Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Arquitectura da Paisaxe Juana de Vega

2017/2018

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Agrasar Quiroga, Fernando
Presidente
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vicepresidente
Raya De Blas, Antonio
Secretario/a
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Vogal PDI
Fernández Madrid, Joaquín
Vogal PDI
Alonso Pereira, José Ramón
Vogal PDI
Hermida González, Luís
Vogal PDI
Rodríguez Seijo, José Manuel
Vogal PDI
Prieto López, Juan Ignacio
Vogal PDI
Martínez Suárez, José Luís
Vogal PDI
Pérez Rodríguez, Isora
Vogal Estudante
Juan Sierra, Michael
Vogal Estudante
Díaz Reiriz, Alejandra
Vogal Estudante
Agrasar Quiroga, Fernando
Presidente
Otero Piñeiro, María Victoria
Vicepresidente
Raya De Blas, Antonio
Secretario/a
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Rodríguez Álvarez, Jorge
Vogal PDI
Artime Muñiz, Sergio
Vogal Estudante
Rodríguez Beltrán, Sonia
Vogal Estudante
Graña Seijo, Vanesa María
Vogal PAS
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinador de Título
Martín Gutiérrez, Emilio
Vogal Coordinador de Título
Casares Gallego, María Amparo
Vogal Coordinador de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 9
Homes 2017/2018 4
Mulleres 2017/2018 5
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 459
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 441
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 3,92
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 51
Taxa de evaluación 2017/2018 90,2
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 90,2
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 95,24
Taxa de graduación 2016/2017 66,67
Taxa de abandono 2015/2016 25

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.039
Homes 2017/2018 476
Mulleres 2017/2018 563
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 54.010
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 38.440
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 11.320
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 4.251
% créditos repetidos 2017/2018 28,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 51,99
Taxa de evaluación 2017/2018 75,81
Taxa de éxito 2017/2018 82,12
Taxa de rendemento 2017/2018 62,26

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 10
Homes 2016/2017 7
Mulleres 2016/2017 3
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 552
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 543
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 9
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 1,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 55,2
Taxa de evaluación 2016/2017 83,7
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 83,7
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 92,72
Taxa de graduación 2015/2016 50
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.104
Homes 2016/2017 505
Mulleres 2016/2017 599
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 59.490
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 44.720
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 10.630
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 4.134
% créditos repetidos 2016/2017 24,82
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,88
Taxa de evaluación 2016/2017 77,22
Taxa de éxito 2016/2017 81,47
Taxa de rendemento 2016/2017 62,91

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 6
Homes 2015/2016 2
Mulleres 2015/2016 4
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 267
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 255
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 12
% créditos repetidos 2015/2016 4,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 44,5
Taxa de evaluación 2015/2016 83,15
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 83,15
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 86,96
Taxa de graduación 2014/2015 0
Taxa de abandono 2013/2014 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 1.052
Homes 2015/2016 476
Mulleres 2015/2016 576
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 58.480
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 46.790
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 7.680
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.014
% créditos repetidos 2015/2016 20
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 55,59
Taxa de evaluación 2015/2016 82,79
Taxa de éxito 2015/2016 80,42
Taxa de rendemento 2015/2016 66,58

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo I

Teoría e Metodoloxía
7
0
0
Planificación da Paisaxe
7
0
0
Deseño da Paisaxe I
7
0
0
Tecnoloxía da Información
7
0
0
Vexetación e Material Vexetal I
7
0
0
Taller
7
0
0
Deseño da Paisaxe II
7
0
0
Vexetación e Material Vexetal II
7
0
0
Espazos Públicos Urbanos
7
0
0
Integración das Infraestruturas na Paisaxe
7
0
0
Paisaxe Cultural
7
0
0
Materiais, Construción e Instalacións
7
0
0
Xestión da Paisaxe
7
0
0
Traballo Fin de Máster
4
0
5
Historia da Xardinería e a Paisaxe
7
0
0

Complemento formativo 1

Deseño Gráfico da Paisaxe
3
0
0

Complemento formativo 2

Ciencias Ambientais Aplicadas á Paisaxe
4
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo I

Teoría e Metodoloxía
7
0
2
Planificación da Paisaxe
7
0
2
Deseño da Paisaxe I
7
0
2
Tecnoloxía da Información
9
0
0
Vexetación e Material Vexetal I
7
0
2
Taller
8
0
1
Deseño da Paisaxe II
7
0
1
Vexetación e Material Vexetal II
7
0
1
Espazos Públicos Urbanos
7
0
1
Integración das Infraestruturas na Paisaxe
7
0
1
Paisaxe Cultural
7
0
2
Materiais, Construción e Instalacións
7
0
1
Xestión da Paisaxe
7
0
1
Traballo Fin de Máster
7
0
2
Historia da Xardinería e a Paisaxe
9
0
0

Complemento formativo 1

Deseño Gráfico da Paisaxe
1
0
2

Complemento formativo 2

Ciencias Ambientais Aplicadas á Paisaxe
7
0
1

Superado Non superado Non presentado

Módulo I

Teoría e Metodoloxía
4
0
0
Planificación da Paisaxe
4
0
0
Deseño da Paisaxe I
4
0
0
Tecnoloxía da Información
4
0
0
Vexetación e Material Vexetal I
4
0
0
Taller
4
0
0
Deseño da Paisaxe II
4
0
0
Vexetación e Material Vexetal II
4
0
0
Espazos Públicos Urbanos
4
0
0
Integración das Infraestruturas na Paisaxe
4
0
0
Paisaxe Cultural
4
0
0
Materiais, Construción e Instalacións
4
0
0
Xestión da Paisaxe
4
0
0
Traballo Fin de Mestrado
1
0
1
Traballo Fin de Máster
0
0
4
Historia da Xardinería e a Paisaxe
4
0
0

Complemento formativo 1

Deseño Gráfico da Paisaxe
2
0
1

Complementos Formativos

Ciencias Ambientais Aplicadas á Paisaxe
2
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A paisaxe das agras

Camiño cara ao dolmen

O Lazo do Artes. Senda fluvial e reconversión dunha graveira en espazo de parque público

Parque Pillara das Dunas / Praia da Ladeira

Intervención paisaxística na proximidade do Mosteiro de San Benito de Lérez (Pontevedra)

Recuperación do Cano do Cura, Parroquia de Lérez

Recuperación e posta en valor do xardín histórico de Monteporreiro, Pontevedra

Ribeira

Salóns do río Lérez

Senda Férrea, Pontevedra.

Senda Natura

Intervención paisaxística na canteira do lugar de San Felipe (Ferrol)

Redescubrindo Ourense

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 10