Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Edificación Sostible

2018/2019 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Souto García, Valentín Balbino
Presidente
González Sarceda, Manuel
Secretario/a
Caridad Yáñez, Francisco José
Vogal PDI
Pérez Ordóñez, Juan Luís
Vogal PDI
Robles Sánchez, Susana
Vogal PDI
Tarrío Tobar, Ana Dorotea
Vogal PDI
Conde Aboy, María
Vogal Estudante
Jacobo Bacelo, Alejandro José
Vogal Estudante
Iglesias Ferreiro, Berta
Vogal PAS
Souto García, Valentín Balbino
Presidente
Seara Paz, Gumersinda
Vicepresidente
González Sarceda, Manuel
Secretario/a
López Piñeiro, Santiago
Vogal PDI
Robles Sánchez, Susana
Vogal PDI
García Paniagua, Eduardo
Vogal Estudante
Lavado Álvarez, Carlota
Vogal Estudante
Dopico López, Antonio
Vogal PAS
Martínez Carballo, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Hermo Sánchez, Víctor Manuel
Vogal Coordinador de Título
Iglesias Ferreiro, Berta
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 24
Homes 2018/2019 11
Mulleres 2018/2019 13
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.029
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 993
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 3,5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 42,88

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 338
Homes 2018/2019 197
Mulleres 2018/2019 141
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 14.010
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 8.337
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.200
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.472
% créditos repetidos 2018/2019 40,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 41,45

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 11
Homes 2017/2018 6
Mulleres 2017/2018 5
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 627
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 627
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57
Taxa de evaluación 2017/2018 93,3
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 93,3
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100
Taxa de graduación 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 401
Homes 2017/2018 232
Mulleres 2017/2018 169
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 16.120
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 8.850
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.288
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.986
% créditos repetidos 2017/2018 45,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 40,21
Taxa de evaluación 2017/2018 70,54
Taxa de éxito 2017/2018 77,79
Taxa de rendemento 2017/2018 54,87

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 485
Homes 2016/2017 268
Mulleres 2016/2017 217
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 19.180
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 10.570
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.418
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 4.194
% créditos repetidos 2016/2017 44,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 39,55
Taxa de evaluación 2016/2017 67,84
Taxa de éxito 2016/2017 78,77
Taxa de rendemento 2016/2017 53,44

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

Sistemas de xestión medioambiental
10
0
0
Análise de ciclo de vida
10
0
0
Materiais construtivos innovadores e eficientes
10
0
0
Introdución ao TFM : Metodoloxía e planificación da investigación
11
0
0
Sistemas construtivos avanzados
11
0
0
Xestión avanzada de información en edificación: SIG e BIM
10
0
0
Tecnoloxías avanzadas de representación gráfica en edificación
10
0
0
Principios da avaliación e a certificación da sostibilidade na edificación
11
0
0
Estruturas ecoeficientes
10
0
0
Estratexias construtivas en arquitectura pasiva e bioclimática
11
0
0
Sistemas e instalacións baseadas en enerxías renovables e microcoxeración
11
0
0
Técnicas de montaxe e integración dos sistemas de enerxías renovables
11
0
0
Estratexias sostibles con solucións construtivas tradicionais
11
0
0
Smart Cities. Tecnoloxías emerxentes para cidades sostibles
10
0
0

Especialidade en Certificación da Sostibilidade da Edificación

Metodoloxías de certificación de sostibilidade na edificación (Breeam. Leed. Verde)
10
0
0
Metodoloxías de certificación de sostibilidade na edificación (Passivhaus)
10
0
0
Demolición selectiva e xestión de residuos (RCD). Chans contaminados
9
0
0
Certificación da calidade acústica e proxectos acústicos na edificación
9
0
0

Especialidade en Certificación da Verificación Estrutural da Edificación

Fiabilidade estrutural: principios básicos
1
0
0
Verificación de estruturas existentes
1
0
0
Estruturas de madeira e derivados
1
0
0
Tecnoloxías estruturais ecoeficientes e métodos de cálculo
1
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo de Fin do Máster
3
0
7

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Arquitectura autosuficiente enerxeticamente

Biodigestores: Estudo sobre a produción de biogás para os seus usos nos edificios e a posible incorporación de feces de cans no proceso

Integración da metodoloxía BIM na certificación enerxética

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 20