Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Biotecnoloxía Avanzada

2017/2018 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Díaz Varela, José
Vogal PDI
Manso Revilla, María Jesús
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Carmen
Vogal PDI
López Mahía, Purificación
Vogal PDI
Santaballa López, Juan Arturo
Vogal PDI
Fernández Sánchez, Jesús José
Vogal PDI
Santos Fidalgo, Luísa
Vogal PDI
Rodríguez Torres, Ana María
Vogal PDI
Rodríguez Longueira, Jorge
Vogal Estudante
García-Junco García, Rosa María
Vogal Estudante
Vázquez Domínguez, Martín
Vogal Estudante
Fontán Vázquez, Alicia
Vogal Estudante
Pérez Martínez, Lucía
Vogal Estudante
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Pérez Sestelo, José
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Rodríguez González, Noelia
Vogal Estudante
Gómez Toba, Martín
Vogal Estudante
Pena Blanco, Lorenzo
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Belmonte, María Esther
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Barreiro Lozano, Rodolfo
Vogal Coordinador de Título
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Veiga Barbazán, Maria Carmen
Secretario/a
Arufe Gonda, María del Carmen
Vogal PDI
Dorado De La Calle, Julián Alfonso
Vogal PDI
González Tizón, Ana María
Vogal PDI
Teijeiro Álvarez, María Mercedes
Vogal PDI
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 25
Homes 2017/2018 5
Mulleres 2017/2018 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.110
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.110
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 44,4
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 825
Homes 2017/2018 354
Mulleres 2017/2018 471
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 47.990
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 36.910
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.258
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.816
% créditos repetidos 2017/2018 23,08
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 58,16

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 28
Homes 2016/2017 7
Mulleres 2016/2017 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.230
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.230
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 43,93
Taxa de evaluación 2016/2017 100
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 100
Taxa de graduación 2014/2015 100
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 824
Homes 2016/2017 336
Mulleres 2016/2017 488
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 47.420
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 37.880
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.110
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.430
% créditos repetidos 2016/2017 20,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,55
Taxa de evaluación 2016/2017 90,14
Taxa de éxito 2016/2017 77,05
Taxa de rendemento 2016/2017 69,45

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 32
Homes 2015/2016 11
Mulleres 2015/2016 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.377
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.365
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 43,03
Taxa de evaluación 2015/2016 100
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 99,17
Taxa de graduación 2013/2014 92,31
Taxa de abandono 2013/2014 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 807
Homes 2015/2016 320
Mulleres 2015/2016 487
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 45.380
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 36.040
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.313
% créditos repetidos 2015/2016 20,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 56,23
Taxa de evaluación 2015/2016 90,55
Taxa de éxito 2015/2016 80,16
Taxa de rendemento 2015/2016 72,59

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Proxecto fin de mestrado

Traballo Fin de Mestrado
15
0
0

Prácticas externas

Prácticas Externas
15
0
0

Metodoloxías e procesos

Enxeñaría xenética e transxénese
13
0
0
Enxeñaria Celular e Tisular
13
0
0
Xenómica e Proteómica
13
0
0
Bioinformática
13
0
0
Biotecnoloxía Industrial
13
0
0
Procesos e Produtos biotecnolóxicos
13
0
0
Técnicas de aplicación en biotecnoloxía
13
0
0

Xestión, control e auditoría de bioempresas

Organización e xestión: xestión empresarial e xestión eficaz do laboratorio
13
0
0
Auditoría de empresas biotecnolóxicas
13
0
0
Aspectos legais e éticos en Biotecnoloxía
13
0
0

Biotecnoloxía alimentaria e agropecuaria

Biotecnoloxía Alimentaria
3
0
0
Análise de alimentos. seguridade alimentaria e trazabilidade
5
0
0
Biotecnoloxía vexetal
3
0
0
Biotecnoloxía animal
6
0
0
Biotecnoloxía aplicada ao desenvolvemento sostible
7
0
0

Biotecnoloxía ambiental

Contaminación ambiental
2
0
0
Tecnoloxía ambiental e xestión da auga
2
0
0
Tecnoloxía ambiental e xestión do solo e aire
1
0
0
Prevención, xestión e auditorías ambientales
2
0
0

Biotecnoloxía sanitaria

Diagnóstico e terapia molecular
9
0
0
Reprodución asistida
9
0
0
Deseño e produción de vacunas e fármacos
10
0
0
Deseño de novos fármacos específicos (Farmacoloxía e Farmacoxenómica)
9
0
0
Ferramentas biotecnolóxicas para análise forense
10
0
0

Superado Non superado Non presentado

Proxecto fin de mestrado

Traballo Fin de Mestrado
16
0
0

Prácticas externas

Prácticas Externas
15
0
0

Metodoloxías e procesos

Enxeñaría xenética e transxénese
15
0
0
Enxeñaria Celular e Tisular
15
0
0
Xenómica e Proteómica
15
0
0
Bioinformática
15
0
0
Biotecnoloxía Industrial
15
0
0
Procesos e Produtos biotecnolóxicos
15
0
0
Técnicas de aplicación en biotecnoloxía
15
0
0

Xestión, control e auditoría de bioempresas

Organización e xestión: xestión empresarial e xestión eficaz do laboratorio
15
0
0
Auditoría de empresas biotecnolóxicas
15
0
0
Aspectos legais e éticos en Biotecnoloxía
15
0
0

Biotecnoloxía alimentaria e agropecuaria

Biotecnoloxía Alimentaria
3
0
0
Análise de alimentos. seguridade alimentaria e trazabilidade
4
0
0
Biotecnoloxía vexetal
2
0
0
Biotecnoloxía animal
7
0
0
Biotecnoloxía aplicada ao desenvolvemento sostible
8
0
0

Biotecnoloxía ambiental

Contaminación ambiental
4
0
0
Tecnoloxía ambiental e xestión da auga
3
0
0
Tecnoloxía ambiental e xestión do solo e aire
3
0
0
Prevención, xestión e auditorías ambientales
3
0
0

Biotecnoloxía sanitaria

Diagnóstico e terapia molecular
12
0
0
Reprodución asistida
12
0
0
Deseño e produción de vacunas e fármacos
13
0
0
Deseño de novos fármacos específicos (Farmacoloxía e Farmacoxenómica)
10
0
0
Ferramentas biotecnolóxicas para análise forense
11
0
0

Superado Non superado Non presentado

Proxecto fin de mestrado

Traballo Fin de Mestrado
11
0
1

Prácticas externas

Prácticas Externas
12
0
0

Metodoloxías e procesos

Enxeñaría xenética e transxénese
15
0
0
Enxeñaria Celular e Tisular
15
0
0
Xenómica e Proteómica
15
0
0
Bioinformática
15
0
0
Biotecnoloxía Industrial
15
0
0
Procesos e Produtos biotecnolóxicos
15
0
0
Técnicas de aplicación en biotecnoloxía
15
0
0

Xestión, control e auditoría de bioempresas

Organización e xestión: xestión empresarial e xestión eficaz do laboratorio
15
0
0
Auditoría de empresas biotecnolóxicas
15
0
0
Aspectos legais e éticos en Biotecnoloxía
15
0
0

Biotecnoloxía alimentaria e agropecuaria

Biotecnoloxía Alimentaria
7
0
0
Análise de alimentos. seguridade alimentaria e trazabilidade
6
0
0
Biotecnoloxía vexetal
1
0
0
Biotecnoloxía animal
2
0
0
Biotecnoloxía aplicada ao desenvolvemento sostible
2
0
0

Biotecnoloxía ambiental

Contaminación ambiental
2
0
0
Prevención, xestión e auditorías ambientales
2
0
0

Biotecnoloxía sanitaria

Diagnóstico e terapia molecular
14
0
0
Reprodución asistida
15
0
0
Deseño e produción de vacunas e fármacos
14
0
0
Deseño de novos fármacos específicos (Farmacoloxía e Farmacoxenómica)
15
0
0
Ferramentas biotecnolóxicas para análise forense
15
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Aplicación de sistemas acuosos bifásicos para a separación de contaminantes emerxentes

Caracterización da cartilaxe articular humana por espectroscopía Raman

Coacervación complexa entre pectina e caseinato de sodio. Caracterización e estudo das propiedades interfaciais

Cuantificación do ADN mitocondrial en plasma en pacientes con infección polo Virus da Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Detección e identificación de fungos fitopatóxenos e antagonistas en mostras de compostaxe

Estudo da composición e perfil de ácidos graxos do leite de vaca nunha mostra de explotacións convencionais e ecolóxicas de Galicia

Estudo da influencia de distintas condicións de cultivo na producción de luteína en microalgas

Estudo da presencia da Proteína Intermedia do Cartílago-1 (CILP-1) en corazón humano en condicións sanas e patolóxicas

Estudo do funcionamiento do sistema de Quorum Sensing dependente da densidade celular na bacteria Chromobacterium violaceum

Illamento, caracterización e análise de células estromais humanas obtidas de médula ósea

Micropropagación do kiwi (Actidinia deliciosa) a escala industrial

Purificación e cristalización da proteína de membrana FrpA de Photobacterium damselae subsp. piscicida e o seu sideróforo piscibactina

Scaffolds de hidroxiapatita obtidos a partir de cuerna de ciervo para enxeñaria de tecidos. Caracterización e estudo de biocompatibilidade

Valorización do soro do leite para a produción de polihidroxialcanoatos por cultivos mixtos

Vermicompostaxe de residuos orgánicos por Dendrobaena veneta e evaluación do seu ciclo de vida

Búsqueda de proteasas termoestables nunha metaxenoteca de augas termais.

Criopreservación e vitrificación de córneas humanas

De Jaspis sp. á xaspamida: ciclodepsipéptido, antitumoral e ferramenta farmacolóxica

Determinación de parámetros operacionais necesarios no empaquetado de columnas de cromatografía

Ensaio do etileno e dunha citocinina como posibles fitosanitarios fronte a Botrytis cinerea na planta ornamental Zinnia elegans

Enxeñaría Tisular do cartílago empregando células mesenquimais estromais sobre soportes de Col I

Estudo da relación das mutacións da subunidade pequena do rRNA mitocondrial con patoloxías humanas

Estudo sobre a evolución do cromosoma Z en especies de lacértidos

Expresión do xene FNDC5 tras a indución de diabetes en ratas e tratamentos con leptina

Identificación de variantes xenéticas mediante secuenciación masiva de ADN en doentes con Cardiomiopatía Dilatada expostos a trasplante cardíaco

Implicación do ribosoma bacteriano en resposta ao estrés

Papel da adipoquina HMGB1 na regulación da autofagia en células da cartilaxe articular

Procura de alternativas experimentais para reducir os custos en exames de diagnóstico molecular do cancro

Produción de biopolímeros a partir de diferentes sustratos empregando cultivos mixtos

Traballo bibliográfico e experimental sobre novos aditivos con capacidade humectante en produtos cárnicos: chícharo e cenoria

Viabilidade e citotoxicidade de cápsulas nanométricas funcionalizadas con dióxido de titanio

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 15