Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada

2019/2020 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Sarandeses da Costa, Luis Alberto
Vogal PDI
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Harriswangler Harriswangler, Charlene María
Vogal Estudante
Patiño Raña, Denis Marcelino
Vogal Estudante
Loureiro Gammariello, Noelia Manuela
Vogal Estudante
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Delgado Ferreiro, Ignacio
Vogal Estudante
Martínez Amado, Iria
Vogal Estudante
Ruibal López, María
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinador de Título
Jiménez González, Carlos
Vogal Coordinador de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Veiga Barbazán, Maria Carmen
Secretario/a
Arufe Gonda, María del Carmen
Vogal PDI
Dorado De La Calle, Julián Alfonso
Vogal PDI
González Tizón, Ana María
Vogal PDI
Teijeiro Álvarez, María Mercedes
Vogal PDI
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 30
Homes 2018/2019 7
Mulleres 2018/2019 23
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.452
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.452
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 48,4
Taxa de evaluación 2018/2019 100
Taxa de éxito 2018/2019 99,69
Taxa de rendemento 2018/2019 99,69
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 100
Taxa de graduación 2016/2017 100
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 832
Homes 2018/2019 329
Mulleres 2018/2019 503
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 46.830
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 36.740
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.175
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.915
% créditos repetidos 2018/2019 21,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,28
Taxa de evaluación 2018/2019 90,58
Taxa de éxito 2018/2019 79,78
Taxa de rendemento 2018/2019 72,27

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 25
Homes 2017/2018 5
Mulleres 2017/2018 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.110
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.110
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 44,4
Taxa de evaluación 2017/2018 100
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100
Taxa de graduación 2015/2016 100
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 825
Homes 2017/2018 352
Mulleres 2017/2018 473
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 36.740
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.204
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.810
% créditos repetidos 2017/2018 23,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,88
Taxa de evaluación 2017/2018 89,51
Taxa de éxito 2017/2018 79,33
Taxa de rendemento 2017/2018 71,01

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 28
Homes 2016/2017 7
Mulleres 2016/2017 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.230
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.230
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 43,93
Taxa de evaluación 2016/2017 100
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 100
Taxa de graduación 2014/2015 100
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 824
Homes 2016/2017 336
Mulleres 2016/2017 488
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 47.420
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 37.880
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.110
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.430
% créditos repetidos 2016/2017 20,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,55
Taxa de evaluación 2016/2017 90,14
Taxa de éxito 2016/2017 77,05
Taxa de rendemento 2016/2017 69,45

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Proxecto Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
12
0
0

Prácticas Externas

Prácticas Externas
12
0
0

Metodoloxías e Procesos

Enxeñaría Xenética e Transxénese
18
0
0
Enxeñaria Celular e Tisular
18
0
0
Xenómica e Proteómica
18
0
0
Bioinformática
18
0
0
Biotecnoloxía Industrial
18
0
0
Procesos e Produtos Biotecnolóxicos
18
0
0
Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía
18
0
0

Xestión, Control e Auditoría de Bioempresas

Organización e Xestión: Xestión Empresarial e Xestión Eficaz do Laboratorio
18
0
0
Auditoría de Empresas Biotecnolóxicas
17
1
0
Aspectos Legais e Éticos en Biotecnoloxía
18
0
0

Biotecnoloxía Alimentaria e Agropecuaria

Biotecnoloxía Alimentaria
14
0
0
Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade
9
0
0
Biotecnoloxía Vexetal
10
0
0
Biotecnoloxía Animal
9
0
0
Biotecnoloxía Aplicada ao Desenvolvemento Sostible
8
0
0

Biotecnoloxía Ambiental

Tecnoloxía Ambiental e Xestión da Auga
5
0
0

Biotecnoloxía Sanitaria

Diagnóstico e Terapia Molecular
11
0
0
Reprodución Asistida
11
0
0
Deseño e Produción de Vacunas e Fármacos
12
0
0
Deseño de Novos Fármacos Específicos (Farmacoloxía e Farmacoxenómica)
11
0
0
Ferramentas Biotecnolóxicas para Análise Forense
12
0
0

Superado Non superado Non presentado

Proxecto Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
13
0
0

Prácticas Externas

Prácticas Externas
13
0
0

Metodoloxías e Procesos

Enxeñaría Xenética e Transxénese
12
0
0
Enxeñaria Celular e Tisular
12
0
0
Xenómica e Proteómica
12
0
0
Bioinformática
12
0
0
Biotecnoloxía Industrial
12
0
0
Procesos e Produtos Biotecnolóxicos
12
0
0
Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía
12
0
0

Xestión, Control e Auditoría de Bioempresas

Organización e Xestión: Xestión Empresarial e Xestión Eficaz do Laboratorio
12
0
0
Auditoría de Empresas Biotecnolóxicas
12
0
0
Aspectos Legais e Éticos en Biotecnoloxía
12
0
0

Biotecnoloxía Alimentaria e Agropecuaria

Biotecnoloxía Alimentaria
7
0
0
Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade
9
0
0
Biotecnoloxía Vexetal
6
0
0
Biotecnoloxía Animal
7
0
0
Biotecnoloxía Aplicada ao Desenvolvemento Sostible
7
0
0

Biotecnoloxía Ambiental

Contaminación Ambiental
1
0
0
Prevención, Xestión e Auditorías Ambientales
2
0
0

Biotecnoloxía Sanitaria

Diagnóstico e Terapia Molecular
6
0
0
Reprodución Asistida
6
0
0
Deseño e Produción de Vacunas e Fármacos
7
0
0
Deseño de Novos Fármacos Específicos (Farmacoloxía e Farmacoxenómica)
6
0
0
Ferramentas Biotecnolóxicas para Análise Forense
8
0
0

Superado Non superado Non presentado

Proxecto Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
15
0
0

Prácticas Externas

Prácticas Externas
15
0
0

Metodoloxías e Procesos

Enxeñaría Xenética e Transxénese
13
0
0
Enxeñaria Celular e Tisular
13
0
0
Xenómica e Proteómica
13
0
0
Bioinformática
13
0
0
Biotecnoloxía Industrial
13
0
0
Procesos e Produtos Biotecnolóxicos
13
0
0
Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía
13
0
0

Xestión, Control e Auditoría de Bioempresas

Organización e Xestión: Xestión Empresarial e Xestión Eficaz do Laboratorio
13
0
0
Auditoría de Empresas Biotecnolóxicas
13
0
0
Aspectos Legais e Éticos en Biotecnoloxía
13
0
0

Biotecnoloxía Alimentaria e Agropecuaria

Biotecnoloxía Alimentaria
3
0
0
Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade
5
0
0
Biotecnoloxía Vexetal
3
0
0
Biotecnoloxía Animal
6
0
0
Biotecnoloxía Aplicada ao Desenvolvemento Sostible
7
0
0

Biotecnoloxía Ambiental

Contaminación Ambiental
2
0
0
Tecnoloxía Ambiental e Xestión da Auga
2
0
0
Tecnoloxía Ambiental e Xestión do Solo e Aire
1
0
0
Prevención, Xestión e Auditorías Ambientales
2
0
0

Biotecnoloxía Sanitaria

Diagnóstico e Terapia Molecular
9
0
0
Reprodución Asistida
9
0
0
Deseño e Produción de Vacunas e Fármacos
10
0
0
Deseño de Novos Fármacos Específicos (Farmacoloxía e Farmacoxenómica)
9
0
0
Ferramentas Biotecnolóxicas para Análise Forense
10
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Asociación de variantes e mutacións en xenes implicados na fibrilación ventricular durante o infarto agudo de miocardio na vía da aterosclerose

Avaliación de derivados da pridina como potenciales fitosanitarios fronte a Botrytis cinerea e Phytophthora capsici.

Clonaxe, expresión e purificación de FrpAang, unha nova proteína de membrana receptora de sideróforos en Vibrio anguillarum

Comparativa de cultivos en 2D versus 3D como modelo de ensaio para fases preclínicas do desenvolvemento de fármacos anti-tumorais e a súa aplicación ó cribado de alto rendemento dunha libraría de compostos comerciais

Estudo da indución de resistencia en suspensións celulares de pemento (Capsicum annuum L. var. annuum) mediante a elicitación con extractos de folla de Moringa oleifera

Estudo do efecto citotóxico exercido polo diclofenaco sobre as microalgas Chlamydomonas reinhardtii e Phaeodactylum tricornutum

Estudo dos cambios inducidos nas propiedades organolépticas da cervexa tras modificación xenética do lévedo

Estudo farmacoxenético sobre a ciclosporina en pacientes con transplante cardíaco

Estudo farmacoxenético sobre tacrolimus no transplante cardíaco e a súa asociación co rexeito mediado por anticorpos

O rol no crecemento das endo-1,4-B-glucanasas de tipo B e C en Arabidopsis thaliana

Posible implicación dos exosomas na adipoxénese

Valorización do efluente da industria cervexeira

Avaliación ecotoxicolóxica de contaminantes orgánicos e microplásticos mediante bioensaios de supervivencia col copépodo mariño Acartia clausi

Busca de biomarcadores cardiacos da matriz extracelular cardíaca en pacientes con miocardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada idiopática e miocardiopatía hipertrófica

Caracterización bioquímica dunha lipasa obtida a partir dunha metaxenoteca de augas termais

Desenvolvemento de microarrays de anticorpos en formato esfera para a validación de biomarcadores de artrose

Dianas moleculares en cancro de pulmón: estudo da evolución de biomarcadores (EGFR e PI3K) asociada a tratamento con inhibidores tirosina quinasa

Efecto condroxénico da kartoxenina nunha liña celular inmortalizada derivada de células mesenquimais estromais humanas

Estabilización e mellora da produción do metabolito fúnxico AD0157, inhibidor da anxioxénese

Fermentación de gas de síntese para a produción de ácidos orgánicos

Identificación e caracterización bioquímica dunha fosfoglicosidasa de Lactobacillus plantarum WCFS1

Nanocomplexos octaarginina-péptido revestidos con PEG-PGA. Unha nova estratexia de liberación de fármacos proteicos para superar as barreiras biolóxicas

Optimización das condicións de interacción de Yersinia enterocolitica con nanopartículas magnéticas funcionalizadas

Optimización do proceso de selección de cepas acumuladoras de PHA

Plan de revalidación de limpeza de equipos nunha planta farmacéutica

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 15