Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Fotónica e Tecnoloxías do Láser

2015/2016 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ramil Rego, Alberto
Presidente
Fraguela Formoso, José Ángel
Vicepresidente
Artiaga Díaz, Ramón Pedro
Secretario/a
Nicolás Costa, Ginés
Vogal PDI
Pena Agras, José Daniel
Vogal PDI
García del Valle, Alejandro
Vogal PDI
Yáñez Casal, Armando José
Vogal PDI
Cetina Casas, José Miguel
Vogal Estudante
Verde Yáñez, Alejandro
Vogal Estudante
Lourés Amor, María Vanesa
Vogal PAS
Díaz Valerio, Alma María
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 240
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0
Total de créditos matriculados 2014/2015 240
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 4
Homes 2014/2015 3
Mulleres 2014/2015 1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 60
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 90
Taxa de éxito (%) 2014/2015 100
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 90
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 23.100
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 7.810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 5.826
% créditos repetidos 2014/2015 37,12
Total de créditos matriculados 2014/2015 36.740
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 702
Homes 2014/2015 534
Mulleres 2014/2015 168
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 52,33
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 72,21
Taxa de éxito (%) 2014/2015 77,74
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 56,13

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 60
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 0
Total de créditos matriculados 2013/2014 60
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2
Homes 2013/2014 1
Mulleres 2013/2014 1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 30
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 50
Taxa de éxito (%) 2013/2014 100
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 50
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 100
Taxa de graduación (%) 2012/2013 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 27.090
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 7.593
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 7.725
% créditos repetidos 2013/2014 36,12
Total de créditos matriculados 2013/2014 42.410
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 713
Homes 2013/2014 533
Mulleres 2013/2014 180
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 59,48
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 68,21
Taxa de éxito (%) 2013/2014 77,7
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 53

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 30
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 0
% créditos repetidos 2012/2013 0
Total de créditos matriculados 2012/2013 30
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 1
Homes 2012/2013 1
Mulleres 2012/2013 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 30
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 100
Taxa de éxito (%) 2012/2013 100
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 100
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de graduación (%) 2011/2012 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 28.220
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 10.200
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 7.383
% créditos repetidos 2012/2013 38,38
Total de créditos matriculados 2012/2013 45.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 748
Homes 2012/2013 561
Mulleres 2012/2013 187
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 61,23
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 66,29
Taxa de éxito (%) 2012/2013 75,29
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 49,91

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Módulo II

Aplicacións Industriais dos Láseres
0
0
1
Aplicacións Metrolóxicas dos Láseres
1
0
0
Aplicacións Medioambientais dos Láseres
0
0
1
Prácticas en Empresa
0
0
1

Módulo I

Sensores Láser: Fundamentos e Aplicacións
1
0
0
Métodos Computacionais
0
0
1
Laboratorio de Fundamentos do Láser
1
0
0

Traballo Fin de Mestrado

Traballo de Fin de Mestrado
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo I

Aplicacións Biomédicas dos Láseres: Fundamentos Físicos
1
0
0

Módulo II

Aplicacións Industriais dos Láseres
1
0
0
Aplicacións Medioambientais dos Láseres
1
0
0
Prácticas en Empresa
1
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Proxecto alternativo dun empurrador de 35 metros usando paneis SSP

Curado por corrente eléctrica contolando a temperatura con cámara termográfica

Filtros Fabry-Perot cara o cálculo de infiltracións do aire no interior das edificacións

Proxecto, fabricación e caracterización dun cabezal láser de catro boquillas

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2014/2015
Oferta xeral 30