Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Dirección integrada de proxectos

2017/2018

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Nogueira López, Pedro Fernando
Presidente
Outón Soto, Aurelio Luís
Secretario/a
González Sarceda, Manuel
Vogal PDI
Pérez Ordóñez, Juan Luís
Vogal PDI
Souto García, Valentín Balbino
Vogal PDI
Vázquez Fernández, Ramón
Vogal PDI
Abeledo Cortizas, Pedro
Vogal Estudante
Pazos Esteban, Beatriz
Vogal Estudante
Neira Cortizas, María Purificación
Vogal PAS
Nogueira López, Pedro Fernando
Presidente
Nieto Uría Ribeiro de Almeida, Arturo José
Vicepresidente
Outón Soto, Aurelio Luís
Secretario/a
Álvarez Díaz, José Antonio
Vogal PDI
Robles Sánchez, Susana
Vogal PDI
Faya Filgueiras, Gonzalo
Vogal Estudante
Carballido Mariño, Daniel Alfonso
Vogal Estudante
Gómez Diego, Natividad Estefanía
Vogal PAS
López Rivadulla, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Dopico López, Antonio
Administrador/a do centro
Nieto Uría Ribeiro de Almeida, Arturo José
Presidente
Guillén Solórzano, Eduardo
Secretario/a
García García, Óscar
Vogal PDI
Cancela Carral, Jose Maria
Vogal PDI
Gambau Pinasa, Vicente
Vogal PDI
Nogueira López, Pedro Fernando
Vogal PDI
Picos Martín, Juan
Vogal PDI
González Llamas, Alba
Vogal Estudante
Cabado Pou, María
Vogal PAS

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 11
Homes 2017/2018 8
Mulleres 2017/2018 3
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 560
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 540
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 20
% créditos repetidos 2017/2018 3,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,91
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2015/2016 10

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 396
Homes 2017/2018 228
Mulleres 2017/2018 168
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 15.780
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 8.508
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.276
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.992
% créditos repetidos 2017/2018 46,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 39,84

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 28
Homes 2016/2017 13
Mulleres 2016/2017 15
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.292
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.200
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 92
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 7,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 46,14
Taxa de evaluación 2016/2017 89,63
Taxa de éxito 2016/2017 99,74
Taxa de rendemento 2016/2017 89,4
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 97,56
Taxa de graduación 2015/2016 65
Taxa de abandono 2014/2015 4,76

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 488
Homes 2016/2017 271
Mulleres 2016/2017 217
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 19.370
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 10.690
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.472
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 4.212
% créditos repetidos 2016/2017 44,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 39,69
Taxa de evaluación 2016/2017 67,77
Taxa de éxito 2016/2017 78,68
Taxa de rendemento 2016/2017 53,32

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 23
Homes 2015/2016 15
Mulleres 2015/2016 8
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.230
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.200
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 30
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 2,44
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,48
Taxa de evaluación 2015/2016 89,07
Taxa de éxito 2015/2016 98,9
Taxa de rendemento 2015/2016 88,09
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 98,51
Taxa de graduación 2014/2015 85,71
Taxa de abandono 2013/2014 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 630
Homes 2015/2016 360
Mulleres 2015/2016 270
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 25.660
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 15.170
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.730
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.752
% créditos repetidos 2015/2016 40,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 40,72
Taxa de evaluación 2015/2016 71,83
Taxa de éxito 2015/2016 82,16
Taxa de rendemento 2015/2016 59,02

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Módulo I .- Bloque común

Marco conceptual da DIP
19
1
0
Ciclo de vida e normas do proxecto
19
0
2
Xestión da integración e alcance do proxecto
19
0
1
Xestión do tempo do proxecto
20
0
0
Xestión dos custos do proxecto
19
0
1
Xestión da calidade do proxecto
19
0
1
Xestión dos RR HH do proxecto e as comunicacións
19
0
2
Xestión dos riscos do proxecto e adquisicións
19
0
1

Módulo II.- Especialidade en edificación e desenvolvemento territorial

Contorna económica e procedemento. Inicio do proxecto
19
0
2
Xefatura e xestión de execución
19
0
1
Seguimento e control. Manuais de procedemento
19
0
1

Módulo V.- Practicum

Prácticas en empresas
19
0
1
Traballo fin de Mestrado
20
0
8

Superado Non superado Non presentado

Módulo I .- Bloque común

Marco conceptual da DIP
20
0
0
Ciclo de vida e normas do proxecto
18
1
1
Xestión da integración e alcance do proxecto
20
0
0
Xestión do tempo do proxecto
20
0
0
Xestión dos custos do proxecto
20
0
0
Xestión da calidade do proxecto
20
0
0
Xestión dos RR HH do proxecto e as comunicacións
19
1
0
Xestión dos riscos do proxecto e adquisicións
20
0
0

Módulo II.- Especialidade en edificación e desenvolvemento territorial

Contorna económica e procedemento. Inicio do proxecto
18
1
1
Xefatura e xestión de execución
20
0
0
Seguimento e control. Manuais de procedemento
20
0
0

Módulo V.- Practicum

Prácticas en empresas
19
0
1
Traballo fin de Mestrado
11
0
12

Superado Non superado Non presentado

Módulo I .- Bloque común

Marco conceptual da DIP
20
0
0
Ciclo de vida e normas do proxecto
21
0
0
Xestión da integración e alcance do proxecto
20
0
0
Xestión do tempo do proxecto
20
0
0
Xestión dos custos do proxecto
20
0
0
Xestión da calidade do proxecto
21
0
0
Xestión dos RR HH do proxecto e as comunicacións
21
0
0
Xestión dos riscos do proxecto e adquisicións
21
0
0

Módulo II.- Especialidade en edificación e desenvolvemento territorial

Contorna económica e procedemento. Inicio do proxecto
21
0
0
Xefatura e xestión de execución
21
0
0
Seguimento e control. Manuais de procedemento
20
0
1

Módulo V.- Practicum

Prácticas en empresas
21
0
0
Traballo fin de Mestrado
17
1
3

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Ampliación da Escola de ensino especial Fray Ponce de León na Rua Calzadas (Burgos)

Ampliación e acondicionamento do Complexo Deportivo Fontenla en Santa Comba (A Coruña) con metodoloxía DIP

Aplicación da metodoloxía DIP a construcción dun complexo turístico sostible na praia do Rostro

aplicación da metodoloxia dip a fabricacion, transporte e ensamblaje da estrutura metalica do hospital de guanta. venezuela

Aplicación da metodoloxía DIP a un proxecto básico e de execución dun edificio con instalación domótica

Aplicación da metodoloxía DIP ao desenvolvemento de vivendas modulares ecoeficientes

Aplicación da metodoloxía DIP na construcción dunha embarcacion de recreo

Aplicación da metodoloxía DIP para a implantación dunha Liña de Metro Lixeiro de conexión Ourense Centro co polígono de San Cibrao das Viñas.

Aplicación da metodoloxía DIP para a rehabilitación do balneario de Caldeliñas, Verín.

Aplicación da metodoloxía DIP para o proxecto de diseño e construcción dun local comercial seguindo os criterios de marketing emocional da empresa contratante

Aplicación DIP á construcción e ao equipamento tecnolóxico dun hospital

Aplicación metolodoloxía DIP a proxecto técnico de consolidación de ruinas da Torre de Noriega no Municipio de Revadedeva Asturias

B. 'Monte Branco' Conversión dun buque de suministro a plataforamas nun buque de proceso

Dirección do proxecto "Edificio para a autoridade portuaria en Punta Langosteira" Porto Exterior

Fly Home: Servizos de ocio e descanso nos aeroportos

Metodoloxía dip aplicada á creación da residencia xeriátrica Espiñedo

Metodoloxía DIP aplicada á execución dunha torre de control aéreo.

Metodoloxía DIP aplicada ao proceso constructivo dun complexo deportivo en Santiago de Compostela

Proceso de Implementación do BIM en proxectos retail. Análise de Hándicaps que limitan a sua adopción

Proxecto de rehabilitación de vivenda unifamiliar en Ouzante, A Estrada

Aplicación da metodoloxía DIP á mellora de rendimento do traballo e da produtividade

Aplicación da Metodoloxía DIP para a realización dunha urbanización

Aplicación da metodoloxía DIP para un proxecto de licitación dunha central hidroeléctrica en Bolivia.

Aplicación do Método DIP para a realización dunha Urbanización en Zas

Construcción de Centro de Día en Cambados aplicando a metodoloxía DIP e o entorno BIG DATA

Construcción dun Centro de Saúde e Especialidades aplicando a guía PMBOK®.

Implantacion da metodoloxia DIP para a mellora da produción dunha empresa de fabricación de vivendas modulares

Metodoloxía DIP aplicada ó proceso completo de promoción inmobiliaria dun solar con edificación existente na rúa Benito Corbal de Pontevedra.

Procedemento de control de custos dunha constructora para un proxecto de construccion dunha central de ciclo combinado

Reestruturacion e apertura do Centro agroturistico Posada de las Amazonas 144 C.A no estado de Táchira en Venezuela

Restauración dun Camiño Real en Berdoias coa metodoloxía DIP e Xestión Ambiental

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 20