Máster Universitario en Enxeñaría en Deseño Industrial

2019/2020 · 120 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Méndez Salgueiro, José Ramón
Presidente
Deibe Díaz, Álvaro
Secretario/a
Souto López, José Ramón
Vogal PDI
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal PDI
Martínez Carballo, Manuel
Vogal PDI
González Castro, Manuel Jesús
Vogal PDI
Méndez Salgueiro, José Ramón
Vogal PDI
Gómez Filgueiras, Fernan
Vogal PDI
Solozábal Basáñez, Juan
Vogal PDI
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Regueiro Fernández, Ahitor
Vogal PDI
Yáñez López, Andrea
Vogal Estudante
Becerra López, David
Vogal Estudante
Rey Gómez, Consuelo
Vogal PAS
Orgeira Crespo, María Raquel
Administrador/a do centro
Méndez Salgueiro, José Ramón
Presidente
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vicepresidente
Deibe Díaz, Álvaro
Secretario/a
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal PDI
Gómez Filgueiras, Fernan
Vogal PDI
Martínez Carballo, Manuel
Vogal PDI
González Castro, Manuel Jesús
Vogal PDI
Méndez Salgueiro, José Ramón
Vogal PDI
Souto López, José Ramón
Vogal PDI
Solozábal Basáñez, Juan
Vogal PDI
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Yáñez López, Andrea
Vogal Estudante
Becerra López, David
Vogal Estudante
Rey Gómez, Consuelo
Vogal PAS
Orgeira Crespo, María Raquel
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 6
Homes 2018/2019 4
Mulleres 2018/2019 2
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 348
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 348
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 58

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 399
Homes 2018/2019 192
Mulleres 2018/2019 207
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 20.720
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 17.130
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.902
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.686
% créditos repetidos 2018/2019 17,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,92

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 376
Homes 2017/2018 183
Mulleres 2017/2018 193
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 20.330
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 15.510
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.030
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.788
% créditos repetidos 2017/2018 23,7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,06
Taxa de evaluación 2017/2018 87,34
Taxa de éxito 2017/2018 89,52
Taxa de rendemento 2017/2018 78,19

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 343
Homes 2016/2017 174
Mulleres 2016/2017 169
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 19.210
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 15.650
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 2.334
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.218
% créditos repetidos 2016/2017 18,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 55,99
Taxa de evaluación 2016/2017 85,66
Taxa de éxito 2016/2017 82,82
Taxa de rendemento 2016/2017 70,95

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 25