Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Rehabilitación Arquitectónica

2015/2016

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Agrasar Quiroga, Fernando
Presidente
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vicepresidente
Otero Piñeiro, María Victoria
Secretario/a
Soraluce Blond, José Ramón
Vogal PDI
Fernández Esteller, Rosa María
Vogal PDI
Pernas Alonso, María Inés
Vogal PDI
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Vogal PDI
Raya De Blas, Antonio
Vogal PDI
Creus Andrade, Juan José
Vogal PDI
Baños Selas, Uxía
Vogal Estudante
García Vázquez, Carlos
Vogal Estudante
Ibáñez Ferrera, Pablo
Vogal Estudante
Mongil Garcia, Juan J.
Vogal PAS
Agrasar Quiroga, Fernando
Presidente
Raya De Blas, Antonio
Vicepresidente
Otero Piñeiro, María Victoria
Secretario/a
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Fernández Esteller, Rosa María
Vogal PDI
Burés Ares, Daniel
Vogal Estudante
Gayoso Padula, Carlos Antonio
Vogal Estudante
Graña Seijo, Vanessa
Vogal PAS
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinador de Título
Martín Gutiérrez, Emilio
Vogal Coordinador de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.488
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 30
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 6
% créditos repetidos 2014/2015 2,36
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.524
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 31
Homes 2014/2015 13
Mulleres 2014/2015 18
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 49,16
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 89,96
Taxa de éxito (%) 2014/2015 99,78
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 89,76
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 3,85
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 98,04
Taxa de graduación (%) 2013/2014 82,61

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 46.800
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 13.820
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 16.330
% créditos repetidos 2014/2015 39,18
Total de créditos matriculados 2014/2015 76.950
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 1.629
Homes 2014/2015 773
Mulleres 2014/2015 856
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 47,24
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 74,39
Taxa de éxito (%) 2014/2015 84,23
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 62,66

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.305
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 6
% créditos repetidos 2013/2014 2,25
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.335
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 27
Homes 2013/2014 19
Mulleres 2013/2014 8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 49,44
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 96,4
Taxa de éxito (%) 2013/2014 100
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 96,4
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 97,56
Taxa de graduación (%) 2012/2013 96,15

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 63.630
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 17.230
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 16.530
% créditos repetidos 2013/2014 34,67
Total de créditos matriculados 2013/2014 97.390
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 1.747
Homes 2013/2014 848
Mulleres 2013/2014 899
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 55,75
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 74,02
Taxa de éxito (%) 2013/2014 85,18
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 63,05

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 1.569
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 72
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 0
% créditos repetidos 2012/2013 4,39
Total de créditos matriculados 2012/2013 1.641
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 31
Homes 2012/2013 15
Mulleres 2012/2013 16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 52,94
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 95,43
Taxa de éxito (%) 2012/2013 100
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 95,43
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2012/2013 99,01
Taxa de graduación (%) 2011/2012 84,21

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 76.850
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 17.360
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 15.330
% créditos repetidos 2012/2013 29,84
Total de créditos matriculados 2012/2013 109.500
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 1.861
Homes 2012/2013 911
Mulleres 2012/2013 950
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 58,86
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 73,83
Taxa de éxito (%) 2012/2013 86,74
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 64,04

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Intervencións no Patrimonio Arquitectónico

Análise e Teoría da Intervención no Patrimonio
21
0
0
Historia do Patrimonio Rehabilitado
15
0
0
Accións e Estratexias sobre a Arquitectura Moderna
14
0
0
Modelos Avanzados para a Análise Estrutural de Edificios Históricos
9
0
0
Sistemas Tradicionais, Evolución Histórica e Comportamento
5
0
1
Técnicas de Investigación e Documentación en Arquitectura
21
0
1

Módulo II: Investigación e novas técnicas de intervencíón

Novos Materiais e Sistemas para a Execución
21
0
0
Metodos Avanzados de Reparación de Estruturas
10
0
0
Técnicas de Investigación Tecnolóxica na Arquitectura
24
0
0

Módulo III: Instalacións na rehabilitación

Integración, Coordinación e Problemática das Instalacións na Rehabilitación
21
0
0
A Sostenibilidade na Rehabilitación
12
0
0

Módulo IV: Técnicas de inspección de edificios

Inspección das Instalacións
22
0
0
Inspección das Estruturas
21
0
0
Inspección de Sistemas Construtivos
22
0
0
Técnicas de Levantamento Gráfico
22
0
0

Módulo V: Estructuras na rehabilitación

Inspección e Recalzo de Cimentacións
22
0
0
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Formigón
21
0
0
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Madeira
22
0
0
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Fábrica
17
0
0
Métodos Avanzados de Cálculo para Rehabilitación de Estruturas

Módulo VI: Técnicas constructivas na rehabilitación

Patoloxía dos Materiais
21
0
0
Rehabilitación do Espazo Sagrado
5
0
0
Rehabilitación a través do Proxecto
21
0
0

Módulo: Traballo fin de Master

Traballo Fin de Mestrado
20
0
7

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Intervencións no Patrimonio Arquitectónico

Análise e Teoría da Intervención no Patrimonio
26
0
2
Historia do Patrimonio Rehabilitado
17
0
1
Accións e Estratexias sobre a Arquitectura Moderna
14
0
0
Modelos Avanzados para a Análise Estrutural de Edificios Históricos
9
0
2
Sistemas Tradicionais, Evolución Histórica e Comportamento
14
0
0
Técnicas de Investigación e Documentación en Arquitectura
21
0
2

Módulo II: Investigación e novas técnicas de intervencíón

Novos Materiais e Sistemas para a Execución
26
0
0
Metodos Avanzados de Reparación de Estruturas
11
0
0
Técnicas de Investigación Tecnolóxica na Arquitectura
24
0
0

Módulo III: Instalacións na rehabilitación

Integración, Coordinación e Problemática das Instalacións na Rehabilitación
26
0
0
A Sostenibilidade na Rehabilitación
21
0
0

Módulo IV: Técnicas de inspección de edificios

Inspección das Instalacións
26
0
0
Inspección das Estruturas
27
0
1
Inspección de Sistemas Construtivos
26
0
0
Técnicas de Levantamento Gráfico
25
0
1

Módulo V: Estructuras na rehabilitación

Inspección e Recalzo de Cimentacións
27
0
1
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Formigón
26
0
2
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Madeira
25
0
2
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Fábrica
16
0
1

Módulo VI: Técnicas constructivas na rehabilitación

Patoloxía dos Materiais
27
0
0
Rehabilitación do Espazo Sagrado
12
0
0
Rehabilitación a través do Proxecto
26
0
0

Módulo: Traballo fin de Master

Traballo Fin de Mestrado
25
0
5

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

A Alameda de Ferrol: o xardín frontera

Balneario de O Carballiño: Rehabilitación

Cemiterio de San Amaro na Coruña. Estudo e anáise. Das tumbas e dos panteóns da liña principal

Criterios de intervención no rural. Vivendas de alugamento na Ribeira Sacra

Estudio patolóxico e proposta de intervención da Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas

Estudo das construcción militares situadas en Punta Segaño

Estudo das construccións de tapia na zona norte de Monforte de Lemos

Estudo histórico e plan de recuperación de una obra de Gaudí: Xalet del Catllarás (1903)

Mosteiro de San Martiño de Ozón: pasado, presente e futuro

Proxecto de reforma ou rehabilitación do Cine Avenida para uso comercial e de oficinas

Proxecto de rehabilitación da base militar de Estaca de Bares para adecuación ao uso de aloxamento turístico

Proxecto de rehabilitación do muiño de Xubia. Municipio de Narón, provincia da Coruña

Rehabilitación de conxunto etonográfico no Bierzo

Rehabilitación del Cine Fantasio e Casino para complexo artístico en Navia (Asturias)

Rehabilitación no Convento do Carme do Municipio de Padrón. Proposta de accessibilidade

Análise gráfico de tres ábsides con apoio de técnicas fotogramétricas: Igrexas de San Francisco,Santa María do Azogue e Santiago (Betanzos, A Coruña)

Análise gráfico e estrutural das bóvedas das capelas da Igrexa de San Francisco de Betanzos

Estimación da probabilidade de erro dun piar de formigón nunha edificación existente mediante metodoloxía probabilista en forma explícita considerando o carácter espacial e temporal das accións variables

Intervencións da recuperación, consolidación e mellora do Muiño de Santo Domingo, municipio de Santiago, provincia da Coruña

O Convento das Capuchinas da Coruña: Orixe e transformacións

O formigón na Arquitectura Racionalista Coruñesa. Un novo material para unha nova forma

Patrimonio e cultura:Rehabilitación da venerábel orde terceira do San Francisco en A Coruña

Proxecto básico de rehabilitación do convento do Rosario e a súa igrexa de Santa María a Maior para o seu uso como parador turístico, situado na Avenida Marqués de Figueroa, municipio de San Sadurniño, provincia da Coruña

Proxecto básico de rehabilitación dunha casa rectoral e anexos para o seu uso como albergue de peregrinos na parroquia de San Martiño de Touriñán, municipio de Muxía, provincia de A Coruña

Proxecto de rehabilitación do Pazo do Espiño para centro sociocultural.Santiago de Compostela

Rehabilitación de dous Edificios Modernistas por Jesús López de Rego en Santiago de Compostela para o seu uso combinado como centro cultural

Rehabilitación do Pazo de Dona Urraca para o seu uso como albergue de peregrinos

Rehabilitación do Teatro Renacemento de Ferrol para uso destinado a biblioteca infantil

Rehabilitación dun conxunto de vivendas para turismo rural en Banzas (Outes)

Rehabilitación integral dun espazo racionalista:A rúa de San Lorenzo en A Coruña

San Román de Cervantes:Acondicionamento e rehabilitación de vivendas para turismo rural nos Ancares

A capa estanca ó aire.Prefabricación e resolución na folla interna.

Análise da estabilidade estrutural das bóvedas románicas en función dos elementos de contrarrestro.A análise levarase a cabo co método de elementos finitos.

Arquitectura e Materialidade.Estudo sobre as texturas orixinais da Arquitectura Racionalista en A Coruña.

Arquitectura industrial ferroviaria en Ponferrada

Arquitecturas reutilizadas.O Teatro Alfonsetti de Betanzos.

Estudo tipolóxico e patolóxico das casas tradicionais de galerías en Betanzos

Estudo tipolóxico/patolóxico das casas tradicionais de corredores en Betanzos.

'Ferreira de Pallarés'.Evolución da fábrica dun monumento.

O barrio da Magdalena de Ferrol, O fin da utopía ilustrada

Protomodernidade e estilo: Estudo da arquitectura pública en Betanzos.1900-1933

Proxecto de rehabilitación da antiga casa de correos de Arzúa e do seu entorno.Integración no Camiño de Santiago

Proxecto de rehabilitación estructural do Cine Avenida para a adecuación ao uso cultural e de ofinas

Proxecto de rehabilitación estructural do Cine Avenida para uso comercial e de oficinas

Rehabilitación da antiga fabrica de curtidos de Furelos para hotel-spa

Rehabilitación e conversión da 'Antigua Prisión Provincial de Ourense' en hotel Termal

Rehabilitación e conversión da Torre-Pazo de Friol nun Centro Social

Rehabilitación integral da rúa Nosa Señora do Camiño de Betanzos e o seu Santuario

Santiago de Betanzos:Historia,evolución e patoloxías do templo

Santo Domingo de Betanzos.Evolución e formación extramuros.

Sistema experto para análise da sintomatoloxía de patoloxías nas estruturas de formigón armado

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2014/2015
Oferta xeral 25