzán Lago, Felipe
Presidente
Romero Gómez, Manuel
Vicepresidente
Santos Couceiro, Rafael
Secretario/a
García Dopico, María Victoria
Vogal PDI
Baaliña Insua, Álvaro
Vogal PDI
Blanco Rojo, Noelia
Vogal Estudante
Trillo Villar, Raquel
Vogal Estudante
Torres Labandeira, María Jesús
Vogal PAS
Romero Gómez, Javier
Vogal Coordinador de Título
Servia Ramos, Francisco José
Vogal Coordinador de Título
López Varela, Pablo
Vogal Coordinador de Título
Orosa García, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
Fernández Le, Teresa
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 41
Homes 2017/2018 40
Mulleres 2017/2018 1
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.410
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.143
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 222
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 45
% créditos repetidos 2017/2018 18,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 34,39
Taxa de evaluación 2017/2018 77,45
Taxa de éxito 2017/2018 98,08
Taxa de rendemento 2017/2018 75,96
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 90,91
Taxa de graduación 2016/2017 47,83
Taxa de abandono 2015/2016 31,25

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 488
Homes 2017/2018 420
Mulleres 2017/2018 68
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 24.760
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.580
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.269
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.903
% créditos repetidos 2017/2018 33,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,73
Taxa de evaluación 2017/2018 71,09
Taxa de éxito 2017/2018 82,88
Taxa de rendemento 2017/2018 58,92

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 36
Homes 2016/2017 35
Mulleres 2016/2017 1
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.542
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.413
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 105
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 24
% créditos repetidos 2016/2017 8,37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 42,83
Taxa de evaluación 2016/2017 70,43
Taxa de éxito 2016/2017 98,62
Taxa de rendemento 2016/2017 69,46
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 95,24
Taxa de graduación 2015/2016 12,5
Taxa de abandono 2014/2015 14,29

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 508
Homes 2016/2017 434
Mulleres 2016/2017 74
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 27.350
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 19.970
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.927
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.450
% créditos repetidos 2016/2017 26,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,83
Taxa de evaluación 2016/2017 71,82
Taxa de éxito 2016/2017 83,72
Taxa de rendemento 2016/2017 60,13

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 27
Homes 2015/2016 24
Mulleres 2015/2016 3
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 801
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 711
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 54
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 36
% créditos repetidos 2015/2016 11,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 29,67
Taxa de evaluación 2015/2016 68,91
Taxa de éxito 2015/2016 98,91
Taxa de rendemento 2015/2016 68,16
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 82,64
Taxa de graduación 2014/2015 64,29
Taxa de abandono 2013/2014 10,53

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 490
Homes 2015/2016 420
Mulleres 2015/2016 70
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 32.880
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 23.380
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.169
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.326
% créditos repetidos 2015/2016 28,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 67,1
Taxa de evaluación 2015/2016 59,96
Taxa de éxito 2015/2016 84,05
Taxa de rendemento 2015/2016 50,4

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Materias Obrigatorias

Instalacións de Propulsión
17
0
2
Enxeñaría de Mantemento
21
0
2
Instalacións Eléctricas de Propulsión Mariña
20
0
5
Control Avanzado de Sistemas Marinos
17
2
7
Equipos e Servicios Marítimos
18
0
5

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
15
0
19

Materias Optativas

Técnicas Computacionais Aplicadas á Enxeñaría Mariña
1
0
0
Optimización e Deseño de Sistemas Enerxéticos
1
0
1
Enerxías Alternativas aplicadas á Enxeñaría Mariña
17
0
2
Deseño de Servizos Marítimos
1
0
3
Mecánica de Materiais
13
0
4
Xestión Empresarial Marítima
16
2
1
Inspección e Sociedades de Clasificación
8
0
0
Combustión
4
0
0
Formación de Contaminantes e Impacto Ambiental
16
0
1
Operación e Deseño de Buques LNG
9
0
1
Tecnoloxía Off-Shore
14
1
4
Integración de Sistemas Mariños con PLCs
15
0
5
Xestión da innovación na Enxeñaría Mariña
4
0
0
Xestión da Seguridade e Recursos a Bordo
18
0
1
Deseño de Intercambiadores de Calor
4
0
3

Superado Non superado Non presentado

Materias Obrigatorias

Instalacións de Propulsión
20
0
1
Enxeñaría de Mantemento
18
0
4
Instalacións Eléctricas de Propulsión Mariña
17
1
10
Control Avanzado de Sistemas Marinos
15
1
11
Equipos e Servicios Marítimos
20
0
6

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
10
0
18

Materias Optativas

Técnicas Computacionais Aplicadas á Enxeñaría Mariña
3
0
2
Optimización e Deseño de Sistemas Enerxéticos
5
0
2
Enerxías Alternativas aplicadas á Enxeñaría Mariña
21
0
2
Deseño de Servizos Marítimos
3
0
2
Mecánica de Materiais
9
0
5
Xestión Empresarial Marítima
10
0
3
Inspección e Sociedades de Clasificación
13
0
5
Combustión
3
0
2
Formación de Contaminantes e Impacto Ambiental
19
0
1
Operación e Deseño de Buques LNG
10
0
6
Tecnoloxía Off-Shore
15
0
8
Hidrodinámica do Buque
4
0
2
Integración de Sistemas Mariños con PLCs
11
1
3
Xestión da innovación na Enxeñaría Mariña
7
0
3
Xestión da Seguridade e Recursos a Bordo
17
0
3
Deseño de Intercambiadores de Calor
7
0
3

Superado Non superado Non presentado

Materias Obrigatorias

Instalacións de Propulsión
15
0
1
Enxeñaría de Mantemento
13
0
4
Instalacións Eléctricas de Propulsión Mariña
7
0
3
Control Avanzado de Sistemas Marinos
9
0
2
Equipos e Servicios Marítimos
8
1
4

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
5
0
13

Materias Optativas

Técnicas Computacionais Aplicadas á Enxeñaría Mariña
0
0
1
Optimización e Deseño de Sistemas Enerxéticos
6
0
0
Enerxías Alternativas aplicadas á Enxeñaría Mariña
12
0
2
Deseño de Servizos Marítimos
3
0
1
Mecánica de Materiais
2
0
2
Xestión Empresarial Marítima
3
0
1
Inspección e Sociedades de Clasificación
5
0
2
Combustión
1
0
1
Formación de Contaminantes e Impacto Ambiental
8
0
2
Operación e Deseño de Buques LNG
8
0
2
Tecnoloxía Off-Shore
6
0
2
Integración de Sistemas Mariños con PLCs
6
0
8
Xestión da Seguridade e Recursos a Bordo
2
0
2
Deseño de Intercambiadores de Calor
6
0
3

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

"Tanques de Carga en Buques Gaseiros. Características e Mantemento en Varada"

Análise da loita contra a contaminación mariña por hidrocarburos

Análise de Riscos Operacionais en Buques GNL.

Análise dos equipos de tratamento de auga de lastre

Buques con posicionamento dinámico

Descripción de un sistema CAES

Deseño da Liña de Eixes dun Buque Patrulleiro

Diseño Cadro Eléctrico 230V de Buque Mercante.

Estudo da contaminación aérea no porto da Coruña no 2017.

Optimización do Mantemento en Buques a través da Tecnoloxía 4.0

Pinturas Antifouling

Principales Fallos nos Motores Diésel Marinos

Remodelación do Sistema Propulsivo dun Buque Pesqueiro.

Sistema de Loita contra a Contaminación no Buque de Salvamento"'B/S Miguel de Cervantes"

Xerador de Nitróxeno para Planta de Regasificación.

Buque Oceanográfico Polar.

Equipamento da Liña de Elaborado de Paneis Plans nun Estaleiro.

Estudo Comparativo dos Equipos para o Tratamento da Agua de Lastre.

Impacto ambiental dos ánodos de sacrificio na Ría de Vigo.

O Sistema Nacional de Resposta e o Plan Nacional Marítimo.

Optimización da depuración do aceite mediante os análeses de aceites.

Proposta para a implementacion dun separador de augas oleosas como medida de recuperacion ambiental nas augas dun porto

Reconversión buque pesqueiro mdo-hfo

Sistemas de Captura de CO2.

Tratamento de augas residuais en Buques Cruceiros

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 20