Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Dirección integrada de proxectos

2017/2018

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Nogueira López, Pedro Fernando
Presidente
Outón Soto, Aurelio Luís
Secretario/a
González Sarceda, Manuel
Vogal PDI
Pérez Ordóñez, Juan Luís
Vogal PDI
Souto García, Valentín Balbino
Vogal PDI
Vázquez Fernández, Ramón
Vogal PDI
Abeledo Cortizas, Pedro
Vogal Estudante
Pazos Esteban, Beatriz
Vogal Estudante
Neira Cortizas, María Purificación
Vogal PAS
Nogueira López, Pedro Fernando
Presidente
Nieto Uría Ribeiro de Almeida, Arturo José
Vicepresidente
Outón Soto, Aurelio Luís
Secretario/a
Álvarez Díaz, José Antonio
Vogal PDI
Robles Sánchez, Susana
Vogal PDI
Faya Filgueiras, Gonzalo
Vogal Estudante
Carballido Mariño, Daniel Alfonso
Vogal Estudante
Gómez Diego, Natividad Estefanía
Vogal PAS
López Rivadulla, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Dopico López, Antonio
Administrador/a do centro
Nieto Uría Ribeiro de Almeida, Arturo José
Presidente
Guillén Solórzano, Eduardo
Secretario/a
García García, Óscar
Vogal PDI
Cancela Carral, Jose Maria
Vogal PDI
Gambau Pinasa, Vicente
Vogal PDI
Nogueira López, Pedro Fernando
Vogal PDI
Picos Martín, Juan
Vogal PDI
González Llamas, Alba
Vogal Estudante
Cabado Pou, María
Vogal PAS

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.200
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 30
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 2,44
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.230
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 23
Homes 2015/2016 15
Mulleres 2015/2016 8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,48
Taxa de evaluación 2015/2016 89,07
Taxa de éxito 2015/2016 98,9
Taxa de rendemento 2015/2016 88,09
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 98,51
Taxa de graduación (%) 2014/2015 85,71

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 23.150
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.546
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 6.648
% créditos repetidos 2014/2015 36,3
Total de créditos matriculados 2014/2015 36.340
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 937
Homes 2014/2015 519
Mulleres 2014/2015 418
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 38,79
Taxa de evaluación 2014/2015 77,63
Taxa de éxito 2014/2015 81,87
Taxa de rendemento 2014/2015 63,55

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.243
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.243
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 21
Homes 2014/2015 13
Mulleres 2014/2015 8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 59,19
Taxa de evaluación 2014/2015 97,35
Taxa de éxito 2014/2015 99,17
Taxa de rendemento 2014/2015 96,54
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 10
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 100
Taxa de graduación (%) 2013/2014 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 27.110
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 8.583
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 11.600
% créditos repetidos 2013/2014 42,68
Total de créditos matriculados 2013/2014 47.290
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 1.091
Homes 2013/2014 592
Mulleres 2013/2014 499
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 43,35
Taxa de evaluación 2013/2014 79,46
Taxa de éxito 2013/2014 79,67
Taxa de rendemento 2013/2014 63,3

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.200
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 30
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 2,44
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.230
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 23
Homes 2013/2014 17
Mulleres 2013/2014 6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,48
Taxa de evaluación 2013/2014 100
Taxa de éxito 2013/2014 100
Taxa de rendemento 2013/2014 100
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 5,56
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 97,87
Taxa de graduación (%) 2012/2013 90

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Módulo I .- Bloque común

Marco conceptual da DIP
20
0
0
Ciclo de vida e normas do proxecto
21
0
0
Xestión da integración e alcance do proxecto
20
0
0
Xestión do tempo do proxecto
20
0
0
Xestión dos custos do proxecto
20
0
0
Xestión da calidade do proxecto
21
0
0
Xestión dos RR HH do proxecto e as comunicacións
21
0
0
Xestión dos riscos do proxecto e adquisicións
21
0
0

Módulo II.- Especialidade en edificación e desenvolvemento territorial

Contorna económica e procedemento. Inicio do proxecto
21
0
0
Xefatura e xestión de execución
21
0
0
Seguimento e control. Manuais de procedemento
20
0
1

Módulo V.- Practicum

Prácticas en empresas
21
0
0
Traballo fin de Mestrado
17
1
3

Superado Non superado Non presentado

Módulo I .- Bloque común

Marco conceptual da DIP
20
0
0
Ciclo de vida e normas do proxecto
20
0
0
Xestión da integración e alcance do proxecto
20
0
0
Xestión do tempo do proxecto
20
0
0
Xestión dos custos do proxecto
20
0
0
Xestión da calidade do proxecto
20
0
0
Xestión dos RR HH do proxecto e as comunicacións
20
0
0
Xestión dos riscos do proxecto e adquisicións
20
0
0

Módulo II.- Especialidade en edificación e desenvolvemento territorial

Contorna económica e procedemento. Inicio do proxecto
20
0
0
Xefatura e xestión de execución
20
0
0
Seguimento e control. Manuais de procedemento
20
0
0

Módulo V.- Practicum

Prácticas en empresas
20
0
0
Traballo fin de Mestrado
23
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Ampliación e acondicionamento do Complexo Deportivo Fontenla en Santa Comba (A Coruña) con metodoloxía DIP

Aplicación da metodoloxía DIP para a implantación dunha Liña de Metro Lixeiro de conexión Ourense Centro co polígono de San Cibrao das Viñas.

Aplicación DIP á construcción e ao equipamento tecnolóxico dun hospital

B. 'Monte Branco' Conversión dun buque de suministro a plataforamas nun buque de proceso

Dirección do proxecto "Edificio para a autoridade portuaria en Punta Langosteira" Porto Exterior

Aplicación da metodoloxía DIP á mellora de rendimento do traballo e da produtividade

Aplicación da Metodoloxía DIP para a realización dunha urbanización

Aplicación da metodoloxía DIP para un proxecto de licitación dunha central hidroeléctrica en Bolivia.

Aplicación do Método DIP para a realización dunha Urbanización en Zas

Construcción de Centro de Día en Cambados aplicando a metodoloxía DIP e o entorno BIG DATA

Construcción dun Centro de Saúde e Especialidades aplicando a guía PMBOK®.

Implantacion da metodoloxia DIP para a mellora da produción dunha empresa de fabricación de vivendas modulares

Metodoloxía DIP aplicada ó proceso completo de promoción inmobiliaria dun solar con edificación existente na rúa Benito Corbal de Pontevedra.

Procedemento de control de custos dunha constructora para un proxecto de construccion dunha central de ciclo combinado

Reestruturacion e apertura do Centro agroturistico Posada de las Amazonas 144 C.A no estado de Táchira en Venezuela

Restauración dun Camiño Real en Berdoias coa metodoloxía DIP e Xestión Ambiental

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 20