Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Biotecnoloxía Avanzada

2016/2017 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Díaz Varela, José
Vogal PDI
Manso Revilla, María Jesús
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Del Carmen
Vogal PDI
López Mahía, Purificación
Vogal PDI
Santaballa López, Juan Arturo
Vogal PDI
Fernández Sánchez, Jesús José
Vogal PDI
Santos Fidalgo, Luísa
Vogal PDI
Rodríguez Torres, Ana María
Vogal PDI
Rodríguez Longueira, Jorge
Vogal Estudante
García-Junco García, Rosa María
Vogal Estudante
Vázquez Domínguez, Martín
Vogal Estudante
Fontán Vázquez, Alicia
Vogal Estudante
Pérez Martínez, Lucía
Vogal Estudante
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Pérez Sestelo, José
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Rodríguez González, Noelia
Vogal Estudante
Gómez Toba, Martín
Vogal Estudante
Pena Blanco, Lorenzo
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Belmonte, María Esther
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Barreiro Lozano, Rodolfo
Vogal Coordinador de Título
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Veiga Barbazán, Maria del Carmen
Secretario/a
Arufe Gonda, María del Carmen
Vogal PDI
Dorado De La Calle, Julián
Vogal PDI
González Tizón, Ana María
Vogal PDI
Teijeiro Álvarez, María Mercedes
Vogal PDI
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.365
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0,87
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.377
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 32
Homes 2015/2016 11
Mulleres 2015/2016 21
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 43,03
Taxa de avaliación (%) 2015/2016 100
Taxa de éxito (%) 2015/2016 100
Taxa de rendemento (%) 2015/2016 100
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 99,17
Taxa de graduación (%) 2014/2015 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 38.280
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6.052
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.012
% créditos repetidos 2015/2016 20,82
Total de créditos matriculados 2015/2016 48.340
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 892
Homes 2015/2016 357
Mulleres 2015/2016 535
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,19
Taxa de avaliación (%) 2015/2016 90,53
Taxa de éxito (%) 2015/2016 80,86
Taxa de rendemento (%) 2015/2016 73,2

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.275
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.275
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 28
Homes 2014/2015 12
Mulleres 2014/2015 16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 45,54
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 99,06
Taxa de éxito (%) 2014/2015 100
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 99,06
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 9,09
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 100
Taxa de graduación (%) 2013/2014 84,62

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 33.540
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.361
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 4.145
% créditos repetidos 2014/2015 23,85
Total de créditos matriculados 2014/2015 44.040
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 807
Homes 2014/2015 303
Mulleres 2014/2015 504
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 54,58
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 89,64
Taxa de éxito (%) 2014/2015 78,49
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 70,35

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.062
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 0
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.062
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 23
Homes 2013/2014 9
Mulleres 2013/2014 14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 46,17
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 100
Taxa de éxito (%) 2013/2014 100
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 100
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 100
Taxa de graduación (%) 2012/2013 90,91

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 31.250
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.548
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.564
% créditos repetidos 2013/2014 26,23
Total de créditos matriculados 2013/2014 42.360
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 787
Homes 2013/2014 302
Mulleres 2013/2014 485
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,83
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 87,67
Taxa de éxito (%) 2013/2014 76,1
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 66,72

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Proxecto fin de mestrado

Traballo Fin de Mestrado
11
0
1

Prácticas externas

Prácticas Externas
12
0
0

Metodoloxías e procesos

Enxeñaría xenética e transxénese
15
0
0
Enxeñaria Celular e Tisular
15
0
0
Xenómica e Proteómica
15
0
0
Bioinformática
15
0
0
Biotecnoloxía Industrial
15
0
0
Procesos e Produtos biotecnolóxicos
15
0
0
Técnicas de aplicación en biotecnoloxía
15
0
0

Xestión, control e auditoría de bioempresas

Organización e xestión: xestión empresarial e xestión eficaz do laboratorio
15
0
0
Auditoría de empresas biotecnolóxicas
15
0
0
Aspectos legais e éticos en Biotecnoloxía
15
0
0

Biotecnoloxía alimentaria e agropecuaria

Biotecnoloxía Alimentaria
7
0
0
Análise de alimentos. seguridade alimentaria e trazabilidade
6
0
0
Biotecnoloxía vexetal
1
0
0
Biotecnoloxía animal
2
0
0
Biotecnoloxía aplicada ao desenvolvemento sostible
2
0
0

Biotecnoloxía ambiental

Contaminación ambiental
2
0
0
Prevención, xestión e auditorías ambientales
2
0
0

Biotecnoloxía sanitaria

Diagnóstico e terapia molecular
14
0
0
Reprodución asistida
15
0
0
Deseño e produción de vacunas e fármacos
14
0
0
Deseño de novos fármacos específicos (Farmacoloxía e Farmacoxenómica)
15
0
0
Ferramentas biotecnolóxicas para análise forense
15
0
0

Superado Non superado Non presentado

Proxecto fin de mestrado

Traballo Fin de Mestrado
10
0
0

Prácticas externas

Prácticas Externas
10
0
0

Metodoloxías e procesos

Enxeñaría xenética e transxénese
13
0
0
Enxeñaria Celular e Tisular
13
0
0
Xenómica e Proteómica
13
0
0
Bioinformática
13
0
0
Biotecnoloxía Industrial
13
0
0
Procesos e Produtos biotecnolóxicos
13
0
0
Técnicas de aplicación en biotecnoloxía
13
0
0

Xestión, control e auditoría de bioempresas

Organización e xestión: xestión empresarial e xestión eficaz do laboratorio
13
0
0
Auditoría de empresas biotecnolóxicas
13
0
0
Aspectos legais e éticos en Biotecnoloxía
13
0
0

Biotecnoloxía alimentaria e agropecuaria

Biotecnoloxía Alimentaria
4
0
0
Análise de alimentos. seguridade alimentaria e trazabilidade
5
0
0
Biotecnoloxía vexetal
5
0
0
Biotecnoloxía animal
6
0
0
Biotecnoloxía aplicada ao desenvolvemento sostible
8
0
0

Biotecnoloxía ambiental

Prevención, xestión e auditorías ambientales
1
0
0

Biotecnoloxía sanitaria

Diagnóstico e terapia molecular
8
0
0
Reprodución asistida
11
0
0
Deseño e produción de vacunas e fármacos
8
0
0
Deseño de novos fármacos específicos (Farmacoloxía e Farmacoxenómica)
8
0
0
Ferramentas biotecnolóxicas para análise forense
8
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Aplicación de sistemas acuosos bifásicos para a separación de contaminantes emerxentes

Caracterización da cartilaxe articular humana por espectroscopía Raman

Coacervación complexa entre pectina e caseinato de sodio. Caracterización e estudo das propiedades interfaciais

Cuantificación do ADN mitocondrial en plasma en pacientes con infección polo Virus da Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Detección e identificación de fungos fitopatóxenos e antagonistas en mostras de compostaxe

Estudo da composición e perfil de ácidos graxos do leite de vaca nunha mostra de explotacións convencionais e ecolóxicas de Galicia

Estudo da influencia de distintas condicións de cultivo na producción de luteína en microalgas

Estudo da presencia da Proteína Intermedia do Cartílago-1 (CILP-1) en corazón humano en condicións sanas e patolóxicas

Estudo do funcionamiento do sistema de Quorum Sensing dependente da densidade celular na bacteria Chromobacterium violaceum

Purificación e cristalización da proteína de membrana FrpA de Photobacterium damselae subsp. piscicida e o seu sideróforo piscibactina

Búsqueda de proteasas termoestables nunha metaxenoteca de augas termais.

Criopreservación e vitrificación de córneas humanas

De Jaspis sp. á xaspamida: ciclodepsipéptido, antitumoral e ferramenta farmacolóxica

Determinación de parámetros operacionais necesarios no empaquetado de columnas de cromatografía

Ensaio do etileno e dunha citocinina como posibles fitosanitarios fronte a Botrytis cinerea na planta ornamental Zinnia elegans

Enxeñaría Tisular do cartílago empregando células mesenquimais estromais sobre soportes de Col I

Estudo da relación das mutacións da subunidade pequena do rRNA mitocondrial con patoloxías humanas

Estudo sobre a evolución do cromosoma Z en especies de lacértidos

Expresión do xene FNDC5 tras a indución de diabetes en ratas e tratamentos con leptina

Identificación de variantes xenéticas mediante secuenciación masiva de ADN en doentes con Cardiomiopatía Dilatada expostos a trasplante cardíaco

Implicación do ribosoma bacteriano en resposta ao estrés

Papel da adipoquina HMGB1 na regulación da autofagia en células da cartilaxe articular

Procura de alternativas experimentais para reducir os custos en exames de diagnóstico molecular do cancro

Produción de biopolímeros a partir de diferentes sustratos empregando cultivos mixtos

Traballo bibliográfico e experimental sobre novos aditivos con capacidade humectante en produtos cárnicos: chícharo e cenoria

Viabilidade e citotoxicidade de cápsulas nanométricas funcionalizadas con dióxido de titanio

Caracterización dun novo lévedo con capacidade para degradar colorantes

Clonación e expresión dunha proteína de unión a quitina de Pseudoalteromonas tunicata CCUG 44952T

Deseño metodolóxico da detección de ADN bacteriano a partir de trombos procedentes de doentes con infarto agudo de miocardio.

Disección da interacción entre as células nai mesenquimais e as células leucémicas dentro do microambente da médula ósea

Estudo da expresión de proteína heteróloga en lévedos a partir de subprodutos da industria alimentaria

Estudo da síntese de GOS pola Beta-galactosidasa de Kluyveromyces lactis

Estudo exploratorio da activación da vía mTOR en tumores de pacientes con trasplante cardíaco

Identificación de microorganismos produtores de PHA en cultivos mixtos

Illamento dunha bacteria produtora de PHAs a partir dun cultivo mixto

Obtención e análise físico-químico de biopolímeros PHA

Posta a punto do protocolo de Ribosome Profiling para a súa aplicación en cepas bacterianas

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 15